Infronts

Tuesday, 13 April, 22:38

Nyheter om Infronts

Sortering: Relevans | Senaste
PrivataAffärer - 11 feb 21 kl. 08:19

Något lägre vinst än väntat för Astra Zeneca

Analytikers förväntningar låg i genomsnitt på 1,10 dollar per aktie, enligt Infronts sammanställning. Astra Zenecas intäkter under det fjärde kvartalet landade på 7,4 miljarder dollar. Analytikers snittestimat var en försäljning på 7,4 miljarder dollar.

PrivataAffärer - 10 mar 21 kl. 07:22

Clas Ohlson slog vinstförväntningarna

Clas Ohlsons rörelseresultat under det tredje kvartalet (november-januari) i det brutna räkenskapsåret 2020/2021 uppgick till 358 miljoner kronor. Analytiker hade i snitt räknat med ett rörelseresultat på 341 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av fyra estimat. Bruttomarginalen blev 41,3 procent.

PrivataAffärer - 18 feb 21 kl. 09:50

Inflationen steg till 1,7 procent i januari

Väntat enligt Infronts prognosenkät var en nedgång om 0,4 procent jämfört med månaden före och en ökning med 1,6 procent jämfört med samma månad föregående år. SCB noterar att månadsförändringen främst påverkades av prisnedgångar på kläder, utrikes flygresor, datorer och paketresor, vars priser brukar falla i januari. Det var även prisnedgångar för restaurangbesök.

PrivataAffärer - 05 feb 21 kl. 15:08

Holmen betydligt bättre än väntat

Här följer en punktvis sammanfattning av rapporten: Resultat slog förväntan. Holmen redovisar ett rörelseresultat på 595 miljoner kr för det fjärde kvartalet 2020. Analytiker hade i genomsnitt räknat med 528 miljoner, enligt Infronts sammanställning.

PrivataAffärer - 05 feb 21 kl. 07:47

Skanska slog vinstförväntningarna

Skanskas rörelseresultat blev 6.588 miljoner kronor i det fjärde kvartalet. Väntat var 6.

PrivataAffärer - 04 feb 21 kl. 07:27

Ingen utdelning från Nokia

Nokia redovisar ett resultat per aktie, exklusive extraordinära kostnader (non-IFRS), på 0:14 euro för det fjärde kvartalet 2020. Genomsnittet av 21 analytikers förväntningar låg på en vinst på 0:11 euro per aktie, enligt Infronts sammanställning. Det rapporterade resultatet per aktie blev -0:46 euro, mot snittestimatet 0:07 euro per aktie.

PrivataAffärer - 03 feb 21 kl. 08:24

Något sämre för Hexagon

Analytiker hade räknat med ett motsvarande ebit-resultat om 289 miljoner euro, enligt Infronts estimat. Nettoomsättningen uppgick till 1.038 miljoner.

PrivataAffärer - 02 feb 21 kl. 07:10

Tele2 strax över förväntan

Tele2:s underliggande ebitda-al-resultat (rörelseresultat före avskrivningar men efter leasingavskrivningar) uppgick till 2.348 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020 (2.298).

PrivataAffärer - 29 jan 21 kl. 07:44

Sämre än väntat för Stora Enso

Stora Ensos operativa rörelseresultat uppgick till 118 miljoner euro för det fjärde kvartalet. Enligt Infronts sammanställning av elva analytikers prognoser väntades i genomsnitt 137 miljoner euro. Den operativa rörelsemarginalen blev 5,5 procent, att jämföra med väntade 6,3 procent.

PrivataAffärer - 29 jan 21 kl. 07:50

Miljardvinst för SSAB

SSAB:s ebitda-resultat uppgick till 1.439 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020 (-174). Det framgår av rapporten för det fjärde kvartalet.

PrivataAffärer - 07 apr 21 kl. 07:08

Clas Ohlsons försäljning steg mer än väntat

Clas Ohlsons totala försäljning steg med 4 procent under mars. Analytikerna hade i snitt väntat sig +3,4 procent, enligt Infronts samanställning av fem estimat. Den organiska försäljningen steg med 3 procent.

PrivataAffärer - 15 mar 21 kl. 11:15

Analytikerna: Stor utmaning med fallande inflation

”Trots det här utfallet kommer inflationen med stor säkerhet att stiga senare i vår, med en global uppgång i råvarupriser, livsmedelspriser och fraktpriser, samt det faktum att inflationen var så låg våren 2020. Den stora utmaningen ligger i stället framför Riksbanken, när inflationen sedan väntas falla tillbaka igen och ligga långt under målet under en utdragen period samtidigt som ekonomin återhämtar sig och pandemin allt mer ligger bakom oss”, säger Swedbanks prognoschef Andreas Wallström, till Nyhetsbyrån Direkt. Han säger att inflationsutfallen då kommer att få en ökad betydelse för Riksbanken och penningpolitiken, eftersom Riksbanken till stor del nu väntas se igen om inflationsutfallen nu som påverkas mycket av diverse tillfälliga faktorer.

PrivataAffärer - 15 mar 21 kl. 09:42

Betydligt lägre inflation i februari än väntat

SCB noterar att månadsförändringen påverkades främst av högre priser på kläder som ökade säsongsmässigt i februari. Priserna ökade även för drivmedel och el. Uppgången motverkades framför allt av lägre priser på livsmedel där priserna föll inom ett flertal undergrupper.

PrivataAffärer - 15 mar 21 kl. 08:14

H&M:s försäljning minskade mindre än väntat

Försäljningssiffran är exklusive valutakursförändringar och inklusive moms. Enligt Infronts samanställning av 17 estimat hade analytikerna i genomsnitt räknat med att försäljningen skulle minska med 23,6 procent. Försäljningen exklusive moms uppgick till 40.

PrivataAffärer - 11 mar 21 kl. 08:11

Sämre än väntat för Systemair

Väntat var enligt Infronts prognossammanställning av fyra analytikers estimat ett rörelseresultat på 131 miljoner kr och en marginal på 6,3 procent. Nettoomsättningen var 2.004 miljoner kr mot förväntade 2.

PrivataAffärer - 25 feb 21 kl. 10:41

Elekta bättre, men lägre resultat än väntat

Här följer en punktvis sammanfattning av rapporten: Resultat och order under förväntan. Elektas resultat på ebita-nivå blev 664 miljoner kr för det tredje kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2020/2021 (648). Enligt Infronts sammanställning väntades 696 miljoner.

PrivataAffärer - 18 feb 21 kl. 10:47

Analytiker: Inflationen fortsätter upp i vår

”Inflationen hoppar upp som väntat och lär fortsätta att stiga kommande månader för att peaka i april, mycket beroende på pandemin och energipriser. Sedan vänder den dock ned igen, vi tror den faller tillbaka ned mot 1 procent, mycket beroende på ett svagt lönetryck och att kronan stärkts”, säger Michael Grahn, Danske Banks chefekonom i Sverige, till Nyhetsbyrån Direkt. Han tillägger att Riksbanken räknat med en uppgång i inflationen i närtid och att deras prognos var nära januariutfallet.

PrivataAffärer - 18 feb 21 kl. 07:35

Klart bättre än väntat för Sinch

Sinch redovisar ett justerat ebitda-resultat på 326 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020. Analytikerna hade räknat med ett justerat ebitda på 283 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av sex analytikers estimat. Nettoomsättningen var 3.

PrivataAffärer - 17 feb 21 kl. 07:43

Lägre förlust än befarat

Scandic redovisar ett justerat ebitda-resultat på -282 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020, att ställa mot Infronts sammanställning av fyra analytikers prognoser där -333 miljoner kronor var väntat. Nettoomsättningen uppgick till 1.377 miljoner kronor i kvartalet, här var 1.

PrivataAffärer - 15 feb 21 kl. 07:05

Clas Ohlsons försäljning sjönk rejält

Clas Ohlsons totala försäljning sjönk med -9 procent under januari. Analytikerna hade i snitt väntat sig -8,7 procent, enligt Infronts samanställning av fyra estimat. Den organiska försäljningen sjönk med 5 procent.

PrivataAffärer - 12 feb 21 kl. 10:56

Analytiker oeniga efter Swecos rapport

Carnegie menar att svårigheterna kommer att bestå och har sänkt rekommendationen till sälj, medan Danske Bank går i motsatt riktning och har höjt rekommendationen två steg till köp. SEB har också höjt. Swecos aktie föll närmare 12 procent efter torsdagens rapport som var svagare än analytikerna i Infronts konsensusförväntan.

PrivataAffärer - 12 feb 21 kl. 07:53

Rejält vinstlyft för Boliden

Bolidens resultat före skatt blev 3.013 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020 (1.667).

PrivataAffärer - 12 feb 21 kl. 07:49

Mekonomen slog förväntningarna

Intäkterna uppgick till 2.879 miljoner kronor (2.954), att ställa mot väntade 2.

PrivataAffärer - 11 feb 21 kl. 07:40

Sämre än väntat för Sweco

Sweco redovisar ett ebita-resultat på 224 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020. Ebita-marginalen uppgick därmed till 4,4. Analytikerna i Infronts sammanställning av fyra analytikers estimat hade räknat med 277 miljoner kronor och en marginal på 5,1 procent.

PrivataAffärer - 11 feb 21 kl. 07:23

Pandox: Stark återhämtning när restriktionerna hävs

Pandox driftnetto uppgick till 414 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2020. Väntat var 428 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av fem analytikers estimat. Från fastighetsförvaltning var driftnettot 478 miljoner kronor, mot förväntningar om 480 miljoner kronor.

PrivataAffärer - 10 feb 21 kl. 08:05

Thule slog förväntningarna med råge

Thule redovisar ett rörelseresultat på 241 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020. Analytikerna i Infronts sammanställning av sju analytikers estimat hade räknat med ett rörelseresultat på 154 miljoner kronor. Rörelsemarginalen blev 15,0 procent, här var 10,9 procent väntat.

PrivataAffärer - 10 feb 21 kl. 07:54

Evolutions omsättning slog förväntningarna

Evolution redovisar ett ebitda-resultat på 96,2 miljoner euro för det fjärde kvartalet 2020. Väntat var 104 miljoner enligt Infronts sammanställning av åtta analytikers estimat. Ebitda-marginalen var 54,2 procent.

PrivataAffärer - 10 feb 21 kl. 07:41

Kindreds vinst något över preliminära siffror

Kindreds spelöverskott uppgick till 365 miljoner pund i det fjärde kvartalet 2020. Bolaget hade i januari lämnat preliminära siffror där ett spelöverskott på 365 miljoner pund väntades. Det underliggande ebitda-resultatet blev 118 miljoner pund med en ebitda-marginal om 32,4 procent.

PrivataAffärer - 09 feb 21 kl. 07:39

Betsson strax under förväntan

Betssons intäkter uppgick till 1.763 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2020. Väntat var 1.

PrivataAffärer - 04 feb 21 kl. 07:06

Axfood höjer utdelningen

Axfood redovisar ett rörelseresultat på 566 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020. Genomsnittet av sju analytikers estimat låg på ett rörelseresultat på 539 miljoner kronor, enligt Infronts prognossammanställning. Axfoods försäljning uppgick till 13.

PrivataAffärer - 04 feb 21 kl. 07:01

ABB ökade vinsten

ABB redovisar ett rörelseresultat (”operationellt ebita”), för det fjärde kvartalet 2020 på 825 miljoner dollar (710). Analytiker hade i snitt räknat med 766 miljoner dollar, enligt Infronts sammanställning som 17 analytiker deltagit i. Intäkterna uppgick till 7.

PrivataAffärer - 04 feb 21 kl. 06:47

Nordea slog förväntningarna

Nordea redovisar ett rörelseresultat på 973 miljoner euro för det fjärde kvartalet 2020 (1.013). Det kan jämföras med ett snittestimat på 909 miljoner euro utifrån Infronts sammanställning av 26 analytikers prognoser.

PrivataAffärer - 03 feb 21 kl. 08:41

Dometic delar ut betydligt mer än väntat

Analytikerna i Infronts sammanställning av tolv analytikers estimat hade väntat sig 435 miljoner kr och en marginal på 10,2 procent. Nettoomsättningen uppgick till 4.213 miljoner kr med en organisk tillväxt på 15 procent.

PrivataAffärer - 03 feb 21 kl. 07:53

Engångskostnader gav miljardförlust för Husqvarna

Enligt Infronts sammanställning av sju analytikers estimat var ett rörelseresultat på -1.005 miljoner väntat. Rörelsemarginalen blev -14,1 procent mot väntade -15,4 procent.

PrivataAffärer - 03 feb 21 kl. 07:29

Vinstfest för Volvo

Volvos rörelseresultat uppgick till 12.215 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020. Det framgår av bokslutsrapporten.

PrivataAffärer - 01 feb 21 kl. 09:46

SCB: Sveriges tillväxt lägre än väntat

Enligt Infronts prognosenkät väntades Sveriges BNP ha ökat med 0,7 procent jämfört med föregående kvartal. SCB noterar att uppgången innebär att ekonomin under andra halvåret tog igen 63 procent av andra kvartalets stora nedgång. Indikatorns utveckling kvartal fyra pekar på en BNP-utveckling för helåret 2020 på -2,8 procent jämfört med 2019.

PrivataAffärer - 29 jan 21 kl. 08:26

SCA:s vinst över förväntan

Ebitda-marginalen uppgick till 31,5 procent. Väntat var 25,1 procent. Ebitda-resultatet exklusive jämförelsestörande poster blev 1.

PrivataAffärer - 29 jan 21 kl. 08:09

H&M håller inne utdelningen

H&M-gruppen redovisar ett rörelseresultat på 3.897 miljoner kronor för det fjärde kvartalet (september-november) i det brutna räkenskapsåret 2019/2020. Analytikerna hade väntat sig ett rörelseresultat på i genomsnitt 3.


Om oss

Pressen.se är en svensk nyhetsportal samt nyhetssökmotor som automatiskt hittar de mest omdiskuterade och aktuella nyheterna. Välkommen!

Kontakt

Vill du säga hej?

Reklam

Annonsera?Pressen.se besöks hundratusentals gånger per månad. Kontakta oss för mer information om hur du kan nå ut med ditt budskap.