North

Thursday, 15 April, 15:23

Nyheter om North

Sortering: Relevans | Senaste
GlobeNewswire - 07 apr 21 kl. 19:05

Nexstim Abp: Slutligt utfall av den lyckade företrädesemissionen

Företagsmeddelande, insiderinformation, Helsingfors den 7 april 2021 kl. 20.05 (EEST) Nexstim Abp: Slutligt utfall av den lyckade företrädesemissionen FÅR EJ PUBLICERAS ELLER SPRIDAS DIREKT ELLER INDIREKT I FÖRENTA STATERNA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA , HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE ELLER NÅGON ANNAN STAT DÄR SPRIDNINGEN ELLER PUBLICERINGEN STRIDER MOT LAGEN Enligt det slutliga utfallet av Nexstim Abp:s (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”) företrädesemission som avslutades 29 mars 2021 i Sverige och 31 mars 2021 i Finland (”emissionen”), övertecknades emissionen med 178,13 procent i förhållande till antalet tilldelade nya aktier.

GlobeNewswire - 31 mar 21 kl. 18:30

Dlaboratory Sweden AB:s (publ) emission övertecknad


EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. Lund, 2021-03-31 Dlaboratory Sweden AB:s (publ) emission övertecknad

Dlaboratory Sweden AB (publ) (”Dlaboratory Sweden” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets emission av units om cirka 50 MSEK (”Erbjudandet”) tecknades till cirka 104 procent fördelat på cirka 750 tecknare. Teckningar har erhållits från allmänheten samt från ankarinvesterare som lämnat teckningsåtaganden.

GlobeNewswire - 29 mar 21 kl. 11:00

Nexstim Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning

Företagsmeddelande, Helsingfors, 29 mars 2021 kl. 12.00 (EEST) Nexstim Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”) meddelar av följande transaktioner utförda av personer i ledande ställning: Den anmälningsskyldiga
Namn: Forss Martin
Befattning: Styrelseledamot/suppleant
Emittent: Nexstim Oyj
LEI: 743700S7ZI0LNMHZ6Y27 Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 743700S7ZI0LNMHZ6Y27_20210326151605_2
____________________________________________ Transaktionens datum: 2021-03-24
Handelsplats: FIRST North FINLAND (FNFI)
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI4000480470
Transaktionens karaktär: TECKNING Detaljer om transaktionerna
(1): Voly

GlobeNewswire - 07 apr 21 kl. 19:15

Nexstim Abp: Nexstim Abp:s riktad vederlagsfri nyemission

Företagsmeddelande, insiderinformation, Helsingfors den 7 april 2021 kl. 20.15 (EEST) Nexstim Abp: Nexstim Abp:s riktad vederlagsfri nyemission Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolag”) meddelar med hänvisning till bolagets företagsmeddelanden utgivna 8 mars 2021 om en företrädesemission (”företrädesemission”) och godkännande av ett EU-tillväxtprospekt (”prospekt”) samt teckingsgarantier givna till bolaget i samband med företrädesemissionen.

GlobeNewswire - Igår: 22:00

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LIDDS AB (publ)

UPPSALA, SWEDEN - Aktieägarna i LIDDS AB (publ), org.nr. 556580-2856, kallas till årsstämma i bolagets lokaler på Uppsala Business Park med besöksadress Rapsgatan 7 i Uppsala måndagen den 17 maj 2021 kl.

GlobeNewswire - 09 apr 21 kl. 12:15

Nexstim Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning

Företagsmeddelande, Helsingfors 9 April 2021 kl. 13.15 (EEST) Nexstim Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”) meddelar av följande transaktioner utförda av personer i ledande ställning: Den anmälningsskyldiga
Namn: Forss Martin
Befattning: Styrelseledamot/suppleant
Emittent: Nexstim Oyj
LEI: 743700S7ZI0LNMHZ6Y27 Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 743700S7ZI0LNMHZ6Y27_20210408163203_3
____________________________________________ Transaktionens datum: 2021-04-07
Handelsplats: FIRST North FINLAND (FNFI)
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI4000354162
Transaktionens karaktär: TECKNING Detaljer om transaktionerna
(1): Volym

GlobeNewswire - 07 apr 21 kl. 19:30

Nexstim Abp: Ändringen av villkoren för optionsprogram och warranter

Företagsmeddelande, insiderinformation, Helsingfors den 7 april 2021 kl. 20.30 (EEST) Nexstim Abp: Ändringen av villkoren för optionsprogram och warranter Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolag”) genomförde en företrädesemission som avslutades 29 mars 2021 i Sverige och 31 mars 2021 i Finland och med hänvisning till bolagets företagsmeddelande utgiven tidigare i dag har bolaget också beslutat om en riktad nyemission.

GlobeNewswire - 4 timmar sedan

Nexstim Abp: Kallelse till årsstämm


Företagsmeddelande, Helsingfors 15 april 2021 kl. 12.00 (EEST) Nexstim Abp: Kallelse till årsstämma Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”) bjuder in till bolagets årsstämma den 11 maj 2021 klockan 12.

GlobeNewswire - 12 apr 21 kl. 11:00

Kallelse till årsstämma i Acarix AB

Kallelse till årsstämma i Acarix AB Aktieägarna i Acarix AB, org. nr 559009-0667, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 11 maj 2021. Information med anledning av coronaviruset Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande.

GlobeNewswire - 12 apr 21 kl. 08:00

Saniona slutför försäljningen av sitt återstående innehav i Scandion Oncology

PRESSMEDDELANDE 12 april 2021 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, meddelar idag att man sedan december 2020, när aktieinnehavet i Scandion Oncology sjönk under 5 procent, har sålt den återstående delen av sitt innehav i Scandion Oncology A/S (Nasdaq First North Growth Market: SCOL) i ordinarie börshandel. Efter dessa transaktioner äger Saniona inte längre några aktier i Scandion Oncology.   Scandion Oncology bildades 2017 genom en avknoppning av vissa tillgångar inom onkologi från Saniona.

GlobeNewswire - 09 apr 21 kl. 20:30

Copperstone genomför riktad nyemission och tillförs 96 MSEK

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.
Pressmeddelande Kiruna 9 april 2021 Styrelsen i Copperstone Resources AB (publ) (“Copperstone” eller “Bolaget”) beslutade den 9 april 2021, om en riktad nyemission av högst 128 255 140 aktier (den ”Riktade Nyemissionen”) till en teckningskurs om 0,75 kronor per aktie. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 96 MSEK före avdrag om cirka 1,5 MSEK för emissionskostnader.

GlobeNewswire - 08 apr 21 kl. 11:36

Kallelse till årsstämma i Auriant Mining AB (publ.)

Aktieägarna i Auriant Mining AB (publ.) (”Bolaget” eller ”Auriant Mining”), 556659-4833, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 11 maj 2021. För att motverka spridning av Covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman kommer att genomföras enbart genom förhandsröstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.

GlobeNewswire - 31 mar 21 kl. 17:00

Nexstim Abp ändrar sin ordinarie bolagsstämma till 11 maj 2021

Företagsmeddelande, Helsingfors, 31.3.2021 kl.

GlobeNewswire - 2 timmar sedan

Inbjudan till presentation av Sdiptech AB:s delårsrapport för första kvartalet 2021

Inbjudan till presentation av Sdiptech AB:s delårsrapport för första kvartalet 2021 Sdiptech offentliggör sin delårsrapport för det första kvartalet 2021, torsdagen den 29 april 2021, och bjuder in till en presentation via en webbsänd telefonkonferens samma dag kl. 14.00.

GlobeNewswire - 19 timmar sedan

ByggmÄstare anders j ahlstrÖm holding ab (publ) korrigering rÖrande avstÄmningsdag fÖr ÅrsstÄmma

Korrigeringen avser pressmeddelande med rubriken ”Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) kallar till årsstämma” som offentliggjordes kl. 16.30 idag.

GlobeNewswire - 22 timmar sedan

Pressmeddelande: byggmÄstare anders j ahlstrÖm holding ab (publ) kallar till ÅrsstÄmma

Styrelsen i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) kallar till årsstämma tisdagen den 18 maj 2021. Årsstämman kommer bland annat att behandla beslutspunkter rörande omval av styrelsen bestående av Mikael Ahlström, Charlotte Bergman, Stefan Dahlbo, Kari Stadigh och Hidayet Tercan samt nyval av PricewaterhouseCoopers AB som revisor. Styrelsen föreslår inte någon utdelning: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA
Aktieägarna i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ), 556943-7774, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 18 maj 2021.

GlobeNewswire - Igår: 12:30

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): CFO lämnar Byggmästaren

Byggmästarens CFO Andreas Lindenhierta har valt att lämna sin befattning för nya utmaningar. Sista anställningsdag är den 31 augusti 2021. ”Jag vill uttrycka mitt varmaste tack till Andreas för hans insatser för Byggmästaren och önskar honom all lycka framöver.

PrivataAffärer - Igår: 11:44

Powercell: Blankningen fortsätter att öka

På tisdagen, den 13 april, utökades positionen från motsvarande 1,91 procent till 2,20 procent av aktierna i Powercell. Millenium dök i förra veckan upp med en blankningsposition på 0,85 procent av kapitalet i Powercell. Gränsen för inrapportering är när positionen överstiger 0,50 procent.

GlobeNewswire - Igår: 18:20

Copperstone Resources senarelägger publiceringen av årsredovisning

Kiruna den 13 april 2021 Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” eller ”Bolaget”) har beslutat att senarelägga publiceringen av 2020 årsredovisning till den 27 april. Datum för ordinarie bolagsstämma står fast vid 19 maj.
Årsredovisningen kommer att publiceras på Bolagets hemsida tisdagen den 27 april, 2021, mot tidigare meddelad tid, tisdagen den 20 april, 2021.

GlobeNewswire - I förrgår: 16:48

Corline Biomedical AB kallar till årsstämma 2021

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Corline Biomedical (PUBL) Aktieägarna i Corline Biomedical AB (publ), org.nr 556417-0743 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 11 maj 2021. Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning.

GlobeNewswire - 12 apr 21 kl. 09:00

Ellen AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2020

Ellens årsredovisning finns nu tillgänglig på bolagets hemsida: https://www.ellen.se/arsredovisning/
  För ytterligare information:
Charlotta Nilsson, VD på telefon 08-412 10 00 eller via epost info@ellen.

GlobeNewswire - 09 apr 21 kl. 17:35

Copperstone utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner. Pressmeddelande
Kiruna 9 april 2021 Styrelsen i Copperstone Resources AB (publ) (“Copperstone” eller “Bolaget”) har uppdragit åt Arctic Securities AS, filial Sverige att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission om cirka 80 till 100 miljoner kronor (den ”Riktade Nyemissionen”).
Copperstone offentliggör en avsikt att genomföra en riktad nyemission av aktier om cirka 80-100 miljoner kronor med avvikelse från befintliga akt

Expressen - 09 apr 21 kl. 02:45

Spökskogarna tar över när havet stiger

Den stigande havsnivån förvandlar North Carolinas tidigare lummiga kustlandskap till spökskogar. Saltvattnet förgiftar skogen och inga ungträd klarar av att ersätta den.En ny studie visar hur lågt liggande landskap redan drabbas hårt av klimatkrisen..

GlobeNewswire - 08 apr 21 kl. 21:04

TerraNets årsredovisning 2020 publicerad

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2020 för TerraNet Holding AB (publ) finns nu tillgänglig som bifogad fil på bolagets hemsida.  Under 2020 har TerraNet förstärkt samarbetet med uppfinnaren och entreprenören Dirk Smits, som har utvecklat en banbrytande teknologi för avancerad tredimensionell bildanalys. Denna teknik, som kallas VoxelFlow, kan på några få millisekunder detektera och identifiera objekt i bilens omgivning, till exempel ett barn som springer ut på vägen.

GlobeNewswire - 08 apr 21 kl. 10:30

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Ökar ägandet i Team Olivia

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (”Byggmästaren”) har genom det helägda Byggmästare Anders J Ahlström Invest AB ökat ägandet i Team Olivia. Byggmästaren har förvärvat aktier motsvarande ytterligare 2,4 procent i Team Olivia Group AB, varefter Byggmästarens totala direkta ägande uppgår till 14,4 procent. Den nu tillkommande investeringen uppgår till ca 42 miljoner kronor, där en del avser förvärv av aktier och en del avser övertagna aktieägartillskott.

PrivataAffärer - 08 apr 21 kl. 08:55

Här är torsdagens köprekar

SEB Equities höjer riktkursen för Hexagon till 930 kr från 865 kr. Rekommendationen köp upprepas. Det framgår av en analys.

GlobeNewswire - 07 apr 21 kl. 11:30

Sdiptechs avyttring av den svenska hissverksamheten slutförd

Pressmeddelande
7 april 2021, 11:30 Sdiptechs avyttring av den svenska hissverksamheten slutförd Den 19 februari 2021 meddelade Sdiptech AB (publ) att man ingått avtal med TK Elevator Sweden AB (tidigare thyssenkrupp Elevators) om att avyttra den svenska hissverksamheten. Avyttringen är nu slutförd efter Konkurrensverkets godkännande. Den kontanta köpeskillingen uppgår, i enlighet med vad som tidigare kommunicerats, till 233 miljoner SEK på kassa- och skuldfri basis, varav Sdiptechs andelar i bolagen värderas till 154 miljoner SEK.

GlobeNewswire - 07 apr 21 kl. 10:40

Positiva prognostiska långtidsdata från Dan-NICAD 1-studien publiceras i European Heart Journal Digital Health

Pressmeddelande Malmö, 7 april 2021 Positiva prognostiska långtidsdata från Dan-NICAD 1-studien publiceras i European Heart Journal Digital Health Acarix AB (publ) meddelade idag publiceringen av den prognostiska studien med långsiktiga uppföljningsdata av patienter från Dan-NICAD 1-studien. De långsiktiga prognostiska data från Dan-NICAD 1-studien presenterades för första gången vid ESC-kongressen i september 2019 av Dr Simon Winther, läkare och PhD vid universitetssjukhuset i Århus, Danmark. Dan-NICAD 1-studien initierades i september 2014 för att bedöma icke-invasiva metoder hos patienter som hänvisas till CTA av kranskärlen på grund av symtom som tyder på obstruktiv kranskärlssjukdom.

PrivataAffärer - 07 apr 21 kl. 09:33

Batljan köper in sig i Tessin

Enligt sajten tar SBB:s grundare Ilija Batljan cirka 5 procent av bolaget och Sinch-grundarna omkring 6 procent. I mitten av mars förvärvade Tessin Effnetplattformen genom en apportemission, eller omvänt förvärv, och kommer därefter att ta Effnetplattformens plats på First North.  .

PrivataAffärer - 07 apr 21 kl. 08:55

Här är onsdagens många köprekar

Pareto Securities höjer riktkursen för Alfa Laval till 300 kr från 275 kr. Rekommendationen köp upprepas. Det framgår av en analys.

GlobeNewswire - 07 apr 21 kl. 08:30

Hoylu ab: arr Ökade med 18% kvartalet Över kvartalet i slutet av mars 2021

Stockholm, Sverige, 7 april 2021 – Hoylu, ledande inom visuella samarbetslösningar för distribuerade team, presenterade idag antal användare och Årliga återkommande intäkter (ARR) från och med slutet av mars 2021. Antalet totala användare nådde 45 000, en ökning med 10% från 41 000 i slutet av februari 2021.Antalet betalande användare ökade till 7 900, en ökning med 6% från 7 400 i slutet av februari 2021.

GlobeNewswire - 07 apr 21 kl. 08:36

Utfall för tredje konverteringsperioden av utestående konvertibler KV1 i Cortus Energy

PRESSMEDDELANDE                                                                          Stockholm, onsdagen den 7 april 2021 Under perioden 25 mars – 31 mars 2021 fanns möjligheten för innehavarna av Cortus Energys konvertibel KV1 att konvertera innehavda konvertibler till konverteringskursen 0,27 SEK. Av bolagets utestående konvertibellån om 54 814 844,50 SEK har totalt ett nominellt belopp om
18 013 677,50 SEK anmälts till konvertering, vilket motsvarar cirka 33 procent. Notera att dessa belopp är preliminära och att mindre justeringar kan tillkomma som ett resultat av inkorrekt ifyllda anmälningssedlar.

GlobeNewswire - 07 apr 21 kl. 08:27

Hövding Sverige AB: Ny CFO till Hövding Sverige AB

Pressmeddelande
Malmö, 07. 04. 2021 Ny CFO till Hövding Sverige AB Per Holmqvist är rekryterad till ny CFO för Hövding med start mitten juni 2021.

GlobeNewswire - 07 apr 21 kl. 08:00

Kallelse till årsstämma i JLT Mobile Computers AB (publ)

Aktieägarna i JLT Mobile Computers AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 6 maj 2021. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum.

GlobeNewswire - 07 apr 21 kl. 08:00

JLT Mobile Computers AB (publ) släpper årsredovisning för verksamhetsåret 2020

Växjö, Sverige, 7:e april 2021 * * * JLT Mobile Computers, ledande leverantör av stryktåliga datorer för krävande miljöer, släppte idag sin årsredovisning för verksamhetsåret 2020. Årsredovisningen finns bifogad i detta pressmeddelande samt publicerad på JLT:s hemsida jltmobile.com under investerarinformation (www.

SR - 06 apr 21 kl. 15:14

”Det är nu de behöver oss som mest”

I kväll inleds det ångestladdade SHL-kvalet mellan Brynäs och HV71, där förloraren spelar i hockeyallsvenskan nästa säsong. Och det har varit en minst sagt märklig säsong för både spelare och fans, när supportrarna inte kunnat heja fram sina lag som vanligt. ”Tyvärr kan vi inte hjälpa till så mycket, men spelarna har förstått att det finns en hel bygd som verkligen stöttar dem.


Om oss

Pressen.se är en svensk nyhetsportal samt nyhetssökmotor som automatiskt hittar de mest omdiskuterade och aktuella nyheterna. Välkommen!

Kontakt

Vill du säga hej?

Reklam

Annonsera?Pressen.se besöks hundratusentals gånger per månad. Kontakta oss för mer information om hur du kan nå ut med ditt budskap.