Begäran

Wednesday, 12 May, 16:35

Nyheter om Begäran

Sortering: Relevans | Senaste
GlobeNewswire - 20 apr 21 kl. 17:07

Effnetplattformen AB (publ): Kallelse till årsstämma i Effnetplattformen AB

Stockholm, 20 april 2021 -- Aktieägarna i Effnetplattformen AB (publ), org.nr. 559085-5721, (”Effnetplattformen”) kallas till årsstämma fredagen den 21 maj 2021.

GlobeNewswire - 20 apr 21 kl. 08:31

Aino Health AB (publ): KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AINO HEALTH AB (PUBL)

Aktieägarna i Aino Health AB (publ), org.nr 559063-5073 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 24 maj 2021.
Med anledning av den pågående Coronapandemin kommer stämman att genomföras via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 18 maj 2020.

GlobeNewswire - 28 apr 21 kl. 00:01

Kallelse till årsstämma i Maha Energy AB (publ)

Aktieägarna i Maha Energy AB (publ), org.nr 559018-9543, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 maj 2021 klockan 15.00.

GlobeNewswire - 19 apr 21 kl. 16:00

Kallelse till årsstämma

P R E S S R E L E A S E Stockholm, 19 april 2021 Aktieägarna i BTS Group AB (publ), org.nr 556566-7119 (”bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 19 maj 2021.
Mot bakgrund av den pågående pandemin och risken för spridning av covid-19 samt med beaktande av myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster, har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning.

GlobeNewswire - 20 apr 21 kl. 20:00

Korrigering till kallelse till Nexstim Abp:s bolagsstämma

Företagsmeddelande, Helsingfors, 20.4.2021 kl.

GlobeNewswire - 23 apr 21 kl. 08:00

Kallelse till ÅrsstÄmma i dlaboratory sweden ab (publ)  

Aktieägarna i Dlaboratory Sweden AB (publ), org.nr 556829-7013, kallas till årsstämma den 27 maj 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer Dlaboratory Sweden AB:s årsstämma att genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

GlobeNewswire - 21 apr 21 kl. 08:30

Kallelse till årsstämma i Northbaze Group AB (publ)

Aktieägarna i Northbaze Group AB (publ), org.nr 556697–4365, med säte i Göteborg, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 maj 2021. Åtgärder för att minska risk för smittspridning Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande.

GlobeNewswire - 20 apr 21 kl. 08:30

Active biotech: kallelse till ÅrsstÄmma

Aktieägarna i Active Biotech AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 19 maj 2021. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum.

GlobeNewswire - 26 apr 21 kl. 11:40

Kallelse till årsstämma i Cortus Energy AB (publ)

Aktieägarna i Cortus Energy AB (publ), 556670-2584, kallas till årsstämma onsdagen den 26 maj 2021 kl. 17.00 i bolagets lokaler på Isafjordsgatan 32 C, plan 5, Stockholm, Kista.

GlobeNewswire - 19 apr 21 kl. 18:00

Sdiptech AB (publ) - Kallelse till årsstämma 2021 i Sdiptech AB (publ)

Pressmeddelande
19 april 2021, 18:00 Kallelse till årsstämma 2021 i Sdiptech AB (publ) Aktieägarna i Sdiptech AB (publ), org. nr 556672-4893 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 18 maj 2021. Enligt en tillfällig lag (2020:198) som syftar till att minska risken för smittspridning hålls stämman utan något fysiskt möte och det är alltså inte möjligt för ägarna att närvara personligen eller genom ombud.

GlobeNewswire - 26 apr 21 kl. 16:15

Kallelse till årsstämma i Arcoma Aktiebolag (publ)

2021-04-26 PRESSRELEASE Kallelse till årsstämma i Arcoma Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Arcoma Aktiebolag (publ), org. nr 556410-8198, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 25 maj 2021. Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

GlobeNewswire - 23 apr 21 kl. 08:00

Kallelse till årsstämma i Saniona AB

PRESSMEDDELANDE 23 april 2021 Aktieägarna i Saniona AB, org. nr 556962-5345, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 maj 2021.
Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

Regeringen - 4 timmar sedan

Ersättning vid tillgängliggöranden på begäran och alternativ tvistlösning på upphovsrättsområdet

En särskild utredare ska under­söka behoven och förut­sätt­ningarna när det gäller två frågor som aktuali­serats i anslut­ning till EU:s nya direktiv om upp­hovs­rätt på den digitala inre marknaden. Den ena frågan gäller upp­hovs­mäns och utövande konst­närers möjlig­heter att få ersätt­ning vid till­gäng­lig­göran­den på Begäran av verk och fram­föranden (t.ex.

SR - 05 maj 21 kl. 02:10

Chauvin vill ta om rättegången

I Minneapolis har nu den före detta polismannen Derek Chauvin, som i april dömdes för dråp på George Floyd, officiellt begärt att rättegången mot honom tas om. Han menar att det förekom brister under förhandlingarna. Redan under rättegången begärde Chauvins advokater att rättegången skulle ogiltigförklaras, men domaren avvisade då försvarets Begäran..

News55 - 28 apr 21 kl. 11:05

Örnsköldsvik vill ha vistelseförbud i helgen

Örnsköldsviks kommun har ansökt om att få ha vistelseförbud under valborgshelgen. Begäran kom till Folkhälsomyndigheten på tisdagen och behandlas nu. Myndighetens presstjänst kan inte säga om Begäran gäller en eller flera platser i kommunen.

GlobeNewswire - 27 apr 21 kl. 08:02

Solidium genomfÖrde pÅ ett framgÅngsrikt sÄtt fÖrsÄljningen av b aktier i ssab

DETTA MEDDELANDE ÄR INTE AVSETT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION TILL ELLER I USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDEN ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG Solidium har idag 27.4.2021 i ett accelererat auktionsförfarande till nordiska och internationella institutionella placerare sålt 65 miljoner B-aktier i SSAB AB (publ), dvs.

GlobeNewswire - 26 apr 21 kl. 17:38

Solidium inleder fÖrsÄljning av b-aktier i ssab

DETTA MEDDELANDE ÄR INTE AVSETT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION TILL ELLER I USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDEN ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG Solidium har idag 26.4.2021 offentliggjort ett erbjudande av 65 miljoner B-aktier i SSAB AB (publ) dvs.

Nyan - Igår: 12:28

Wiklöf och Eriksson: 40-tal ägare har begärt ny bolagsstämma

Trygve Eriksson och Peter Wiklöf dementerar i ett gemensamt pressmeddelande påståendet att det skulle pågå en maktstrid i mellan ägarna i Ömsen. -Möjligen kan det ses som en maktkamp mellan Ömsens tidigare ledning och dess ägare, skriver Eriksson och Wiklöf. -Vi har tillsammans med ett 40-tal större ägare undertecknat en Begäran om en extra bolagsstämma i Ömsen.

GlobeNewswire - 22 apr 21 kl. 01:00

Saniona uppdaterar tidsplanerna för den kliniska utvecklingen av Tesomet baserat på besked om tillverkningen från FDA

PRESSMEDDELANDE 22 april 2021 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, meddelar idag att ett besked mottagits från det amerikanska läkemedelsverket FDA om bolagets föreslagna planer för Tesomet avseende kemi, tillverkning och kontroll (CMC). Som förberedelse för kliniska Fas 2- och Fas 3-studier och senare kommersialisering har Saniona vidtagit ett antal åtgärder för att optimera Tesomet, vilket inbegriper en övergång från tablett till kapsel. Bolaget har anhållit om återkoppling från FDA, och myndigheten uttryckte sitt stöd för bolagets planer men begärde kompletterande information om tillverkningen av Tesomet.

GlobeNewswire - 20 apr 21 kl. 17:35

Kallelse till ÅrsstÄmma i copperstone resources ab (publ)

Kiruna 20 april 2021 PRESSMEDDELANDE Aktieägarna i Copperstone Resources AB (publ), org.nr 556704–4168 (”Copperstone” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 19 maj 2021 kl. 15.

GlobeNewswire - 06 maj 21 kl. 11:27

Hövding Sverige AB: Protokoll fört vid årsstämma den 6 maj 2021 i Malmö

Protokoll fört vid årsstämma i Hövding Sverige AB (publ), org.nr 556708–0303, den 6 maj 2021 i Malmö
Minutes from annual general meeting in Hövding Sverige AB (publ), reg.no 556708-0303, 6 May 2021 in Malmö Beslöts att välja Fredrik Arp till ordförande för stämman, samt noterades att Anna Brandt skulle föra dagens protokoll.

Regeringen - 3 timmar sedan

Upphovsmän och andra kulturskapares möjlighet till ersättning och alternativ tvistelösning ska utredas

Regeringen har i dag beslutat att en utredning ska överväga om upp­hovs­män och utövande konstnärers möjlig­het till ersätt­ning när deras arbete till­gänglig­görs på Begäran, exempelvis via ström­nings­tjänster för film eller musik, kan för­bättras. Utred­ningen ska också överväga om ytter­ligare möjlig­heter till alter­nativ tvist­lösning på upp­hovs­rätts­området behövs..

Realtid - I förrgår: 14:23

RNB:s vd lämnar – tar över som CFO på Desenio

RNB:s vd och koncernchef Kristian Lustin lämnar på egen Begäran posten för att istället bli CFO för börsnoterade affischbolaget Desenio..

SR - 20 apr 21 kl. 06:20

Oro för kravaller vid friande Floyd-dom

I USA förbereder man sig på flera håll inför domen mot Derek Chauvin som står åtalad för afroamerikanen George Floyds död. Och i Minneapolis har flera generationer av aktivister mot rasism och polisvåld samlats. Den ikoniska medborgarrättskämpen Jesse Jackson säger till Sveriges Radio att han hoppas att domen kommer innebära rättvisa.

Nyan - 09 maj 21 kl. 09:00

Slopade avgifter minskade Finnlines vinst

Finnlines redovisar en minskad omsättning med 16 procent för årets första kvartal. Totalt tappade fraktrederiet 91 miljoner, varav 21,4 på passagerartrafiken. 47 miljoner av minskningen beror enligt rederiet på reducerade tilläggsavgifter på Begäran av kunderna.

SvD - 07 maj 21 kl. 06:00

Är Britney Spears världens dåliga samvete?

PODD | 2008 omyndigförklarades popikonen Britney Spears på Begäran av sina pappa. I dag - 13 år senare - kontrollerar han fortfarande hennes liv. Nu pågår en rättsprocess där stjärnan försöker bryta sig fri..

DN - 05 maj 21 kl. 14:32

Därför sa riksdagen nej till Pisagranskning

Misstankar om opålitliga resultat • MP och V såg Begäran om extern granskning som skum. .

GöteborgsPosten - 05 maj 21 kl. 09:59

SR-journalist uppges ha haft relation med misstänkt islamist

En journalist på Ekot ska ha inlett en relation med en person som varit en del av en av reporterns granskningar och som nu anses vara ett säkerhetshot av Säpo. Dessutom ska personen ha varit folkbokförd hos reporterns mamma. Reportern har lämnat sin tjänst på Sveriges Radio på egen Begäran..

DalaDemokraten - 30 apr 21 kl. 09:25

Konkurs för Gamla Grändens Café: ”Tror att det kan bli fler konkurser i restaurangbranschen”

Gamla Grändens Café vid gågatan i Ludvika har försatts i konkurs på Begäran av ägarna. Det blir....

Dalarnas tidningar - 30 apr 21 kl. 09:25

Konkurs för Gamla Grändens Café: ”Tror att det kan bli fler konkurser i restaurangbranschen”

Gamla Grändens Café vid gågatan i Ludvika har försatts i konkurs på Begäran av ägarna. Det blir....

News55 - 28 apr 21 kl. 11:05

Örnsköldsvik vill coronastänga parkeringar

Örnsköldsviks kommun har ansökt om att få ha vistelseförbud på flera parkeringsytor under valborgshelgen. - Det är platser där vi känner oro för att det kan bli folksamlingar, säger Per Nylén (S), ordförande i Örnsköldsviks kommunstyrelse. Begäran kom t….

News55 - 28 apr 21 kl. 11:05

Örnsköldsvik kämpar mot corona – söker förbud

Örnsköldsviks kommun har ansökt om att få ha vistelseförbud på flera platser under valborgshelgen. - Det är platser där vi känner oro för att det kan bli folksamlingar, säger Per Nylén (S), ordförande i Örnsköldsviks kommunstyrelse. Begäran kom till Fol….

News55 - 28 apr 21 kl. 09:06

Sju terrordömda italienare gripna i Frankrike

Sju tidigare medlemmar av den italienska vänsterradikala terrororganisationen Röda brigaderna har gripits i Frankrike, meddelar det franska presidentkansliet. Gripandena sker på Begäran av Italien, där de är dömda i sin frånvaro. Ytterligare tre persone….

GlobeNewswire - 26 apr 21 kl. 14:00

Saniona presenterar på flera kommande investerarkonferenser

PRESSMEDDELANDE 26 april 2021 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, meddelar idag att Bolaget kommer att medverka vid flera kommande investerarkonferenser:
Redeye Orphan Day
Onsdag 28 april 2021, kl. 06:15 EDT / 12:15 CET
Företagspresentation av Rami Levin, Sanionas koncernchef och VD.
Länk till webbsändning:https://www.

GöteborgsPosten - 25 apr 21 kl. 13:28

Riksdagen debatterar våldet mot kvinnor

Kvinnor som utsätts för våld i nära relationer blir en fråga för riksdagen redan den 6 maj. Då hålls en så kallad särskild debatt i kammaren på Begäran av Liberalerna. Från regeringen deltar justitieminister Morgan Johansson (S)..

News55 - 25 apr 21 kl. 13:28

Riksdagen debatterar våldet mot kvinnor

Kvinnor som utsätts för våld i nära relationer blir en fråga för riksdagen redan den 6 maj. Då hålls en så kallad särskild debatt i kammaren på Begäran av Liberalerna. Från regeringen deltar justitieminister Morgan Johansson (S).

Sydsvenskan - 25 apr 21 kl. 13:28

Riksdagen debatterar våldet mot kvinnor

Kvinnor som utsätts för våld i nära relationer blir en fråga för riksdagen redan den 6 maj. Då hålls en så kallad särskild debatt i kammaren på Begäran av Liberalerna. Från regeringen deltar justitieminister Morgan Johansson (S).

SR - 22 apr 21 kl. 15:32

Fortsatt max åtta personer på bio och teater

Publikrestriktionerna för kulturbranschen kommer att vara kvar, åtmistone till mitten av maj. Det meddelade statsminister Stefan Löfven på en presskonferens under torsdagen. Regeringen hade planerat att lätta på restriktionerna den 3 maj, men efter Folkhälsomyndighetens Begäran behålls nu restriktionerna även efter det datumet.

Sydsvenskan - 22 apr 21 kl. 04:29

Kanada skjuter upp förhör med Huaweichef

En kanadensisk domare har skjutit upp ett planerat förhör med Huaweichefen Meng Wanzhou. Uppskjutningen sker på Mengs Begäran, för att ge hennes advokater tid att gå igenom nya dokument från banken HSBC som de anser är viktiga för hennes försvar. Meng,.

News55 - 22 apr 21 kl. 04:29

Kanada skjuter upp förhör med Huaweichef

En kanadensisk domare har skjutit upp ett planerat förhör med Huaweichefen Meng Wanzhou. Uppskjutningen sker på Mengs Begäran, för att ge hennes advokater tid att gå igenom nya dokument från banken HSBC som de anser är viktiga för hennes försvar. Meng,….


Om oss

Pressen.se är en svensk nyhetsportal samt nyhetssökmotor som automatiskt hittar de mest omdiskuterade och aktuella nyheterna. Välkommen!

Kontakt

Vill du säga hej?

Reklam

Annonsera?Pressen.se besöks hundratusentals gånger per månad. Kontakta oss för mer information om hur du kan nå ut med ditt budskap.