Toppnyheter > GlobeNewswire

Saturday, 24 February, 09:27

GlobeNewswire - 16 timmar sedan

Kvalitena inleder fretagsrekonstruktion

I syfte att under ordnade och kontrollerade former slja tillrckligt med tillgngar fr att s snart som mjligt till fullo reglera Kvalitena AB (publ) (Bolagets) samtliga fordringar har Bolaget idag anskt om och av tingsrtten beviljats att inleda fretagsrekonstruktion. Bolaget anser att det finns grundad anledning att anta att dess verksamhet kan skras genom en fretagsrekonstruktion och att en fretagsrekonstruktion r bsta sttet att maximera vrdena i Bolaget. Bolaget har bestridit den konkursanskan som agenten fr Bolagets icke skerstllda obligationsinnehavare tidigare lmnat till tingsrtten. Delningar

GlobeNewswire - 18 timmar sedan

Corline Biomedical uppmrksammas i Privata affrer

Corline omnmns av affrstidningen Privata Affrer (Feb 2024) som ett av 3 bolag som r vrda att som investerare 'titta nrmare p'. Srskilt fokus ligger p att Corline redan i utvecklingsfasen har lnsam frsljning, men framfrallt den stora potentialen och rrelsemarginalen d nuvarnade produktportflj kommersialiseras tillsammans med bolagets kunder. Sektorn som analyseras r Life Science-bolag noterade p First North. Totalt listas 108 bolag i artikeln. Ls hela artikeln p: https://www.privataaffarer.se/placeringar/aktier/forhoppningsbolag-som-experimenterar-tre-aktier-att-titta-narmare-pa/ Ku Delningar

GlobeNewswire - Igår: 08:00

Mendus bjuder in till Business Update den 12 mars

Pressmeddelande Stockholm den 23 februari 2024 Mendus AB ("Mendus" publ; IMMU.ST), arrangerar en livesnd Business Update den 12 mars kl. 15:00-17:00 med mjlighet att nrvara p plats. Mendus kommer d att g igenom de senaste framstegen i bolagets pipeline. Mendus presenterade nyligen positiva fas 2-data p ASH 2023 med vididencel i akut myeloisk leukemi (AML), en aggressiv blodburen tumr som frknippas med hg terfallsfrekvens. Vididencel adresserar behovet av skra och effektiva underhllsbehandlingar fr AML som frlnger den sjukdomsfria och totala verlevnaden efter initial kemoterapi. Baserat p de po Delningar

GlobeNewswire - Igår: 08:19

Styrelsen i HMS Networks AB har beslutat att utnyttja bemyndigande om terkp av egna aktier

HMS Styrelsen i HMS Networks AB (publ) ("HMS") har med std av bemyndigandet frn rsstmman den 25 april 2023 fattat beslut om frvrv av egna aktier p Nasdaq Stockholm. Frvrv av egna aktier ska genomfras inom ramen fr ett terkpsprogram vilket syftar till att skerstlla HMS taganden att leverera prestationsaktier enligt HMS Aktiesparprogram 2024-2027. terkpen fr inledas den 23 februari 2024 och kommer att ske vid ett eller flera tillfllen intill rsstmman 2024. terkpen kommer att ske p Nasdaq Stockholm i enlighet med Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares och frvaltas av Skandi Delningar

GlobeNewswire - Igår: 08:30

Aino Health bokslutskommunik Januari-December 2023

Implementerat 100 000 licenser. Solid tillvxt enligt plan.Frbttrad omsttning, lnsamhet och kassaflde frn den lpande verksamheten. Oktober December 2023 Omsttningen uppgick till 6 313 (4 661) TSEK Resultatet efter finansiella poster -3 851 (-4 440) TSEK Resultatet per aktie uppgick till 0 (-0,1) SEK Januari December 2023 Omsttningen uppgick till 23 918 (19 908) TSEK Resultatet efter finansiella poster -10 663 (-14 962) TSEK Resultatet per aktie uppgick till -0,2 (-0,4) SEK Kra aktiegare,Det r med en knsla av bde stolthet och tacksamhet jag nu vnder mig till er efter a Delningar

GlobeNewswire - Igår: 09:00

Kvalitena sljer del av aktierna i Hedvig Eleonora Holding

Kvalitena AB (publ) har tecknat avtal om att avyttra 49,9% av aktierna i Hedvig Eleonora Holding AB. Bolaget ger fyra fastigheter p stermalm i Stockholms innerstad om cirka 11 000 kvm. I portfljen ingr fastigheterna Strandvgen 5A, Kaptensgatan 13/Skeppargatan 10, Jungfrugatan 7B och Grevgatan 27. Hedvig Eleonora r ett helgt dotterbolag till Kvalitena. Genom denna transaktion fr Hedvig Eleonora Holding in en stark delgare och Kvalitena frigr kapital. Detta utgr ett steg i den plan Kvalitena har utarbetat fr att s snart som mjligt avbetala Kvalitenas utestende obligation och andra krediter. Delningar

GlobeNewswire - 23 timmar sedan

Publicering av Industrivrdens rsredovisning och hllbarhetsrapport 2023

Industrivrdens rsredovisning fr rkenskapsret 2023 samt hllbarhetsrapport 2023 r frn och med idag tillgnglig p bolagets webbplats, www.industrivarden.se (svensk version) samt www.industrivarden.net (engelsk versttning). Den tryckta publikationen kommer att distribueras till aktiegare och vriga registrerade intressenter fr o m den 13 mars 2024. Den kan ven bestllas p Industrivrdens webbplats eller via info@industrivarden.se. Stockholm den 23 februari 2024 AB INDUSTRIVRDEN (publ) Fr ytterligare information, kontakta: Sverker Sivall, kommunikations- och hllbarhe Delningar

GlobeNewswire - I förrgår: 07:00

BTS Group AB (publ) Bokslutskommunik 1 januari - 31 december 2023

P R E S S R E L E A S E Stockholm den 22 februari 2024 Rekordkvartal med ett helrsresultat i linje med 2022 Helret 2023 Nettoomsttningen uppgick till 2 683 (2 530) MSEK. Rensat fr valutaeffekter kade nettoomsttningen med 2 procent.EBITA minskade med 1 procent till 346 (348) MSEK.EBITA-marginalen var 12,9 (13,8) procent.Resultatet efter skatt uppgick till 215 (198) MSEK. Exklusive terfrd avsttning fr tillggskpeskilling minskade resultatet efter skatt med 6 procent till 186 (198) MSEK.1)Resultatet per aktie uppgick till 11,08 (10,24) SEK. Exklusive terfrd avsttning fr tillggskpeskilling Delningar

GlobeNewswire - I förrgår: 08:00

ZetaDisplay utser Claes Pedersen till ny CFO

Malm -ZetaDisplay AB (publ) meddelar idag att Claes Pedersen utsetts till ny CFO fr koncernen. Claes tillfr omfattande internationell erfarenhet inom finans frn flera globala organisationer, inklusive, Scania Trucks, Getinge och Scan Global Logistics. Dessutom har han en bred bakgrund inom PE och M&A driven tillvxt och utveckling, med framgngsrika ledarskaps-meriter. "Jag ser verkligen fram emot att brja i min nya roll p ZetaDisplay och hoppas att mina erfarenheter frn globala organisationer och affrstransformation kommer att skapa en vrdefull koppling mellan ett hgpresterande finansteam och Delningar

GlobeNewswire - I förrgår: 08:00

Terranet AB Bokslutskommunik 2023

Vsentliga hndelser under fjrde kvartalet Bolaget tilldelades anslag om 614 tkr frn Skyltfonden (Trafikverket) fr utveckling av nya provmetoder i samarbete med AstaZero (RISE). Dan Wahrenberg tilltrdde som ny CFO. Bolaget och Nihat Kck kom verens om att avsluta Nihats tjnst som CTO.Pierre Ekwall tilltrdde som ny CTO.Teckning av teckningsoption av serie TO6 genomfrdes med ett teckningsutfall p 63% och bolaget tillfrdes ca 6,3 mkr. Vsentliga hndelser efter periodens slut Bolagets styrelse beslutade genomfra en riktad emission av units uppgende till 10 mkr fre emissionskostnader samt Delningar

GlobeNewswire - I förrgår: 09:00

Aktia Bank Abp: Transaktioner utfrda av personer i ledande stllning Outi Henriksson

Aktia Bank AbpBrsmeddelande22.2.2024 kl. 10.00 Aktia Bank Abp: Transaktioner utfrda av personer i ledande stllning Outi Henriksson Den anmlningsskyldigaNamn: Henriksson, OutiBefattning: EkonomidirektrEmittent: Aktia Bank AbpLEI: 743700GC62JLHFBUND16 Anmlans karaktr: FRSTA ANMLANReferensnummer: 53081/5/4 ____________________________________________ Transaktionens datum: 2024-02-21Handelsplats: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)Instrument typ: AKTIEISIN: FI4000058870Transaktionens karaktr: AVYTTRING Detaljer om transaktionerna(1): Volym: 1500 Enhetspris: 9,1 EUR Aggregerad information om transaktionern Delningar

GlobeNewswire - Igår: 10:00

Som ett viktigt led i NGS Groups tillvxtplan anstller koncernen nu en CMO i Ulrika Huss

Ulrika r civilekonom med gedigen erfarenhet inom marknadsfring, kommunikation och affrsutveckling frn bank och finans, telekom, bemanning & rekrytering samt fastighetsbranschen. Hon kommer senast frn Vasakronan AB dr hennes fokus har varit att leda och utveckla ett modernt och digitalt marknadsarbete med mlet att skapa fler affrer och bygga kundlojalitet. Ulrika kommer att ha en nyckelroll i vr tillvxtstrategi, inte minst i vrt insteg p den norska marknaden. Hennes mngsidighet och de olika roller hon har haft som till exempel marknadschef, marknadsstrateg, go-to-market manager, affrs- och varum Delningar

GlobeNewswire - I förrgår: 16:30

landsbanken Abp: Bolagsstmmokallelse

landsbanken Abp Kallelse till rsstmma 21.2.2024 kl. 17.30 EET Bolagsstmmokallelse Aktiegarna i landsbanken Abp kallas till ordinarie bolagsstmma som hlls tisdagen den 26 mars 2024 kl. 15.00 i Alandica Kultur & Kongress, Strandgatan 33, Mariehamn. Mottagandet av personer som har anmlt sig till stmman och utdelning av rstsedlar brjar nmnda dag kl.14.00. A. renden som behandlas p bolagsstmman P bolagsstmman behandlas fljande renden: 1. ppnande av stmman 2. Konstituering av stmman 3. Val av protokolljusterare och vervakare av rstrkningen 4. Konstaterande av stmmans laglighet 5. Konsta Delningar

GlobeNewswire - I förrgår: 15:05

landsbankensrsredovisningfr 2023 har publicerats

landsbanken Abp rsredovisning 21.2.2024 kl. 16.05 EET landsbankensrsredovisningfr 2023 har publicerats landsbankens rsredovisning inklusive bolagsstyrningsrapport 2023 har i dag publicerats p svenska och engelska. Samtidigt publicerades Ersttningsrapporten och Kapital- och riskhanteringsrapporten som separata dokument. De finansiella rapporterna p svenska publiceras i enlighet med rapporteringskraven fr European Single Electronic Format (ESEF). I linje med ESEF-kraven har de primra delarna i koncernbokslutet markerats med XBRL-taggar. Revisionsbyrn KPMG Delningar

GlobeNewswire - I förrgår: 09:33

Cortus Energy AB offentliggr tidplan fr sammanlggning av aktier

Vid den extra bolagsstmman i Cortus Energy AB ("Cortus Energy" eller "Bolaget") den 24 januari 2024 beslutades att genomfra en sammanlggning av aktier 1:100, innebrande att etthundra (100) aktier lggs samman till en (1) ny aktie. Stmman bemyndigade styrelsen att faststlla avstmningsdag fr sammanlggningen. Styrelsen i Cortus Energy har, i enlighet med rsstmmans beslut, faststllt att avstmningsdag ska vara den 28 februari 2024. Sista dagen fr handel i Cortus Energys aktie innan sammanlggningen r den 26 februari 2024 och frsta dagen fr handel i Cortus Energys aktie efter sammanlggningen r de Delningar

GlobeNewswire - 21 feb 24 kl. 09:00

PolyPlank AB: Bokslutskommunik 2023

Vd har ordet PolyPlank har de senaste ren gjort kraftiga satsningar fr att f till ett rejlt trendbrott fr fretaget. Vi fortstter nu med satsningar, bl.a. strker vi upp p sljsidan med en person fr att hitta alternativa marknadskanaler och marknader fr vra produkter samtidigt som kostnadssidan genomgtt ett stlbad. Kostymen r nu slimmad. Vi har p.g.a/tack vare de senaste rens kriser anpassat och frndrat PolyPlank fr att ven klara krisr och jag r vertygad om att vi kommer att f skrda det vi stt och lagt grund fr. PolyPlank r nu vlrustat fr bde krisr som vanliga r (om nu sna Delningar

GlobeNewswire - 20 feb 24 kl. 15:30

Dotterbolag i Sverige gr samman fr kad effektivitet och tydlighet mot marknaden

Pressmeddelande20 februari, 2024Gteborg Sverige Dotterbolag i Sverige gr samman fr kad effektivitet och tydlighet mot marknaden Hexatronic Group AB (publ) slr samman de tv helgda dotterbolagen Hexatronic Cables & Interconnect Systems och Hexatronic Fiberoptic och bildar Hexatronic Sverige. Sammanslagningen r i linje med Hexatronics strategi att ha ett starkt lokalt fiber-till-hemmet bolag i vra utvalda marknader. Genom sammanslagningen kommer Hexatronic erbjuda ett komplett systemerbjudande, inklusive utbildning och support, till den svenska marknaden. Hexatronic har under de senaste Delningar

GlobeNewswire - 20 feb 24 kl. 11:40

Kommunik frn extra bolagsstmma i hoylu ab

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 februari 2024 KOMMUNIK FRN EXTRA BOLAGSSTMMA I HOYLU AB Extra bolagsstmma i Hoylu AB Extra bolagsstmma i Hoylu AB, 5590846381 (Hoylu eller Bolaget), hlls idag den 20 februari 2024, kl. 10.00 hos Eversheds Sutherland Advokatbyr p Sveavgen 20 i Stockholm. Samtliga beslut fattades i enlighet med tidigare offentliggjorda beslutsfrslag. Nedan fljer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades av stmman. Beslut om ny styrelseordfrande Stmman beslutade, i enlighet med styrelsens frslag, att utse styrelseledamoten Delningar

GlobeNewswire - 20 feb 24 kl. 08:30

Terranet bjuder in till presentation av bokslutskommunik den 22 februari 2024

Den22februari 2024publicerarTerranetAB (publ)sin bokslutskommunik fr2023.Samma dag kl.10.00CETger bolagetsVDMagnus AnderssonochCTOPierre Ekwall en verksamhetsuppdateringvia enwebbsndning. Eventet r ppet fr allmnheten och livesnds digitalt. Presentationen kommer att hllas p engelska. Via webbsndningen finns mjligheten att stlla frgor skriftligen. Lnk till webbsndningen:https://www.finwire.tv/webcast/terranet/2023-2/ En inspelning av presentationen kommer att finnas tillgnglig i efterhand p Terranets hemsida. Fr mer information, vnligen kontakta:Magnus Andersson, VDE-mail Delningar

GlobeNewswire - 19 feb 24 kl. 19:00

Terranet meddelar frsta dag fr handel av teckningsoptioner av serie TO8

Terranet AB (publ) (Terranet eller Bolaget) beslutade den 12 januari 2024 om att genomfra en riktad emission av units om cirka 10 MSEK bestende av aktier av serie B och teckningsoptioner av serie TO8. Fr att delvis kompensera aktiegarna fr den utspdning som uppstod till fljd av emissionen beslutade styrelsen ocks om att emittera och verlta teckningsoptioner av serie TO8 till Bolagets befintliga aktiegare. Bolaget meddelar idag att frsta dag fr handel av teckningsoptionerna av serie TO8 faststllts till den 20 februari 2024. Styrelsen i Terranet meddelar idag att frsta dag fr handel med tec Delningar

GlobeNewswire - 19 feb 24 kl. 09:00

Byggmstare Anders J Ahlstrm Holding AB (publ): Byggmstaren garanterar nyemission i Infrea

Infrea AB, dr Byggmstaren r strsta gare med 20 procent av aktierna, har beslutat att genomfra en fullt garanterad fretrdesemission, som vntas tillfra Bolaget en likvid om cirka 83 MSEK fre emissionskostnader om cirka 1,2 MSEK, i syfte att kunna tillvarata intressanta marknadsmjligheter samt strka balansrkningen. Fretrdesemissionen omfattas av teckningsfrbindelser om ca 40 procent frn strre gare, ledande befattningshavare och styrelseledamter samt garantitaganden om ca 60 procent frn Byggmstaren och ytterligare en gare. Byggmstarens totala tagande uppgr till ca 58 M Delningar


Om oss

Pressen.se är en svensk nyhetsportal samt nyhetssökmotor som automatiskt hittar de mest omdiskuterade och aktuella nyheterna. Välkommen!

Kontakt

Vill du säga hej?

Reklam

Annonsera?Pressen.se besöks hundratusentals gånger per månad. Kontakta oss för mer information om hur du kan nå ut med ditt budskap.