Säkerställs

Friday, 23 April, 19:25

Nyheter om Säkerställs

Sortering: Relevans | Senaste
GlobeNewswire - 15 apr 21 kl. 19:20

Sinch AB (publ): Kallelse till årsstämma i Sinch AB (publ)

Aktieägarna i Sinch AB (publ) (”Sinch” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 18 maj 2021. I syfte att motverka spridningen av coronaviruset (COVID-19) har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post. Aktieägarna kommer att ha möjlighet att inför årsstämman ställa frågor skriftligen.

GlobeNewswire - 15 jul 20 kl. 08:00

Acarix beslutar om garanterad företrädesemission om cirka 56 MSEK


Pressmeddelande
Malmö, Sverige, 15 juli 2020 Acarix beslutar om garanterad företrädesemission om cirka 56 MSEK Styrelsen i Acarix AB (”Acarix” eller ”Bolaget”) har, under förutsättning av extra bolagsstämmas godkännande, beslutat om en garanterad nyemission om högst 86 156 738 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen kommer vid full teckning att tillföra Bolaget cirka 56 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Företrädesemissionen. Bolaget har erhållit garantiåtaganden från externa investerare om cirka 50,4 MSEK, motsvarande cirka 90 procent av Företrädesemissionen.

GlobeNewswire - 19 aug 20 kl. 15:30

Stockwik förvärvar RUN Communications, publicerar preliminär finansiell information och undersöker möjligheten att emittera ett säkerställt obligationslån

Stockwik Förvaltning AB (publ) (”Stockwik” eller ”Bolaget”) har idag den 19 augusti 2020 ingått ett villkorat avtal om att förvärva samtliga aktier i RUN Communications AB (”RUN” respektive ”Förvärvet”) (”Transaktionen”). Köpeskillingen uppgår till totalt 80 MSEK.
I samband med Transaktionen har Bolaget mandaterat Pareto Securities AB för att utvärdera möjligheten att emittera ett seniort säkerställt obligationslån med en förväntad volym om 250 MSEK och en löptid om tre år.

SR - 17 sep 20 kl. 16:18

Guide: Så ska publik hanteras i SHL

Förberedelserna för en coronasäsong i SHL har varit omfattande. För att se till att risken för smittspridning minimeras har ett verksamhetsprotokoll tagits fram. Det här gäller för att matcher ska skjutas upp eller ställas in: Svenska ishockeyförbundets tävlingsnämnd tar beslut.

UNT - 18 sep 20 kl. 02:47

Vi kan inte låta livets värde gå förlorat i askan

Avvecklingen av öarnas anläggningar bör fortsätta parallellt med att säkerheten, skyddet och hälsan för alla deras invånare Säkerställs, skriver Philippe Leclerc..

UNT - 18 sep 20 kl. 02:47

Vi kan inte låta livets värde gå förlorat i askan

Avvecklingen av öarnas anläggningar bör fortsätta parallellt med att säkerheten, skyddet och hälsan för alla deras invånare Säkerställs, skriver Philippe Leclerc..

GlobeNewswire - 26 aug 20 kl. 18:00

Bergman & Beving AB: Årsstämma i Bergman & Beving AB (publ) den 26 augusti 2020

Pressmeddelande Årsstämma i Bergman & Beving AB (publ) den 26 augusti 2020 Vid dagens årsstämma respektive konstituerande styrelsesammanträde i Bergman & Beving AB beslutades bland annat följande: Fastställande av resultat- och balansräkning Årsstämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen. Utdelning Årsstämman fastställde utdelningen till 1,50 SEK per aktie. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till den 28 augusti 2020.

GlobeNewswire - 16 jul 20 kl. 07:45

Bergman & Beving AB: Kallelse till Bergman & Bevings årsstämma den 26 augusti 2020

Pressmeddelande Kallelse till Bergman & Bevings årsstämma den 26 augusti 2020 Aktieägarna i Bergman & Beving AB (publ), org.nr 556034-8590 (”Bolaget” eller ”Bergman & Beving”), kallas härmed till årsstämma den 26 augusti 2020 klockan 16:00 på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 15:15.

Vimmerby Tidning - 20 apr 20 kl. 08:00

Så säkerställs tillgången på skyddsutrustning

Bristen på skyddsutrustning är en utmaning över hela landet..

Nyan - 18 mar 20 kl. 12:14

Finland inför gränskontroller även inom landet

Västra Finlands sjöbevakningssektion, Ålands sjöbevakningsstation, går ut med följande information i dag, onsdag 18 mars, med anledning av införandet av gränskontrollen vid Finlands inre gränser. Den gränsöverskridande trafiken kommer att begränsas på Finlands yttre gränser och gränskontroller återinförs på alla inre gränsöverskridningsplatser i natt vid midnatt. Godstrafik och för samhället kritiska arbetsresor Säkerställs, så att samhället inte stannar upp.

NT - 31 jan 20 kl. 15:58

SD: "Det är graverande kritik"

Hur Säkerställs att medarbetare i kommunen ska kunna framföra kritik utan risk för repressalier?.

Politologerna - 18 dec 19 kl. 07:38

Lucka #18: Hur omfattande är diskrimineringen mot utrikesfödda och vilka möjligheter finns att minska den?

Detta är ett gästinlägg författat av Kåre Vernby, Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet. Under de senaste 30 åren har Sverige haft en betydande invandring. Idag är cirka 19 procent av befolkningen född utomlands, medan motsvarande siffra för 30 år sedan var ungefär 9 procent.

Cornucopia - 27 jan 20 kl. 15:43

MÖP-måndag: Specialförbanden utvecklas för nationellt försvar - och 31:a bataljon ska stödja

Dags för lite MÖP-måndag igen. De svenska specialförbandsystemet ska utvecklas för ökad förmåga inom nationellt försvar. Samtidigt ska 31:a lätta (luftburna) infanteribataljonen på K 3 Livregementets husarer ombildas till en jägarbataljon och inriktas för att stödja just specialförbanden på den sk Udden.

PrivataAffärer - 31 okt 19 kl. 12:53

Låneportföljen som sprider riskerna med fastighetsinvesteringar

Om Tessin: Tessin är Nordens största investeringsplattform för fastigheter med uppåt 50 000 registrerade medlemmar. Företaget tar avstamp i att det finns många potentiella lukrativa fastighetsprojekt som inte genomförs eftersom det saknas finansiering. Samtidigt finns det gott om kapital som investerare vill placera till rimliga avkastningsnivåer.

Sydöstran - 14 jan 20 kl. 10:27

Berg & Berg: 49 arbetstillfällen säkerställs

Merparten av de anställda får behålla jobbet hos golvtillverkaren Berg & Berg..

Skånskan - 15 nov 19 kl. 14:30

”Ser allvarligt på alla sådana här fall”

HÖRBY Caroline Åkesson Larsson, tillförordnad chef för kultur-, fritids- och utbildningsförvaltningen i Hörby kommun, säger att kommunen ser allvarligt på alla former av kränkningar och alltid sätter in åtgärder för att komma tillrätta med problemen när de får kännedom om dem.Det har gjorts flera anmälningar till Skolinspektionen de senaste månaderna om missförhållanden och kränkningar mot elever på den aktuella skolan.
Caroline Åkesson Larsson vill dock inte berätta vilka åtgärder som har satts in med anledning av anmälningarna, och säger att hon inte kan kommentera några enskilda fall.

Skånskan - 11 sep 19 kl. 16:41

Regionmuseet med i nödrop till staten

kristianstad Nedskärningar väntar på flera av Sveriges länsmuseer nästa år. Grundfinansieringen är inte säkerställd. Regionmuseet i Kristianstad deltar i Länsmuseernas nödrop till staten och kulturdepartementet om hjälp.

Dagens Media - 05 sep 19 kl. 09:30

”Slut för cookie-tekniken – men bör globala techbolag diktera framtiden?”

Hur Säkerställs objektivitet, transparens och integritet men också relevans för annonsörer likväl som för den digitala ekonomin när branschen söker efter en ny standard som ska ersätta cookies? Det frågar sig Kristina Juhlin, vd på Dentsu Data Services i en analys av Googles initiativ ”Privacy Sandbox”..

Skånskan - 26 jun 19 kl. 16:04

Bajsande vandaler förorenade pool

BARA Vid två tillfällen den senaste veckan har vandaler tagit sig in på Barabadet och bajsat i den stora bassängen.
Nu installeras värmekameror tillsammans med ytterligare säkerhetsåtgärder.Efter stängning natten mot midsommarafton samt även natten mot söndagen har en eller flera okända personer tagit sig in på Bara badsjös område och lämnat efter sig avföring i den stora bassängen.

NT - 25 mar 19 kl. 10:39

Svar dröjer om hemtjänsten

Hur Säkerställs stabilitet och goda arbetsvillkor inom hemtjänsten?.

Cornucopia - 03 mar 19 kl. 14:28

EU-valet 2019: Piratpartiets återkomst? Modeaterna skatteslösande betongparti

I maj är det ett ödesval till EU-parlamentet. Eventuellt utan Storbritannien på grund av Brexit, vilket ger Sverige ett mandat till. Samtidigt kan man fråga sig om Piratpartiet inte har ett guldläge att göra sin återkomst som politisk kraft för svensk del tack vare EU:s nya copyrightdirektiv (artikel 11 och 13) och nedmontering av ett fritt Internet.

Skånskan - 02 mar 19 kl. 20:00

Musikcheck klubbad

lund För den styrande kvintetten var det en stor kväll på torsdagen när det nya systemet med en kulturcheck röstades igenom i kommunfullmäktige.
Oppositionen var inte lika nöjd.Beslutet kunde tas efter en lång tids politiskt rabalder kring förslaget.

BT - 13 okt 18 kl. 04:00

Norge tre gånger så bra för dessa patienter

Det är dags att göra som Norge och se till att patienter får ta del av nya behandlingar och att finansieringen Säkerställs nationellt, anser Bo Karlsson..

GöteborgsPosten - 06 okt 18 kl. 05:00

Gör som Norge –och vi får ett liv

Det är dags att göra som Norge och se till att patienter får ta del av nya behandlingar och att finansieringen Säkerställs nationellt. För tarmpatienter är det en fråga om att få ett liv, skriver ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet..

Skånskan - 22 aug 18 kl. 05:00

Scenteknik ska bytas ut

MALMÖ Styrningen av scentekniken på Malmö opera ska bytas ut. Elektroniken på tågvinden ovanför stora scenen och vid vridscenen ska förnyas. Därmed Säkerställs förflyttningen av både skådespelare, dekor och föremål som hissas upp och ner vid olika uppsättningar.

Dagens PS - 26 sep 18 kl. 13:55

Nordea flyttar till Finland 1 oktober

Nordea Bank har beslutat verkställa fusionsplanen och att genomföra flytten av moderbolagets säte till Finland, som är medlem i den europeiska bankunionen. Flytten genomförs den 1 oktober 2018, enligt ett pressmeddelande. Nordeakoncernen har nu erhållit alla nödvändiga godkännanden för att kunna genomföra fusionen.

DN - 10 jul 18 kl. 16:01

Sverige får uppdraget att utveckla säkra provflaskor

Svensk spjutspetsteknik ska stoppa framtida dopningsfusk. Arne Ljungqvists stiftelse tar över verksamheten med att utveckla nya provflaskor och ska samtidigt se till att processen kring insamling och analys av dopningsprover Säkerställs. Överskottet från verksamheten kommer att gå till antidopningsarbete..

Alingsås tidning - 26 apr 18 kl. 07:15

Strateg med fokus på mänskliga rättigheter

Sedan i januari är Robert Gustafsson Alingsås kommuns förste Mänskliga rättigheter-strateg. Rollen ersätter det som tidigare hette funktionshinderstrateg.
– Det är en fantastisk rolig utmaning, säger Robert Gustafsson.

Dagensanalys.se - 23 feb 18 kl. 11:01

Porsche satsar på blockchain

Porsche har etablerat ett samarbete XAIN ett start-up bolag från Berlin, de testar nu blockchain-applikationer direkt i bilarna. Porsche är den första bilfabrikanten att implementera och testa blockchain i en bil. Transaktioner baserade på denna blockchain är säkra och kan bearbetas mycket snabbare än tidigare tekniker.

Dagens Medicin - 28 mar 18 kl. 06:00

Oro för barns rätt vid nätvård

Alla barn har rätt till information om sin egen behandling och vård. Nu väcks frågan hur det Säkerställs vid nätläkarbesök..

Sydöstran - 28 nov 17 kl. 20:00

Nu ska personal i kyrkan bära larm

Kyrkorna ska åter öppna efter skadegörelsen. Personalens trygghet Säkerställs bland annat genom att man förses med larm..

LV - 09 okt 17 kl. 12:30

Fullmäktige återremitteras till Folkets Hus

Möjligtvis kan det vara då att det segslitna frågan om Folkets Hus i Kisa är på väg mot en lösning. Dels Säkerställs Kulturskolans placering i byggnaden, dels flyttas sammanträdena med fullmäktige tillbaka. – Men vi åker nog på att byta namn på huset.

Cornucopia - 07 jun 17 kl. 18:07

Överenskommelse: Svensk byråkrati mot terrorism ska stärkas - utredare sökes

I en blocköverskridande överenskommelse utan V och SD har riksdagspartierna kommit överens om att stärka svensk byråkrati för att mer garanterat kunna konstatera att gärningsmän var kända av Säpo vid terrordåd. Svenskarna ska kunna känna sig trygga i att myndigheterna hade koll på eventuella terrorister redan innan de begick terrordåd. Ett flertal utredare sökes nu till ett tiotal utredningar som kommer leverera kraftfulla dokument att sätta in i pärmar.

Nerikes Allehanda - 17 maj 17 kl. 15:34

Ny damm för vattensalamander i Hidinge

En förutsättning för nybyggnationen i Lanna och Hidinge och bildade av ett kommunalt naturreservat är att vandringsvägar och lekdammar för större vattensalamander Säkerställs. Därför har kommunen anlagt en damm i naturreservatet bakom skolan..

YLE - 16 mar 17 kl. 14:06

Hav, insjöar och vattendrag blir starkt varumärke - nu ska turismen börja blomstra på allvar

Skärgårds-, kust- och insjöturismen ska aktiveras, och vattendragen ska lyftas fram som huvudtema för Finlands internationella marknadsföring. Förslaget ingår i ett projekt som har genomförts av Skärgårdsdelegationen samt jord- och skogsbruksministeriet. Utredningen gjordes i samarbete med aktörer inom turistbranschen.

Realtid - 24 mar 17 kl. 10:53

Swedbank stänger i Norrland

Banken bommar igen kontor i flera glesbygdsorter. Samtidigt föreslår Finansinspektionen att kontantdistributionen på landsbygden Säkerställs i lag.   .

Expressen - 23 mar 17 kl. 13:47

Lugi förlänger med tre spelare

Nu är det bekräftat: Lugi förlänger ytterligare kontrakt med spelare.Ett slagkraftigt lag Säkerställs inför nästa säsong. – Så kan vi fortsätta på den inslagna vägen med härligt underhållande och tuff handboll på högsta nivå, säger Lugi:s Klubbchef Patrik Bengtsson i ett pressmeddelande..

Regeringen - 22 dec 16 kl. 10:21

Uppdrag att ta fram stöd för näringslivets anpassning till EU:s nya dataskyddsförordning

Regeringen uppdrar åt Datainspektionen att i enlighet med vad som anges under rubriken Uppdraget ta fram informations- och utbildningsmaterial samt vidta lämpliga åtgärder för att underlätta näringslivets anpassning till EU:s nya dataskyddsförordning, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EU som ska börja tillämpas i maj 2018. Med ett kunskapsstöd ska svenska företags anpassning till de nya reglerna för behandling av personuppgifter underlättas, så att innovation och affärs- och verksamhetsutveckling kan fortgå utan att tappa tempo, samtidigt som ett gott integritetsskydd Säkerställs..

Cornucopia - 17 nov 16 kl. 15:10

Sjätte generationens krigföring - så ser ett modernt ryskt krig ut

Ryska inflytelseagenter och påverkansoperatörer, samt deras svans av volontärer försöker ofta hävda att de som varnar för det aggressiva Ryssland menar att Ryssland ska invadera hela Sverige. Så är inte fallet. Sjätte generationens krigföring och t ex de ryska anfall som Moskvas utrikespolitiska instituts Sven Hirdman har hotat att Sverige kommer utsättas för vid krigsrisk i Östersjön innebär att man uppnår sina mål utan att behöva besätta ett territorium.

Supermiljöbloggen - 03 okt 16 kl. 18:37

Begränsad klimatpåverkan – hur går det egentligen?

Det första svenska miljökvalitetsmålet i vår artikelserie är Begränsad klimatpåverkan. Det är ett miljökvalitetsmål som kräver både nationella och internationella insatser, och kanske det mål som är mest uppmärksammat i samhällsdebatten. I Riksdagens definition av miljömålet står det: Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.


Om oss

Pressen.se är en svensk nyhetsportal samt nyhetssökmotor som automatiskt hittar de mest omdiskuterade och aktuella nyheterna. Välkommen!

Kontakt

Vill du säga hej?

Reklam

Annonsera?Pressen.se besöks hundratusentals gånger per månad. Kontakta oss för mer information om hur du kan nå ut med ditt budskap.