Prövning

Monday, 12 April, 18:02

Nyheter om Prövning

Sortering: Relevans | Senaste
Regeringen - 02 feb 21 kl. 11:12

Remiss av promemorian Avgift vid prövning av en tvist vid Allmänna reklamationsnämnden och en ny möjlighet till omprövning

Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts att svara på remissen av promemorian Avgift vid Prövning av en tvist vid Allmänna reklamationsnämnden och en ny möjlighet till omPrövning. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet..

GlobeNewswire - 1 timme sedan

Corline Biomedical AB kallar till årsstämma 2021

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Corline Biomedical (PUBL) Aktieägarna i Corline Biomedical AB (publ), org.nr 556417-0743 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 11 maj 2021. Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning.

GlobeNewswire - 9 timmar sedan

Kallelse till ÅrsstÄmma

NIBE Industrier AB (publ) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA  Aktieägarna i NIBE Industrier AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 11 maj 2021. På grund av fortsatta restriktioner i samband med COVID-19-pandemin, har styrelsen beslutat att årsstämman ska, med stöd av tillfälliga lagregler, genomföras utan personlig närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom poströstning innan stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs tisdagen den 11 maj 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställd.

GlobeNewswire - 9 timmar sedan

Kallelse till årsstämma i Ellen Aktiebolag (publ)

Ellen Aktiebolag (publ), org.nr 556419-2663, kallar till årsstämma tisdagen den 11 maj 2021. I syfte att motverka spridning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras genom enbart poströstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.

GlobeNewswire - 11 timmar sedan

Nilörngruppen AB: kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Nilörngruppen AB (publ.), 556322-3782, kallas härmed till årsstämma måndagen den 10 maj 2021. Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sam­mankomster har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro, genom att aktieä­gare utövar sin rösträtt endast genom poströstning.

GlobeNewswire - I förrgår: 21:45

Kallelse till årsstämma 2021

Aktieägare i
MICRO SYSTEMATION AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 11 maj 2021 kl. 18.00 i MSABs lokaler på Hornsbruksgatan 28 i Stockholm.

SR - 18 mar 21 kl. 15:28

Riksåklagaren överklagar friande dom i våldtäktsmål

Riksåklagaren, RÅ, anser att Svea hovrätt inte har förhållit sig till den rådande sexualbrottslagstiftningen, när två män friades för grov våldtäkt mot en ung kvinna. "Det ser väldigt konstigt ut, och det är olyckligt", säger My Hedström, byråchef vid RÅ, som nu överklagar till Högsta domstolen, HD. Hovrättens ordförande i det aktuella målet skriver till Ekot att rätten har prövat frågan om frivillighet – och om målet tas upp i HD får den bedöma om Prövning varit ofullständig..

GlobeNewswire - 08 apr 21 kl. 11:36

Kallelse till årsstämma i Auriant Mining AB (publ.)

Aktieägarna i Auriant Mining AB (publ.) (”Bolaget” eller ”Auriant Mining”), 556659-4833, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 11 maj 2021. För att motverka spridning av Covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman kommer att genomföras enbart genom förhandsröstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.

SR - 06 apr 21 kl. 07:18

Harvey Weinstein kräver ny rättegång

Den sexbrottsdömde filmproducenten Harvey Weinstein överklagar nu domen om våldtäkt och sexuella övergrepp och kräver en ny rättegång. Hans advokater menar att det var fel att andra kvinnor än målsäganden fick komma med anklagelser mot Weinstein i rätten och att det kan ifrågasättas hans Prövning var rättvis. Weinstein dömdes mot sitt nekande till 23 års fängelse och han står anklagad för ytterligare sexbrott..

UNT - 15 mar 21 kl. 11:10

Brister i etisk prövning av djurförsök

En studie vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, visar att den etiska Prövningsprocessen på djurförsök i Sverige har brister och behöver utvecklas..

UNT - 15 mar 21 kl. 11:10

Brister i etisk prövning av djurförsök

En studie vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, visar att den etiska Prövningsprocessen på djurförsök i Sverige har brister och behöver utvecklas..

UNT - 15 mar 21 kl. 11:10

Brister i etisk prövning av djurförsök

En studie vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, visar att den etiska Prövningsprocessen på djurförsök i Sverige har brister och behöver utvecklas..

Regeringen - 02 apr 21 kl. 10:22

Möjligheten att utfärda slutbetyg i komvux förlängs ytterligare fyra år

På grund av covid-19-pandemin är möjligheten att genomgå Prövning begränsad i många kommuner och komvux anordnas i huvudsak som distansutbildning. Detta gör det svårt för många elever att hinna få slutbetyg från komvux på gymnasial nivå innan den 1 juli 2021. Regeringen har därför beslutat att ett sådant slutbetyg ska kunna utfärdas till och med den 1 juli 2025..

GlobeNewswire - 31 mar 21 kl. 15:57

Rättelse - Hövding Sverige AB - kallelse till årsstämma

RÄTTELSE - KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA HÖVDING SVERIGE AB (PUBL) Rättelsen avser punkt 8a samt punkt 11 i dagordningen.
Aktieägarna i Hövding Sverige AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 6 maj 2021. På grund av fortsatta restriktioner i samband med COVID-19-pandemin, har styrelsen beslutat att årsstämman ska, med stöd av tillfälliga lagregler, genomföras utan personlig närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom poströstning innan stämman.

GlobeNewswire - 31 mar 21 kl. 11:35

Kallelse till årsstämma i TerraNet Holding AB

Aktieägarna i TerraNet Holding AB, org.nr 556707-2128, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdag den 29 april 2021. Information med anledning av coronaviruset
Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande.

GlobeNewswire - 29 mar 21 kl. 15:27

Kallelse till årsstämma i Klövern AB (publ)

Aktieägarna i Klövern AB (publ), org.nr 556482-5833, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 28 april 2021.
Mot bakgrund av den pågående pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler.

GlobeNewswire - 26 mar 21 kl. 09:00

NGS Group AB: Kallelse till årsstämma

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NGS GROUP AB (PUBL) Aktieägarna i NGS Group AB (publ), org. nr 556535-1128 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredagen den 23 april 2021, kl. 15.

GlobeNewswire - 24 mar 21 kl. 11:45

Kallelse till årsstämma i Bilia AB


Aktieägarna i Bilia AB (publ), org.nr. 556112-5690, kallas till årsstämma tisdagen den 27 april 2021.

Sydsvenskan - 23 mar 21 kl. 20:00

Eolus vill bygga ny vindkraftpark i Öresund

Men en flerårig Prövning av konflikter med sjötrafik och naturintressen återstår..

Helsingborgs Dagblad - 23 mar 21 kl. 20:00

Eolus vill bygga ny vindkraftpark i Öresund

Men en flerårig Prövning av konflikter med sjötrafik och naturintressen återstår..

SR - 23 mar 21 kl. 07:23

Miljöministern frågas ut om kärnavfallet

Oppositionen saknar möjlighet att tvinga fram ett snabbt beslut av regeringen om mellanlagring och slutförvar av använt kärnbränsle. Enligt Kärnavfallsrådet ingår regeringens Prövning av frågan i en process enligt miljölagstiftningen som är skyddad av grundlagen mot politisk påverkan. Regeringen har också möjlighet att ta ansökan om mellanlagringen först och dröja med att behandla slutförvaret.

Aftonbladet - 22 mar 21 kl. 23:25

Zlatans prövning: ”Ska klara detta”

▸ Reglerna som sätter stopp: ”Inte ensam i cellen”.

GlobeNewswire - 22 mar 21 kl. 18:00

Electra Gruppen kallar till Årsstämma

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 Pressmeddelande 2021-03-22

Electra Gruppen kallar till Årsstämma Aktieägarna i Electra Gruppen AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma
(årsstämma) tisdagen den 27 april 2021, klockan 11.00, i Electras lokaler i Kalmar
eller via det digitala verktyget Microsoft Teams.

Expressen Dina Pengar - 22 mar 21 kl. 10:02

JUST NU: Allra-topparna i rätten – riskerar fängelse

Alexander Ernstberger och övriga profiler i härvan kring pensionsbolaget Allra riskerar på nytt långa fängelsestraff.Det är hovrättens Prövning av de misstänkta brotten som nu inleds i hovrätten och väntas pågå fram till i juni.I tingsrätten slutade det med fiasko för åklagarsidan då samtliga blev frikända..

DalaDemokraten - 17 mar 21 kl. 13:12

NMR-topp nekas prövning i hetsmål

Två nazister i Nordiska motståndsrörelsen – däribland organisationens talesperson Pär Öberg – får....

Nerikes Allehanda - 17 mar 21 kl. 09:02

Åtgärder för miljön är självklart ► men även lönsamhet och småskaligt

– Anser myndigheterna en miljöPrövning ska göras är vi med på vagnen, inget snack om det. Men vi....

Expressen - 15 mar 21 kl. 09:22

MORGONENS CORONA: Tre nyheter i korthet

USA kommer inte att dela med sig att vaccinlagret i landet – trots brist i resten av världen.■■■Fortsatt oklart om vaccin skyddar mot mutationerna, enligt forskare.■■■I dag införs en ny del av sjukförsäkringen, där Prövning av arbetsförmågan skjuts upp.

GlobeNewswire - 10 mar 21 kl. 10:00

Kallelse till årsstämma 2021

Aktieägarna i AB Industrivärden (publ), org.nr 556043-4200, kallas till årsstämma onsdagen den 21 april 2021. Med anledning av coronaviruset och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att stämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under 2021.

Expressen - 06 mar 21 kl. 21:19

Alkohol hemlevererat i Malmö: ”Bra möjlighet”

Pandemiåret har inneburit en svår Prövning för krögare runtom i landet. Efter många turer har nu Malmö beslutat att tillåta hemleverans av alkohol, i ett försök att stötta krögarna. På lördagskvällen beställde initiativtagaren i frågan, Malmömoderaten Torbjörn Tegnhammar, hem pizza, pasta och en flaska vin.

Vimmerby Tidning - 28 feb 21 kl. 21:00

Utvisningshotad familj kallad till gränspolisen

Utvisningshotade Vimmerbyfamiljen Berishas ansökan om resning ligger för Prövning i Kammarrätten. Samtidigt har familjen kallats till utvisningssamtal med gränspolisen..

GlobeNewswire - 25 feb 21 kl. 08:00

Kallelse till årsstämma i Lundin Energy AB

Aktieägarna i Lundin Energy AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 mars 2021, kl. 13.00.

GöteborgsPosten - 23 feb 21 kl. 11:52

Prövning att vaccinera i våldets Afghanistan

En halv miljon doser covidvaccin ska ges – i ett våldshärjat land där skepsisen mot vaccinatörer är stor. Afghanistan har inlett sin vaccinationskampanj..

Sydsvenskan - 23 feb 21 kl. 11:52

Prövning att vaccinera i våldets Afghanistan

En halv miljon doser covidvaccin ska ges – i ett våldshärjat land där skepsisen mot vaccinatörer är stor. Afghanistan har inlett sin vaccinationskampanj. Sjukvårdspersonal, säkerhetsstyrkor och journalister står först i kön när de 500 000 doser Astra Ze.

Corren - 23 feb 21 kl. 11:53

Prövning att vaccinera i våldets Afghanistan

En halv miljon doser covidvaccin ska ges – i ett våldshärjat land där skepsisen mot vaccinatörer är stor. Afghanistan har inlett sin vaccinationskampanj..

Aftonbladet - 23 feb 21 kl. 11:52

Prövning att vaccinera i våldets Afghanistan

▸ En halv miljon doser covidvaccin ska ges – i ett våldshärjat land där skepsisen mot vaccinatörer är stor..

News55 - 23 feb 21 kl. 11:52

Prövning att vaccinera i våldets Afghanistan

En halv miljon doser covidvaccin ska ges – i ett våldshärjat land där skepsisen mot vaccinatörer är stor. Afghanistan har inlett sin vaccinationskampanj. Sjukvårdspersonal, säkerhetsstyrkor och journalister står först i kön när de 500 000 doser Astra Ze….

UNT - 23 feb 21 kl. 11:53

Prövning att vaccinera i våldets Afghanistan

En halv miljon doser covidvaccin ska ges – i ett våldshärjat land där skepsisen mot vaccinatörer är stor. Afghanistan har inlett sin vaccinationskampanj..

NT - 23 feb 21 kl. 11:53

Prövning att vaccinera i våldets Afghanistan

En halv miljon doser covidvaccin ska ges – i ett våldshärjat land där skepsisen mot vaccinatörer är stor. Afghanistan har inlett sin vaccinationskampanj..

UNT - 23 feb 21 kl. 11:53

Prövning att vaccinera i våldets Afghanistan

En halv miljon doser covidvaccin ska ges – i ett våldshärjat land där skepsisen mot vaccinatörer är stor. Afghanistan har inlett sin vaccinationskampanj..

Vimmerby Tidning - 23 feb 21 kl. 11:53

Prövning att vaccinera i våldets Afghanistan

En halv miljon doser covidvaccin ska ges – i ett våldshärjat land där skepsisen mot vaccinatörer är stor. Afghanistan har inlett sin vaccinationskampanj..


Om oss

Pressen.se är en svensk nyhetsportal samt nyhetssökmotor som automatiskt hittar de mest omdiskuterade och aktuella nyheterna. Välkommen!

Kontakt

Vill du säga hej?

Reklam

Annonsera?Pressen.se besöks hundratusentals gånger per månad. Kontakta oss för mer information om hur du kan nå ut med ditt budskap.