Modernare

Wednesday, 12 May, 16:08

Nyheter om Modernare

Sortering: Relevans | Senaste
Nyan - 27 apr 21 kl. 17:00

Kumlinge-färjfäste ska undersökas

Geotekniska undersökningar ska göras av Kumlinges norra färjfäste. Det har infrastrukturminister Christian Wikström beslutat på enskild föredragning. – Många färjfästen är byggda på 1970-talet och behöver förnyas både av säkerhetsskäl och även för att anpassa dem till Modernare fartyg, säger Christian Wikström.

Länstidningen i Södertälje - 18 apr 21 kl. 18:00

Så kan nya Campusparken bli – kommunen satsar 14 miljoner kronor: ”Kan nog bli en del diskussioner”

Ny gestaltning med Modernare uttryck och möjlighet till fler aktiviteter. Det är kommunens mål....

Regeringen - 13 apr 21 kl. 14:59

Modernare regler för bekräf­telse av föräldra­skap, fader­skaps­under­sökningar och för att åstad­komma köns­neutral föräldra­skaps­presumtion

Det är viktigt att den föräldra­skaps­rätts­liga regle­ringen utveck­las i takt med sam­hället i övrigt och är anpassad för olika sätt att få barn och bilda familj. I propo­si­tionen före­slår regeringen lag­änd­ringar i syfte att – med utgångs­punkt i barnets bästa – göra den föräldra­skaps­rättsliga regle­ringen mer modern, jämlik och ändamåls­enlig..

Regeringen - 13 apr 21 kl. 14:59

Förslag för en mer modern, jämlik och ändamålsenlig föräldraskapsrättslig reglering

Regeringen överlämnar i dag en proposition till riksdagen med förslag till Modernare regler för bekräftelse av föräldraskap, faderskapsundersökningar och för att åstadkomma en könsneutral föräldraskapspresumtion..

SVT - 12 apr 21 kl. 08:26

Tidningsutgivarna: Lägg ned presstödet

Det statliga presstödet bör läggas ned, anser Tidningsutgivarna (TU). Dess styrelse, med flera av Sveriges högsta mediechefer, vill ha ett Modernare system med andra former av stöd..

Expressen - 12 apr 21 kl. 06:47

Tidningsutgivarna: Ändra presstödet

Presstödet ska ersättas, anser Tidningsutgivarna.Organisationen vill se ett Modernare stöd som passar digital nyhetskonsumtion.– Det här är den största mediestödsreformen på 50 år, säger organisationens tillförordnade vd Thomas Mattsson till Ekot..

Sydsvenskan - 11 apr 21 kl. 21:48

Tidningsutgivarna: Lägg ned presstödet

Det statliga presstödet bör läggas ned, anser Tidningsutgivarna (TU). Dess styrelse, med flera av Sveriges högsta mediechefer, vill ha ett Modernare system med andra former av stöd. "Driftsstödet har överlevt sig självt och bör nu ersättas med en mer mo.

Corren - 11 apr 21 kl. 21:48

Tidningsutgivarna: Lägg ned presstödet

Det statliga presstödet bör läggas ned, anser Tidningsutgivarna (TU). Dess styrelse, med flera av Sveriges högsta mediechefer, vill ha ett Modernare system med andra former av stöd..

NT - 11 apr 21 kl. 21:48

Tidningsutgivarna: Lägg ned presstödet

Det statliga presstödet bör läggas ned, anser Tidningsutgivarna (TU). Dess styrelse, med flera av Sveriges högsta mediechefer, vill ha ett Modernare system med andra former av stöd..

Vimmerby Tidning - 11 apr 21 kl. 21:48

Tidningsutgivarna: Lägg ned presstödet

Det statliga presstödet bör läggas ned, anser Tidningsutgivarna (TU). Dess styrelse, med flera av Sveriges högsta mediechefer, vill ha ett Modernare system med andra former av stöd..

UNT - 11 apr 21 kl. 21:48

Tidningsutgivarna: Lägg ned presstödet

Det statliga presstödet bör läggas ned, anser Tidningsutgivarna (TU). Dess styrelse, med flera av Sveriges högsta mediechefer, vill ha ett Modernare system med andra former av stöd..

UNT - 11 apr 21 kl. 21:48

Tidningsutgivarna: Lägg ned presstödet

Det statliga presstödet bör läggas ned, anser Tidningsutgivarna (TU). Dess styrelse, med flera av Sveriges högsta mediechefer, vill ha ett Modernare system med andra former av stöd..

News55 - 11 apr 21 kl. 21:48

Tidningsutgivarna: Lägg ned presstödet

Det statliga presstödet bör läggas ned, anser Tidningsutgivarna (TU). Dess styrelse, med flera av Sveriges högsta mediechefer, vill ha ett Modernare system med andra former av stöd. "Driftsstödet har överlevt sig självt och bör nu ersättas med en mer mo….

SvD - 11 apr 21 kl. 21:49

Tidningsutgivarna: Lägg ned presstödet

Det statliga presstödet bör läggas ned, anser Tidningsutgivarna (TU).Dess styrelse, med flera av Sveriges högsta mediechefer, vill ha ett Modernare system med andra former av stöd..

Regeringen - 09 apr 21 kl. 17:41

Promemorian Ett modernare straffrättsligt skydd mot hemfridsbrott och olaga intrång har remitterats

Regeringen har i dag remitterat en promemoria med förslag som syftar till att modernisera och stärka skyddet mot hemfridsbrott och olaga intrång. Förslagen innebär bland annat att straffskalorna för brotten skärps och att det klargörs att tillämpningsområdet för olaga intrång även omfattar gårdsplaner..

Regeringen - 09 apr 21 kl. 13:55

Remiss av promemorian Ett modernare straffrättsligt skydd mot hemfridsbrott och olaga intrång

Här kan du ta del av till vilka instanser Justitie­departe­mentet har remitterat prome­morian Ett moder­nare straff­rätts­ligt skydd mot hem­frids­brott och olaga intrång..

Regeringen - 09 apr 21 kl. 13:54

Ett modernare straffrättsligt skydd mot hemfridsbrott och olaga intrång

Promemorian inne­håller förslag som syftar till att moder­nisera och stärka det straff­rättsliga skyddet mot hem­frids­brott och olaga intrång i brottsbalken..

PrivataAffärer - 25 mar 21 kl. 13:00

Duon: Ta rygg på utländska investerare i svenska fastigheter 

Under 2020 har vi sett ett flertal stora transaktioner från både svenska och utländska institutioner på prisnivåer som tidigare aldrig skådats på den svenska fastighetsmarknaden. Till exempel köpte Patrizia nyproducerade lägenheter i Haninge för drygt 60 000 kr/kvm. Dessa transaktioner har framförallt gjorts i segmenten nyproducerade hyresrätter och lager/logistik.

Cornucopia - 22 mar 21 kl. 18:32

MÖP-måndag: Det blir nya byggnader på de nya regementsorterna

Försvarsmaktens chef för förbandproduktion C PROD generallöjtnant Johan Svensson uppger till SVT att man kommer bygga nytt på de nya regementsorterna, byggnader som är lämpade för den moderna Försvarsmaktens verksamhet och inte uppförda för ett försvar utformat utifrån 1870 års tysk-franska krig.För erfarenheter, följ pilenDe som drömmer om att gamla kaserner åter ska användas för militär verksamhet får bara nöja sig med att det blir högst tillfälligt. Istället kommer nya byggnader uppföras lämpade för den verksamhet som bedrivs idag, istället för de byggnader som uppfördes med start innan första världskriget utifrån den armé som skulle utkämpa ett krig likt det tysk-franska kriget 1870.

NT - 09 mar 21 kl. 17:15

5G till alla – nya digitalmål i EU

En "digital kompass" ska hjälpa EU-länderna att hitta vägen mot en Modernare framtid..

GöteborgsPosten - 09 mar 21 kl. 17:16

5G till alla – nya digitalmål i EU

En "digital kompass" ska hjälpa EU-länderna att hitta vägen mot en Modernare framtid..

UNT - 09 mar 21 kl. 17:15

5G till alla – nya digitalmål i EU

En "digital kompass" ska hjälpa EU-länderna att hitta vägen mot en Modernare framtid..

Vimmerby Tidning - 09 mar 21 kl. 17:15

5G till alla – nya digitalmål i EU

En "digital kompass" ska hjälpa EU-länderna att hitta vägen mot en Modernare framtid..

Corren - 09 mar 21 kl. 17:15

5G till alla – nya digitalmål i EU

En "digital kompass" ska hjälpa EU-länderna att hitta vägen mot en Modernare framtid..

UNT - 09 mar 21 kl. 17:15

5G till alla – nya digitalmål i EU

En "digital kompass" ska hjälpa EU-länderna att hitta vägen mot en Modernare framtid..

News55 - 09 mar 21 kl. 17:14

5G till alla – nya digitalmål i EU

En "digital kompass" ska hjälpa EU-länderna att hitta vägen mot en Modernare framtid. "Vi måste se till att det här blir EU:s digitala decennium så att alla medborgare och företag får tillgång till det bästa som den digitala världen kan erbjuda", säger….

Aftonbladet - 09 mar 21 kl. 17:14

5G till alla – nya digitalmål i EU

▸ En "digital kompass" ska hjälpa EU-länderna att hitta vägen mot en Modernare framtid..

PrivataAffärer - 22 jan 21 kl. 11:19

Hernhag: Tre aktier att köpa i dag

Josefine: Hej! Vilka tre aktier hade du köpt just i dag, med tanke på aktuella kurser? Gärna två långsiktiga och en på kortare sikt.

GöteborgsPosten - 19 jan 21 kl. 15:04

EU-pengar till mer digitalt i vården

Modernare databehandling i vården kan bli ett av de områden som stöttas via EU:s gigantiska coronastöd. Sverige och övriga länder ska lämna in sina planer under våren..

Sydsvenskan - 19 jan 21 kl. 15:04

EU-pengar till mer digitalt i vården

Modernare databehandling i vården kan bli ett av de områden som stöttas..

NT - 19 jan 21 kl. 15:05

EU-pengar till mer digitalt i vården

Modernare databehandling i vården kan bli ett av de områden som stöttas via EU:s gigantiska coronastöd. Sverige och övriga länder ska lämna in sina planer under våren..

UNT - 19 jan 21 kl. 15:05

EU-pengar till mer digitalt i vården

Modernare databehandling i vården kan bli ett av de områden som stöttas via EU:s gigantiska coronastöd. Sverige och övriga länder ska lämna in sina planer under våren..

News55 - 19 jan 21 kl. 15:04

EU-pengar till mer digitalt i vården

Modernare databehandling i vården kan bli ett av de områden som stöttas via EU:s gigantiska coronastöd. Sverige och övriga länder ska lämna in sina planer under våren. Huvuddelen av stödet finns inom det som på EU-språk döpts till RRF – faciliten för åt….

UNT - 19 jan 21 kl. 15:05

EU-pengar till mer digitalt i vården

Modernare databehandling i vården kan bli ett av de områden som stöttas via EU:s gigantiska coronastöd. Sverige och övriga länder ska lämna in sina planer under våren..

Vimmerby Tidning - 19 jan 21 kl. 15:05

EU-pengar till mer digitalt i vården

Modernare databehandling i vården kan bli ett av de områden som stöttas via EU:s gigantiska coronastöd. Sverige och övriga länder ska lämna in sina planer under våren..

Corren - 19 jan 21 kl. 15:05

EU-pengar till mer digitalt i vården

Modernare databehandling i vården kan bli ett av de områden som stöttas via EU:s gigantiska coronastöd. Sverige och övriga länder ska lämna in sina planer under våren..

PrivataAffärer - 27 nov 20 kl. 11:23

Hernhag: Tre utdelningsaktier med chans till uppgång

Magnus: Hej Marcus, dina tre bästa tips på utdelningsaktier med trolig uppgång av kurs?
Marcus: Hej, sett över flera år tror jag utdelningshöjarna Bahnhof (IT), SBB B (fastigheter) och Lime (mjukvaruprogram) kan fortsätta uppåt. Tre framgångsrika bolag där aktierna kanske är lite svängiga ibland, men där den underliggande verksamheten över tid tuffar på bra.

Cornucopia - 25 nov 20 kl. 15:56

Det svenska fordonsbeståndet kontra bloggläsarnas - mer miljöbilar bland läsarna

Bloggläsarnas bilar och det svenska fordonsbeståndet skiljer sig åt. Framför allt har bloggläsarna betydligt fler miljöbilar, undantaget etanol, och det är 13x vanligare att bloggens läsare äger en elbil än svenska folket i gemen. Episk holmgång USA vs Kina2969 bloggläsare svarade på enkäten, vilket är relativt mycket.

Jönköpingsnytt - 21 nov 20 kl. 13:46

Golfklubben som gör som Trump – anlitar samma banarkitekt som presidenten

Nästan en fördubbling av sängplatser. Modernare och mer spännande banor. Det är en del av den....

Expressen - 10 nov 20 kl. 13:38

Målkung blir sportchef – nya spelare på väg in

Salif Camara Jönsson, 37, ska rädda Trelleborgs FF ur krisen.Sedan blir han sportchef i klubben.Programförklaringen?


Om oss

Pressen.se är en svensk nyhetsportal samt nyhetssökmotor som automatiskt hittar de mest omdiskuterade och aktuella nyheterna. Välkommen!

Kontakt

Vill du säga hej?

Reklam

Annonsera?Pressen.se besöks hundratusentals gånger per månad. Kontakta oss för mer information om hur du kan nå ut med ditt budskap.