Ledamöter

Monday, 12 April, 17:20

Nyheter om Ledamöter

Sortering: Relevans | Senaste
GlobeNewswire - 6 timmar sedan

Kallelse till årsstämma i Acarix AB

Kallelse till årsstämma i Acarix AB Aktieägarna i Acarix AB, org. nr 559009-0667, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 11 maj 2021. Information med anledning av coronaviruset Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande.

GlobeNewswire - 06 apr 21 kl. 07:00

Kallelse till årsstämma i Hexatronic Group AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Hexatronic Group AB (publ)
Aktieägarna i Hexatronic Group AB (publ), org.nr 556168-6360 (”Bolaget” eller ”Hexatronic”), med säte i Göteborg, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 6 maj 2021. Hexatronic värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande.

GlobeNewswire - 31 mar 21 kl. 11:35

Kallelse till årsstämma i TerraNet Holding AB

Aktieägarna i TerraNet Holding AB, org.nr 556707-2128, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdag den 29 april 2021. Information med anledning av coronaviruset
Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande.

GlobeNewswire - 29 mar 21 kl. 15:27

Kallelse till årsstämma i Klövern AB (publ)

Aktieägarna i Klövern AB (publ), org.nr 556482-5833, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 28 april 2021.
Mot bakgrund av den pågående pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler.

GlobeNewswire - 07 apr 21 kl. 08:00

Kallelse till årsstämma i JLT Mobile Computers AB (publ)

Aktieägarna i JLT Mobile Computers AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 6 maj 2021. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum.

GlobeNewswire - 8 timmar sedan

Kallelse till ÅrsstÄmma

NIBE Industrier AB (publ) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA  Aktieägarna i NIBE Industrier AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 11 maj 2021. På grund av fortsatta restriktioner i samband med COVID-19-pandemin, har styrelsen beslutat att årsstämman ska, med stöd av tillfälliga lagregler, genomföras utan personlig närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom poströstning innan stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs tisdagen den 11 maj 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställd.

GlobeNewswire - 01 apr 21 kl. 15:00

Kallelse till årsstämma i Infant Bacterial Therapeutics

Aktieägarna i Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 4 maj 2021. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs årsstämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon årsstämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum.

GlobeNewswire - 8 timmar sedan

Kallelse till årsstämma i Ellen Aktiebolag (publ)

Ellen Aktiebolag (publ), org.nr 556419-2663, kallar till årsstämma tisdagen den 11 maj 2021. I syfte att motverka spridning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras genom enbart poströstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.

GlobeNewswire - 08 apr 21 kl. 11:36

Kallelse till årsstämma i Auriant Mining AB (publ.)

Aktieägarna i Auriant Mining AB (publ.) (”Bolaget” eller ”Auriant Mining”), 556659-4833, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 11 maj 2021. För att motverka spridning av Covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman kommer att genomföras enbart genom förhandsröstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.

GlobeNewswire - 10 timmar sedan

Nilörngruppen AB: kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Nilörngruppen AB (publ.), 556322-3782, kallas härmed till årsstämma måndagen den 10 maj 2021. Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sam­mankomster har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro, genom att aktieä­gare utövar sin rösträtt endast genom poströstning.

PrivataAffärer - 08 apr 21 kl. 06:50

Fed: Dröjer innan ekonomiska målen uppfylls

Det framgår av protokollet från Feds policykommitté FOMC:s möte den 16-17 mars, då Fed lämnade styrräntan oförändrad inom intervallet 0-0,25 procent. Kommittén höll därutöver fast vid att fortsätta köpa stats- och bostadspapper för åtminstone 80 miljarder dollar per månad respektive minst 40 miljarder per månad. Majoriteten av Ledamöter ansåg att risken för oväntat hög inflation var ungefär lika stor som risken för oväntat låg inflation framgent och därmed tycktes riskbilden vara ”balanserad”, enligt protokollet.

GlobeNewswire - 31 mar 21 kl. 15:57

Rättelse - Hövding Sverige AB - kallelse till årsstämma

RÄTTELSE - KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA HÖVDING SVERIGE AB (PUBL) Rättelsen avser punkt 8a samt punkt 11 i dagordningen.
Aktieägarna i Hövding Sverige AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 6 maj 2021. På grund av fortsatta restriktioner i samband med COVID-19-pandemin, har styrelsen beslutat att årsstämman ska, med stöd av tillfälliga lagregler, genomföras utan personlig närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom poströstning innan stämman.

GlobeNewswire - I förrgår: 21:45

Kallelse till årsstämma 2021

Aktieägare i
MICRO SYSTEMATION AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 11 maj 2021 kl. 18.00 i MSABs lokaler på Hornsbruksgatan 28 i Stockholm.

GlobeNewswire - 30 minuter sedan

Corline Biomedical AB kallar till årsstämma 2021

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Corline Biomedical (PUBL) Aktieägarna i Corline Biomedical AB (publ), org.nr 556417-0743 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 11 maj 2021. Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning.

Västerbottens Folkblad - 09 apr 21 kl. 13:00

Fullmäktige kan få färre ledamöter

När de politiska partierna i Dorotea fick tycka till ville en majoritet att antalet Ledamöter i fullmäktige ska minska – igen. En beredning ska nu titta på detta..

Regeringen - 01 apr 21 kl. 15:20

PM: Deltagande på distans i styrelsesammanträden i samordningsförbund

Socialdepartementet föreslår en ändring i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Förändringen innebär att det ska vara möjligt att hålla styrelsesammanträden inom ett samordningsförbund utan att alla Ledamöter är fysiskt på plats. Detta då enskilda Ledamöter får möjlighet att deltaga i sammanträden på distans..

Sydsvenskan - 09 apr 21 kl. 07:05

KU-maraton för Hallengren i KU

I dag frågas socialminister Lena Hallengren (S) ut om regeringens coronahantering i riksdagens konstitutionsutskott (KU). Det kan bli en lång sittning. Utskottets Ledamöter vill höra henne i elva olika ärenden.

News55 - 09 apr 21 kl. 07:05

KU-maraton för Hallengren i KU

I dag frågas socialminister Lena Hallengren (S) ut om regeringens coronahantering i riksdagens konstitutionsutskott (KU). Det kan bli en lång sittning. Utskottets Ledamöter vill höra henne i elva olika ärenden.

GlobeNewswire - 29 mar 21 kl. 08:10

Kommentar från Klöverns styrelse med anledning av uppköpserbjudandet från Corem

Idag den 29 mars 2021 offentliggjorde Corem Property Group AB (publ) (“Budgivaren” eller ”Corem”) ett offentligt uppköpserbjudande med vederlag i form av nyemitterade aktier i Corem (”Erbjudandet”) till aktieägarna i Klövern AB (publ) (”Klövern”).

Budgivarens större aktieägare M2 Asset Management AB (publ) och Gårdarike AB är även stora aktieägare i Klövern och har, enligt Budgivaren, ingått bindande åtaganden att acceptera Erbjudandet. M2 Asset Management och Gårdarike äger för närvarande, enligt Budgivarens pressmeddelande, sammanlagt cirka 27,2 procent av det utestående kapitalet i Klövern med cirka 44,0 procent av de utestående rösterna.

GöteborgsPosten - 28 mar 21 kl. 09:41

"Viktig signal till svenska folket"

Den pandemibantade riksdagen gör att enskilda Ledamöter kan förlora möjligheten att rösta i vissa voteringar..

News55 - 28 mar 21 kl. 09:40

“Viktig signal till svenska folket”

Den pandemibantade riksdagen gör att enskilda Ledamöter kan förlora möjligheten att rösta i vissa voteringar. Men talman Andreas Norlén är glad över att partierna kunde enas om en ordning som håller riksdagen i gång och beslutsför. – Det handlade om att….

Sydsvenskan - 28 mar 21 kl. 09:40

”Viktig signal till svenska folket”

Den pandemibantade riksdagen gör att enskilda Ledamöter kan förlora möjligheten att rösta i vissa voteringar. Men talman Andreas Norlén är glad över att partierna kunde enas om en ordning som håller riksdagen i gång och beslutsför. – Det handlade om att.

Helsingborgs Dagblad - 28 mar 21 kl. 09:39

Virus får demokratin att hacka

När riksdagens mobilsurf tog slut åkte Birger Lahti (V) ut från näringsutskottets digitala möten. Men inte bara tekniken har svajat sedan riksdagen för ett år sedan gick över i pandemiläge och bara 55 Ledamöter i voteringar. Även den demokratiska uppkop.

Helsingborgs Dagblad - 28 mar 21 kl. 09:40

”Viktig signal till svenska folket”

Den pandemibantade riksdagen gör att enskilda Ledamöter kan förlora möjligheten att rösta i vissa voteringar. Men talman Andreas Norlén är glad över att partierna kunde enas om en ordning som håller riksdagen i gång och beslutsför. – Det handlade om att.

Vimmerby Tidning - 28 mar 21 kl. 09:41

Virus får demokratin att hacka

När riksdagens mobilsurf tog slut åkte Birger Lahti (V) ut från näringsutskottets digitala möten. Men inte bara tekniken har svajat sedan riksdagen för ett år sedan gick över i pandemiläge och bara 55 Ledamöter i voteringar. Även den demokratiska uppkopplingen hackar..

Vimmerby Tidning - 28 mar 21 kl. 09:41

"Viktig signal till svenska folket"

Den pandemibantade riksdagen gör att enskilda Ledamöter kan förlora möjligheten att rösta i vissa voteringar. Men talman Andreas Norlén är glad över att partierna kunde enas om en ordning som håller riksdagen i gång och beslutsför..

UNT - 28 mar 21 kl. 09:41

Virus får demokratin att hacka

När riksdagens mobilsurf tog slut åkte Birger Lahti (V) ut från näringsutskottets digitala möten. Men inte bara tekniken har svajat sedan riksdagen för ett år sedan gick över i pandemiläge och bara 55 Ledamöter i voteringar. Även den demokratiska uppkopplingen hackar..

UNT - 28 mar 21 kl. 09:41

"Viktig signal till svenska folket"

Den pandemibantade riksdagen gör att enskilda Ledamöter kan förlora möjligheten att rösta i vissa voteringar. Men talman Andreas Norlén är glad över att partierna kunde enas om en ordning som håller riksdagen i gång och beslutsför..

SvD - 28 mar 21 kl. 09:40

"Viktig signal till svenska folket"

Den pandemibantade riksdagen gör att enskilda Ledamöter kan förlora möjligheten att rösta i vissa voteringar.Men talman Andreas Norlén är glad över att partierna kunde enas om en ordning som håller riksdagen i gång och beslutsför..

Aftonbladet - 28 mar 21 kl. 09:40

"Viktig signal till svenska folket"

▸ Den pandemibantade riksdagen gör att enskilda Ledamöter kan förlora möjligheten att rösta i vissa voteringar..

UNT - 28 mar 21 kl. 09:41

Virus får demokratin att hacka

När riksdagens mobilsurf tog slut åkte Birger Lahti (V) ut från näringsutskottets digitala möten. Men inte bara tekniken har svajat sedan riksdagen för ett år sedan gick över i pandemiläge och bara 55 Ledamöter i voteringar. Även den demokratiska uppkopplingen hackar..

UNT - 28 mar 21 kl. 09:41

"Viktig signal till svenska folket"

Den pandemibantade riksdagen gör att enskilda Ledamöter kan förlora möjligheten att rösta i vissa voteringar. Men talman Andreas Norlén är glad över att partierna kunde enas om en ordning som håller riksdagen i gång och beslutsför..

NT - 28 mar 21 kl. 09:41

Virus får demokratin att hacka

När riksdagens mobilsurf tog slut åkte Birger Lahti (V) ut från näringsutskottets digitala möten. Men inte bara tekniken har svajat sedan riksdagen för ett år sedan gick över i pandemiläge och bara 55 Ledamöter i voteringar. Även den demokratiska uppkopplingen hackar..

NT - 28 mar 21 kl. 09:41

"Viktig signal till svenska folket"

Den pandemibantade riksdagen gör att enskilda Ledamöter kan förlora möjligheten att rösta i vissa voteringar. Men talman Andreas Norlén är glad över att partierna kunde enas om en ordning som håller riksdagen i gång och beslutsför..

Corren - 28 mar 21 kl. 09:41

Virus får demokratin att hacka

När riksdagens mobilsurf tog slut åkte Birger Lahti (V) ut från näringsutskottets digitala möten. Men inte bara tekniken har svajat sedan riksdagen för ett år sedan gick över i pandemiläge och bara 55 Ledamöter i voteringar. Även den demokratiska uppkopplingen hackar..

Corren - 28 mar 21 kl. 09:41

"Viktig signal till svenska folket"

Den pandemibantade riksdagen gör att enskilda Ledamöter kan förlora möjligheten att rösta i vissa voteringar. Men talman Andreas Norlén är glad över att partierna kunde enas om en ordning som håller riksdagen i gång och beslutsför..


Om oss

Pressen.se är en svensk nyhetsportal samt nyhetssökmotor som automatiskt hittar de mest omdiskuterade och aktuella nyheterna. Välkommen!

Kontakt

Vill du säga hej?

Reklam

Annonsera?Pressen.se besöks hundratusentals gånger per månad. Kontakta oss för mer information om hur du kan nå ut med ditt budskap.