Ledamöter

Monday, 17 May, 21:48

Nyheter om Ledamöter

Sortering: Relevans | Senaste
GlobeNewswire - 05 maj 21 kl. 14:15

Karolinska Developments årsstämma 2021

STOCKHOLM, SVERIGE – 5 maj 2021. Karolinska Development AB (publ) (”Karolinska Development” eller ”Bolaget”) har den 5 maj 2021 hållit sin årsstämma. Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster genomfördes årsstämman endast genom poströstning och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående.

GlobeNewswire - 11 maj 21 kl. 11:50

Kommuniké från årsstämman i Acarix

Kommuniké från årsstämman i Acarix Årsstämman 2021 i Acarix AB ("Acarix" eller "Bolaget") hölls idag den 11 maj 2021 varvid aktieägarna fattade följande beslut. Med anledning av den pågående coronapandemin genomfördes stämman enbart genom poströstning, utan fysiskt deltagande. Fastställande av resultat- och balansräkningen Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Acarix samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

GlobeNewswire - 11 maj 21 kl. 14:15

Nexstim Abp: Beslut vid årsstämman

Företagsmeddelande, Helsingfors 11 maj 2021 kl. 15.15 (EEST) Nexstim Abp: Beslut vid årsstämman   Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolag”) meddelar om följande beslut vid årsstämman som hölls den 11 maj 2021: 1 FASTSTÄLLANDE AV BOKSLUTET OCH KONCERNREDOVISNINGEN FÖR ÅR 2020, FÖRLUSTEN FÖR RÄKENSKAPSÅRET SAMT BEVILJANDET AV ANSVARSFRIHET Årsstämman fastställde bolagets årsredovisning inklusive koncernredovisning för 2020 och beslutade att ingen utdelning betalas ut för räkenskapsåret 1 januari–31 december 2020 och att förlusten för räkenskapsåret bokförs på förlustkontot.

PrivataAffärer - 10 maj 21 kl. 10:00

Riksbanken: Fortsatt expansiv penningpolitik nödvändig

Ledamöterna noterade att återhämtningen fortsätter i världsekonomin trots en ökad smittspridning. Snabba och kraftfulla finans- och penningpolitiska åtgärder i omvärlden och Sverige har mildrat den ekonomiska nedgången och förhindrat en finanskris. Konjunkturutsikterna ser något ljusare ut nu än vid det penningpolitiska mötet i februari, men Ledamöterna konstaterade samtidigt att krisen har resulterat i en tudelning mellan länder, sektorer och olika grupper på arbetsmarknaden.

GlobeNewswire - 07 maj 21 kl. 08:00

Årsstämma i JLT Mobile Computers AB (PUBL)

Växjö, Sverige, 7:e maj 2021 * * * Årsstämma i JLT Mobile Computers AB (publ), hölls torsdagen den 6 maj 2021. Årsstämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vi stämman endast genom att rösta på förhand, s.k.

GlobeNewswire - 29 apr 21 kl. 12:45

Valberedningen i MSABs förslag till årsstämma

MSAB har erhållit följande förslag från valberedningen inför årsstämman den 11 maj 2021. Punkt 12 – Val av styrelseLedamöter och revisorer Valberedningen, representerad av Kenneth Andersen, Wilhelm Gruvberg samt Henrik Tjernberg, föreslår att antalet styrelseLedamöter ska vara sex och att omval ska ske av Jan-Olof Backman, Peter Gille, Ann Hellenius och Linda Nyberg. Vidare föreslås nyval av Bernt Ingman och Fredrik Nilsson.

GlobeNewswire - 5 timmar sedan

Kommuniké från årsstämma 2021 i LIDDS AB (publ)


  UPPSALA, SWEDEN – årsstämman i LIDDS AB (publ) hölls den 17 maj, 2021   Årsstämman fastställde i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2020. Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020 och att till stämmans förfogande stående vinstmedel skulle balanseras i ny räkning. Stämman beslutade vidare att bevilja styrelsens Ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

GlobeNewswire - 06 maj 21 kl. 16:00

Kommuniké från årsstämma den 6 maj 2021

Hexatronic Group AB (publ)
556168-6360 Pressmeddelande 6 maj 2021 Kommuniké från årsstämma den 6 maj 2021 Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman. Beslutades fastställa resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen.Beslutades enligt styrelsens förslag om utdelning uppgåendes till 0,50 kronor per aktie med avstämningsdag måndagen den 10 maj 2021 och beräknad utbetalning fredagen den 14 maj 2021.

GlobeNewswire - 06 maj 21 kl. 11:27

Hövding Sverige AB: Protokoll fört vid årsstämma den 6 maj 2021 i Malmö

Protokoll fört vid årsstämma i Hövding Sverige AB (publ), org.nr 556708–0303, den 6 maj 2021 i Malmö
Minutes from annual general meeting in Hövding Sverige AB (publ), reg.no 556708-0303, 6 May 2021 in Malmö Beslöts att välja Fredrik Arp till ordförande för stämman, samt noterades att Anna Brandt skulle föra dagens protokoll.

GlobeNewswire - 04 maj 21 kl. 17:00

Årsstämma i Infant Bacterial Therapeutics

På årsstämman i Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) den 4 maj 2021 beslutades bland annat följande:
fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,att ingen utdelning lämnas,beviljad ansvarsfrihet för styrelseLedamöter och verkställande direktör,att styrelsen ska bestå av sex Ledamöter utan suppleanter,att arvode till ska utgå till styrelsens ordförande med 250 000 kronor, samt en extra ersättning för arbetet som arbetande styrelseordförande om 400 000 kronor, och till övriga i bolaget ej anställda Ledamöter med 125 000 kronor vardera,att revisionsarvode skall utgå enligt godkänd räkning,omval av styrelseLedamöterna Margareta Hagman, Eva Idén, Anthon Jahreskog, Kristina Sjöblom Nygren, Robert Molander och Peter Rothschild ,omval av Peter Roths

GlobeNewswire - 29 apr 21 kl. 18:00

Kommuniké från årsstämma i TerraNet Holding

Pressmeddelande, Lund 29 april 2021 Kommuniké från årsstämma i TerraNet Holding Årsstämman i TerraNet Holding AB ("TerraNet" eller "Bolaget") hölls idag den 29 april 2021 varvid aktieägarna fattade följande beslut. FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGEN
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i TerraNet samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. VINSTDISPOSITION
Årsstämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, det vill säga att resultatet förs över i ny räkning.

SR - 09 maj 21 kl. 17:31

Alla invånare i EU ska få säga sitt om EU:s framtid

Idag invigdes EU:s framtidskonferens där invånare i alla 27 EU-länder under ett år ska få chansen att säga sitt om vad EU ska syssla med de kommande åren, bland annat via den här länken: EU:s Framtidskonferens - Vi måste lära av coronapandemin. Vi har klarat den tack vara att vi stått enade och varit solidatiska, sa Frankrikes president Emanuelle Macron i sitt invigningstal. Europeiska medborgarpaneler, där en tredjedel ska vara ungdomar mellan 16 och 25 år, ska diskutera EU:s framtidsfrågor och komma med rekommendationer.

GlobeNewswire - 30 apr 21 kl. 16:00

SERSTECH AB: Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i Serstech AB (publ)

Idag, den 30 april 2021, hölls ordinarie bolagsstämma i Serstech AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet.

GlobeNewswire - 11 maj 21 kl. 18:30

Årsstämma i NIBE Industrier AB

Tisdagen den 11 maj 2021 hölls årsstämma i NIBE Industrier AB (publ). Mot bakgrund av Covid-19-pandemin genomfördes stämman enbart genom poströstning.  Utdelning
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning lämnas med 1,55 kronor per aktie.

GlobeNewswire - 12 maj 21 kl. 08:00

MSAB: Årsstämmokommuniké 2021

Vid årsstämma i MSAB (publ) den 11 maj 2021 beslutades: Att fastställa resultat- och balansräkning i enlighet med den framlagda årsredovisningen, samt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet.Att godkänna styrelsens förslag till en kontant utdelning om 2,00 kr per aktie. Utbetalning av utdelning sker den 19 maj 2021.

GlobeNewswire - 11 maj 21 kl. 10:36

Kommuniké från Auriant Mining AB (publ):s årsstämma den 11 maj 2021

Auriant Mining AB (publ) höll under tisdagen den 11 maj 2021 sin årsstämma.  För att motverka spridning av Covid-19 genomfördes årsstämman enbart genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler .  Följande huvudsakliga beslut fattades vid årsstämman.

GlobeNewswire - 10 maj 21 kl. 19:30

Kommuniké från Nilörngruppens årsstämma

Vid årsstämman i Nilörngruppen AB den 10 maj 2021 beslutades följande. Till följd av coronavirusets spridning genomfördes stämman med poströstning utan fysiskt deltagande, med stöd av tillfälliga lagregler.
Resultaträkningen och balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2020 fastställdes.

GöteborgsPosten - 14 maj 21 kl. 19:22

Äldreboende saknade tillstånd – 16 polisanmäls

Ett äldreboende i Västerås saknade tillstånd för sin verksamhet under fyra år. Nu polisanmäler Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) styrelsen för äldreboendet, 16 Ledamöter, uppger.

News55 - 14 maj 21 kl. 19:21

Äldreboende saknade tillstånd – 16 polisanmäls

Ett äldreboende i Västerås saknade tillstånd för sin verksamhet under fyra år. Nu polisanmäler Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) styrelsen för äldreboendet, 16 Ledamöter, uppger P4 Västmanland . Enligt Tobias Åsell, direktör för vård- och omsorgsfö….

News55 - 14 maj 21 kl. 16:38

Republikanerna har ersatt Trumpkritiska Cheney

Republikanerna i USA:s kongress har valt Elise Stefanik att ersätta Liz Cheney till posten som partiets tredje högs rankade ledamot i representanthuset. Tidigare i veckan röstade en majoritet av partiets Ledamöter bort Cheney från den mäktiga positionen….

GlobeNewswire - 12 maj 21 kl. 15:00

Valberedning utsedd inför SkiStars årsstämma den 11 december 2021

Valberedningen inför SkiStar AB (publ):s årsstämma 2021 utgörs enligt valberedningens instruktion av Ledamöter utsedda av SkiStars fyra största aktieägare (aktieägargrupper) per den 31 mars 2021. Valberedningen har följande sammansättning: Anders Sundström, utsedd av familjen Mats och Fredrik Paulsson inkl. bolag.

GöteborgsPosten - 11 maj 21 kl. 12:44

Nytt hopp om undantag för minimilöner

Ändringsförslag från Ledamöter i EU-parlamentet väcker svenskt hopp kring det omdiskuterade förslaget om minimilöner i EU..

UNT - 11 maj 21 kl. 12:44

Nytt hopp om undantag för minimilöner

Ändringsförslag från Ledamöter i EU-parlamentet väcker svenskt hopp kring det omdiskuterade förslaget om minimilöner i EU..

UNT - 11 maj 21 kl. 12:44

Nytt hopp om undantag för minimilöner

Ändringsförslag från Ledamöter i EU-parlamentet väcker svenskt hopp kring det omdiskuterade förslaget om minimilöner i EU..

NT - 11 maj 21 kl. 12:44

Nytt hopp om undantag för minimilöner

Ändringsförslag från Ledamöter i EU-parlamentet väcker svenskt hopp kring det omdiskuterade förslaget om minimilöner i EU..

Vimmerby Tidning - 11 maj 21 kl. 12:44

Nytt hopp om undantag för minimilöner

Ändringsförslag från Ledamöter i EU-parlamentet väcker svenskt hopp kring det omdiskuterade förslaget om minimilöner i EU..

Corren - 11 maj 21 kl. 12:44

Nytt hopp om undantag för minimilöner

Ändringsförslag från Ledamöter i EU-parlamentet väcker svenskt hopp kring det omdiskuterade förslaget om minimilöner i EU..

News55 - 11 maj 21 kl. 12:44

Nytt hopp om undantag för minimilöner

Ändringsförslag från Ledamöter i EU-parlamentet väcker svenskt hopp kring det omdiskuterade förslaget om minimilöner i EU. Det dröjer sannolikt till i höst innan EU-parlamentets ansvariga utskott ska rösta om sin syn på kommissionens förslag om minimilö….

SvD - 11 maj 21 kl. 12:44

Nytt hopp om undantag för minimilöner

Ändringsförslag från Ledamöter i EU-parlamentet väcker svenskt hopp kring det omdiskuterade förslaget om minimilöner i EU..

Dagens Media - 11 maj 21 kl. 10:29

Här är nya styrelsen för IAB

Caroline Måhl, Spotify, Sara Forssberg, Aller Media, Lena Lindgren, Telia och Sam Rihani, Facebook, är nya Ledamöter i styrelsen för IAB..

Världen Idag - 10 maj 21 kl. 09:00

Kritik mot EU:s terrorlag – riskerar att slå för brett

Internetplattformar får en timme på sig att ta bort innehåll som klassats som propaganda för terrorism. Det är kontentan av en EU-reglering som antogs av Europaparlamentet förra veckan, trots kritik från Ledamöter och medborgarrättsorganisationer..

Nyan - 08 maj 21 kl. 10:00

Organisationsproffs i Viking Line-styrelse

Viking Lines styrelse får ett nytt namn: Christina Dahlblom, 42, entreprenör, styrelseproffs, ekonomie doktor och sedan november Professor of Practice vid Svenska Handelshögskolan föreslås till nyval i samband med bolagsstämman den 27 maj. Christina Dahlblom är inriktad på organisation och ledarskap och är en ofta anlitad föreläsare om bolagskultur och ledarskap. Hon har även kandiderat till vice ordförande i Svenska folkpartiet.

SR - 07 maj 21 kl. 05:55

Tjeckisk public service hotas

I Tjeckien utsätts landets public service-medier för allt starkare påtryckningar från politiskt håll. Bedömare fruktar nu att situationen för landets fria och oberoende medier ska gå åt samma håll som i Ungern och Polen. Nu i maj ska det tjeckiska parlamentet välja nya Ledamöter till TV-bolagets styrelse och enligt oppositionen har kandidaterna handplockats för att de är kritiska mot TV-bolagets chef och trogna regeringen..

Realtid - 06 maj 21 kl. 11:34

Tundra Fonders styrelse värvar Parul Sharma och Carl Östring

Hållbarhetsexperten Parul Sharma och styrelseproffset Carl Östring har valts in i Tundra Fonders styrelse som oberoende Ledamöter. .

Regeringen - 30 apr 21 kl. 10:00

En parlamentarisk kommitté tillsätts för att föreslå en ny renskötsellagstiftning

Regeringen kommer att tillsätta en parlamentarisk kommitté för att föreslå en ny renskötsellagstiftning. De som ska arbeta med utredningen kommer att vara en sammansättning av bl.a.

Realtid - 30 apr 21 kl. 08:52

Filip Weintraub till Eyeonids styrelse

Tidigare Skagen Fonder-grundaren en av fler nya Ledamöter i SaaS-bolaget Eyeonid Group..

NT - 30 apr 21 kl. 08:38

Personalfrågan ses över i budgeten enligt S

Regionstyrelsens ordförande Kaisa Karro (S) som blixinkallat regionstyrelsens Ledamöter på extrainsatt möte på fredagen tar de 38 iva-sjuksköterskornas kritik på allvar..

Corren - 30 apr 21 kl. 08:12

Personalfrågan ses över i budgeten enligt S

Regionstyrelsens ordförande Kaisa Karro (S) som blixinkallat regionstyrelsens Ledamöter på extrainsatt möte på fredagen tar de 38 iva-sjuksköterskornas kritik på allvar..

Sydsvenskan - 29 apr 21 kl. 22:03

Oppositionen räddar sina egna ledamöter från att prickas

Vann med en enda röst efter het debatt..


Om oss

Pressen.se är en svensk nyhetsportal samt nyhetssökmotor som automatiskt hittar de mest omdiskuterade och aktuella nyheterna. Välkommen!

Kontakt

Vill du säga hej?

Reklam

Annonsera?Pressen.se besöks hundratusentals gånger per månad. Kontakta oss för mer information om hur du kan nå ut med ditt budskap.