KPIF

Saturday, 15 May, 08:06

Nyheter om KPIF

Sortering: Relevans | Senaste
Cornucopia - I förrgår: 11:42

Högsta inflationen på tre år - en procentenhet över Riksbankens prognos - dags för räntehöjning?

Den officiella inflationen KPIF rapporterades idag till 2.5%, en hel procentenhet över Riksbankens prognos om 1.5% som ligger till grund för centralbankens ovilja att höja styrräntan reporäntan.

PrivataAffärer - I förrgår: 10:29

Analytiker: Inflationstoppen är passerad

”Vi hade ett ovanligt prisfall under pandemins inledning i april i fjol som gör att inflationen nu går upp på grund av baseffekter. Dessutom har energipriserna stigit, vilket håller upp inflationen. Snart kommer dock att inflationen att sjunka igen”, säger Handelsbankens seniorekonom Johan Löf till Nyhetsbyrån Direkt.

Cornucopia - 15 apr 21 kl. 09:07

Högsta inflationen på två år

SCB rapporterade igår den officiella inflationen som numera är KPIF, för att anpassa sig till Riksbankens mått för penningpolitiken, som antogs för att man skulle slippa höja räntan. KPIF är nu på den högsta nivån sedan maj 2019.Riksbanken tänker inte höja räntanDen minst sagt expansiva penningpolitiken och utösandet av lånade pengar världen över har alltså föga överraskande lett till inflationens återkomst, men Riksbanken uppger sig inte ha någon avsikt att höja räntan de kommande åren, trots att inflationen enligt KPIF nu är vid målet på 2.

PrivataAffärer - I förrgår: 09:39

Högre inflation än väntat i april

KPIF (KPI med fast ränta) steg 0,3 procent i april jämfört med föregående månad enligt SCB, och steg 2,5 procent jämfört med samma månad föregående år. Väntat enligt Infronts prognosenkät var en uppgång om 0,2 procent jämfört med månaden före och en ökning med 2,4 procent jämfört med samma månad föregående år. ”Det har nu gått ett år sedan pandemin tydligt påverkade priserna.

PrivataAffärer - 14 apr 21 kl. 10:33

Analytiker: Nu toppar inflationen

”Utfallet var lite högre än vad vi räknat med, mycket till följd av högre drivmedelspriser, kläder och grönsaker. Det är inte så vi får revidera vår prognos. Inflationstoppen kommer fortfarande nu i april, drivet av baseffekter, och inflationen kommer sedan att falla tillbaka ganska ordentligt.

PrivataAffärer - 14 apr 21 kl. 09:42

Drivmedelspriserna lyfte inflationen i mars

Väntat enligt Infronts prognosenkät var en uppgång om 0,2 procent jämfört med månaden före och en ökning med 1,8 procent jämfört med samma månad föregående år. ”Uppgången i inflationstakten i mars förklaras till största del av prisuppgångar på drivmedel men också av prishöjningar på grönsaker som exempelvis paprika och tomater. Priserna på drivmedel var förhållandevis låga under samma månad i fjol men har nu återhämtat sig”, säger Beatrice Ljung, nationalekonom på SCB, i en kommentar.

Cornucopia - 16 mar 21 kl. 13:14

Fortsatt inflation nära Riksbankens mål

Inflationen rensad för Riksbankens penningpolitik, den sk KPIF, förblir kvar nära Riksbankens mål och några räntesänkningar torde vara osannolika. Snarare bör inflationen ta fart framöver i takt med att konjunkturen återhämtar sig och går upp i högkonjunktur även utanför tillverkningsindustrin. KPIF.

PrivataAffärer - 15 mar 21 kl. 09:42

Betydligt lägre inflation i februari än väntat

SCB noterar att månadsförändringen påverkades främst av högre priser på kläder som ökade säsongsmässigt i februari. Priserna ökade även för drivmedel och el. Uppgången motverkades framför allt av lägre priser på livsmedel där priserna föll inom ett flertal undergrupper.

News55 - I förrgår: 09:31

Högre inflation i april

Inflationstakten, enligt måttet KPIF, var i april 2,5 procent, jämfört med 1,9 procent i mars. Månadsförändringen var 0,3 procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). I KPIF, som är det mått som används för Riksbankens inflationsmål, är effekterna av….

News55 - 14 apr 21 kl. 09:31

Högre inflation i mars

Inflationstakten, enligt måttet KPIF, var i mars 1,9 procent, jämfört med 1,5 procent i februari. Månadsförändringen var 0,2 procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). I KPIF, som är det mått som används för Riksbankens inflationsmål, är effekterna….

Sydsvenskan - 14 apr 21 kl. 09:31

Högre inflation i mars

Inflationstakten, enligt måttet KPIF, var i mars 1,9 procent, jämfört med 1,5 procent i februari. Månadsförändringen var 0,2 procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). I KPIF, som är det mått som används för Riksbankens inflationsmål, är effekterna.

Cornucopia - 18 mar 21 kl. 11:58

Stockholms lägenhetspriser fortfarande ner 4% från toppen, inflationsjusterat

Justerat för inflationen har fortfarande inte lägenhetspriserna i Stockholm återhämtat sig. Medräknat de allmänna prisökningarna är lägenhetspriserna i huvudstaden ner cirka 4% från rekordet i mars-april 2017 innan den stora frossan från de spruckna spekulationsköpen av ej färdigställda lägenheter tog över.Snyggt nybygge av skrapor pågår i Liljeholmen, söder om Söder i Stockholm Lägenhetspriserna har alltså fortfarande inte återhämtat sig i Stockholm, justerat för inflationen vilket är det korrekta sättet att mäta bostadspriserna.

PrivataAffärer - 15 mar 21 kl. 11:15

Analytikerna: Stor utmaning med fallande inflation

”Trots det här utfallet kommer inflationen med stor säkerhet att stiga senare i vår, med en global uppgång i råvarupriser, livsmedelspriser och fraktpriser, samt det faktum att inflationen var så låg våren 2020. Den stora utmaningen ligger i stället framför Riksbanken, när inflationen sedan väntas falla tillbaka igen och ligga långt under målet under en utdragen period samtidigt som ekonomin återhämtar sig och pandemin allt mer ligger bakom oss”, säger Swedbanks prognoschef Andreas Wallström, till Nyhetsbyrån Direkt. Han säger att inflationsutfallen då kommer att få en ökad betydelse för Riksbanken och penningpolitiken, eftersom Riksbanken till stor del nu väntas se igen om inflationsutfallen nu som påverkas mycket av diverse tillfälliga faktorer.

News55 - 15 mar 21 kl. 09:31

Lägre inflation i februari

Inflationstakten, enligt måttet KPIF, var i februari 1,5 procent, jämfört med 1,7 procent i januari. Månadsförändringen var 0,3 procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). I KPIF, som är det mått som används för Riksbankens inflationsmål, är effekte….

News55 - I förrgår: 09:31

Bedömare spår stigande matpriser

Inflationen drar iväg ordentligt. Men orsaken är i första hand prisfallet vid samma tid i fjol i spåren av den begynnande pandemin. I höst väntas stigande matpriser fylla på.

News55 - I förrgår: 09:31

Pandemin förklaring till ökad inflation

Inflationen drar iväg ordentligt. Men orsaken är i första hand prisfallet vid samma tid i fjol i spåren av den begynnande pandemin. Inflationstakten, prisförändringarna på årsbasis enligt måttet KPIF, steg i april 2,5 procent, jämfört med 1,9 procent i….

GöteborgsPosten - I förrgår: 09:31

Högre inflation i april

Inflationstakten, enligt måttet KPIF, var i april 2,5 procent, jämfört med 1,9 procent i mars. Månadsförändringen var 0,3 procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB)..

UNT - I förrgår: 09:31

Högre inflation i april

Inflationstakten, enligt måttet KPIF, var i april 2,5 procent, jämfört med 1,9 procent i mars..

NT - I förrgår: 09:31

Högre inflation i april

Inflationstakten, enligt måttet KPIF, var i april 2,5 procent, jämfört med 1,9 procent i mars..

UNT - I förrgår: 09:31

Högre inflation i april

Inflationstakten, enligt måttet KPIF, var i april 2,5 procent, jämfört med 1,9 procent i mars..

Corren - I förrgår: 09:31

Högre inflation i april

Inflationstakten, enligt måttet KPIF, var i april 2,5 procent, jämfört med 1,9 procent i mars..

Vimmerby Tidning - I förrgår: 09:31

Högre inflation i april

Inflationstakten, enligt måttet KPIF, var i april 2,5 procent, jämfört med 1,9 procent i mars..

PrivataAffärer - 11 maj 21 kl. 09:48

Nordea varnar för överhettning i svensk ekonomi

Sveriges BNP väntas nu öka med 4,6 procent i år och 3,0 procent nästa år. I prognosen i januari spåddes BNP öka med 4,1 procent i år och 3,0 procent nästa år. Nordea konstaterar att arbetsmarknaden förbättras snabbt samtidigt som såväl regering som Riksbank stimulerar massivt.

PrivataAffärer - 28 apr 21 kl. 06:41

SHB: Arbetslösheten på förkrisnivåer först i slutet av 2023

Sveriges BNP väntas öka med både 3,7 procent i år och nästa år. I föregående prognos, i januari, väntades BNP öka 2,7 procent 2021 och 4,1 procent 2022. BNP-tillväxten väntas mattas av till 2,2 procent 2023 när resursutnyttjandet normaliseras.

Realtid - 14 apr 21 kl. 09:59

Inflationstakten 1,9 procent i mars 2021

Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) var 1,9 procent i mars 2021..

GöteborgsPosten - 14 apr 21 kl. 09:31

Högre inflation i mars

Inflationstakten, enligt måttet KPIF, var i mars 1,9 procent, jämfört med 1,5 procent i februari. Månadsförändringen var 0,2 procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB)..

News55 - 14 apr 21 kl. 09:31

El och drivmedel driver inflation

Inflationen stiger. I mars låg den nästan på Riksbankens mål på två procent. Drivmedelskostnaderna drog i väg under månaden.

NT - 14 apr 21 kl. 09:31

Högre inflation i mars

Inflationstakten, enligt måttet KPIF, var i mars 1,9 procent, jämfört med 1,5 procent i februari..

UNT - 14 apr 21 kl. 09:31

Högre inflation i mars

Inflationstakten, enligt måttet KPIF, var i mars 1,9 procent, jämfört med 1,5 procent i februari..

UNT - 14 apr 21 kl. 09:31

Högre inflation i mars

Inflationstakten, enligt måttet KPIF, var i mars 1,9 procent, jämfört med 1,5 procent i februari..

Corren - 14 apr 21 kl. 09:31

Högre inflation i mars

Inflationstakten, enligt måttet KPIF, var i mars 1,9 procent, jämfört med 1,5 procent i februari..

Vimmerby Tidning - 14 apr 21 kl. 09:31

Högre inflation i mars

Inflationstakten, enligt måttet KPIF, var i mars 1,9 procent, jämfört med 1,5 procent i februari..

SvD - 14 apr 21 kl. 09:31

Inflationen får fart men är under Riksbankens mål

Inflationen enligt Riksbankens favoritmått KPIF steg till 1,9 procent i årstakt i mars, vilket betyder att priserna var så mycket högre än ett år tidigare..

News55 - 16 mar 21 kl. 08:16

Markant lyft för inflationsförväntningarna

Inflationsförväntningarna stiger tydligt bland arbetsmarknadens parter, inköpschefer och aktörer på penningmarknaden, visar en enkät från Kantar Prospera, gjord på uppdrag av Riksbanken. På ett års sikt ligger förväntningarna på KPIF-inflationen på 1,3….

Sydsvenskan - 16 mar 21 kl. 08:16

Markant lyft för inflationsförväntningarna

Inflationsförväntningarna stiger tydligt bland arbetsmarknadens parter, inköpschefer och aktörer på penningmarknaden, visar en enkät från Kantar Prospera, gjord på uppdrag av Riksbanken. På ett års sikt ligger förväntningarna på KPIF-inflationen på 1,3.

GöteborgsPosten - 15 mar 21 kl. 09:31

Lägre inflation i februari

Inflationstakten, enligt måttet KPIF, var i februari 1,5 procent, jämfört med 1,7 procent i januari. Månadsförändringen var 0,3 procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB)..

Corren - 15 mar 21 kl. 09:33

Lägre inflation i februari

Inflationstakten, enligt måttet KPIF, var i februari 1,5 procent, jämfört med 1,7 procent i januari..

UNT - 15 mar 21 kl. 09:33

Lägre inflation i februari

Inflationstakten, enligt måttet KPIF, var i februari 1,5 procent, jämfört med 1,7 procent i januari..

NT - 15 mar 21 kl. 09:33

Lägre inflation i februari

Inflationstakten, enligt måttet KPIF, var i februari 1,5 procent, jämfört med 1,7 procent i januari..

Vimmerby Tidning - 15 mar 21 kl. 09:33

Lägre inflation i februari

Inflationstakten, enligt måttet KPIF, var i februari 1,5 procent, jämfört med 1,7 procent i januari..


Om oss

Pressen.se är en svensk nyhetsportal samt nyhetssökmotor som automatiskt hittar de mest omdiskuterade och aktuella nyheterna. Välkommen!

Kontakt

Vill du säga hej?

Reklam

Annonsera?Pressen.se besöks hundratusentals gånger per månad. Kontakta oss för mer information om hur du kan nå ut med ditt budskap.