Godkänt

Monday, 19 April, 14:00

Nyheter om Godkänt

Sortering: Relevans | Senaste
GlobeNewswire - 15 apr 21 kl. 11:00

Nexstim Abp: Kallelse till årsstämm


Företagsmeddelande, Helsingfors 15 april 2021 kl. 12.00 (EEST) Nexstim Abp: Kallelse till årsstämma Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”) bjuder in till bolagets årsstämma den 11 maj 2021 klockan 12.

GlobeNewswire - 31 mar 21 kl. 18:30

Dlaboratory Sweden AB:s (publ) emission övertecknad


EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. Lund, 2021-03-31 Dlaboratory Sweden AB:s (publ) emission övertecknad

Dlaboratory Sweden AB (publ) (”Dlaboratory Sweden” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets emission av units om cirka 50 MSEK (”Erbjudandet”) tecknades till cirka 104 procent fördelat på cirka 750 tecknare. Teckningar har erhållits från allmänheten samt från ankarinvesterare som lämnat teckningsåtaganden.

GlobeNewswire - 25 mar 21 kl. 19:03

Fredag 26 mars är sista dagen för teckning av aktier i Dlaboratory Sweden AB (publ) samt information kring noteringsprocessen på First North

Imorgon, fredag den 26 mars är sista dagen för att bestämma sig och för att teckna sig i nyemissionen i Dlaboratory Sweden AB (publ) i samband med cleantech bolagets ansökan av notering på Nasdaq First North Growth Market (First North). Status för denna noteringsprocess har bedömts kunna behöva ett förtydligande.
Förtydligande kring noteringsprocessen En noteringsprocess på First North börjar med ett uppstartsmöte.

GlobeNewswire - 13 apr 21 kl. 22:00

Stockwik genomför en riktad nyemission om cirka 143 miljoner kronor

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER LIKNANDE ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.
Stockwik Förvaltning AB (publ) (”Stockwik” eller ”Bolaget”) har, i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, beslutat om en riktad nyemission av 1 026 055 aktier, motsvarande cirka 143 miljoner SEK (den ”Riktade Nyemissionen”).

ETF-marknaden - 12 apr 21 kl. 12:32

Teamet bakom en miljard dollar Bitcoin ETP lanserar en första Litecoin ETP på Xetra

ETC Group som ligger bakom bakom en miljard dollar Bitcoin ETP lanserar en första Litecoin ETP på Xetra är inställt på att lista ETC Group Physical Litecoin ETC (Ticker: ELTC) i april, den första Litecoin börshandlade produkten (ETP) som noteras på Deutsche Borse. Den nya lanseringen följer den enorma framgången med ETC Groups första produkt BTCetc -ETC Group Physical Bitcoin, som noterades på Deutsche Börses XETRA i juni 2020 har samlat över 1 miljard dollar i AUM och lanseringen av ETC Group Physical Ethereum ETC, den första Ethereum-börshandlade produkten i mars 2021 Den nya fysiskt uppbackade Litecoin ETC kommer att vara en central motpartsklarerad börshandlad produkt och spårar priset på Litecoin-kryptovalutan med säkerhet och likviditet vid handel på regler

GlobeNewswire - 13 apr 21 kl. 17:31

Stockwik offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission om upp till 1 026 055 nya aktier

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER LIKNANDE ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.
Stockwik Förvaltning AB (publ) (”Stockwik” eller ”Bolaget”) offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission om upp till 1 026 055 nya aktier till svenska och internationella institutionella investerare (den ”Riktade Nyemissionen”).

GlobeNewswire - 09 apr 21 kl. 20:30

Copperstone genomför riktad nyemission och tillförs 96 MSEK

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.
Pressmeddelande Kiruna 9 april 2021 Styrelsen i Copperstone Resources AB (publ) (“Copperstone” eller “Bolaget”) beslutade den 9 april 2021, om en riktad nyemission av högst 128 255 140 aktier (den ”Riktade Nyemissionen”) till en teckningskurs om 0,75 kronor per aktie. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 96 MSEK före avdrag om cirka 1,5 MSEK för emissionskostnader.

GlobeNewswire - 09 apr 21 kl. 17:35

Copperstone utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner. Pressmeddelande
Kiruna 9 april 2021 Styrelsen i Copperstone Resources AB (publ) (“Copperstone” eller “Bolaget”) har uppdragit åt Arctic Securities AS, filial Sverige att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission om cirka 80 till 100 miljoner kronor (den ”Riktade Nyemissionen”).
Copperstone offentliggör en avsikt att genomföra en riktad nyemission av aktier om cirka 80-100 miljoner kronor med avvikelse från befintliga akt

IDG - 3 timmar sedan

Avskedade anställda får grönt ljus att driva åldersdiskrimineringsfall mot HP


Äldre anställda ska, enligt stämningen, ha tvingats bort medan dåvarande vd Meg Whitman talade om att rekrytera en mängd yngre personer. Nu har de fått Godkänt av en domstol att fortsätta driva processen mot HP och HPE..

Computer Sweden - 3 timmar sedan

Avskedade anställda får grönt ljus att driva åldersdiskrimineringsfall mot HP


Äldre anställda ska, enligt stämningen, ha tvingats bort medan dåvarande vd Meg Whitman talade om att rekrytera en mängd yngre personer. Nu har de fått Godkänt av en domstol att fortsätta driva processen mot HP och HPE..

Realtid - 26 mar 21 kl. 18:38

Norwegians räddningsplan har fått godkänt

Norwegians omstrukturering och nedskärningar av miljarder i skuld har Godkänts och ärendet kommer att gå vidare till en norsk domstol.  .

GlobeNewswire - 26 mar 21 kl. 07:00

Teckningsoptioner av serie (2020:2) TO2 B tecknades till cirka 94,9 procent och TerraNet Holding AB tillförs cirka 38,3 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.  TerraNet Holding AB (”TerraNet” eller "Bolaget") meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO2 B, vilka emitterades i samband med Bolagets emission av units under det andra kvartalet år 2020.

GlobeNewswire - 25 mar 21 kl. 09:35

Saga Furs Oyj:s kallelse till bolagsstämma

Saga Furs Oyj, insidermeddelande 25.3.2021 kl.

SR - I förrgår: 17:54

Tung kritik mot språkkrav – ”Saknas evidens”

Regeringens utredning om krav på Godkänt prov i svenska och samhällskunskap för att bli medborgare kritiseras av en rad myndigheter som föreslås hantera proven. Bland annat anser Skolverket som föreslås ta fram proven att det inte har med skolväsendet att göra. En rad universitet invänder mot att de skall genomföra proven, och Uppsala universitet påpekar att det skulle innebära dubbla roller för dem..

Expressen - 15 apr 21 kl. 12:59

”Man har inte tagit tag i de största problemen”

Oppositionen är inte imponerad över regeringens vårbudget.– Den får icke Godkänt, säger Moderaternas ekonomiskpolitikiske talesperson Elisabeth Svantesson till Expressen.Och hon får medhåll från SD:s Oscar Sjöstedt.

SvD - 14 apr 21 kl. 14:31

USA:s vägar i uselt skick – miljarderna räcker inte

Knappt Godkänt. Det blir betyget för USA:s vägar och broar i en ny rapport från Vita huset. President Biden vill därför plöja ner tusentals miljarder i amerikansk infrastruktur – pengar som inte skulle räcka långt..

Sydsvenskan - 13 apr 21 kl. 10:45

Beslutat: Lund får EU-kontor

EU-kommissionen har Godkänt Lunds ansökan..

GlobeNewswire - 12 apr 21 kl. 08:00

Saniona slutför försäljningen av sitt återstående innehav i Scandion Oncology

PRESSMEDDELANDE 12 april 2021 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, meddelar idag att man sedan december 2020, när aktieinnehavet i Scandion Oncology sjönk under 5 procent, har sålt den återstående delen av sitt innehav i Scandion Oncology A/S (Nasdaq First North Growth Market: SCOL) i ordinarie börshandel. Efter dessa transaktioner äger Saniona inte längre några aktier i Scandion Oncology.   Scandion Oncology bildades 2017 genom en avknoppning av vissa tillgångar inom onkologi från Saniona.

Jönköpingsnytt - 08 apr 21 kl. 16:21

J-Södras sköna ”sista minuten”-besked – slipper blixtflytt: ”Grönt ljus”

Vapenvallens gräs har blivit Godkänt. Ett skönt besked för Jönköpings Södra – som därmed slipper....

Regeringen - 08 apr 21 kl. 16:09

Förarbevis för vattenskoter

I lagrådsremissen föreslås en ny lag om förarbevis för vattenskoter. För att få ett förarbevis ska det krävas att föraren har fyllt 15 år och genomgått föreskriven utbildning med Godkänt resultat. Undantag från kravet på förarbevis ska gälla bl.

NT - 08 apr 21 kl. 15:55

Merkel vill prata om Sputnik-köp med Putin

Tyskland kommer att prata med Ryssland om köpa av doser av coronavaccinet Sputnik V, uppger den tyska hälsoministern Jens Spahn. Samtalen äger rum trots att Sputnik-vaccinet ännu ej är Godkänt av europeiska instanser..

SvD - 08 apr 21 kl. 15:55

Merkel vill prata om Sputnik-köp med Putin

Tyskland kommer att prata med Ryssland om köpa av doser av coronavaccinet Sputnik V, uppger den tyska hälsoministern Jens Spahn.Samtalen äger rum trots att Sputnik-vaccinet ännu ej är Godkänt av europeiska instanser..

Corren - 08 apr 21 kl. 15:55

Merkel vill prata om Sputnik-köp med Putin

Tyskland kommer att prata med Ryssland om köpa av doser av coronavaccinet Sputnik V, uppger den tyska hälsoministern Jens Spahn. Samtalen äger rum trots att Sputnik-vaccinet ännu ej är Godkänt av europeiska instanser..

UNT - 08 apr 21 kl. 15:55

Merkel vill prata om Sputnik-köp med Putin

Tyskland kommer att prata med Ryssland om köpa av doser av coronavaccinet Sputnik V, uppger den tyska hälsoministern Jens Spahn. Samtalen äger rum trots att Sputnik-vaccinet ännu ej är Godkänt av europeiska instanser..

News55 - 08 apr 21 kl. 15:55

Merkel vill prata om Sputnik-köp med Putin

Tyskland kommer att prata med Ryssland om köpa av doser av coronavaccinet Sputnik V, uppger den tyska hälsoministern Jens Spahn. Samtalen äger rum trots att Sputnik-vaccinet ännu ej är Godkänt av europeiska instanser. – Eu-kommissionen sade under gårdag….

Vimmerby Tidning - 08 apr 21 kl. 15:55

Merkel vill prata om Sputnik-köp med Putin

Tyskland kommer att prata med Ryssland om köpa av doser av coronavaccinet Sputnik V, uppger den tyska hälsoministern Jens Spahn. Samtalen äger rum trots att Sputnik-vaccinet ännu ej är Godkänt av europeiska instanser..

UNT - 08 apr 21 kl. 15:55

Merkel vill prata om Sputnik-köp med Putin

Tyskland kommer att prata med Ryssland om köpa av doser av coronavaccinet Sputnik V, uppger den tyska hälsoministern Jens Spahn. Samtalen äger rum trots att Sputnik-vaccinet ännu ej är Godkänt av europeiska instanser..

ÖstersundsPosten - 08 apr 21 kl. 09:00

KLART: Området för det nya värmeverket i Duved godkänt: ”Nu skapas förutsättningar för utveckling i centrala byn”

Området väster om järnvägsstationen i Duved kommer framöver att upptas av en helt ny....

Mobil - 07 apr 21 kl. 19:38

Nu öppnar Apple så du kan hitta andra prylar med Hitta-appen

Apples Hitta-app, där du sedan tidigare kunnat se positionen för Apple-prylar och dina vänner som Godkänt det, kan nu visa var även andra prylar finns..

Sydsvenskan - 07 apr 21 kl. 19:36

När skolans mål blev det viktigaste försvann böcker, lärartid och elevhälsa

Hur man arbetar för att nå målen är mindre viktigt – bara budget hålls och eleverna får Godkänt..

SvD - 06 apr 21 kl. 09:30

Det är som en dålig skämtteckning

Den nya lagen som Putin just har Godkänt innebär att han har röjt väg för att kunna sitta kvar som president fram till 2036. Det är så skamlöst att det nästan är parodiskt..

GöteborgsPosten - 05 apr 21 kl. 22:02

Kattvänner rasar: "Ett slag i magen"

Okontrollerad avel. Oansvarig katthållning. Det kokar bland svenska kattvänner sedan Jordbruksverket Godkänt ett avelsprogram för svensk bondkatt..

News55 - 29 mar 21 kl. 09:31

Nu öppnar permitteringsstödet igen

Företagen har klagat på väntetiden. Men nu går det att söka permitteringsstöd, från och med december i fjol och fram till sommaren. I dag öppnar Tillväxtverket för ansökningar, retroaktivt från december.

Sydsvenskan - 29 mar 21 kl. 09:31

Nu öppnar permitteringsstödet igen

Företagen har klagat på väntetiden. Men nu går det att söka permitteringsstöd, från och med december i fjol och fram till sommaren. I dag öppnar Tillväxtverket för ansökningar, retroaktivt från december.

Aftonbladet - 28 mar 21 kl. 23:08

Världens dödligaste våg av corona sveper genom Ungern

▸ Ungern är jordens dödligaste land vad gäller covid-19 just nu – trots att man Godkänt fler vaccin än något grannland..

ÖstersundsPosten - 27 mar 21 kl. 16:00

Vattenfall får öka vattentrycket genom sina kraftverk i Indalsälven

Nu står det klart att energibolaget Vattenfall får Godkänt av mark- och miljödomstolen att släppa....

Sydsvenskan - 25 mar 21 kl. 06:33

”Väldigt illa att spårvägen inte är tillgänglig för alla”

Men enligt Skånetrafiken har en referensgrupp för tillgänglighet Godkänt höjdskillnaden..

Sydsvenskan - 24 mar 21 kl. 08:45

EU säger nej till potentiellt covidläkemedel

Läkemedlet ivermektin bör inte användas för att behandla covid-19, enligt EU:s läkemedelsmyndighet (EMA) som har utvärderat preparatets effekter. Ivermektin är redan Godkänt i EU, men specifikt för användning mot parasitinfektioner och hudproblem som ro.

News55 - 24 mar 21 kl. 08:45

EU säger nej till potentiellt covidläkemedel

Läkemedlet ivermektin bör inte användas för att behandla covid-19, enligt EU:s läkemedelsmyndighet (EMA) som har utvärderat preparatets effekter. Ivermektin är redan Godkänt i EU, men specifikt för användning mot parasitinfektioner och hudproblem som ro….

Helsingborgs Dagblad - 24 mar 21 kl. 08:45

EU säger nej till potentiellt covidläkemedel

Läkemedlet ivermektin bör inte användas för att behandla covid-19, enligt EU:s läkemedelsmyndighet (EMA) som har utvärderat preparatets effekter. Ivermektin är redan Godkänt i EU, men specifikt för användning mot parasitinfektioner och hudproblem som ro.


Om oss

Pressen.se är en svensk nyhetsportal samt nyhetssökmotor som automatiskt hittar de mest omdiskuterade och aktuella nyheterna. Välkommen!

Kontakt

Vill du säga hej?

Reklam

Annonsera?Pressen.se besöks hundratusentals gånger per månad. Kontakta oss för mer information om hur du kan nå ut med ditt budskap.