Ansvarsfullt

Wednesday, 12 May, 13:33

Nyheter om Ansvarsfullt

Sortering: Relevans | Senaste
GlobeNewswire - 29 apr 21 kl. 08:30

Copperstone utser Anna Tyni till ny VD och koncernchef

Kiruna den 29 april 2021 Copperstone Resources AB utser Anna Tyni till ny VD och koncernchef. Hon tillträder sin position den 1:a maj. Anna Tyni rekryterades till Copperstone i oktober 2020 som huvudansvarig för verksamheten i Kiruna samt det övergripande ansvaret för förberedelserna inför återöppningen av Viscaria-gruvan.

GlobeNewswire - 27 apr 21 kl. 16:05

Copperstone Resources publicerar årsredovisning 2020

Kiruna den 27 april 2021 Årsredovisningen för 2020 är nu publicerad och finns tillgänglig på Copperstones hemsida, www.copperstone.se.

GlobeNewswire - 21 apr 21 kl. 12:20

Copperstone Resources bjuder in till samråd om återöppning av Viscariagruvan i Kiruna

Kiruna 21 april 2021 Under försommaren kommer Copperstone Resources att bjuda in till samråd som en del av miljötillståndsprocessen för den planerade återstarten av Viscaria koppargruva i Kiruna. Målsättningen är att skapa en bra dialog med alla berörda parter.
– Efter ett par år med förberedelser och miljöförstudier, är det nu dags för det första formella samrådet i Copperstones ansökningsprocess.

GlobeNewswire - 20 apr 21 kl. 17:35

Kallelse till ÅrsstÄmma i copperstone resources ab (publ)

Kiruna 20 april 2021 PRESSMEDDELANDE Aktieägarna i Copperstone Resources AB (publ), org.nr 556704–4168 (”Copperstone” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 19 maj 2021 kl. 15.

GlobeNewswire - 16 apr 21 kl. 08:30

Copperstone utser Marcello Imaña till ny Chefsgeolog

Kiruna den 16 april 2021 Copperstone Resources AB utser Marcello Imaña till ny Chefsgeolog. Han tillträder sin position med omedelbar verkan och kommer ingå i bolagets ledningsgrupp. Marcello Imaña påbörjade sin anställning på Copperstone i november 2020 och har redan bidragit med mycket värdefull kompetens och erfarenhet i såväl Viscaria-projektet som Arvidsjaur-projektet där han arbetat tillsammans med Lundin Mining.

GlobeNewswire - 13 apr 21 kl. 18:20

Copperstone Resources senarelägger publiceringen av årsredovisning

Kiruna den 13 april 2021 Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” eller ”Bolaget”) har beslutat att senarelägga publiceringen av 2020 årsredovisning till den 27 april. Datum för ordinarie bolagsstämma står fast vid 19 maj.
Årsredovisningen kommer att publiceras på Bolagets hemsida tisdagen den 27 april, 2021, mot tidigare meddelad tid, tisdagen den 20 april, 2021.

GlobeNewswire - 09 apr 21 kl. 20:30

Copperstone genomför riktad nyemission och tillförs 96 MSEK

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.
Pressmeddelande Kiruna 9 april 2021 Styrelsen i Copperstone Resources AB (publ) (“Copperstone” eller “Bolaget”) beslutade den 9 april 2021, om en riktad nyemission av högst 128 255 140 aktier (den ”Riktade Nyemissionen”) till en teckningskurs om 0,75 kronor per aktie. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 96 MSEK före avdrag om cirka 1,5 MSEK för emissionskostnader.

GlobeNewswire - 09 apr 21 kl. 17:35

Copperstone utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner. Pressmeddelande
Kiruna 9 april 2021 Styrelsen i Copperstone Resources AB (publ) (“Copperstone” eller “Bolaget”) har uppdragit åt Arctic Securities AS, filial Sverige att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission om cirka 80 till 100 miljoner kronor (den ”Riktade Nyemissionen”).
Copperstone offentliggör en avsikt att genomföra en riktad nyemission av aktier om cirka 80-100 miljoner kronor med avvikelse från befintliga akt

ETF-marknaden - 22 mar 21 kl. 12:50

WisdomTree lanserar en lågkostnads guld-ETP (WGLD) på Xetra

WisdomTree kommunicerade idag lanseringen av en ny lågkostnads guld-ETP på den tyska börsen Xetra. Sedan tidigare handlas denna ETP på Londonbörsen. WisdomTree Core Physical Gold ETP (WGLD), noterat på Börse Xetra med ett förvaltningskostnadsprocent på 0,15%, är utformat för att erbjuda investerare ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att komma åt guldmarknaden genom att ge en avkastning motsvarande rörelserna i guld spotpris.

GlobeNewswire - 10 mar 21 kl. 16:00

Styrelseledamot Malcolm Norris avgår från Copperstones styrelse

Kiruna den 10 mars 2021 Copperstone Resources AB: s styrelseledamot Malcolm Norris har informerat företaget om hans avgång från styrelsen med omedelbar verkan.
Malcolm Norris har varit ledamot i styrelsen för Copperstone sedan 2018 och representerat Sunstone Metals Limited. Sunstone Metals minskade sitt innehav i Copperstone under 2020 och deltog inte i företagets övertecknade företrädesemission som slutfördes i januari 2021.

GlobeNewswire - 19 timmar sedan

Årsstämma i NIBE Industrier AB

Tisdagen den 11 maj 2021 hölls årsstämma i NIBE Industrier AB (publ). Mot bakgrund av Covid-19-pandemin genomfördes stämman enbart genom poströstning.  Utdelning
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning lämnas med 1,55 kronor per aktie.

GlobeNewswire - Igår: 08:00

Stark inledning av året

• Omsättningen ökade med 7,7% till 6.831 Mkr (6.345 Mkr)  • Resultatet efter finansnetto ökade med 45,1% till 833 Mkr (574 Mkr)  • Vinsten per aktie uppgick till 1,26 kr (0,84 kr)  • Förvärv av engelska Heat Trace (efter periodens utgång) 
”Efterfrågebilden har varit god inom alla tre affärsområdena under årets första kvartal.

GlobeNewswire - 07 maj 21 kl. 11:30

NIBE förvärvar engelska Heat Trace Holdings Ltd

NIBE Industrier AB har förvärvat 100% av aktierna i det engelska värmekabelföretaget 
Heat Trace Holdings Ltd. Heat Trace, som grundades 1974, utvecklar, tillverkar och marknadsför elektrisk värmekabel till ett stort antal branscher. Verksamheten bedrivs i Helsby öster om Liverpool respektive Stockport söder om Manchester med 66 anställda.

GlobeNewswire - 29 apr 21 kl. 07:30

Rapport för tremånadersperioden som avslutades den 31 mars 2021

Rekordhöga intäkter om 1,1 miljarder USD för kvartalet, till ett realiserat oljepris om 61 USD per fatStarkt fritt kassaflöde om 526 MUSD, verksamhetskostnader under prognos om 2,85 USD per boe och nettoskuld minskad till under 3,5 miljarder USDUtdelning om 1,80 USD per aktie, motsvarande 512 MUSD för räkenskapsåret 2020, godkänd av 2021 års årsstämmaStarka produktionsresultat om 183 Mboepd över prognosens medianvärde för kvartaletProduktionsökning från Johan Sverdrups första fas beräknas till 535 Mbopd från maj 2021, vilket är tidigare än beräknatVåra huvudprojekt fortlöper enligt plan för att uppnå över 200 Mboepd 2023 och vi arbetar vidare med flera nya projekt för att upprätthålla produktionenStrategin för minskade koldioxidutsläpp för att uppnå koldio

GlobeNewswire - 26 apr 21 kl. 08:00

Världens första försäljning av olja som certifierats som klimatneutral

Lundin Energy AB (Lundin Energy) meddelar att världens första försäljning av olja som certifierats som klimatneutral i sin produktion1 gjorts till Saras S.p.A (Saras), från offshorefältet Edvard Grieg i Norge.

Nyan - 21 apr 21 kl. 08:55

Inrikesministern: Res inom landet i sommar

Res inom landet i sommar. Kultur- och evenemangsbranschen ska få ett stödpaket. Snart kan evenemang för under 50 personer vara möjligt och större evenemang kan vara möjligt i augusti.

Regeringen - 15 apr 21 kl. 13:30

Regeringen möter ökat behov av kunskap om integritets- och dataskyddsfrågor

Digital teknik och data bidrar till att lösa samhällsutmaningar och är avgörande för näringslivets konkurrenskraft. Samtidigt måste tekniken nyttjas på ett Ansvarsfullt sätt och regelverk följas. Därför har regeringen idag beslutat att ge Integritetskyddsmyndigheten (IMY) i uppdrag att höja kunskaperna om integritets- och dataskyddsfrågor brett i innovationssystemet..

GlobeNewswire - 14 apr 21 kl. 08:00

Finansiell uppdatering för det första kvartalet 2021 och detaljer för audiocast den 29 april 2021

Lundin Energy AB (Lundin Energy) publicerar rapporten för det första kvartalet 2021 torsdagen den 29 april 2021. Prospekteringskostnader om cirka 81 MUSD före skatt och en valutakursförlust om cirka 81 MUSD kommer att redovisas för det första kvartalet 2021.
Prospekteringskostnader
Bolaget har som policy att aktivera utgifter som uppkommer i samband med prospekteringsaktiviteter, och om en fyndighet inte bedöms vara kommersiellt gångbar, kostnadsförs utgifterna direkt i resultaträkningen.

PrivataAffärer - 12 apr 21 kl. 14:56

God avkastning och hållbarhet går hand i hand

Hos Handelsbanken Fonder är långsiktig hållbarhet en naturlig del av såväl den aktiva som den passiva förvaltningen.  – Det ska vara enkelt för våra kunder att fatta hållbara beslut. Vårt nya analysverktyg utgår från de Globala målen, säger vd Magdalena Wahlqvist Alveskog.

SvD - 12 apr 21 kl. 10:45

Bubblan resultat av naziprojektet

När arbetare fick rätt till semester på 30-talet höjdes oroade röster för att arbetarna inte skulle kunna ta han om sin ledighet på ett Ansvarsfullt sätt. Nazisternas svar var ”Kraft durch Freude”..

GlobeNewswire - 12 apr 21 kl. 09:00

Kallelse till ÅrsstÄmma

NIBE Industrier AB (publ) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA  Aktieägarna i NIBE Industrier AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 11 maj 2021. På grund av fortsatta restriktioner i samband med COVID-19-pandemin, har styrelsen beslutat att årsstämman ska, med stöd av tillfälliga lagregler, genomföras utan personlig närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom poströstning innan stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs tisdagen den 11 maj 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställd.

GlobeNewswire - 12 apr 21 kl. 08:00

Offentliggörande av NIBE Industriers årsredovisning för 2020

NIBE Industriers årsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig på hemsidan, www.nibe.com.

Västerbottens Folkblad - 06 apr 21 kl. 10:18

Texas först ut med fyllda läktare

Trots president Joe Bidens kritik spelades basebollmatchen mellan Texas och Toronto inför nästan 40 000 åskådare. – Det är inte Ansvarsfullt, sade Biden..

GlobeNewswire - 26 mar 21 kl. 15:15

Den första kvartalsvisa utbetalningen av den föreslagna utdelningen om 0,45 USD per aktie kommer att uppgå till 3,89 SEK per aktie

Lundin Energy AB (Lundin Energy) meddelar att den första kvartalsvisa utbetalningen av den föreslagna utdelningen om 0,45 USD per aktie kommer att uppgå till 3,89 SEK per aktie, med ett totalt utdelningsbelopp om 1 106 MSEK, motsvarande cirka 128 MUSD. Den föreslagna utdelningen, inklusive den första kvartalsvisa utbetalningen, är fortsatt föremål för godkännande av 2021 års årsstämma som kommer att hållas den 30 mars 2021.
Information om den första kvartalsvisa utbetalningen av den föreslagna utdelningen: Belopp per aktie
(SEK)Totalt utdelningsbelopp (MSEK)Första dag för handel utan rätt till utdelningAvstämningsdagFörväntad utbetalningsdag3,891 10631 mars 20211 april 20218 april 2021 Styrelsen har till årsstämman 2021 föreslagit en utdelning för

Expressen - 17 mar 21 kl. 12:11

FSC: Vi värnar skogens värden och funktioner

”Skövla inte naturskog för att göra våra böcker.” Det skriver 11 författare, tecknare och intellektuella i ett upprop på Expressens kultursida.Nu bjuder FSC Sverige in skribenterna till ett möte för att lyssna på kritiken och diskutera vägar framåt mot ett ännu mer Ansvarsfullt skogsbruk..

GlobeNewswire - 16 mar 21 kl. 19:15

Stockwik utökar sitt utestående obligationslån med 75 MSEK

Stockwik Förvaltning AB (”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget framgångsrikt har emitterat ytterligare obligationer om 75 MSEK (”Obligationsemissionen”) inom ramen för sitt befintliga obligationslån med ISIN SE0014781530 enligt obligationsvillkoren daterade 3 september 2020 (”Obligationsvillkoren”). Emissionen togs emot väl av marknaden och blev kraftigt övertecknad. Detta möjliggjorde att de nya obligationerna kunde emitteras till en överkurs; 101,5 procent av det nominella värdet.

Nyan - 16 mar 21 kl. 07:54

Högstadiet öppnar – om lugnet varar

Om lugnet håller i sig på coronafronten väntar lättade restriktioner om en vecka: närundervisning i högstadiet, ok att besöka gym och bibliotek samt fritt fram för ungas hobbyverksamhet utomhus upp till 20 personer.– Vi går mot ljusare tider, försäkrade lantrådet Veronica Thörnroos (C) på gårdagens presskonferens om corona-läget. Lantrådet inledde presskonferensen i går med goda nyheter: samtliga åländska myndigheter hade på måndagens morgonmöte rapporterat att smittoläget i landskapet var lugnt.

Länstidningen i Jämtland - 12 mar 21 kl. 17:30

Så pandemianpassar Norge sitt påskfirande

Inga onödiga utlandsresor men ett Ansvarsfullt besök i en stuga går bra. Det är de norska....

GöteborgsPosten - 12 mar 21 kl. 13:58

Så pandemianpassar Norge sitt påskfirande

Inga onödiga utlandsresor men ett Ansvarsfullt besök i en stuga går bra. Det är de norska myndigheternas rekommendationer inför påsken. Och den som ändå väljer att trotsa råden och lämna Norge måste nu sitta i hotellkarantän när de återvänder hem – i väntan på ett negativt covidtest..

NT - 12 mar 21 kl. 13:59

Så pandemianpassar Norge sitt påskfirande

Inga onödiga utlandsresor men ett Ansvarsfullt besök i en stuga går bra..

UNT - 12 mar 21 kl. 13:59

Så pandemianpassar Norge sitt påskfirande

Inga onödiga utlandsresor men ett Ansvarsfullt besök i en stuga går bra..

News55 - 12 mar 21 kl. 13:58

Så pandemianpassar Norge sitt påskfirande

Inga onödiga utlandsresor men ett Ansvarsfullt besök i en stuga går bra. Det är de norska myndigheternas rekommendationer inför påsken. Och den som ändå väljer att trotsa råden och lämna Norge måste nu sitta i hotellkarantän när de återvänder hem – i vä….

Aftonbladet - 12 mar 21 kl. 13:58

Så pandemianpassar Norge sitt påskfirande

▸ Inga onödiga utlandsresor men ett Ansvarsfullt besök i en stuga går bra..

Vimmerby Tidning - 12 mar 21 kl. 13:59

Så pandemianpassar Norge sitt påskfirande

Inga onödiga utlandsresor men ett Ansvarsfullt besök i en stuga går bra..

Corren - 12 mar 21 kl. 13:59

Så pandemianpassar Norge sitt påskfirande

Inga onödiga utlandsresor men ett Ansvarsfullt besök i en stuga går bra..

UNT - 12 mar 21 kl. 13:59

Så pandemianpassar Norge sitt påskfirande

Inga onödiga utlandsresor men ett Ansvarsfullt besök i en stuga går bra..

GlobeNewswire - 08 mar 21 kl. 13:40

Saga Furs’ auktion – minkskinnen såldes till stigande priser

Saga Furs Oyj, insidermeddelande 8.3.2021 kl.

GlobeNewswire - 04 mar 21 kl. 08:00

Lundin Energy håller ett digitalt investerarmöte den 18 mars 2021

Lundin Energy AB (Lundin Energy) meddelar att Nick Walker, koncernchef och vd, kommer att hålla en presentation under ett digitalt investerarmöte torsdagen den 18 mars 2021, klockan 18:00, vilken följs av en frågestund tillsammans med Teitur Poulsen, CFO.
Registrering till eventet sker via: https://zoom.us/webinar/register/WN_nmoiD9gOR6KzN-tYeNoLEQ eller på www.

GlobeNewswire - 03 mar 21 kl. 08:00

Lundin Energy publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2020

Lundin Energy AB (Lundin Energy) publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2020. Vi uppmuntrar alla aktieägare att läsa eller ladda ner rapporterna på Lundin Energys hemsida www.lundin-energy.

GlobeNewswire - 03 mar 21 kl. 08:00

Lundin Energy publicerar rapport om betalningar till myndigheter för 2020

Lundin Energy AB (Lundin Energy) publicerar rapport om betalningar till myndigheter som gjorts av Lundin Energy och dess dotterbolag under 2020. Rapporten finns tillgänglig att ladda ner på Lundin Energys hemsida, www.lundin-energy.


Om oss

Pressen.se är en svensk nyhetsportal samt nyhetssökmotor som automatiskt hittar de mest omdiskuterade och aktuella nyheterna. Välkommen!

Kontakt

Vill du säga hej?

Reklam

Annonsera?Pressen.se besöks hundratusentals gånger per månad. Kontakta oss för mer information om hur du kan nå ut med ditt budskap.