Nyheter > Skånskan

Tuesday, 17 January, 07:53

Skånskan - 15 minuter sedan

Washington föll mot Pittsburgh under målrik match

Ishockey Det blev Pittsburgh som med hela 8-7 sju tog hem segern i nattens NHL mot Washington. ERWP.fif(0)Washington ledde i början av matchen med 3-0, bland annat genom de svenskarna målskyttarna André Burakovsky och Niclas Bäckström. Ledningen följdes av fem Pittsburgh-mål på raken innan Washington åter kom tillbaka. Efter full tid var ställningen 7-7. Det dröjde dock bara 30 sekunder in i förlängningsperioden innan Conor Sheary satte 8-7 för Pittsburgh med sitt andra mål i matchen. Svt Sport skriver att Pittsburgs seger innebär att Washingstons segersvit på detta sätt stannade vid nio raka matcher.. Delningar

Skånskan - 15 minuter sedan

Washington föll mot Pittsburgh under målrik match

Ishockey Det blev Pittsburgh som med hela 8-7 sju tog hem segern i nattens NHL mot Washington. ERWP.fif(0)Washington ledde i början av matchen med 3-0, bland annat genom de svenskarna målskyttarna André Burakovsky och Niclas Bäckström. Ledningen följdes av fem Pittsburgh-mål på raken innan Washington kom tillbaka. Efter full tid var ställningen 7-7. Därefter dröjde det bara 30 sekunder in i förlängningsperioden innan Conor Sheary satte 8-7 för Pittsburgh med sitt andra mål i matchen. Svt Sport skriver att Pittsburgs seger innebär att Washingstons segersvit stannade vid nio raka matcher.. Delningar

Skånskan - 45 minuter sedan

Misstänkt Istanbulskytt gripen

Den man som misstänkts ha skjutit ihjäl 39 personer på en nattklubb i Istanbul på nyårsnatten har nu gripits i Turkiet rapporterar Sveriges Radio Ekot. ERWP.fif(0)Den 34-årige mannen greps sent under måndagen i en polisrazzia i förorten Esenyurt i västra Istanbul. Mannen misstänkts ha öppnat eld på nattklubben Reina på nyårsnatten då han ska ha dödat 39 människor och skadat mer än 60 personer. Terrorgruppen Islamiska Staten, IS, säger sig ligga bakom dådet och enligt uppgifter ska mannen ha utbildats i Syrien och fått vapen av en av IS terrorceller i Konya, Turkiet. Gripne för nattklubbsdådet Istanbul – gömde sig i väns lägenhet. @ekmathia rapporterar om det senaste: https://t.co/arAwQ92Gd1 — SR utrikes (@SR_utrikes) 17 januari 2017.0 Delningar

Skånskan - 1 timme sedan

Var femte livstidsdömd återfaller i brott

Enligt nya siffror så döms knappt 20 procent av livstidsdömda för nya brott efter avtjänat straff. Detta visar siffror som SVT Nyheter tagit del av. ERWP.fif(0)Allt fler döms till livstids fängelse men det är även fler som ansöker om att bli frigivna. SVT:s granskning visar att av de som släpps så faller var femte tillbaka i brott. Sedan 2006 så är det Örebro tingsrätt som beslutar om en livstids dömd ska få sitt straff omvandlat till ett tidsbedömt straff. – Ingen har en spåkula, vi kan aldrig med hundra procents säkerhet garantera att den som får tidsbestämt inte ska återfalla i brottslighet. Låsa in personen och slänga nyckeln, det vill vi inte, säger Björn Lindén, lagman i Örebro tingsrätt till SVT. När rätten tar ett beslut om frigivning så grundar Delningar

Skånskan - 1 timme sedan

Morgonkollen: Kan bli snö i eftermiddag

ERWP.fif(0)Dementa ska utrustas med gps-sändare LUND Kameror för att titta till brukarna på distans, sensorer för att förebygga och slå larm om fallolyckor, gps-sändare för dementa och teknik för att hålla koll på att äldre får i sig lagom mängd näring eller dosera läkemedel. Det är några av de innovationer som kan komma att förnya hemvården. Omodernt ljus blinkar varken rött eller grönt ESLÖV I flera veckor har trafikljusen vid Stora torg i Eslöv blinkat gult. – Det är ett evigt problem, säger Håkan Nilsson, entreprenadledare på Eslövs kommun. Livstidsdömd vill ha tidsbestämt straff KÄVLINGE Sommaren 1998 slog den nu 65-årige mannen en då 70-årig Kävlingebo i huvudet med stekpanna innan han ströp honom med ett skärp. Nu vill mördaren ha sitt liv0 Delningar

Skånskan - 1 timme sedan

Ny teknik ska göra hemvården bättre

LUND Kameror för att titta till brukarna på distans, sensorer för att förebygga och slå larm om fallolyckor, gps-sändare för dementa och teknik för att hålla koll på att äldre får i sig lagom mängd näring eller dosera läkemedel. Det är några av de innovationer som kan komma att förnya hemvården. ERWP.fif(2)Lunds kommun har anställt en projektledare, Susanne Frennert, som är ansvarig för införandet av den nya välfärdsteknologin.– Individens behov är i centrum. Det heter ofta ”varma händer, kall teknik”, men det handlar inte om att tekniken ska ersätta de varma händerna, säger Susanne Frennert, doktor i rehabiliteringsteknik. Många brukare i dag vill också vara så självständiga som möjligt och bo kvar hemma med så lite hjälp som möjligt. Tekniken 0 Delningar

Skånskan - 1 timme sedan

Trafikljusen lägger av – om och om igen

Eslöv I flera veckor har trafikljusen vid Stora torg i Eslöv blinkat gult. – Det är ett evigt problem, säger Håkan Nilsson, entreprenadledare på Eslövs kommun. ERWP.fif(1)Exakt hur länge trafikljusen vid Stora torg i Eslöv varit ur funktion, verkar ingen veta – men det var någon gång i december förra året som mittlampan började blinka.– Det är ett evigt problem, säger Håkan Nilsson, entreprenadledare på kommunen.Nilsson har nu för tredje gången lämnat in en anmälan till One Nordic AB, företaget som sköter trafikljusen.– De har kommit och fixat det vid två tillfällen, men problemet återkommer, säger Nilsson. Marie Carlberg, kommunikationsansvarig på One Nordic AB, säger att man haft en dialog med Eslövs kommun, men att de inte svarat på mail sedan de0 Delningar

Skånskan - 1 timme sedan

Livstidsdömd vill ha tidsbestämt straff

Kävlinge Sommaren 1998 slog den nu 65-årige mannen en då 70-årig Kävlingebo i huvudet med stekpanna innan han ströp honom med ett skärp. Nu vill mördaren ha sitt livstidsstraff omvandlat till ett tidsbestämt straff. ERWP.fif(0)Mordet, som är det senaste som inträffade i Kävlinge kommun, utfördes i juli 1998. Den då 46-årige mannen var narkotikapåverkad och psykotisk när han bröt sig in i en bostad i centrala Kävlinge, där en 70-årig man låg och sov. När denne vaknade och försökte förmå mannen att lämna bostaden blev han i stället slagen flera gånger i huvudet med sin egen stekpanna. Därefter ströps han med ett skärp. Den 46-årige mördaren greps först ett par månader senare, den 2 oktober, och anhölls direkt. Den 11 december samma år dömde Lunds tin0 Delningar

Skånskan - 3 timmar sedan

Änt­li­gen enig­het

ERWP.fif(0)På tors­dag kan lands­bygds­mi­nis­ter Sven-Erik Bucht (S) läg­ga fram pro­po­si­tionen om en livs­me­dels­stra­te­gi som han utlovat i över ett år. I el­fte tim­men lyc­kades han nå enig­het med alla allians­par­tierna och väns­ter­par­tiet om stra­te­gin.Det har un­der över ett halv­år på­gått en drag­kamp mel­lan par­tierna om in­ne­hållet i stra­te­gin. Bucht be­handlade för­ra våren allians­par­tierna non­cha­lant ge­nom att först nå­gon dag före mid­som­mar över­lämna ett för­slag till stra­te­gi, ef­ter att un­der hela våren ha dis­ku­terat med olika parter inom livs­me­dels­bran­schen, från jord­bruket till han­deln.Dröjs­målet har fram­för allt ir­ri­terat lant­brukets fö­re­trä Delningar

Skånskan - 6 timmar sedan

Världens elit ska prata om po­pu­lismens fa­ror

ERWP.fif(2)Världsekonomiskt fo­rum (WEF) i Da­vos in­leds i dag. Där samlas det som kan kallas världens elit – den po­li­tiska och den eko­no­miska – för att både dis­ku­tera i for­mella se­mi­na­ri­er och träffas in­for­mellt. Om de åtta rikaste i världen, de som kon­trol­lerar lika stor för­mö­gen­het som den fat­tigaste hälften av världens be­folkning en­ligt Ox­fam, del­tar är inte känt.Ojäm­lik­heten i världen är dock ett ämne för WEF. I en rap­port in­för Davosmötet jäm­fö­rs 109 länder med ett in­dex som ska vara mer rätt­vi­san­de än BNP. Där kon­sta­teras att Sve­ri­ge är det sjätte mest jäm­lika landet i världen. Norge är bäst.Om lis­tan är po­si­tiv för Sve­ri­ge är den min­dre po­si­tiv to0 Delningar

Skånskan - 6 timmar sedan

Det blir pro­blem när staten klampar in

ERWP.fif(1)Att han­tera löner är inte det lättaste. Nor­malt är det en fråga för ar­bets­mark­nadens parter. De senaste åren har ock­så staten börjat läg­ga sig i. Åt­min­sto­ne när det gäller lä­ra­rnas löner. Alliansregeringen satsade pengar på kar­ri­är­tjänster för lä­ra­re. Den röd­gröna rege­ringen satsade tre mil­jarder på det så kallade lä­rar­lö­ne­lyftet. Men re­ak­tionerna på den sat­sningen är negativa. SVT Nyheter pre­sen­terade ny­li­gen re­sul­tatet av en en­kät till landets hög­sta­die­rek­torer om de­ras syn på lyftet. 64 pro­cent av rek­torerna tyc­ker att lyftet är myc­ket el­ler gans­ka då­ligt. Inte min­st har det på­ver­kat stä­mningen ute på sko­lorna efter­som det bara är vissa0 Delningar

Skånskan - 6 timmar sedan

Om bananer och fri handel

ERWP.fif(0)Visste du att ba­nanen inte är en frukt utan ett bär, el­ler möj­li­gen en ört be­ro­en­de på hur man ser det? Inte? Den in­for­ma­tionen kan med för­del an­vändas i hög­tids­tal på olika ga­la­mid­dagar och an­dra finare fester för den som önskar bättra på sin image som in­tres­sant sär­ling.Ett van­ligare sam­tals­äm­ne om ba­naner – i syn­ner­het ef­ter nå­gra öl och i syn­ner­het av EU-mot­stån­da­re – är hur namn­lösa EU-by­rå­krater lagt sig i hur böjda ba­naner får lov att vara. Va­falls?! Kan de inte ens låta våra gula älsk­lingar få se ut hur de vill? Det är ju inte klokt! Et­ce­te­ra. I Röde Orm sam­man­fattar en ju­ri­diskt be­vand­rad man be­rät­tel­sen om hans skydds­lingar med0 Delningar

Skånskan - 8 timmar sedan

Eslövs AI befäste serieledningen

BORDTENNIS Eslövs AI vann måndagskvällens pingisligamatch mot Falkenberg med 4-2 och befäste tack vare detta serieledningen. ERWP.fif(2)För Eslövs AI var det sista matchen före det att de inleder kvartsfinalserien i Champions League mot ryska stjärnlaget TT Fakel Gazprom Orenburg med hemmamatch i Eslövshallen fredagen den 27 januari.Tre av världens åtta bästa spelare, i alla fall enligt den aktuella världsrankinglistan, ingår i Orenburgs lag: japanen Jun Mizutani (rankad som nummer 5), tysken Dimitrij Ovtcharov (6) och vitryssen Vladimir Samsonov (8).– För att ha chans mot dem måste alla i vårt lag spela på topp och till och med överträffa sig själva, förkunnade EAI-tränaren Mattias Andersson, som i går ledde EAI hemma i Blomsterbergshallen i stället för av för Delningar

Skånskan - 8 timmar sedan

Österlen fick sista ordet

BORDTENNIS Efter åtta matcher utan seger kom Österlens BTK första tvåpoängare i pingisligan i jumbofinalen mot BTK Kävlinge. ERWP.fif(1)– Efterlängtad och välbehövlig, konstaterade Mats Lundström, en av för kvällen tre hemmacoacher, efter 4-2 i Jonebergshallen i Simrishamn.På kuppen tog sig Österlen förbi Kävlinge.– Om vi förlorat hade det nog varit kört, det ska vi vara ärliga att medge. Om det blivit oavgjort hade chansen varit fortsatt kvar. Nu vann vi och det var viktigt. Nu är vi verkligen med i matchen om kontraktet. Det är vi och inte Kävlinge som sitter i förarsätet, sa Mats Lundström.– Men klart är det förstås inte. Det kommer att krävas att vi tar fler poäng, kanske måste det till två-tre stycken.När de två bottenlagen möttes i Kävlinge i Delningar

Skånskan - 8 timmar sedan

Sverige räckte inte ända fram till poäng

HANDBOLL Sverige gjorde en stark insats mot Danmark i handbolls-VM. Men någon poäng blev det inte. Ett favoritbetonat Danmark vann till slut med 27-25 (14-10). ERWP.fif(0)– Tyvärr räcker vi inte riktigt till, sammanfattar målvakten Mikael Appelgren matchen i Kanal 5.Efter att ha varit i underläge med hela sex bollar strax före paus, så började svenskarna mer och mer hitta den rätta effektiviteten i sina avslut mot det danska målet.Niclas Ekberg tog sitt ansvar som ny lagkapten, och med tre raka mål i början av den andra halvleken så var ställningen plötsligt helt jämn, 13-14. Sedan hängde Blågult med hela vägen fram till den sista matchminuten, dock utan att riktigt komma ikapp. Närmare än till ett uddamålsunderläge kom man aldrig.Men Danmark är en av de stora f Delningar

Skånskan - 8 timmar sedan

Fredricson oväntad Jerringprisvinnare

STOCKHOLM Golfaren Henrik Stenson eller simmaren Sarah Sjöström var av många tippade att ta hem Jerringpriset. Men det blev skånske OS-silvermedajören i hoppning, Peder Fredricson, som vann. ERWP.fif(0)– Att stå här i Globen och hålla Jerringspriset känns helt otrotligt. Jag känner mig enormt hedrad och vill tacka alla som röstat på mig, sa 44-åringen i sitt segertal på Idrottsgalan i Globen. – Det här visar framför allt hur handlingskraftigt hästfolket är. Grevlundabon hade så klart svårt att hålla tårarna borta. – Jag delar så klart det här priset med min häst All in. Han är en häst utöver det vanliga. Helt exceptionell. Sarah Sjöström hade ett sagolikt 2016 med ett guld, ett silver och ett brons vid OS i Rio de Janeiro, samt tre guld på långbane-EM Delningar

Skånskan - 9 timmar sedan

Sverige föll mot Danmark

Handboll Sveriges handbollsherrar föll med 25-27 efter en tät match mot Danmark under måndagskvällen. ERWP.fif(0)Danmark ledde med 14-10 i paus och trots att Sverige knappade in i andra halvlek räckte det inte hela vägen. Sverige har tidigare besegrat Bahrein och Argentina i grupp D..0 Delningar

Skånskan - 9 timmar sedan

Tung förlust för Pantern

malmö Pantern hade ledningen med 2–1 och såg ut att gå mot en fin seger i toppmötet mot Tingsryd. Men med 21 sekunder kvar kvitterade Tingsryd och bortalaget vann sedan med 3–2 efter straffar. ERWP.fif(0)– Sett över 60 minuter var det nog rättvist med oavgjort. Sedan är det surt att de kvitterade så sent, sa Panterns tränare Håkan Åhlund.Pantern, som saknade bland annat Johan Björk som är sjuk och Kim Rosdahl som är skadad, fick en perfekt start på matchen.Redan efter tre minuter och tre sekunder tog hemmalaget ledningen genom försvararen Jacob Cederholm, hans första mål för säsongen.Cederholm fick bollen vid blålinjen, fintade skott och avancerade fram innan han med ett högt skott satte 1–0. Efter det följde en ganska stökig period utan ordnat spel, mycket 0 Delningar

Skånskan - 10 timmar sedan

Många lyckohopp när Malmö fick Sveriges största parkouranläggning

MALMÖ Det hoppades över hinder och tränades olika tekniker när Malmö fick sin och Sveriges största parkouranläggning på måndagskvällen. ERWP.fif(0)Efter 4,5 års kamp kunde de lyckliga 402 medlemmarna i Quality Runners inviga sin nya specialdesignade hall på Sofielund.– Det här är ett lyft för parkourrörelsen i Malmö, som bara växer. Samtidigt förverkligar vi några unga Malmöbors drömmar, säger Patrik Lindqvist, ordförande i Quality Runners.Han blev 2013 kontaktad av fem ungdomar som hade en idé om att skapa ett centrum för både nybörjare och mer erfarna parkourutövare.– De ville ha hjälp med att dra igång en förening och hitta en lämplig lokal där de kunde träna. Jag kollade upp lite och hittade den här industrihallen på Kopparbergsgatan, berättar 0 Delningar

Skånskan - 10 timmar sedan

Butikspersonal i bråk med rånare

Lund Butikspersonalen och rånaren hamnade i bråk med varandra och den sistnämnde fick cykla från platsen tomhänt. ERWP.fif(0)Enligt Skånepolisen inträffade händelsen i en butik på Hildur Sandbergsgatan vid 19.30-tiden på måndagskvällen. I samband med en stöld ska ett bråk uppstått mellan gärningsmannen och en anställd. Rånaren ska sedan ha försvunnit cyklande från playsen uyan att ha fått något stöldgods med sig. Polis ska sedan ha spårat upp den misstänkte gärningsmännen som omhändertogs för fylleri. Ingen person uppges ha skadats i samband med händelsen som eventuellt kommer att rubriceras som rån.. Delningar

Skånskan - 12 timmar sedan

Plastkorn hittade i tätortens vatten

Sjöbo Små orangefärgade korn har läckt ut från ett filter i Sjöbo vattenverk och påträffats hos flera abonnenter i tätorten. Kommunens va-enhet utreder just nu hur många som kan vara drabbade. ERWP.fif(1)Det var på måndagen som de små plastkornen lämnade vattenverket och påträffades i tre fastigheter på Skrågatan och i en fastighet på Rättsgatan. – Filtermaterialet är alltid i kontakt med vattnet på vattenverket, men ska normalt inte följa med ut i ledningarna, säger kommunens va-chef Peter Hellichius.Filtermaterialet ser ut som fiskrom och är mellan 0,3 och 1 millimeter i diameter. Det fastnar i silar i kökskranar och badrumskranar och syns normalt sett bara om man skruvar av silen. De kan dock påträffas i toalettstolar eller badkar där silar saknas. Va-enh Delningar

Skånskan - 12 timmar sedan

Biodlare fick flera kupor vandaliserade

Blentarp 15 bisamhällen som stod i en skogsdunge utanför Blentarp har blivit vandaliserade. För Martin Svensson, som driver Blentarps binära, innebär det en stor förlust. – Förutom pengarna för utebliven honung så är det runt 300 000 bin som har gått åt. ERWP.fif(0)Det var i lördags som Martin Svensson skulle titta till en av sina bigårdar utanför Blentarp. Men när han anlände låg ramarna som bina övervintrar i utspridda på marken i snön.– Det var en väldigt bedrövlig syn. Samhällena var totalförstörda, kuporna var omkullvälta och materialet utspritt och delvis sönderslaget. Bina och ramarna låg utspridda på marken, säger Martin Svensson. Först trodde han att det var vildsvin som varit i farten. Men ju mer han undersökte platsen förstod han att åverka Delningar

Skånskan - 13 timmar sedan

Live: Inför idrottsgalan

TV I kväll är det dags för idrottsgalan. ERWP.fif(0). Delningar

Skånskan - 13 timmar sedan

Bil har kört av väg 23

Höör En bil har kört av väg 23 mellan Höör och Tjörnarp. ERWP.fif(0)Enligt Skånepolisen ska ingen person ha skadats vid olyckan. Larmet om olyckan kom klockan 17.10.. Delningar

Skånskan - 13 timmar sedan

Misshandlades på grund av inkontinens

MALMÖ En 28-årig Malmöbo har dömts till fängelse i tre månader efter att ha misshandlat och hotat en anhörig. Enligt utredningen blev mannen irriterad på sitt offer för att hon är handikappad och har inkontinensproblem. ERWP.fif(0)Vid förhör har 28-åringen sagt att han blev upprörd och arg på kvinnan för att hon inte lyckades hålla tätt.Händelsen inträffade den 28 november. Mannen ska ha varit berusad eller narkotikapåverkad när han kom hem. I bostaden fanns utöver hans pappa även en anhörig som var där på besök. Kvinnan har enligt utredningen ett handikapp som gör att hon har svårt att gå och tala. Men hon har även inkontinensproblem.Enligt uppgifter från vittnen skrek mannen högt när han kom hem. Och han gick sedan till attack och sparkade till kvinnan Delningar

Skånskan - 13 timmar sedan

Vårens svenska långfilmspremiärer

Kultur Barnfilm med spökingredienser, en film om Harry Schein, omtalade Sameblod och så Malmöregissören Manal Masris thrillerdokumentär Brev till en seriemördare. Dessa och många fler fanns med när vårens svenska långfilmer presenterades på Fimlinstitutet på måndagen. ERWP.fif(2)Samtliga svenska långfilmer som får premiär våren 2017: SMÅSTAD Regi och manus: Johan Löfstedt Handling: Möt Björn och hans systrar, mitt i livet. När deras far dör hittar de videohälsningar till var och en som han lämnat efter sig. Meddelandena får dem att ifrågasätta hur man bäst tar vara på livet. Premiär: 20/1 EXFRUN Regi och manus: Katja Wik Handling: Tre relationer och tre kvinnor. Flickvännen Klara är nyförälskad och vill inget hellre än att umgås med Jacob, tvåbarnsmamm0 Delningar

Skånskan - 13 timmar sedan

Tra­fik­ma­ro­dör följde bi­list hem

Löd­de­kö­pin­ge Den 23-åri­ge fö­ra­ren tyc­kte att bilen bak­om låg för nära och tryckte lätt på bromsen för att visa det. ERWP.fif(1)Då kö­rde den bak­om­va­ran­de bilen i stället om, lade sig fram­för 23-år­ingens bil, där även hans flick­vän satt, och bromsade hårt. När 23-år­ingen då kö­rde om och sty­rde ko­san hem­åt för­följde den ils­kne bi­listen paret hela vägen hem. Han klev se­dan ut ur bilen och skrek till de båda att de skulle passa sig in­nan han kö­rde iväg. 23-åringen hann notera bilnumret innan föraren körde därifrån..0 Delningar

Skånskan - 13 timmar sedan

Malmöregissör gör dokumentär om skotten mot brodern

Film För tio år sedan blev Malmöregissören Manal Masris då 16-årige bror skjuten och allvarligt skadad på väg till fotbollsträningen. Så småningom riktades misstankarna mot serieskytten Peter Mangs som dock aldrig dömdes för dådet. I dokumentärthrillern Brev till en seriemördare skildrar Manal Masri familjens upplevelser och sin jakt på sanningen. – Jag kände att det här var ett perspektiv som saknades, säger hon. ERWP.fif(0)Samma dag som det blir officiellt att teaterregissören och radioproducenten Manal Masri från Malmö är aktuell med sin första långfilm, dokumentären Brev till en seriemördare om skjutningen mot hennes lillebror för tio år sedan, läggs ytterligare ett tragiskt skottdrama till alla dem som drabbat Malmö de senaste åren – en 16-åring2 Delningar

Skånskan - 15 timmar sedan

Polisbil krockade vid jakt

Landskrona En polis har förts till sjukhus efter en krock i samband med ett efterföljande i Landskrona. ERWP.fif(2)Enligt Skånepolisen hade polispatrullen tagit upp jakten efter ett fordon som inte stannat i samband med en kontroll. I korsningen Ringvägen och Varvsgatan i Landskrona kraschade polisbilen och en polis fick föras till sjukhus i ambulans. Polismannen var själv i bilen då kollisionen inträffade. Larmet om olyckan kom klockan 15.41. Bilen som polismannen förföljde fortsatte från platsen. Fordonet hittades dock senare i Landskrona..0 Delningar

Skånskan - 14 timmar sedan

Pontus, 20, kammade hem miljonvinst i tv

LUDVIGSBORG 20-årige Pontus Palmqvist från Ludvigsborg kammade hem 1 miljon kronor i Bingolottos finalspel i tv på söndagskvällen. – Jag är supernöjd! Jag har knappat hunnit fatta det än, säger Pontus. ERWP.fif(0)Det var säkert många i Hörbytrakten som bänkade sig framför tv:n på söndagskvällen och höll tummarna för Pontus Palmqvist när det drog ihop sig till Bingolotto och finalspelet. Han valde numren han hade när han spelade hockey, fotboll och innebandy förr om åren – 5, 20 och 26 – och lade till några andra nummer som kompisarna hade använt och det bar hela vägen fram till miljonvinsten.Han hade chans att vinna ännu mer – upp till tio miljoner kronor – men valde att hoppa av, och säkra de pengar han redan vunnit, när Ingvar Oldsberg frågade om h0 Delningar

Skånskan - 15 timmar sedan

Flera bråk på högstadieskolorna

Löddeköpinge/Kävlinge I slutet av förra veckan uppstod flera bråk på Tolvåkerskolan i Löddeköpinge. Bland annat ska en elev ha hotats med ett knivliknande föremål, och en annan utsatts för övergrepp i rättsak. ERWP.fif(0)– Vid skoldagens slut i fredags stod några killar och väntade på en elev född 2003. De krävde att han skulle ta tillbaka en anmälan om misshandel, säger Mikael Rydberg, kommunpolis i Kävlinge. Den som utsatt honom för hotet ska vara en ett år yngre elev. Denne ska dagen innan varit inblandad i ett bråk där han fick ett knytnävsslag av en 15-årig elev, som i sin tur ska ha hotat 14-åringen med ett knivliknande föremål, enligt anmälan. På fredagen utsattes 15-åringen för hot när några killar väntade på honom utanför skolan. – Det 0 Delningar

Skånskan - 15 timmar sedan

Okänd tänder ljus på villatomt

Stävie Upprepade gånger har en okänd man uppehållit sig i en trädgård på Stävievägen, där han bland annat tänt levande ljus. ERWP.fif(1)– Han har observerats flera gånger, men inte gett sig till känna, säger Mikael Rydberg, kommunpolis i Kävlinge. Ägarna till bostaden har vid flera tillfällen hittat nedbrunna stearinljus och ljuskoppar som mannen, som beskrivs som gänglig, tänt. Det har även hittats fotspår. Polisen vet i nuläget inte vem mannen, som misstänks för hemfridsbrott, är..0 Delningar

Skånskan - 15 timmar sedan

Rondellhundarna har blivit byns ”snackis”

ERWP.fif(0)HJÄRUPRondellhundarna i Hjärup blir bara fler och fler. Nu är de fem och har blivit byns snackis, inte minst tack vare ”byafotografen” Viola Andersson. Det började med en hund, sen blev de två, sen tre, fyra och på måndagen var de plötsligt fem.– Rondellhundarna har blivit samtalsämnet i byn, många går hit och tittar och bilisterna saktar farten, säger Viola Andersson. Hon var en av de första att fotografera hundarna.– Den första kom mellan jul och nyår och på nyårsafton kom taxen hit.Viola Andersson lade ut bilderna på sin facebook och sociala medier. Gensvaret blev stort.– Det har kommit in jättemånga fina kommentarer och alla tycker att hundarna sprider glädje. Man har också efterlyst skaparna till hundarna.– Jag vet att konstnär Ronny Hå0 Delningar

Skånskan - 16 timmar sedan

Kvinna med smärtor nekades vård

lund En kvinna med akuta smärtor nekades vård under tre dagar på ett hem för missbrukare i Lund. Felet anmäls nu till inspektionen för vård och omsorg. ERWP.fif(0)Alla som vårdas under LVM, lagen om vård av missbrukare, och på hem för missbrukare har rätt till sjukvård. Trots detta dröjde det tre dagar innan kvinnan med akuta smärtor fördes till kk-kliniken i Lund för operation. Läkare kunde då konstatera en vätskefylld blåsa på kvinnans äggstock och en sammanväxning mellan bukvägg och bukhinna. Sjuksköterskan på LVM-hemmet bedömde kvinnans smärtor som inbillade och hon nekades därför vård. Trots kräkningar och intensiv smärta. Först tredje dagen kontaktades ansvarig institutionschef som bedömde smärtorna som mycket akuta och kvinnan fördes till sjukhu0 Delningar

Skånskan - 16 timmar sedan

Inbrottsvåg på Egna hemsområdet

ystad Egna hemsområdet har utsatts för flera inbrott de senaste dagarna. ERWP.fif(1)Inbrotten inträffade mellan tisdag och söndag och bara vid ett tillfälle finns ett vittne som såg en man som kan vara förövaren. Han är cirka 180 centimeter lång och 25-årig. Han var klädd i blå jacka och mörk mössa och byxor.Signalementet kommer från ett inbrott i en villa på Alegatan klockan 14.35-16.20 i fredags. Tjuven kom in genom att krossa en ruta till altanen och han stal smycken, en mobiltelefon, en dator och en väska.Även i en villa på Vassgatan stals en dator, en mobiltelefon och smycken. Stölden inträffade klockan mellan 9.30 och 18.20 i fredags.Vid ett inbrott på pizzerian på Kristianstadsvägen stals 20 000 kronor ur ett värdeskåp. Tjuven togs sig in i lokalen via ett0 Delningar

Skånskan - 16 timmar sedan

Restarangägare slåss för sitt trädäck

LUND Vassilis Kourkakis, ägare av restaurang Mediterranean på Grönegatan, har fått fem dagar på sig att plocka bort sitt trädäck, som året om används som uteservering. Han är förtvivlad över att kommunen inte lyssnar till hans argument. ERWP.fif(0)– Jag har inte förtroende för tjänstemännen längre. De kan inte lägga en kvart på att komma hit och prata med mig. Är jag inte värd det efter att ha drivit restaurangen utan några som helst klagomål i 24 år? säger Vassilis Kourkakis.Istället för ett besök från tekniska förvaltningen, fick han besked om att han har fem dagar på sig att riva däcket. – Jag fick brevet av polisen i fredags. Jag blev arg, ledsen och besviken, säger Vassilis Kourkakis. Trottoaren utanför hans restaurang lutar kraftigt mot gatan, vi0 Delningar

Skånskan - 16 timmar sedan

Kom över två sommardäck

SVALÖV ERWP.fif(3)Två sommardäck försvann i samband med ett inbrott i en källare på Plåtslagargatan i Teckomatorp.Stölden ska ha inträffat natten mellan fredagen och lördagen, men det är ännu oklart hur tjuvarna tog sig in i utrymmet.. Delningar

Skånskan - 16 timmar sedan

Stal verktyg i förråd

SVALÖV ERWP.fif(2)Fridhems folkhögskola har utsatts för inbrott.Någon gång under den senaste tiden har tjuvar tagit sig in i ett förråd och där lagt beslag på diverse föremål.Här försvann en högtrycktvätt, en skruvdragare, en grästrimmer samt två flak med öl.. Delningar

Skånskan - 16 timmar sedan

Körde in i bil vid järnväg

BILLEBERGA ERWP.fif(1)En bilist var inte uppmärksam nog vid en järnvägsövergång i Billeberga.Det slutade med att en stillastånde bil blev påkörd bakifrån i väntan på att bommarna skulle gå upp.Olyckan inträffade i söndags eftermiddag, men några peronskador uppstod aldrig.Däremot fick de båda bilarna rejält med plåtskador.. Delningar

Skånskan - 16 timmar sedan

Dags för sommarmässa

LANDSKRONA ERWP.fif(0)Torsdagen den 2 februari mellan klockan 14-17.30 är det dags för sommarjobbsmässan för ungdomar mellan 18-25 år. Mässan är förlagd till Hotell Öresund och här går det bra att träffa företag i regionen som söker personal till sommarsäsongen.. Delningar


Om oss

Pressen.se är en svensk nyhetsportal samt nyhetssökmotor som automatiskt hittar de mest omdiskuterade och aktuella nyheterna. Välkommen!

Kontakt

Vill du säga hej?

Reklam

Annonsera?Pressen.se besöks hundratusentals gånger per månad. Kontakta oss för mer information om hur du kan nå ut med ditt budskap.