Toppnyheter > Regeringen

Thursday, 21 September, 14:24

Regeringen - 45 minuter sedan

Politisk information i skolan

I denna proposition föreslås att nya bestämmelser införs i skollagen (2010:800) som anger att det är rektorn som beslutar om politiska partier ska bjudas in för att medverka i utbildningen.. Delningar

Regeringen - 45 minuter sedan

Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01)

Regeringens särskilde utredare för Samordnad utveckling för en god och nära vård (S 2017:01) har fått ett tilläggsdirektiv, utöver vad som framgår av redan beslutade kommittédirektiv (dir. 2017:24).. Delningar

Regeringen - 1 timme sedan

Uppdrag till Rymdstyrelsen om små satelliter från Esrange

Rymdstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med Rymdbolaget se om det finns affärsmässiga förutsättningar att i framtiden skicka upp små satelliter från Esrange..2 Delningar

Regeringen - 1 timme sedan

Frågor och svar om introduktionsjobb

I budgetpropositionen för 2018 presenterar regeringen en förenkling av systemet för de subventionerade anställningarna genom att ett nytt, enhetligt stöd införs. Fem stöd blir ett – introduktionsjobb - ett enklare och mer kraftfullt stöd..0 Delningar

Regeringen - 1 timme sedan

Höjt takbelopp för subventionerade anställningar

Regeringen har i dag beslutat att höja takbelopp och subventionsgrad för vissa subventionerade anställningar. Höjningen är ett led i regeringens reformering av de subventionerade anställningarna och en anpassning till introduktionsjobben som kommer att införas under våren 2018. Förordningsändringarna innebär att särskilt anställningsstöd, förstärkt särskilt anställningsstöd, instegsjobb, och extratjänster nu får samma och höjt tak för den högsta bidragsgrundande bruttolönen. Takbeloppet höjs också i ett första steg för lönebidragen..0 Delningar

Regeringen - 1 timme sedan

Regeringen stärker PTS säkerhetsarbete

Regeringen har idag den 21 september gett Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att vidta åtgärder som säkerställer myndighetens långsiktiga arbete avseende säkerhetsskydd och informationssäkerhet för att bättre möta förändrade och framtida krav som ställs. Regeringen har i budgetpropositionen därför avsatt 13 miljoner kronor årligen åt PTS för insatser inom områdena samt för arbete med civilt försvar..0 Delningar

Regeringen - 1 timme sedan

Nationellt centrum mot våldsbejakande extremism

Regeringen ger Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att vidta förberedelser inför inrättandet av ett nationellt centrum mot våldsbejakande extremism..4 Delningar

Regeringen - 1 timme sedan

Regeringen växlar upp arbetet för att modernisera hälso- och sjukvården

Sedan i våras arbetar regeringens särskilde utredare för Samordnad utveckling för en god och nära vård, Anna Nergårdh, med moderniseringen av svensk hälso- och sjukvård utifrån förslagen i den tidigare utredningen Effektiv vård. Det handlar bland annat om att långsiktigt stärka svensk primärvård. Nu växlas arbetet upp med ett tilläggsdirektiv..7 Delningar

Regeringen - 1 timme sedan

Skolverket får i uppdrag att digitalisera de nationella proven

De nationella proven i skolan ska digitaliseras. Nu får Skolverket i uppdrag att utveckla och tillhandahålla de digitaliserade nationella proven – det beslutade regeringen i dag..0 Delningar

Regeringen - 1 timme sedan

Ny rektor för Linnéuniversitetet

Regeringen har i dag beslutat att anställa professor Peter Aronsson som rektor vid Linnéuniversitetet. Han tillträder anställningen 1 oktober 2017..14 Delningar

Regeringen - 3 timmar sedan

Ylva Johansson besöker Japan

Den 23-30 september besöker arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson Japan tillsammans med representanter från fack och arbetsgivare i Sverige. Syftet med resan är att erfarenhetsutbyte om framtidens jobb och jämställdhet på arbetsmarknaden..0 Delningar

Regeringen - 5 timmar sedan

Anna Ekström fortsätter kompetensförsörjningsresan i Hylte och Halmstad

Invigning av nya Kråkbergsskolan och samtal om kompetensförsörjningen i regionen – det är delar av programmet när gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström besöker Hylte och Halmstad, fredag 22 september..0 Delningar

Regeringen - 4 timmar sedan

Remiss av promemorian Författningsändringar på finansmarknadsområdet med anledning av EU:s dataskyddsförordning

Här kan du ta del av till vilka instanser som Finansdepartementet har remitterat promemorian Författningsändringar på finansmarknadsområdet med anledning av EU:s dataskyddsförordning..0 Delningar

Regeringen - 6 timmar sedan

Regeringen gör det lättare att överföra pension och enklare att hålla en anhörig i handen

Regeringen har beslutat och lämnat propositionen Vissa socialförsäkringsfrågor till riksdagen som innehåller tre olika delar. Bland annat föreslås att reglerna för överföring av premiepensionsrätt mellan makar förenklas och att närståendepenningen ska bli mer flexibel..0 Delningar

Regeringen - 7 timmar sedan

Bostadsbidrag även för barn som bor växelvis hos separerade föräldrar

Det finns inget alternativ inom bostadsbidraget för barn som bor växelvis hos båda föräldrarna. Ungefär 35 procent av barnen bor växelvis efter en separation. Regeringen vill därför ge föräldrarna likvärdiga möjligheter till bostadsbidrag även när barnen bor hos båda. Regeringen vill även höja såväl inkomstgränserna som umgängesbidraget inom bostadsbidraget..6 Delningar

Regeringen - 7 timmar sedan

Näringsministern äter frukost med företagare i Järfälla

På fredag den 22 september startar näringslivsmässan - Växtplats Järfälla - utanför Stockholm. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg ska delta på en företagarfrukost som inleder mässan..0 Delningar

Regeringen - 7 timmar sedan

Nytt särskilt bidrag inom bostadsbidraget för barn som bor växelvis (Prop. 2017/18:6)

Proposition om nytt särskilt bidrag inom bostadsbidraget för barn som bor växelvis innehåller flera olika delar. Förslaget innebär att stödet vid växelvist boende införs i bostadsbidraget och avvecklas under en fyraårsperiod i underhållsstödet. De pengar som frigörs används till att höja inkomstgränserna och att höja umgängesbidraget inom bostadsbidraget..0 Delningar

Regeringen - 19 timmar sedan

Tal av utrikesminister Margot Wallström vid "Children and Armed Conflict: Voices From The Field"

New York, 19 september 2017. Det talade ordet gäller..0 Delningar

Regeringen - 20 timmar sedan

Tal av Stefan Löfven i FN:s säkerhetsråd

New York, 20 September 2017. Det talade ordet gäller..2 Delningar

Regeringen - 21 timmar sedan

Dominica - avrådan

Med anledning av efterverkningarna och de skador på infrastrukturen som orsakats av orkanen Maria i Karibien har Utrikesdepartementet den 20 september 2017 beslutat att tills vidare avråda från icke nödvändiga resor till Dominica..0 Delningar

Regeringen - 21 timmar sedan

Regeringens ärendeförteckningar vecka 38, 2017

Till regeringssammanträdet torsdag den 21 september 2017..0 Delningar

Regeringen - 22 timmar sedan

Fördelning av tillskott till kommuner och landsting

Kommuner och landsting får ytterligare medel i årets budget. Utöver de tidigare presenterade 10 välfärdsmiljarderna får kommuner och landsting ytterligare över 11 miljarder kronor för 2018..3 Delningar

Regeringen - 22 timmar sedan

Regeringen föreslår att ett regemente inrättas på Gotland

Flera åtgärder för att förstärka försvaret av Gotland har genomförts sedan försvarsbeslutet 2015. Försvarsbeslutet för 2016-2020 innebar en etablering av en stridsgrupp på Gotland och i budgetpropositionen för 2018 föreslår regeringen att Gotlands regemente, med lokalisering i Visby, inrättas från och med 2018..101 Delningar

Regeringen - 23 timmar sedan

Karolina Skog deltar i China Europe Water Platform i Åbo

Den 21 september deltar miljöminister Karolina Skog i en högnivåkonferens om vattensamarbete mellan Kina och EU, ”China Europe Water Platform”. Konferensen hålls i Åbo, Finland och samlar nästan 400 deltagare från 20 länder..0 Delningar

Regeringen - 23 timmar sedan

Flera storsatsningar inom Justitiedepartementets ansvarsområden i regeringens höstbudget

I dag har regeringen lämnat över budgetpropositionen för 2018 till riksdagen. Budgeten innehåller omfattande satsningar på bland annat Polismyndigheten, på övriga delar av rättsväsendet och på civilt försvar. Budgetpropositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet..0 Delningar

Regeringen - Igår: 14:21

Anna Ekström besöker Kungsbacka

Torsdag 21 september åker gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström till Kungsbacka och besöker Elof Lindälvs gymnasium..0 Delningar

Regeringen - Igår: 14:04

Nollvisionen ligger fast

En ordentlig nystart för nollvisionen behövs, det konstaterade infrastrukturminister Tomas Eneroth när han mötte företagare kommuner, statliga myndigheter, forskare och frivilligorganisationer på MHF:s trafiksäkerhetskonferens..0 Delningar

Regeringen - Igår: 14:00

Uppdrag om att förbereda införandet av ett statligt lån för körkortsutbildning

Regeringen ger Centrala studiestödsnämnden (CSN) i uppdrag att förbereda införandet av ett statligt lån för körkortsutbildning (körkortslån) så att sådana lån ska kunna lämnas av myndigheten från och med den 1 september 2018..2 Delningar

Regeringen - Igår: 13:41

Regeringen gör breda satsningar på energiområdet

Energifrågan är avgörande för att Sverige ska kunna nå sina energipolitiska mål. Regeringen satsar nu 850 miljoner kronor på mer förnybar energi, effektivare energianvändning och mer energi- och klimatrådgivning år 2018 och ytterligare medel under 2019-2020..4 Delningar

Regeringen - Igår: 13:39

Uppdrag till Trafikverket att ingå avtal om nattågstrafik till och från Jämtland

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att, under förutsättning att riksdagen fattar beslut om erforderliga anslag och bemyndiganden, ingå avtal om nattågstrafik för att tillgodose en daglig trafik till och från Jämtland på sträckan Stockholm-Duved med trafikstart senast 1 juni 2018..15 Delningar

Regeringen - Igår: 08:00

Förlängd övergångsperiod för understödsföreningar

0 Delningar

Regeringen - Igår: 13:26

Budget 2018: Ökad militär förmåga och förstärkning av totalförsvaret

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2018 en ökning med 2,7 miljarder kronor till totalförsvaret varav 2,3 miljarder kronor till det militära försvaret och 0,4 miljarder kronor till det civila försvaret..2 Delningar

Regeringen - Igår: 13:30

Gratis simskola räddar liv

Regeringen vill lägga 300 miljoner kronor per år kronor på att simskolor runt om i landet ska kunna vara avgiftsfria. Satsningen föreslås i höstbudgeten som bygger på ett samarbete mellan regeringen och Vänsterpartiet..78 Delningar

Regeringen - Igår: 09:26

Regeringen höjer kulturbudgeten med 745 miljoner

I budgetpropositionen för 2018 höjer regeringen kulturbudgeten med 745 miljoner kronor. Bland annat satsas 275 miljoner på biblioteken och 115 miljoner på den fria konsten. Därtill kommer ytterligare satsningar på demokratipolitiken och politiken mot diskriminering. Budgetpropositionen för 2017 bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet..69 Delningar

Regeringen - Igår: 12:00

Satsningar på totalt 85,1 miljoner kronor inför de allmänna valen 2018 och Europaparlamentsvalet 2019

De senaste tre nationella allmänna valen har andelen röstande ökat. Det gäller även de två senaste svenska Europaparlamentsvalen. Samtidigt finns det fortfarande stora skillnader i valdeltagande mellan olika befolkningsgrupper och valdistrikt. Därför föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2018 en rad insatser som totalt uppgår till 85,1 miljoner kronor för att öka intresset för och deltagandet i valen 2018 och 2019..0 Delningar

Regeringen - Igår: 11:52

Regeringen ska lösa frågan om Bällsta radarstation

Regeringen föreslår i höständringsbudgeten att 50 miljoner kronor avsätts för att lösa ut frågan om riksintresset för Bällsta radarstation i Bromma och det långsiktiga behovet av stationen. Därmed skapas bättre förutsättningar för bostadsprojekt i området. Regeringens samordnare för större samlade exploateringar, Johan Edstav kommer att ansvara för att Luftfartsverket, Stockholms stad och exploatörer kommer överens..0 Delningar

Regeringen - Igår: 11:55

Kulturmiljövården stärks med 25 miljoner kronor

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2018 att bidraget till kulturmiljövård ökar med 25 miljoner kronor per år från och med 2018. Satsningen innebär att regeringen stärker förutsättningarna för att kulturmiljöarbetet ska kunna svara upp mot angelägna ändamål. Exempel på det är bildande av kulturreservat och tillgängliggörande av kulturmiljöer.3 Delningar

Regeringen - Igår: 11:55

Regeringen vill stödja säkerhetshöjande åtgärder i det civila samhället

Särskilda åtgärder genomförs för det civila samhällets fortsatta möjligheter att sprida kunskap, mobilisera och stärka kapaciteten i arbetet för mänskliga rättigheter samt för att värna demokratin..0 Delningar


Om oss

Pressen.se är en svensk nyhetsportal samt nyhetssökmotor som automatiskt hittar de mest omdiskuterade och aktuella nyheterna. Välkommen!

Kontakt

Vill du säga hej?

Reklam

Annonsera?Pressen.se besöks hundratusentals gånger per månad. Kontakta oss för mer information om hur du kan nå ut med ditt budskap.