Asyl

Sunday, 20 May, 23:20

Nyheter om asyl

Sortering: Relevans | Senaste
Helsingborgs Dagblad - 30 apr 18 kl. 01:55

App ska hjälpa barn på flykt

En app som tagits fram med svenskt stöd ska lotsa barn på flykt i Europa till säker hjälp. I appen finns information på fem olika språk om till exempel asyl, sjukvård och juridisk hjälp i åtta europeiska länder. Rädda Barnen ansvarar för det svenska inn.

BT - 30 apr 18 kl. 01:55

App ska hjälpa barn på flykt

En app som tagits fram med svenskt stöd ska lotsa barn på flykt i Europa till säker hjälp. I appen finns information på fem olika språk om till exempel asyl, sjukvård och juridisk hjälp i åtta europeiska länder. Rädda Barnen ansvarar för det svenska innehållet.

Sydöstran - 30 apr 18 kl. 01:55

App ska hjälpa barn på flykt

En app som tagits fram med svenskt stöd ska lotsa barn på flykt i Europa till säker hjälp. I appen finns information på fem olika språk om till exempel asyl, sjukvård och juridisk hjälp i åtta europeiska länder. Rädda Barnen ansvarar för det svenska innehållet.

Blekinge Läns tidning - 30 apr 18 kl. 01:55

App ska hjälpa barn på flykt

En app som tagits fram med svenskt stöd ska lotsa barn på flykt i Europa till säker hjälp. I appen finns information på fem olika språk om till exempel asyl, sjukvård och juridisk hjälp i åtta europeiska länder. Rädda Barnen ansvarar för det svenska innehållet.

SmålandsPosten - 30 apr 18 kl. 01:55

App ska hjälpa barn på flykt

En app som tagits fram med svenskt stöd ska lotsa barn på flykt i Europa till säker hjälp. I appen finns information på fem olika språk om till exempel asyl, sjukvård och juridisk hjälp i åtta europeiska länder. Rädda Barnen ansvarar för det svenska innehållet.

Kristianstadsbladet - 30 apr 18 kl. 01:55

App ska hjälpa barn på flykt

En app som tagits fram med svenskt stöd ska lotsa barn på flykt i Europa till säker hjälp. I appen finns information på fem olika språk om till exempel asyl, sjukvård och juridisk hjälp i åtta europeiska länder. Rädda Barnen ansvarar för det svenska innehållet.

Barometern - 30 apr 18 kl. 01:55

App ska hjälpa barn på flykt

En app som tagits fram med svenskt stöd ska lotsa barn på flykt i Europa till säker hjälp. I appen finns information på fem olika språk om till exempel asyl, sjukvård och juridisk hjälp i åtta europeiska länder. Rädda Barnen ansvarar för det svenska innehållet.

YA - 30 apr 18 kl. 01:55

App ska hjälpa barn på flykt

En app som tagits fram med svenskt stöd ska lotsa barn på flykt i Europa till säker hjälp. I appen finns information på fem olika språk om till exempel asyl, sjukvård och juridisk hjälp i åtta europeiska länder. Rädda Barnen ansvarar för det svenska innehållet.

BT - 28 apr 18 kl. 06:31

Jawad kom till Sverige 2015 – nu lär han andra svenska

Jawad började lära sig svenska en månad efter han kom till Sverige i slutet av 2015. Nu lär han ut språket till invandrare som väntar på asyl och rätt till SFI. – Jag är invandrare och vill att andra invandrare ska lyckas, säger han..

Skånskan - 24 apr 18 kl. 16:30

Med­mänsk­lig­heten får gå före ju­ri­diken

Det länge emot­sedda be­skedet från Cen­ter­par­ti­et om re­ger­ings­för­slaget som ger någ­ra tu­sen af­ghans­ka ung­domar möj­lig­het till en andra chans kom i går.
Även om lag­för­slaget fått hård kri­tik av ju­risterna i lag­rå­det, lik­som det till­fäl­liga för­sla­get om en hårdare flyk­ting­lag­stift­ning ock­så fick, har med­mänsk­lig­heten fått väga över för Cen­ter­par­ti­et. Att säga nej hade fått för stora kon­se­kvenser för de ung­domar som be­rörs, var An­nie Lööfs rim­liga ar­gu­men­ta­ti­on för att släppa ige­nom lagen i riks­dagen trots ju­ri­diska in­vänd­ningar.

Dagens PS - 25 apr 18 kl. 11:46

Centerns asylpolitik upprör Ulf Kristersson

I går kom beskedet som splittrar Alliansen.Centerpartiet beslutade då att säga ja till regeringens lagförslag om att ensamkommande som en gång redan nekats asyl ändå ska få stanna i Sverige. Redan första gången som förslaget lades fram möttes det av stenhård kritik från bland andra lagrådet.

Nya Wermlands Tidningen - 27 apr 18 kl. 08:32

Att ge asyl utan skyddsskäl

Regeringens hårt kritiserade förslag till ”gymnasieamnesti” som även vänstern och nu även Centern sagt ja till, innebär att cirka 9 000 personer, framför allt afghanska män, ska få uppehållstillstånd i Sverige trots att de har fått avslag på sina asylansökningar. Samtliga som omfattas är myndiga och saknar skyddsskäl..

SVT Debatt - 24 apr 18 kl. 19:21

Bjereld: ”Centerns ja visar på spricka i alliansen”

”Beslutet visar att det finns möjlighet för samarbete över blockgränsen, för en human och rättssäker asyl- och flyktingpolitik. Jag kan tänka mig att många anhängare av en human flyktingpolitik inom Liberalerna och Kristdemokraterna ser med avund på Centerpartiets ställningstagande i denna fråga”, skriver professor Ulf Bjereld (S)..

DN - 21 apr 18 kl. 07:00

David Ahlin: Fler förespråkar en mer restriktiv flyktingpolitik

Under senhösten 2014 fick invandringen allt mer utrymme i debatten. Drygt 80.000 personer sökte asyl i Sverige under 2014 och man fick gå tillbaka till Balkankriget för att hitta lika höga nivåer.

SR - 23 apr 18 kl. 15:22

Gränsen mellan Italien och Frankrike förstärks

Den franske inrikesministern säger att bevakningen av gränsen mellan Italien och Frankrike ska förstärkas efter helgens demonstrationer från personer som är för respektive emot migration. Det är den första åtgärden efter att Frankrike röstat ja till en skärpning av asyl- och invandringslagen..

Expressen - 22 apr 18 kl. 12:36

Efter Jan Björklunds M-kritik – alliansledarna gästar riksmötet

I sitt tal på lördagen kritiserade Jan Björklund M för att komma med förslag som  inskränker människors rätt att söka asyl. Men på söndagen samlade han alliansledarna på scenen i Västerås för gemensam show. – När vi uppträder tillsammans så stärker det alliansen, sa Björklund.

Skånskan - 10 apr 18 kl. 01:00

Ung­ern fort­sätter mot auk­to­ri­tärt sty­re

Pre­mi­är­mi­nis­ter Victor Orbán be­håller sin ab­so­luta ma­jo­ri­tet ef­ter sön­dagens par­la­ments­val, trots att val­del­ta­gan­det blev ovän­tat högt (näs­tan 70 pro­cent) vil­ket väntades gynna op­po­si­tionen.
Men op­po­si­tionen är för splittrad och Orbán har kun­nat ut­forma val­sy­stemet så det gynnar honom och hans nationalkonservativa par­ti Fidesz max­i­malt, så även utan ma­jo­ri­tet bland väl­ja­rna får han den ef­ter­strävade två tred­je­dels­ma­jo­ri­teten i par­la­mentet så han kan ändra kon­sti­tu­tionen på egen hand.
Det var en del­vis be­kläm­man­de val­rö­rel­se som fö­re­gick valet.

Helsingborgs Dagblad - 20 apr 18 kl. 12:50

Tyska åklagare utreder misstänkt asylfusk

Tyska åklagare utreder en tidigare lokal chef på tyska migrationsverket Bamf, som misstänks ha godkänt ett stort antal asylansökningar på felaktiga grunder. Omkring 1 200 personer tros ha fått asyl utan att ha rätt till det enligt tysk lagstiftning, enl.

YLE - 20 apr 18 kl. 06:15

Eurostat: En halv miljon människor beviljades asyl inom EU i fjol

Antalet asylsökande inom EU var hälften mindre i fjol än året innan, visar statistik från Eurostat..

Expressen - 18 feb 18 kl. 18:29

Ensamkommande Aref tog sitt liv efter beskedet

I Afghanistan var Aref Kazimi rädd för att bli dödad. I Sverige drömde han om att bli elektriker. Han är en av 35 369 ensamkommande flyktingar som sökte asyl i Sverige 2015.

DN - 12 apr 18 kl. 10:22

Mordhotad man utvisades till Albanien 2016 – sköts ihjäl

På tisdagskvällen mördades en 28-årig man i Albanien – ett mord som den albanska polisen ser som kopplat till en blodsfejd.  28-åringen sökte asyl i Sverige år 2014, och fick avslag från både Migrationsverket och Migrationsdomstolen. Han lämnade Sverige i mars 2016.

DN - 08 feb 18 kl. 17:37

M: Redovisa kostnaderna för invandringen

Moderaterna vill att rege­ringen tydligare ska redovisa vad invandringen till Sverige kostar. M utesluter inte att det kan behövas ett tak både för kostnader och för hur många som kan söka asyl i Sverige. – Vi måste ha en seriös diskussion och en långsiktig tanke om vad invandringen ska kosta, säger Elisabeth Svantesson (M)..

Sydsvenskan - 25 apr 18 kl. 10:48

Allt färre afghaner får asyl i Danmark

Andelen afghanska medborgare som beviljades asyl i Danmark förra året var den lägsta på tio år. År 2016 var det 26 procent av de afghaner som sökte som fick ja, vilket sjönk till 16 procent förra året. Andelen framgångsrika överklaganden sjönk också.

GöteborgsPosten - 06 apr 18 kl. 17:26

Gör hederskultur till grund för asyl

Lagen om vilka som har rätt till asyl i Sverige är uppenbarligen skriven långt innan insikten om hederskulturens konsekvenser nådde riksdagen. Den måste skrivas om, skriver Björn Hansson..

SR - 29 mar 18 kl. 16:36

Ecuador förbjuder Julian Assange att använda internet

Ecuador har förbjudit Julian Assange att använda sig av internet på landets ambassad i London, där han bor sedan han 2012 sökte asyl av Ecuador. Assange har under sin tid på ambassaden fortsatt att driva sidan Wikileaks, och enligt Ecuador har beslutet att förvägra honom internettillgång fattats för att han "inte ska kunna blanda sig i andra länders inre angelägenheter"..

Helsingborgs Dagblad - 25 apr 18 kl. 00:06

Allt färre afghaner får asyl i Danmark

Andelen afghanska medborgare som beviljades asyl i Danmark förra året var den lägsta på tio år. År 2016 var det 26 procent av de afghaner som sökte som fick ja, vilket sjönk till 16 procent förra året. Andelen framgångsrika överklaganden sjönk också.

UNT - 25 apr 18 kl. 00:06

Allt färre afghaner får asyl i Danmark

Andelen afghanska medborgare som beviljades asyl i Danmark förra året var den lägsta på tio år..

Blekinge Läns tidning - 25 apr 18 kl. 00:06

Allt färre afghaner får asyl i Danmark

Andelen afghanska medborgare som beviljades asyl i Danmark förra året var den lägsta på tio år. År 2016 var det 26 procent av de afghaner som sökte som fick ja, vilket sjönk till 16 procent förra året. Andelen framgångsrika överklaganden sjönk också.

BT - 25 apr 18 kl. 00:06

Allt färre afghaner får asyl i Danmark

Andelen afghanska medborgare som beviljades asyl i Danmark förra året var den lägsta på tio år. År 2016 var det 26 procent av de afghaner som sökte som fick ja, vilket sjönk till 16 procent förra året. Andelen framgångsrika överklaganden sjönk också.

SmålandsPosten - 25 apr 18 kl. 00:06

Allt färre afghaner får asyl i Danmark

Andelen afghanska medborgare som beviljades asyl i Danmark förra året var den lägsta på tio år. År 2016 var det 26 procent av de afghaner som sökte som fick ja, vilket sjönk till 16 procent förra året. Andelen framgångsrika överklaganden sjönk också.

Sydöstran - 25 apr 18 kl. 00:06

Allt färre afghaner får asyl i Danmark

Andelen afghanska medborgare som beviljades asyl i Danmark förra året var den lägsta på tio år. År 2016 var det 26 procent av de afghaner som sökte som fick ja, vilket sjönk till 16 procent förra året. Andelen framgångsrika överklaganden sjönk också.

YA - 25 apr 18 kl. 00:06

Allt färre afghaner får asyl i Danmark

Andelen afghanska medborgare som beviljades asyl i Danmark förra året var den lägsta på tio år. År 2016 var det 26 procent av de afghaner som sökte som fick ja, vilket sjönk till 16 procent förra året. Andelen framgångsrika överklaganden sjönk också.

Barometern - 25 apr 18 kl. 00:06

Allt färre afghaner får asyl i Danmark

Andelen afghanska medborgare som beviljades asyl i Danmark förra året var den lägsta på tio år. År 2016 var det 26 procent av de afghaner som sökte som fick ja, vilket sjönk till 16 procent förra året. Andelen framgångsrika överklaganden sjönk också.

Kristianstadsbladet - 25 apr 18 kl. 00:06

Allt färre afghaner får asyl i Danmark

Andelen afghanska medborgare som beviljades asyl i Danmark förra året var den lägsta på tio år. År 2016 var det 26 procent av de afghaner som sökte som fick ja, vilket sjönk till 16 procent förra året. Andelen framgångsrika överklaganden sjönk också.

SR - 28 mar 18 kl. 18:45

Flera partier positiva till ändrade asylförslag

Regeringens utredare föreslår både ankomstcenter för den som söker asyl särskilda avresecenter där asylsökande som får avslag skall placeras och bo innan de lämnar landet. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson vill avvakta med besked var hon står i frågan..

Skånskan - 29 mar 18 kl. 14:00

Ett nyordnat mottagande

Utredningen med titeln ”Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande” förespråkar ett nytt sätt att ta emot asylsökanden till Sverige. Om det blir verklighet är det en stor omvälvning för svensk asylpolitik.
Det finns ett par praktiska eller administrativa aspekter som förefaller positiva: att man försöker samla alla myndigheter och enheter som den asylsökande måste träffa tillgängligt, på samma ställe.

Expressen - 01 mar 18 kl. 12:53

Våldsmannen överkörd i rätten – ville inte utvisas

Khadar Abdi, 39, förde bort tre av sina barn och lämnade dem i Afrika, högg ner sin gravida fru med yxa, bytte identitet och sökte asyl på nytt.Tolvbarnspappan är dömd till 2,5 års fängelse och utvisning – men Abdi vill inte acceptera sitt straff och har krävt att slippa utvisning.Nu kör hovrätten över våldsmannen..


Om oss

Pressen.se är en svensk nyhetsportal samt nyhetssökmotor som automatiskt hittar de mest omdiskuterade och aktuella nyheterna. Välkommen!

Kontakt

Vill du säga hej?

Reklam

Annonsera?Pressen.se besöks hundratusentals gånger per månad. Kontakta oss för mer information om hur du kan nå ut med ditt budskap.