Socialverket

Thursday, 24 May, 15:41

Nyheter om Socialverket

Sortering: Relevans | Senaste
YLE - 16 nov 16 kl. 17:08

Kritiserad kampanj om likgiltiga mammor vid bildskärmar får fortsätta

Helsingfors stads nya kampanj som jämför likgiltighet med familjevåld väckte debatt också i fullmäktigesalen på onsdag kväll. Socialverkets besked är ändå att kampanjen fortsätter. Kampanjen och uppståndelsen som uppstått kring den blev det enda ämne som behandlades på Helsingfors fullmäktiges frågetimme på onsdag.

YLE - 31 okt 16 kl. 09:40

De 5 frågor som är knepigast för huvudstadsregionen i vårdreformen

Nu ska kommunerna ge sina utlåtanden om vårdreformen. Yle Huvudstadsregionen frågade politiker i Helsingfors, Vanda, Esbo och Grankulla vad som är det knepigaste i lagförslagen om vårdreformen. Lagutkasten om ordnandet av social- och hälsovård och om inrättandet av landskap är nu på remissrunda.

YLE - 20 jun 16 kl. 04:50

Centraliseringsivern väcker oro inom psykiatrin

Social- och hälsvårdsreformen ångar vidare. För närvarande pågår höranden inom psykiatrin. Tankar om centralisering väcker oro också inom Vasa sjukvårdsdistrikt.

YLE - 07 feb 16 kl. 09:23

Livet utanför samhället
Livet utanför samhället Bortglömda byggnader, förfallna tält i mörka skogshörn och övergivna båtar tjänar år efter år som tillfälliga hem åt hundratals östeuropeiska romer som befinner sig i Finland. Text: Jeanette Björkqvist Bilder: Karl Vilhjálmsson Det knastrar i de slitna tygstyckena, som är täckta av mögelfläckar efter månader utomhus i ett fuktigt höst- och vinterväder där ingenting någonsin hinner torka. Trots att de två tälten slagits upp i skydd av Centralparkens trädbestånd, så hittar den bitande vintervinden sin väg fram ända in under torra klädlager.

YLE - 16 feb 16 kl. 16:46

Missförhållanden på privata asylboenden - nu kommenterar vd:n

Företaget Luona godkänner inte rasism och annat osakligt beteende. Det säger företagets vd Milja Saksi med anledning av Yles uppgifter om hur invånarna på företagets asylboenden behandlas. Sju tidigare anställda vid Luonas asylboenden i huvudstadsregionen vittnar om att sjuka asylsökande inte får vård, att väktarna är aggressiva och att ledningen inte bryr sig.

YLE - 11 jun 15 kl. 10:36

Bluffläkaren åtalas för två dråp

Biträdande riksåklagare Jorma Koskela har beslutat att väcka åtal mot bluffläkaren Esa Laiho för två dråp och fyra fall av misshandel. De misstänkta fallen av dråp och misshandel ska ha skett mellan april 2004 och juli 2011. Brottsmisstanken mot Laiho gäller bland annat felaktig behandling eller försummelse av vårdåtgärder som orsakat en patients död och för att ha försatt patienter i livsfara.

YLE - 12 feb 15 kl. 14:55

Bluffläkare misstänks för två dråp

Bluffläkaren Esa Laiho misstänks nu för sammanlagt sex olika brott - två dråp och fyra fall av grov misshandel. Det visar polisens förundersökning som blev klar i dag. Tidigare rubricerade polisen tre av de uppdagade fallen som dråp - två i Helsingfors 2011 och ett i Lahtis 2006.

YLE - 10 feb 15 kl. 05:30

Tjänstemännen i rätten i fallet Eerika – staden vägrar betala advokat

I dag hålls den förberedande sessionen i Helsingfors tingsrätt i rättegången mot de åtalade socialarbetarna, läkarna och hälsovårdarna i fallet Eerika. De åtalade får ingen rättshjälp av staden. Elva personer inom social- och hälsovården åtalas med anledning av fallet med den 8-åriga flickan Eerika som dödades av sin pappa och styvmamma.

YLE - 08 okt 14 kl. 15:06

Sociala medier gör ungdomsvåldet oberäkneligt

Det är svårt för myndigheterna att hänga med då ungdomar kommer överens om våldsdåd i stängda grupper på nätet. Många unga mår dåligt och skulle behöva hjälp för att inte hamna på kant med samhället. - Vi måste göra någonting, säger ledande socialarbetare Marko Timonen.

HBL - 23 aug 14 kl. 05:08

Vårdpengarna måste bli valfråga

Vårdreformen är bara början, nu vill Laura Räty att vårdens finansiering blir en valfråga.– Det får inte finnas heliga kor som vi inte kan prata om, säger hon och är redo att diskutera
företagshälsovården, studenthälsan och FPA-ersättningarna. – Det är ingen hemlighet att jag sneglar västerut.

YLE - 04 jul 14 kl. 12:41

Elva åtal i fallet Eerika

Sammanlagt 11 personer inom hälso- och socialvården i Helsingfors åtalas med anledning av fallet med den 8-åriga flickan Eerika som plågades ihjäl av sin pappa och sin styvmamma. Häradsåklagare Tuire Tamminiemi åtalar tre socialarbetare och en ledande socialarbetare vid Socialverket för brott mot tjänsteplikt. Barnskyddet tog inte itu med hur flickan hade det, trots flera anmälningar.

HBL - 16 jan 14 kl. 18:44

Laiho kunde ha åkt fast två år tidigare

De första misstankarna mot bluffläkaren Esa Laiho väcktes inom Socialverket redan två år innan han slutligen greps. Byråkratin mal så långsamt att Laiho hann avslöjas av pressen innan staden kom till skott.Frågan är om bluffläkaren kunde ha avslöjats långt tidigare.

YLE - 16 jan 14 kl. 14:37

Bluffläkaren får folk att tvivla

Patienter viskar "bluffläkare" bakom ryggen på läkare. Fallet Esa Laiho väcker debatt också i vänterummet. Emma Högnäs är inne på sitt femte studieår på medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet.

YLE - 16 jan 14 kl. 05:21

Hbl: Bluffläkaren Laiho kan ha haft höga beskyddare

Bluffläkaren Esa Laiho kan ha haft beskyddare bland de högre cheferna inom äldreomsorgen i Helsingfors. Det skriver Hufvudstadsbladet, som har tagit del av rapporterna om hur Laiho skötte sina patienter. Mellan 2003 och 2011 jobbade Laiho som läkare vid Socialverket i Helsingfors, och hann sköta över fyra tusen patienter.

YLE - 26 nov 13 kl. 04:33

Oklarheter kring verksamhetsunderstöd

I kväll på tisdag klubbar social och hälsovårdsnämnden igenom vilka föreningar och organisationer som ska få stöd och bidrag för nästa år.
Av de 194 ansökningarna kommer 59 av få avslag, dvs nästan en tredjedel. Det verkar vara oklarheter med en del av ansökningarna och för många av föreningarna kom uppgiften om att ansökan avslagits som en chock.

YLE - 12 nov 13 kl. 17:41

Lättare för sambopar att bekräfta faderskap

Snart blir det lättare att bekräfta faderskap för en pappa som lever i ett samboförhållande. I dag måste pappan bekräfta faderskap hos Socialverket efter barnets födsel, men enligt förslaget till den nya faderskapslagen kan pappan bekräfta faderskap före födseln i samband med mödrarådgivningen. Faderskapslagen i Finland stiftades 1975 och motsvarar inte dagens förhållanden.

HBL - 21 okt 13 kl. 07:58

Misären på botten består

När Helsingfors Gästhem och ­Natthärbärgen grundades i slutet av 1800-talet svarade det mot ett stort ­behov. Misären och ­fattigdomen i ­Helsingfors var stor. I dag, 130 år ­senare, ser problemen annorlunda ut men fortfarande lider människor nöd och allt yngre drabbas.

YLE - 26 aug 13 kl. 06:41

Rekordmånga hemlösa i Helsingfors

Socialarbetare Maria Dahlström vid Socialverket i Helsingfors har aldrig varit med om liknande bostadsköer som de nuvarande. Hemlösa missbrukare, alkoholister eller andra som behöver sociala stödåtgärder kan få vänta i upp till två år på en bostad. - Läget är jättesvårt och problemen ökar hela tiden.

HBL - 07 jul 13 kl. 04:00

Hemvården söker svensk personal med ljus och lykta i Helsingfors

Den nya äldreomsorgslagen garanterar vård på modersmålet. Men den svenska hemvården i Helsingfors saknar 16 personer i höst i sitt team. Socialverket tänker hitta den svenska personalen genom aktiv marknadsföring, säger Juha Jolkkonen, chef för sjukhus-, rehabiliterings-, och omsorgstjänster i Helsingfors.

HBL - 15 jun 13 kl. 05:55

De äldre får inte svensk hemvård

I en enkät som Helsingfors socialverk gjort bland kunderna i hemvården har 72 personer meddelat att de inte får svensk hemvård då de velat ha den. Nu lovar chefen för vårdservice Juha Julkkunen att det skall bli ändring. Enkäten gjordes bland personer som enligt befolkningsregistret har svenska som modersmål.

HBL - 21 maj 13 kl. 09:24

Tillfälliga lösningar blev permanenta

Hbl kunde i söndags (19.5) berätta att Helsingfors stad i fjol betalade 6,4 miljoner euro för tillfälligt nödboende. Största delen gick till företaget Forenom, som specialiserat sig på akut förmedling av tillfälligt boende ?

YLE - 22 mar 13 kl. 06:35

Aktiebolag gör vinst på bostadslösa Esbobor

Esbo stad tvingas till allt fler och dyrare lösningar när det gäller nödinkvartering av bostadslösa. Och social- och patientombudsmannen ryter nu till. Stadens härbärgen räcker inte till åt alla och därför är staden tvungen att inkvartera bostadslösa i privata bostäder som handhas av bland annat aktiebolaget Forenom.

YLE - 13 mar 13 kl. 14:48

Ständiga organisationsförändringar stort problem för barnskyddet i Nyland

Krisen i barnskyddet är värst i Nyland.
Det framgår ur den undersökning som Centralförbundet för barnskyddet har gjort. Över 400 socialarbetare som arbetar inom barnskyddet i Finland fick ge sin syn på barnskyddet och mest missnöjda var socialarbetarna i Nyland.

YLE - 05 mar 13 kl. 18:43

Ingen ny praxis - myndigheterna ingriper för sent

Fallet med den 8-åriga flickan som mördades av sin egen far och sin styvmor är inte unikt. Under åren 2011 och 2012 skedde åtta familjedråp där en förälder dödade ett eller flera av sina egna barn. Fallen ledde till hård kritik mot myndigheterna.

YLE - 11 dec 12 kl. 07:38

Fler unga får utkomststöd

De sociala myndigheterna i Finland är oroade över att en så stor andel av de som får utkomststöd är unga. I de kommuner som svarat på Yles enkät är en femtedel av dem under 25 år gamla. I Seinäjoki är läget mest oroväckande: där är andelen unga bland utkomststödtagare nästan hälften.

HBL - 25 okt 12 kl. 15:15

Hbl frågar: Vilka är de viktigaste valfrågorna?

Maktpartiernas kandidater i huvudstadsregionen uttalar sig om vilka frågor som är de mest centrala inför söndagens val. Helsingfors Tatu Rauhamäki (Saml): 1. Ett bättre fungerande Helsingfors.

HBL - 17 sep 12 kl. 06:54

Socialarbetare den mest olycksdrabbade yrkesgruppen

I fjol drabbades de anställda på Helsingfors stad av nästan 3 000 olycksfall. Mest drabbad var personalen inom socialsektorn.Nästan 2 000 olyckor på arbetsplatsen och nästan 900 olyckor på väg till eller från jobbet.


Om oss

Pressen.se är en svensk nyhetsportal samt nyhetssökmotor som automatiskt hittar de mest omdiskuterade och aktuella nyheterna. Välkommen!

Kontakt

Vill du säga hej?

Reklam

Annonsera?Pressen.se besöks hundratusentals gånger per månad. Kontakta oss för mer information om hur du kan nå ut med ditt budskap.