SKL

Monday, 20 August, 20:24

Nyheter om SKL

Sortering: Relevans | Senaste
SR - 30 jul 18 kl. 11:41

Hälften av besluten i Norrbotten påverkas av EU

I kommun- och regionfullmäktige är ungefär hälften av besluten påverkade av EU, visar en rapport från SKL. Trots detta saknar många politiker tillräcklig kunskap för att prata om EU med sina väljare..

NT - 29 jul 18 kl. 19:00

SKL: Lagen kan behöva ses över

Trafikverkets förslag att väg 801 ska dras in från allmänt underhåll har kritiserats från flera håll..

YA - 28 jul 18 kl. 02:32

Insändare: Inte vänsterstyrets förtjänst att det går bra förskolorna

Sylve Qvillberg (S) och vänsterstyret tar åter åt sig äran för Skurups kommuns framskjutna placering i SKL jämförelse kring grundskolan..

Dagens Medicin - 26 jul 18 kl. 13:22

Smer vill prata etik med SKL

Statens medcinsk-etiska råd vill ha mer ordning i de etiska diskussionerna och föreslår samordning vid Sveriges Kommuner och Landsting..

Dagens Medicin - 27 jul 18 kl. 13:17

Värmen tvingar fram möte om vården

Socialdepartementet bjuder in vårdmyndigheter och SKL till veckovisa möten så länge värmen håller i sig..

Dagens Medicin - 17 jul 18 kl. 11:57

Patientskador i vården ökar igen

Antalet lindriga patientskador på sjukhusen ökar igen efter en tidigare minskning, visar en femårsrapport från SKL..

DN - 19 jul 18 kl. 05:46

Äldreministern kallar till möte om värmen

Äldreminister Lena Hallengren (S) har bjudit in två myndigheter och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) till ett möte om äldres situation i värmeböljan, vilket Aftonbladet först rapporterade om..

Dagens Medicin - 13 jul 18 kl. 14:10

Landsting trotsar råd om nekad vård till tillståndssökande

Flyktingar som sökt tillstånd för att fullfölja sina studier bör nekas subventionerad vård, enligt Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Men flera landsting går emot inrådan..

Skånskan - 20 jul 18 kl. 04:00

Digital vård med för­stånd

Den di­gi­tala ut­veck­lingen ger nya möj­lig­heter ock­så för vården. Den har ut­nyttjats un­der flera år men pro­cessen är ändå bara i en första fas. Det har ex­em­pel­vis gans­ka länge gått att förnya re­cept via nätet i många lands­ting, och lä­ka­re kan få hjälp att ana­ly­sera rönt­gen­bilder på di­stans, till och med från Au­stra­li­en där vår natt är dag.

Helsingborgs Dagblad - 18 jul 18 kl. 22:54

Äldreministern kallar till möte om värmen

Äldreminister Lena Hallengren (S) har bjudit in två myndigheter och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) till ett möte om äldres situation i värmeböljan, vilket Aftonbladet först rapporterade om. – Jag kan bekräfta att äldreministern bjudit in Socialst.

BT - 18 jul 18 kl. 22:54

Äldreministern kallar till möte om värmen

Äldreminister Lena Hallengren (S) har bjudit in två myndigheter och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) till ett möte om äldres situation i värmeböljan, vilket Aftonbladet först rapporterade om.(TT).

YA - 18 jul 18 kl. 22:54

Äldreministern kallar till möte om värmen

Äldreminister Lena Hallengren (S) har bjudit in två myndigheter och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) till ett möte om äldres situation i värmeböljan, vilket Aftonbladet först rapporterade om.(TT).

Kristianstadsbladet - 18 jul 18 kl. 22:54

Äldreministern kallar till möte om värmen

Äldreminister Lena Hallengren (S) har bjudit in två myndigheter och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) till ett möte om äldres situation i värmeböljan, vilket Aftonbladet först rapporterade om.(TT).

Blekinge Läns tidning - 18 jul 18 kl. 22:54

Äldreministern kallar till möte om värmen

Äldreminister Lena Hallengren (S) har bjudit in två myndigheter och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) till ett möte om äldres situation i värmeböljan, vilket Aftonbladet först rapporterade om.(TT).

SmålandsPosten - 18 jul 18 kl. 22:54

Äldreministern kallar till möte om värmen

Äldreminister Lena Hallengren (S) har bjudit in två myndigheter och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) till ett möte om äldres situation i värmeböljan, vilket Aftonbladet först rapporterade om.(TT).

Barometern - 18 jul 18 kl. 22:54

Äldreministern kallar till möte om värmen

Äldreminister Lena Hallengren (S) har bjudit in två myndigheter och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) till ett möte om äldres situation i värmeböljan, vilket Aftonbladet först rapporterade om.(TT).

Sydöstran - 18 jul 18 kl. 22:54

Äldreministern kallar till möte om värmen

Äldreminister Lena Hallengren (S) har bjudit in två myndigheter och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) till ett möte om äldres situation i värmeböljan, vilket Aftonbladet först rapporterade om.(TT).

UNT - 18 jul 18 kl. 22:54

Äldreministern kallar till möte om värmen

Äldreminister Lena Hallengren (S) har bjudit in två myndigheter och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) till ett möte om äldres situation i värmeböljan, vilket Aftonbladet först rapporterade om..

Sydsvenskan - 18 jul 18 kl. 17:44

Chef på Region Skåne lämnar för topptjänst på SKL

Så sent som i januari i år tog han över som hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne..

Helsingborgs Dagblad - 18 jul 18 kl. 17:44

Chef på Region Skåne lämnar för topptjänst på SKL

Så sent som i januari i år tog han över som hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne..

GöteborgsPosten - 16 jul 18 kl. 10:47

Färgelanda klättrar i skolranking

Det går åt rätt håll för skolan i Färgelanda kommun. I SKL:s årliga rapport över grundskolorna i landet klättrar Färgelanda till plats 114 av 290 kommuner i kommunrankingen..

Skånskan - 11 jul 18 kl. 04:00

Staten ska be­tala fullt ut

De kom­muner som ställde upp när det kom särskilt många flyk­tingar till Sverige, un­der 2015 och 2016, sam­ti­digt som andra inte tog emot någ­ra flyk­tingar alls, drabbas nu av statens snål­het.
Att det ofta gäller små kom­muner med svag ekonomi gör statens agerande än mer upp­rö­ran­de. De som följde stats­rådens väd­jan­den om att ha en öp­pen och ge­ne­rös at­ti­tyd straffas nu istäl­let för att be­lönas.

SR - 26 jun 18 kl. 14:44

Papperslösa unga mister rätt till sjukvård

Omkring 3 000 flyktingar som kom till Sverige som ensamkommande barn och som idag är papperslösa kommer inte att få tillgång till svensk sjukvård, enligt ett nytt ställningstagande från SKL..

Dagens Medicin - 06 jul 18 kl. 10:13

SKL ändrar redovisningen av vårdgarantin

Sajten vantetider.se ska förändras. Från den 1 januari ska alla besök i primärvården mätas..

Dagens Medicin - 06 jul 18 kl. 08:36

Intresset att etablera sig i Sörmland svalnar hos nätaktörer

Sedan SKL kom ut med en rekommendation om en patientavgift för digital vård på minst 100 kronor, har intresset att etablera sig i det avgiftsfria Landstinget Sörmland minskat hos digitala vårdaktörer. .

Dagens Medicin - 06 jul 18 kl. 08:36

Intresset att etablera sig i Sörmland svalnar hos nätaktörer

Sedan SKL kom ut med en rekommendation om en patientavgift för digital vård på minst 100 kronor, har intresset att etablera sig i det avgiftsfria Landstinget Sörmland minskat hos digitala vårdaktörer. .

GöteborgsPosten - 05 jul 18 kl. 16:15

Ingen gräddfil för nya läkemedel

Företrädare för läkemedelsindustrin, patientföreningar och Läkarförbundet hävdar att landsting och regioner inte kan ta ansvar för den framtida läkemedelsanvändningen och att den i högre grad bör styras av staten. Deras argumentation saknar viktiga fakta, skriver Dag Larsson och Marie Morell, SKL..

GöteborgsPosten - 05 jul 18 kl. 15:14

Nytt avtal: Ingen sänkning av tjänstepension

Efter att många missnöjda pensionärer drabbats av sänkt tjänstepension når nu SKL och facken en ny överenskommelse – där ingen ska behöva få sin pension sänkt av förändringen i tjänstepensionen..

DN - 05 jul 18 kl. 09:37

Nytt avtal: Ingen sänkning av tjänstepension

Efter att många missnöjda pensionärer drabbats av sänkt tjänstepension når nu SKL och facken en ny överenskommelse – där ingen ska behöva få sin pension sänkt av förändringen i tjänstepensionen..

DI - 05 jul 18 kl. 09:04

Nytt avtal: Ingen sänkning av tjänstepension

Efter att många missnöjda pensionärer drabbats av sänkt tjänstepension når nu SKL och facken en ny överenskommelse – där ingen ska behöva få sin pension sänkt av förändringen i tjänstepensionen..

GöteborgsPosten - 05 jul 18 kl. 09:03

Nytt avtal: Ingen sänkning av tjänstepension

Efter att många missnöjda pensionärer drabbats av sänkt tjänstepension når nu SKL och facken en ny överenskommelse – där ingen ska behöva få sin pension sänkt av förändringen i tjänstepensionen..

Kristianstadsbladet - 04 jul 18 kl. 18:33

Nytt avtal: Ingen sänkning av tjänstepension

Efter att många missnöjda pensionärer drabbats av sänkt tjänstepension når nu SKL och facken en ny överenskommelse - där ingen ska behöva få sin pension sänkt av förändringen i tjänstepensionen.(TT).

BT - 04 jul 18 kl. 18:33

Nytt avtal: Ingen sänkning av tjänstepension

Efter att många missnöjda pensionärer drabbats av sänkt tjänstepension når nu SKL och facken en ny överenskommelse - där ingen ska behöva få sin pension sänkt av förändringen i tjänstepensionen.(TT).

GöteborgsPosten - 04 jul 18 kl. 18:33

Nytt avtal: Ingen sänkning av tjänstepension

Efter att många missnöjda pensionärer drabbats av sänkt tjänstepension når nu SKL och facken en ny överenskommelse – där ingen ska behöva få sin pension sänkt av förändringen i tjänstepensionen..

Sydöstran - 04 jul 18 kl. 18:33

Nytt avtal: Ingen sänkning av tjänstepension

Efter att många missnöjda pensionärer drabbats av sänkt tjänstepension når nu SKL och facken en ny överenskommelse - där ingen ska behöva få sin pension sänkt av förändringen i tjänstepensionen.(TT).

Blekinge Läns tidning - 04 jul 18 kl. 18:33

Nytt avtal: Ingen sänkning av tjänstepension

Efter att många missnöjda pensionärer drabbats av sänkt tjänstepension når nu SKL och facken en ny överenskommelse - där ingen ska behöva få sin pension sänkt av förändringen i tjänstepensionen.(TT).

Helsingborgs Dagblad - 04 jul 18 kl. 18:33

Nytt avtal: Ingen sänkning av tjänstepension

Efter att många missnöjda pensionärer drabbats av sänkt tjänstepension når nu SKL och facken en ny överenskommelse – där ingen ska behöva få sin pension sänkt av förändringen i tjänstepensionen. Runt 150 000 pensionärer fick besked om en rejält sänkt tj.

YA - 04 jul 18 kl. 18:33

Nytt avtal: Ingen sänkning av tjänstepension

Efter att många missnöjda pensionärer drabbats av sänkt tjänstepension når nu SKL och facken en ny överenskommelse - där ingen ska behöva få sin pension sänkt av förändringen i tjänstepensionen.(TT).

SmålandsPosten - 04 jul 18 kl. 18:33

Nytt avtal: Ingen sänkning av tjänstepension

Efter att många missnöjda pensionärer drabbats av sänkt tjänstepension når nu SKL och facken en ny överenskommelse - där ingen ska behöva få sin pension sänkt av förändringen i tjänstepensionen.(TT).

Sydsvenskan - 04 jul 18 kl. 18:33

Nytt avtal: Ingen sänkning av tjänstepension

SKL och facken har kommit fram till ett nytt avtal..


Om oss

Pressen.se är en svensk nyhetsportal samt nyhetssökmotor som automatiskt hittar de mest omdiskuterade och aktuella nyheterna. Välkommen!

Kontakt

Vill du säga hej?

Reklam

Annonsera?Pressen.se besöks hundratusentals gånger per månad. Kontakta oss för mer information om hur du kan nå ut med ditt budskap.