SCB

Thursday, 22 August, 09:29

Nyheter om SCB

Sortering: Relevans | Senaste
DI - 30 jul 19 kl. 05:00

Detta händer tisdag 30 juli

STOCKHOLMSBÖRSEN - G5 Entertainment (kl 7.30), Hoist (ca kl 7.30), NCAB (kl 7.

SR - 30 jul 19 kl. 17:01

SCB: Svensk BNP försvagas

Preliminära beräkningar från Statistiska centralbyrån visar att svensk ekonomi försvagades under andra kvartalet i år..

UNT - 30 jul 19 kl. 13:00

Fler har det sämre ställt i Enköping än Håbo

Håbo kommun hamnar nära toppen och Enköping nära botten i SCB:s statistik över den ekonomiska standarden hos länsborna..

DI - 30 jul 19 kl. 09:45

Chefsekonom om BNP-missen: ”Kalldusch” – kronan tappar

Att svensk BNP överraskar på den negativa sidan pekar på att en kommande ekonomisk inbromsning är att vänta, skriver analytikerkåren efter att SCB släppt statistik i förtid. Kronan tappar på nyheten..

DI - 30 jul 19 kl. 09:57

SCB: Arbetskostnaderna för privat sektor ökar

Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och skogsbruk, steg med 2,5 procent för tjänstemän och 1,9 procent för arbetare i maj, jämfört med samma månad föregående år..

GöteborgsPosten - 30 jul 19 kl. 09:58

Svensk ekonomi krymper

Svensk ekonomi krympte oväntat under andra kvartalet, jämfört med kvartalet före. Det visar preliminära beräkningar från Statistiska centralbyrån (SCB)..

Realtid - 30 jul 19 kl. 08:40

Svensk BNP lägre än väntat 

Svensk BNP ökade med 1,4 procent i årstakt i det andra kvartalet, lägre än den väntade ökningen med 1,8 procent enligt Infront Data. Det visar statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB)..

Realtid - 30 jul 19 kl. 08:40

Analytiker: Svag BNP påverkar Riksbaken

UPPDATERAD Svagare svensk BNP-statistik än väntat för det andra kvartalet får påverkan för Riksbanken, som antingen väntas avstå från sin plan om räntehöjningar eller senarelägga en åtstramning. Det säger analytiker till Realtid efter SCB:s preliminära statistik som gav svagare krona och lägre marknadsräntor. .

Dagens PS - 29 jul 19 kl. 10:13

60-plussare glödheta bland arbetsgivare

Senior kompetens efterfrågas i allt högre grad av företagen. Di uppger med hänvisning till en ny undersökning från Kompetensföretagen att trenden just nu är att seniora konsulter står högt i kurs hos arbetsgivare. 60-plussare handplockas i större utsträckning än yngre och medelålders konsulter, framgår det.

Blekinge Läns tidning - 29 jul 19 kl. 05:00

Babyboom i Ronneby

Kvinnor i Ronneby föder flest barn i Blekinge. Det visar SCB:s senaste statistik. Varför är det så?

Cornucopia - 27 jul 19 kl. 09:12

Konjunkturen: Den svenska arbetslösheten stiger igen

Efter att drivet av krisräntornas högkonjunktur har nu den svenska arbetslösheten vänt upp igen, med stigande säsongsjusterad arbetslöshet fyra av de fem senaste månaderna. Graf nedan.
Drottninggatan Stockholm.

Sydsvenskan - 26 jul 19 kl. 09:31

Handeln ökade med 3,8 procent

Detaljhandelns försäljningsvolym ökade med 3,8 procent i juni jämfört med motsvarande månad i fjol. Dagligvaruhandeln ökade med 1,4 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 5,8 procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Mellan maj och juni ökade.

Sydsvenskan - 26 jul 19 kl. 09:30

Handelsnettot 2,9 miljarder

Utrikeshandeln med varor gav i juni ett överskott på 2,9 miljarder kronor, enligt preliminär statistik från Statistiska centralbyrån (SCB). Motsvarande månad i fjol visade handelsnettot ett överskott på 0,5 miljarder kronor. Varuexporten uppgick i juni.

DI - 26 jul 19 kl. 09:35

Detaljhandels försäljning steg med 3,8 procent i juni

Försäljningsvolymen i detaljhandeln, i fasta priser och kalenderkorrigerad, steg 3,8 procent i maj, jämfört med samma månad föregående år. Det visar statistik från SCB..

Helsingborgs Dagblad - 26 jul 19 kl. 09:31

Handeln ökade med 3,8 procent

Detaljhandelns försäljningsvolym ökade med 3,8 procent i juni jämfört med motsvarande månad i fjol. Dagligvaruhandeln ökade med 1,4 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 5,8 procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Mellan maj och juni ökade.

Helsingborgs Dagblad - 26 jul 19 kl. 09:30

Handelsnettot 2,9 miljarder

Utrikeshandeln med varor gav i juni ett överskott på 2,9 miljarder kronor, enligt preliminär statistik från Statistiska centralbyrån (SCB). Motsvarande månad i fjol visade handelsnettot ett överskott på 0,5 miljarder kronor. Varuexporten uppgick i juni.

GöteborgsPosten - 26 jul 19 kl. 09:31

Handelsnettot 2,9 miljarder

Utrikeshandeln med varor gav i juni ett överskott på 2,9 miljarder kronor, enligt preliminär statistik från Statistiska centralbyrån (SCB). Motsvarande månad i fjol visade handelsnettot ett överskott på 0,5 miljarder kronor..

GöteborgsPosten - 26 jul 19 kl. 09:34

Handeln ökade med 3,8 procent

Detaljhandelns försäljningsvolym ökade med 3,8 procent i juni jämfört med motsvarande månad i fjol. Dagligvaruhandeln ökade med 1,4 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 5,8 procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB)..

DI - 26 jul 19 kl. 05:00

Detta händer fredagen 26 juli

Veoneer, Hexagon och SCA lämnar kvartalsrapporter medan bland annat Twitter och McDonald's bekänner färg i USA. SCB publicerar siffror för detaljhandeln i juni medan USA bjuder på en preliminär BNP-siffra för det andra kvartalet..

Cornucopia - 24 jul 19 kl. 18:28

Kommunerna med lägst andel enprocentare med miljonårslön

Nedan följer en listning av de kommuner i landet med lägst andel personer med en årslön över en miljon kronor, vilket någorlunda motsvarar så kallade enprocentare, dvs den hundradel av svenskarna som har högst inkomst och avskys av vänstern som samhällsparasiter, för att de värderas så högt av sin arbetsgivare. Exempelvis Sveriges statsminister Stefan Löfven (S).
Inkomstföredlning Sverige årsinkomst av tjänst.

Sydsvenskan - 25 jul 19 kl. 09:32

Hushållens lån växer långsammare

De svenska hushållens lån hade i juni en årlig tillväxttakt på 4,9 procent. Det är en minskning med 0,1 procentenheter jämfört med maj, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Ett år tidigare var tillväxttakten 6,3 procent.

DI - 25 jul 19 kl. 09:37

Hushållens lånetillväxt bromsar in

Hushållens lån från monetära finansinstitut hade en årlig tillväxttakt på 4,9 procent i juni. En minskning på 0,1 procentenheter jämfört med i maj då tillväxttakten låg på 5 procent. Det framgår av statistik från SCB.

Helsingborgs Dagblad - 25 jul 19 kl. 09:32

Hushållens lån växer långsammare

De svenska hushållens lån hade i juni en årlig tillväxttakt på 4,9 procent. Det är en minskning med 0,1 procentenheter jämfört med maj, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Ett år tidigare var tillväxttakten 6,3 procent.

DI - 25 jul 19 kl. 09:57

Arbetslösheten uppgick till 7,6 procent i juni

Arbetslösheten var 7,6 procent i juni, icke säsongsrensat, enligt SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU). I maj var arbetslösheten 6,8 procent och i juni 2018 var arbetslösheten 7,2 procent. .

GöteborgsPosten - 25 jul 19 kl. 09:34

Hushållens lån växer långsammare

De svenska hushållens lån hade i juni en årlig tillväxttakt på 4,9 procent. Det är en minskning med 0,1 procentenheter jämfört med maj, enligt Statistiska centralbyrån (SCB)..

Cornucopia - 21 jul 19 kl. 19:30

Nej, krympflation påverkar inte inflationen

I dagarna har SvD uppmärksammat krymplationen, dvs att företag inom främst livsmedel minskar förpackningarnas storlek (dryck) eller vikt (övrigt), men bibehåller priserna. Detta påverkar dock inte nödvändigtvis KPI. Kort repetition av inflationsberäkningarna nedan.

Barometern - 19 jul 19 kl. 15:58

Länet: Många skippar utbildning efter gymnasiet

Allt fler väljer att utbilda sig efter gymnasiet, men det är en låg andel av länsborna som väljer att stanna kvar vid skolbänken. Det visar statistik från Statistiska centralbyrån (SCB)..

Cornucopia - 11 jul 19 kl. 13:07

Stort ras för inflationen i juni - kronan stärks

SCB rapporterade om ett stort ras för infaltionen i juni månad. Svenska kronan stärks, även om detta minskade sannolikheten för framtida räntehöjningar från Riksbanken.Underliggande prisinlfation (KPIF) januari 2000 till juni 2019 (procent).

Cornucopia - 11 jul 19 kl. 09:38

SvD upptäcker utflyttningen från Stockholm

Efter att ha skrivit om det i flera år här på bloggen har nu även SvD upptäckt att flyttlassen går från Stockholm. Man använder till och med motsvarande formuleringar om att bussarna är fulla med utflyttare när de vänder.
Stockholm.

Sydsvenskan - 11 jul 19 kl. 09:41

Lägre inflation i juni

Inflationstakten, enligt måttet KPIF, var i juni 1,7 procent, jämfört med 2,1 procent i maj. Månadsförändringen var minus 0,1 procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). I KPIF, som är det mått som används för Riksbankens inflationsmål, är effektern.

Helsingborgs Dagblad - 11 jul 19 kl. 09:41

Lägre inflation i juni

Inflationstakten, enligt måttet KPIF, var i juni 1,7 procent, jämfört med 2,1 procent i maj. Månadsförändringen var minus 0,1 procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). I KPIF, som är det mått som används för Riksbankens inflationsmål, är effektern.

GöteborgsPosten - 11 jul 19 kl. 09:43

Lägre inflation i juni

Inflationstakten, enligt måttet KPIF, var i juni 1,7 procent, jämfört med 2,1 procent i maj. Månadsförändringen var minus 0,1 procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB)..

PrivataAffärer - 09 jul 19 kl. 13:00

Mäklarenkät: Bopriser väntas öka

Nästan varannan mäklare tror på stigande bostadspriser de kommande tre månaderna.  Enligt Mäklarpanelen, som är en webbaserad enkät till Mäklarsamfundets medlemmar, tror 43 procent på stigande priser. Det är en ökning med fem procentenheter mot förra mätningen.

Sydsvenskan - 09 jul 19 kl. 09:30

Hushållen spenderar mindre

Hushållens konsumtion minskade med 0,9 procent i maj jämfört med månaden före, enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån (SCB). Jämfört med motsvarande månad 2018 sjönk konsumtionen med 1,0 procent i maj. I april ökade hushållens konsumti.

DI - 09 jul 19 kl. 09:33

Hushållens konsumtion sjönk i maj

Hushållens konsumtion sjönk 1,0 procent i maj jämfört med motsvarande månad föregående år, i kalenderkorrigerade tal, visar statistik från SCB..

Helsingborgs Dagblad - 09 jul 19 kl. 09:30

Hushållen spenderar mindre

Hushållens konsumtion minskade med 0,9 procent i maj jämfört med månaden före, enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån (SCB). Jämfört med motsvarande månad 2018 sjönk konsumtionen med 1,0 procent i maj. I april ökade hushållens konsumti.

GöteborgsPosten - 09 jul 19 kl. 09:31

Hushållen spenderar mindre

Hushållens konsumtion minskade med 0,9 procent i maj jämfört med månaden före, enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån (SCB)..

Cornucopia - 30 jul 19 kl. 08:05

SCB publicerade BNP för tidigt

SCB råkade publicera kommentarer kring BNP-beräkningarna för andra kvartalet redan igår, och BNP kom in på +1.4% jämfört med andra kvartalet förra året och -0.1 jämfört med första kvartalet i år.

PrivataAffärer - 08 jul 19 kl. 10:03

Fler tror på stigande bopriser

Villapriserna steg med tre procent det andra kvartalet, enligt SCB. Och bostadsrättspriserna med lika mycket under det senaste året, enligt svensk Mäklarstatistik. Statistik som både Privata Affärer och andra medier rapporterat om.

PrivataAffärer - 04 jul 19 kl. 09:59

Villapriserna stiger

Mellan de två senaste kvartalen redovisas stigande priser i 17 av Sveriges 21 län, samtidigt som det i två län redovisas sjunkande priser. Den största prisuppgången på länsnivå redovisas i Dalarnas, Värmlands och Gotlands län med 5 procent. Sjunkande priser redovisas endast i Blekinge och
Kronobergs län, där sjönk priserna med 2 procent.


Om oss

Pressen.se är en svensk nyhetsportal samt nyhetssökmotor som automatiskt hittar de mest omdiskuterade och aktuella nyheterna. Välkommen!

Kontakt

Vill du säga hej?

Reklam

Annonsera?Pressen.se besöks hundratusentals gånger per månad. Kontakta oss för mer information om hur du kan nå ut med ditt budskap.