SCB

Wednesday, 22 November, 22:57

Nyheter om SCB

Sortering: Relevans | Senaste
SmålandsPosten - 09 nov 17 kl. 12:21

SCB-siffror: Växjö växer – nu över 90 000 invånare

Ny statistik från SCB visar att Växjö nu har nått över 90 000 invånare. Kommunen passerar därmed Karlstad som Sveriges 22:a folkrikaste kommun..

Sydsvenskan - 25 okt 17 kl. 10:44

Många äldre på fattigdomens rand

Många äldre i Sverige har så låga inkomster att de riskerar att hamna i fattigdom. Det handlar om var sjätte människa över 65 år, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Enligt EU:s definition lever en person i risk för fattigdom om hushållets disponibla.

DI - 30 okt 17 kl. 09:41

Löner för arbetare upp 1,2 procent

Timlönen för arbetare inom den privata sektorn ökade 1,2 procent, till 162:40 kronor i timmen, i augusti exklusive övertidstillägg, jämfört med samma månad 2016, enligt SCB. Inklusive övertidstillägg ökade lönen för arbetare med 1,3 procent, till 164:60 kronor..

DI - 30 okt 17 kl. 09:32

Tjänstemännen dyrare i drift

Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och skogsbruk, steg med 2,6 procent för tjänstemän och 1,5 procent för arbetare i augusti, jämfört med samma månad föregående år. Det visar statistik från SCB..

DI - 30 okt 17 kl. 09:47

Medlingsinstitutet: Lönerna upp 2,6 procent i år

Löneökningarna i ekonomin som helhet uppgick till 2,6 procent under perioden januari till augusti 2017, jämfört med motsvarande period föregående år. I näringslivet uppgick de till 2,2 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av SCB:s konjunkturlönestatistik..

Cornucopia - 27 okt 17 kl. 13:24

Massivt överbyggande på gång i Uppsala och Malmö - delvis i Göteborg

Toppen i färdigställandet av lägenheter i Uppsala och Malmö ser ut att leda till ett ännu mer massivt överutbud än i Stockholm. De kommande åren kommer bägge städerna översvämmas av färdigställda lägenheter. I Göteborgs kommun ser det mindre illa ut, kanske för att folk med pengar nog för nya lägenheter föredrar en mindre vanstyrd kranskommun istället för Muteborg.

GöteborgsPosten - 28 sep 17 kl. 09:03

Cwejman: Emigrantstaden Göteborg

Nya siffror från SCB visar att utflyttningen från Göteborg till resten av Västergötland fortsätter i oförminskad takt..

DI - 25 okt 17 kl. 10:48

Många äldre på fattigdomens rand

Många äldre i Sverige har så låga inkomster att de riskerar att hamna i fattigdom. Det handlar om var sjätte människa över 65 år, enligt Statistiska centralbyrån (SCB)..

PrivataAffärer - 09 nov 17 kl. 09:47

SCB: Villapriserna fortsätter att stiga

SCB:s senaste småhusbarometer visar att villapriserna fortsätter att stiga på riksnivå. Men i fyra län sjunker priserna....

Cornucopia - 22 okt 17 kl. 14:03

Riksbanken vill samla in svenskarnas förmögenhetsdata på individnivå

Sedan alliansregeringen avskaffade förmögenhetsskatten saknas individbaserad förmögenhetsstatistik i Sverige. Riksbanken vill nu ta ansvar för att samla in denna automatiskt från bankerna och publicera tillsammans med SCB. Detta är också en god grund för beslutsunderlag om framtida beskattning för svenska politiker, som idag helt enkelt inte vet hur förmögenheterna är fördelade och hur en beskattning kan utformas för att straffa önskade grupper.

GöteborgsPosten - 25 okt 17 kl. 10:44

Många äldre på fattigdomens rand

Många äldre i Sverige har så låga inkomster att de riskerar att hamna i fattigdom. Det handlar om var sjätte människa över 65 år, enligt Statistiska centralbyrån (SCB)..

Ekonomistas - 20 okt 17 kl. 10:18

Riksbanken öppnar för bättre ekonomisk statistik

Sverige har rykte om sig att ha världens bästa statistik. Men det gäller knappast den ekonomiska statistiken på mikronivå. Visserligen har vi tack vare våra välstrukturerade register en hel del statistik över hushållens inkomster före och efter omfördening, men det gapar stora hål.

Cornucopia - 27 okt 17 kl. 10:58

Toppen på överutbudet på nybyggda lägenheter är ännu inte nådd

Toppen på färdigställandet av nybyggda lägenheter är ännu inte nådd, och osålda nybyggda lägenheter är än så länge bara i sin linda. Detta framgår tydligt när man jämför påbörjade och färdigställda lägenheter.
Påbörjade och färdigställda lägenheter i flerbostadshus i Sverige 1975 - första kvartalet 2017.

BT - 27 okt 17 kl. 09:31

Handeln ökade med 4,6 procent

Detaljhandelns försäljningsvolym ökade med 4,6 procent i september jämfört med motsvarande månad i fjol. Dagligvaruhandeln ökade med 1,4 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 7,1 procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).(TT).

TA - 27 okt 17 kl. 09:31

Handeln ökade med 4,6 procent

Detaljhandelns försäljningsvolym ökade med 4,6 procent i september jämfört med motsvarande månad i fjol. Dagligvaruhandeln ökade med 1,4 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 7,1 procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).(TT).

Kristianstadsbladet - 27 okt 17 kl. 09:31

Handeln ökade med 4,6 procent

Detaljhandelns försäljningsvolym ökade med 4,6 procent i september jämfört med motsvarande månad i fjol. Dagligvaruhandeln ökade med 1,4 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 7,1 procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).(TT).

Helsingborgs Dagblad - 27 okt 17 kl. 09:31

Handeln ökade med 4,6 procent

Detaljhandelns försäljningsvolym ökade med 4,6 procent i september jämfört med motsvarande månad i fjol. Dagligvaruhandeln ökade med 1,4 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 7,1 procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Mellan augusti och s.

YA - 27 okt 17 kl. 09:31

Handeln ökade med 4,6 procent

Detaljhandelns försäljningsvolym ökade med 4,6 procent i september jämfört med motsvarande månad i fjol. Dagligvaruhandeln ökade med 1,4 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 7,1 procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).(TT).

Barometern - 27 okt 17 kl. 09:31

Handeln ökade med 4,6 procent

Detaljhandelns försäljningsvolym ökade med 4,6 procent i september jämfört med motsvarande månad i fjol. Dagligvaruhandeln ökade med 1,4 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 7,1 procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).(TT).

SmålandsPosten - 27 okt 17 kl. 09:31

Handeln ökade med 4,6 procent

Detaljhandelns försäljningsvolym ökade med 4,6 procent i september jämfört med motsvarande månad i fjol. Dagligvaruhandeln ökade med 1,4 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 7,1 procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).(TT).

Sydöstran - 27 okt 17 kl. 09:31

Handeln ökade med 4,6 procent

Detaljhandelns försäljningsvolym ökade med 4,6 procent i september jämfört med motsvarande månad i fjol. Dagligvaruhandeln ökade med 1,4 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 7,1 procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).(TT).

Blekinge Läns tidning - 27 okt 17 kl. 09:31

Handeln ökade med 4,6 procent

Detaljhandelns försäljningsvolym ökade med 4,6 procent i september jämfört med motsvarande månad i fjol. Dagligvaruhandeln ökade med 1,4 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 7,1 procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).(TT).

DI - 26 okt 17 kl. 09:39

Producentpriser upp 0,4 procent i september

Producentpriserna steg med 0,4 procent i september jämfört med månaden före och 4,3 jämfört med samma månad föregående år, enligt statistik från SCB..

DI - 26 okt 17 kl. 09:38

Handelsnettot 2,6 miljarder i september

Utrikeshandeln med varor gav i september ett överskott på 2,6 miljarder kronor, enligt preliminär statistik från Statistiska centralbyrån (SCB). Motsvarande månad i fjol visade handelsnettot ett överskott på 2,7 miljarder kronor..

Affärsvärlden - 26 okt 17 kl. 10:16

Överskott i handelsbalansen

Handelsbalansen visade ett överskott på 2,6 miljarder kronor i september, enligt SCB..

Helsingborgs Dagblad - 26 okt 17 kl. 09:32

Hushållens lån växer i samma takt

De svenska hushållens lån hade i september en årlig tillväxttakt på 7,1 procent. Det är en oförändrad takt jämfört med augusti, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Ett år tidigare var tillväxttakten 7,5 procent.

Helsingborgs Dagblad - 26 okt 17 kl. 09:35

Handelsnettot 2,6 miljarder

Utrikeshandeln med varor gav i september ett överskott på 2,6 miljarder kronor, enligt preliminär statistik från Statistiska centralbyrån (SCB). Motsvarande månad i fjol visade handelsnettot ett överskott på 2,7 miljarder kronor. Varuexporten uppgick i.

BT - 26 okt 17 kl. 09:35

Handelsnettot 2,6 miljarder

Utrikeshandeln med varor gav i september ett överskott på 2,6 miljarder kronor, enligt preliminär statistik från Statistiska centralbyrån (SCB). Motsvarande månad i fjol visade handelsnettot ett överskott på 2,7 miljarder kronor.(TT).

BT - 26 okt 17 kl. 09:33

Hushållens lån växer i samma takt

De svenska hushållens lån hade i september en årlig tillväxttakt på 7,1 procent. Det är en oförändrad takt jämfört med augusti, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Ett år tidigare var tillväxttakten 7,5 procent.

Trelleborgs Allehanda - 26 okt 17 kl. 09:35

Handelsnettot 2,6 miljarder

Utrikeshandeln med varor gav i september ett överskott på 2,6 miljarder kronor, enligt preliminär statistik från Statistiska centralbyrån (SCB). Motsvarande månad i fjol visade handelsnettot ett överskott på 2,7 miljarder kronor.(TT).

Trelleborgs Allehanda - 26 okt 17 kl. 09:33

Hushållens lån växer i samma takt

De svenska hushållens lån hade i september en årlig tillväxttakt på 7,1 procent. Det är en oförändrad takt jämfört med augusti, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Ett år tidigare var tillväxttakten 7,5 procent.

Kristianstadsbladet - 26 okt 17 kl. 09:35

Handelsnettot 2,6 miljarder

Utrikeshandeln med varor gav i september ett överskott på 2,6 miljarder kronor, enligt preliminär statistik från Statistiska centralbyrån (SCB). Motsvarande månad i fjol visade handelsnettot ett överskott på 2,7 miljarder kronor.(TT).

Kristianstadsbladet - 26 okt 17 kl. 09:33

Hushållens lån växer i samma takt

De svenska hushållens lån hade i september en årlig tillväxttakt på 7,1 procent. Det är en oförändrad takt jämfört med augusti, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Ett år tidigare var tillväxttakten 7,5 procent.

Barometern - 26 okt 17 kl. 09:35

Handelsnettot 2,6 miljarder

Utrikeshandeln med varor gav i september ett överskott på 2,6 miljarder kronor, enligt preliminär statistik från Statistiska centralbyrån (SCB). Motsvarande månad i fjol visade handelsnettot ett överskott på 2,7 miljarder kronor.(TT).

Barometern - 26 okt 17 kl. 09:33

Hushållens lån växer i samma takt

De svenska hushållens lån hade i september en årlig tillväxttakt på 7,1 procent. Det är en oförändrad takt jämfört med augusti, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Ett år tidigare var tillväxttakten 7,5 procent.

Blekinge Läns tidning - 26 okt 17 kl. 09:35

Handelsnettot 2,6 miljarder

Utrikeshandeln med varor gav i september ett överskott på 2,6 miljarder kronor, enligt preliminär statistik från Statistiska centralbyrån (SCB). Motsvarande månad i fjol visade handelsnettot ett överskott på 2,7 miljarder kronor.(TT).

Blekinge Läns tidning - 26 okt 17 kl. 09:33

Hushållens lån växer i samma takt

De svenska hushållens lån hade i september en årlig tillväxttakt på 7,1 procent. Det är en oförändrad takt jämfört med augusti, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Ett år tidigare var tillväxttakten 7,5 procent.

Sydöstran - 26 okt 17 kl. 09:35

Handelsnettot 2,6 miljarder

Utrikeshandeln med varor gav i september ett överskott på 2,6 miljarder kronor, enligt preliminär statistik från Statistiska centralbyrån (SCB). Motsvarande månad i fjol visade handelsnettot ett överskott på 2,7 miljarder kronor.(TT).

Sydöstran - 26 okt 17 kl. 09:33

Hushållens lån växer i samma takt

De svenska hushållens lån hade i september en årlig tillväxttakt på 7,1 procent. Det är en oförändrad takt jämfört med augusti, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Ett år tidigare var tillväxttakten 7,5 procent.

SmålandsPosten - 26 okt 17 kl. 09:35

Handelsnettot 2,6 miljarder

Utrikeshandeln med varor gav i september ett överskott på 2,6 miljarder kronor, enligt preliminär statistik från Statistiska centralbyrån (SCB). Motsvarande månad i fjol visade handelsnettot ett överskott på 2,7 miljarder kronor.(TT).


Om oss

Pressen.se är en svensk nyhetsportal samt nyhetssökmotor som automatiskt hittar de mest omdiskuterade och aktuella nyheterna. Välkommen!

Kontakt

Vill du säga hej?

Reklam

Annonsera?Pressen.se besöks hundratusentals gånger per månad. Kontakta oss för mer information om hur du kan nå ut med ditt budskap.