Publ

Thursday, 29 October, 12:11

Nyheter om Publ

Sortering: Relevans | Senaste
GlobeNewswire - 15 sep 20 kl. 08:30

TerraNet utser ny ledning och fastställer strategi för affärsutveckling och tillväxt

Göran Janson utsedd till ny styrelseordförande; ledningsgruppen samlad kring operationella prioriteringar och strategiska mål för att ta banbrytande teknologi för självkörnade fordon till högt potentiella tillväxtområden Lund den 15 september. TerraNet AB, (TERRNT-B.ST), som utvecklar system för avancerat förarstöd och som står bakom den banbrytande tredimensionella bildanalysteknologin VoxelFlow, tillkännagav nyligen valet av en ny styrelseordförande.

GlobeNewswire - 15 sep 20 kl. 07:30

Copperstones valberedning föreslår ändringar i styrelsesammansättningen

Danderyd den 15 september 2020 PRESSMEDDELANDE Valberedningen för Copperstone Resources AB (Publ) har meddelat bolaget att valberedningen föreslår förändringar i bolagets styrelsesammansättning inför extra bolagsstämman den 29 september 2020. Lars Seiz föreslås av valberedningen att väljas till ny styrelseledamot.
Om stämman bifaller förslaget ersätter Lars Seiz nuvarande styrelseledamot Erik Israelsson i styrelsen.

GlobeNewswire - 14 sep 20 kl. 10:00

Rapporttillfällen och årsstämma i Industrivärden 2021

9 februari: Bokslutsrapport 2020 25 februari: Årsredovisning 2020 9 april: Delårsrapport januari-mars 21 april: Årsstämma 2021                         6 juli: Delårsrapport januari-juni 11 oktober: Delårsrapport januari-september                   
Stockholm den 14 september 2020 AB INDUSTRIVÄRDEN (Publ)
För ytterligare information, kontakta: Industrivärdens kommunikations- och hållbarhetschef Sverker Sivall, tel. 08-666 64 00
Informationen lämnades, genom den nedan angivna kommunikationschefens försorg, för offentliggörande den 14 september 2020 kl. 10:00 CET.

GlobeNewswire - 10 sep 20 kl. 08:00

Digital Signage konverterar besökaren i butik till betalande kund

Malmö - ZetaDisplay AB (Publ) (Nasdaq Stockholm: ZETA) meddelar att dess VD Per Mandorf kommer att göra ett anförande vid Erik Penser Banks retaildag den 16 september 2020. I anförandet tar han upp den roll som Digital Signage kan spela för handeln i den pågående digitala transformeringen av fysiska miljöer.
”Jag kommer att prata om att de lösningar vi erbjuder bidrar till ökad lojalitet, engagemang och konvertering.

GlobeNewswire - 08 sep 20 kl. 15:00

Valberedning i Copperstone inför nästkommande årsstämma och extra bolagsstämma den 29 september 2020

PRESSMEDDELANDE Kiruna den 8 september 2020 I enlighet med beslut vid årsstämman för Copperstone Resources AB (Publ) den 20 maj 2020 meddelas härmed de tre (per den 1 september 2020) till röstetalet största aktieägarnas representanter som valt att medverka i valberedningen. Styrelsens ordförande Jörgen Olsson har avböjt medverkan i valberedningen i sin roll som styrelseordförande, men kommer att ingå i valberedningen genom sitt innehav i JOHECO AB.
Representanter: Graham Ascough, Sunstone Metals Ltd.

DI - 07 sep 20 kl. 09:16

Prebona: Dr. Scholl’s köper teknologi från Prebona

Prebona AB (Publ) meddelar idag att samarbetet med Polygiene AB (Publ) nu resulterat i en försäljning av teknologi från Prebona till Dr..

DI - 08 sep 20 kl. 09:30

Brinova förvärvar bostads- och samhällsfastigheter i Bara centrum

Brinova Fastigheter AB (Publ) (”Brinova” eller ”Bolaget”) har idag tecknat avtal om förvärv av fem fastigheter i Bara centrum strax utanför….

DI - 08 sep 20 kl. 08:30

Adverty uppfinner och lanserar nytt in-game-format för varumärkesannonsering i form av sömlösa In-Menu™-annonser

Adverty AB (Publ) har uppfunnit och lanserat ett nytt in-game-format för varumärkesannonsering, som fått namnet In-Menu™..

DI - 08 sep 20 kl. 07:00

Fastator undersöker möjligheterna att emittera nya obligationer samt förtidsinlösa befintligt obligationslån

Aktiebolaget Fastator (Publ) (”Fastator”) har, i enlighet med vad som tidigare kommunicerats  i delårsrapporten för perioden 1 januari – 30….

GlobeNewswire - 08 sep 20 kl. 07:30

Karolinska Developments finansdirektör lämnar bolaget

STOCKHOLM, SVERIGE 8 september 2020. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att bolagets finansdirektör och vice vd, Fredrik Järrsten, har sagt upp sin anställning. Han kommer att kvarstå i sin roll till dess en efterträdare har utsetts, dock som längst till den 7 mars 2021.

DI - 07 sep 20 kl. 22:20

Fastator genomför kraftigt övertecknad riktad nyemission om 1 000 000 aktier och tillförs härigenom cirka 120 miljoner kronor

Styrelsen för AB Fastator (Publ) (”Fastator” eller ”Bolaget”) har i enlighet med vad Bolaget offentliggjorde genom ett pressmeddelande….

DI - 07 sep 20 kl. 17:31

Fastator offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission av aktier

AB Fastator (Publ) (”Fastator” eller ”Bolaget”) offentliggör idag en avsikt att genomföra en nyemission om omkring 100 miljoner kronor….

GlobeNewswire - 04 sep 20 kl. 10:45

ArcAroma AB: 200904 Accademia Olearia på Sardinien investerar i oliveCEPT®

Pressmeddelande 2020-09-04 Accademia Olearia, en väletablerad olivoljeanläggning på Sardinien, investerar 140 000 euro i en oliveCEPT®-enhet som kommer installeras i oktober. Investeringen kommer delvis att stöttas av EU-finansiering som är avsedd för kvalitetsförbättrande initiativ. Projektet beräknas ge avkastning på investeringen (ROI) efter två produktionssäsonger.

GlobeNewswire - 02 sep 20 kl. 08:30

Hövding Sverige AB: Utfall i företrädesemissionen - tecknad till 174 procent

Information från Hövding Sverige AB (Publ) Pressmeddelande, Malmö 2020-09-02 Hövding Sverige AB (Publ) offentliggör utfall i företrädesemissionen Teckningsperioden för företrädesemissionen i Hövding Sverige AB (Publ) avslutades den 28 augusti 2020 och sammanräkningen visar att emissionen tecknades till knappt 174 procent. Teckning med stöd av teckningsrätter motsvarade drygt 97 procent av de erbjudna aktierna. Företrädesemissionen tillför Bolaget cirka 60,9 MSEK före emissionskostnader.

GlobeNewswire - 04 sep 20 kl. 15:11

Kommuniké från extra bolagsstämma i TerraNet

Extra bolagsstämma i TerraNet Holding AB ("TerraNet" eller "Bolaget") hölls idag den 4 september 2020 varvid aktieägarna fattade följande beslut.
Val av styrelseledamöter och arvoden till styrelsen
Extra bolagsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan suppleanter. Stämman beslutade vidare att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor på helårsbasis till Göran Janson samt med 100 000 kronor på helårsbasis till den Christian Rasmusson, vilket motsvarar samma arvode som beslutades vid årsstämman den 15 maj 2020 (dvs.

GlobeNewswire - 31 aug 20 kl. 11:50

VD avyttrar 400,000 B-aktier i BTS

P R E S S R E L E A S E
Stockholm, 31 augusti 2020 STOCKHOLM, SVERIGE - BTS GROUP AB (Publ) Henrik Ekelund, grundare och VD i BTS Group, har idag försålt 400,000 B-aktier i BTS Group, vilket motsvarar en tiondel av hans totala aktieinnehav i bolaget och 2 procent av bolagets totala antal aktier.
Efter denna försäljning äger Henrik Ekelund drygt 3,600,000 aktier i bolaget. ”Skälet till försäljningen är återbetalning av lån och inköp av fastighet”, säger Henrik Ekelund.

GlobeNewswire - 03 sep 20 kl. 12:55

Acarix går vidare med de tyska myndigheterna


Pressmeddelande Malmö, Sverige, 3 september 2020 Acarix går vidare med de tyska myndigheterna Acarix AB (Publ) meddelade idag att det tyska hälsovårdsministeriet har tillkännagivit att fonokardiografi för att utesluta kranskärlssjukdom har potential för allmän användning i Tyskland. Den tyska gemensamma federala kommittén (G-BA) har angivit huvuddragen i de grundläggande delar en eventuell studie bör innefatta. Studien ska utföras av en oberoende vetenskaplig institution och enligt uppsatta riktlinjer från G-BA.

GlobeNewswire - 31 aug 20 kl. 08:00

Stockwik ändrar antalet aktier och röster

Stockwik Förvaltning AB (Publ) har under augusti 2020 registrerat 135.135 nya aktier hos Bolagsverket samt i bolagets aktiebok med anledning av tilldelning i riktad nyemission till säljaren av Admit Ekonomi AB innebärande en ökning av Stockwiks aktiekapital med 67.567,51 kronor.

GlobeNewswire - 02 sep 20 kl. 10:30

ArcAroma AB: 200902 ArcAroma skriver utvärderingskontrakt med en global juiceproducent

Pressmeddelande 2020-09-02 ArcAroma har tecknat ett utvärderingskontrakt med en av världens största producenter av äppeljuice. Kontraktet gäller utvärdering av juiceCEPT® vid behandling av morötter med målsättningen att öka extraktionen av betakaroten och samtidigt förbättra de sensoriska kvalitetsegenskaperna. Under utvärderingsprojektet kommer hyran för enheten att uppgå till 16 000 €.

DI - 02 sep 20 kl. 08:58

CELLINK slutför förvärvet av Scienion AG

Som offentliggjordes den 19 augusti 2020 ingick CELLINK AB (Publ) (”CELLINK”) avtal om förvärv av precisionsdispenseringsbolaget Scienion….

GlobeNewswire - 31 aug 20 kl. 08:00

Tillfälligt ökat antal aktier och röster i Kinnevik

Kinnevik AB (Publ) ("Kinnevik") meddelade idag att per den 31 augusti 2020 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 556.242.088, och det totala antalet röster i bolaget uppgår till 1.

GlobeNewswire - 31 aug 20 kl. 08:20

Auriant Mining AB tillkännager utnämning av Vladimir Vorushkin som finansdirektör

VD och styrelse för Auriant Mining AB (Publ.) har nöjet att tillkännage utnämningen av Vladimir Vorushkin till finansdirektör för Auriant Mining från den 31 augusti 2020. Vladimir, en fullt kvalificerad ACCA, har omfattande finansiell och redovisningserfarenhet inom stora ryska och internationella företag.

GlobeNewswire - 01 sep 20 kl. 10:00

Substansvärdet per den 31 augusti 2020

Den 31 augusti 2020 var substansvärdet 255 kronor per aktie. Sista stängningskurs den 31 augusti 2020 var 229,60 kronor för A-aktien och 227,90 kronor för C-aktien.
Stockholm den 1 september 2020 AB INDUSTRIVÄRDEN (Publ)
För ytterligare information kontakta:
Sverker Sivall, Kommunikations- och hållbarhetschef, telefon 08-666 64 00
Lämnad av kommunikations- och hållbarhetschefen för Publicering den 1 september 2020, kl.

GlobeNewswire - 01 sep 20 kl. 10:08

ArcAroma AB: 200901 ArcAroma AB säljer samtliga aktier i OptiFreeze AB

Pressmeddelande 2020-09-01 ArcAroma AB (ArcAroma), som har varit medgrundare och största ägare i OptiFreeze AB, väljer av strategiska skäl att realisera sin investering i OptiFreeze. ArcAroma avyttrar sitt ägande i OptiFreeze för att frigöra kapital för nya affärsmöjligheter inom FoodTech. Nya aktieägare, förmedlade av Erik Penser Bank i OptiFreeze, förvärvar samtliga av ArcAromas aktier i bolaget till ett värde av 43,4 MSEK.

DI - 01 sep 20 kl. 09:00

Stärkt patentskydd för arfolitixorin i Japan

GÖTEBORG, Sverige, 1 september, 2020 - Isofol Medical AB (Publ), (Nasdaq First North Premier Growth Market: ISOFOL), tillkännagav idag att….

DI - 01 sep 20 kl. 08:30

Adverty tillkännager att företaget godkänts som deltagare i IAB Europes ramverk för Transparens & Samtycke

Idag meddelar Adverty AB (Publ) att företaget blivit godkänt som deltagare i IAB Europes ramverk för Transparens och Samtycke, ”.

GlobeNewswire - 01 sep 20 kl. 08:45

Fortsatt expansion av Bilias strategiska satsning på begagnade bilar


Bilias dotterbolag Netbil Begagnat AB har öppnat en ny anläggning för försäljning av begagnade bilar i Skövde. Under november månad kommer ytterligare en ny anläggning för försäljning av begagnade bilar att öppnas i Västerås. Dessa två anläggningar är de senaste tillskotten i Bilias strategiska satsning på försäljning av begagnade bilar, som totalt omfattar sju anläggningar.

DI - 01 sep 20 kl. 08:00

Offentliga Hus återköper egna utestående obligationer över marknaden – minskar sin bruttoskuld

Offentliga Hus i Norden AB (Publ) (“Bolaget” eller ”Offentliga Hus”) har återköpt, mot kontant vederlag, 7,1 procent av Bolagets egna….

GlobeNewswire - 31 aug 20 kl. 12:55

VD Johan Sandström köper aktier i Hedera Group AB

Stockholm den 31 augusti 2020 PRESSMEDDELANDE VD Johan Sandström köper aktier i Hedera Group AB. Johan Sandström, VD, har privat köpt 100.000 aktier i Hedera Group AB till ett genomsnittligt pris om 4,00 SEK per aktie.

GlobeNewswire - 31 aug 20 kl. 08:00

DelÅrsrapport januari ? juni 2020

Andra kvartalet 2020 Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 15 MSEK (28)Bruttomarginalen minskade till 35 procent (45 procent)Rörelseresultatet uppgick till -21 MSEK (-14)Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,12 SEK (-0,03)Den 18 maj godkände bolagsstämman enhälligt styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under tiden fram till nästa bolagsstämma besluta om nyemission av stamaktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Antalet aktier som ska kunna emitteras och antal aktier som konvertering ska kunna ske till, ska sammanlagt högst uppgå till 34 000 000 aktier, motsvarande en utspädning med cirka 20 procent av aktiekapital och röster efte

GlobeNewswire - 31 aug 20 kl. 08:15

Auriant Mining AB publicerar sin delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2020

Viktiga händelser Guldproduktionen i H1 2020 var 521 kg (16 750 oz), en ökning med 105% jämfört med 255 kg (8 189 oz) under H1 2019. Malmbaserad guldproduktion vid Tardan ökade från 227 kg (7 308 oz) under H1 2019 till 521 kg (16 750 oz) under H1 2020 eller med 129%; Volymen av malm som bearbetats genom den nybyggda CIL-anläggningen uppgick till 196 kt med en snitthalt om 2,87 g/t (totalt guld i malmen - 561 kg). CIL-anläggningen var i drift med beräknad bearbetningskapacitet per arbetstimme (>50 ton/timme) och återvinningsgrad (92,9%); Guldförsäljning under H1 2020 uppgick till 537 kg (17 249 oz), jämfört med 255 kg (8 199 oz) under H1 2019, en ökning med 282 kg (9 050 oz); Konsoliderade intäkter var 275,1 MSEK (28,4 MUSD), en ökning med 164% på årsbasis (un

GlobeNewswire - 28 aug 20 kl. 08:30

Rapport andra kvartalet Hedera Group AB

Perioden 1 april – 30 juni 2020 Nettoomsättningen uppgick under andra kvartalet till 50,2 MSEK (43,7 MSEK) vilket är en ökning med 15%.Resultatet efter skatt för andra kvartalet uppgick till -1,5 MSEK (1,0 MSEK).Rörelseresultatet uppgick under andra kvartalet till -0,9 MSEK (1,3 MSEK).

GlobeNewswire - 28 aug 20 kl. 08:00

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2020

STABIL OPERATIV UTVECKLING, FÖRVÄRV AV ADMIT, GENOMFÖRD FÖRETRÄDESEMISSION
Det andra kvartalet var händelserikt. Verksamheten och portföljbolagen stod alla på tå för att möta pandemin med så begränsade effekter som möjligt. Som koncern räknat har Stockwik klarat sig mycket bra.

GlobeNewswire - 26 aug 20 kl. 15:12

Stockwik emitterar ett seniort säkerställt obligationslån om 300 MSEK

Stockwik Förvaltning AB (Publ) meddelar idag att bolaget emitterar ett seniort säkerställt obligationslån med en initial volym om 300 MSEK (”Obligationslånet”) inom ett ramverk om 450 MSEK. Obligationslånet har en löptid på 3 år och en rörlig kupong om 3 månaders STIBOR + 7,00 procentenheter. Emissionen togs väl emot av marknaden och blev kraftigt övertecknad, vilket möjliggjorde ett högre emitterat belopp än vad som tidigare indikerats.

GlobeNewswire - 27 aug 20 kl. 08:30

ArcAroma AB: 200827 ArcAroma avslutar korttidspermittering

Pressmeddelande 2020-08-27 Den 6 april införde ArcAroma AB (ArcAroma) korttidspermittering av all svensk personal för att anpassa den totala kostnadsnivån i bolaget på grund av Coronapandemins negativa påverkan på affärsmöjligheterna. Förutsättningarna har nu förbättrats och från och med den 1 september återgår all svensk personal till full arbetstid. ”Trots ett fortsatt känsligt läge i många länder ser vi nu att allt fler av våra marknader sakta börjar öppna upp igen.

DI - 28 aug 20 kl. 11:09

Ecoclime Group AB avser att byta marknadsplats till Nasdaq First North Premier

Ecoclime Group AB (Publ) har återupptagit processen för att byta marknadsplats från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North Premier….

DI - 28 aug 20 kl. 08:30

Delårsrapport CloudRepublic AB (publ) april - juni 2020

Sammanfattning Q2 2020 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen i koncernen var 5 271 TSEK (6 081 TSEK) EBITDA i….

DI - 28 aug 20 kl. 07:00

Aros Bostads Delårsrapport januari - juni 2020 redovisar flera produktionsstarter, förvärv av nya byggrätter och stark försäljning

Aros Bostadsutveckling AB Publ (”Aros Bostad”) släpper under fredagen delårsrapport för perioden januari – juni 2020..

GlobeNewswire - 27 aug 20 kl. 16:00

Kommuniké från Systemair AB (publ) årsstämma 2020

Pressmeddelande 27 augusti 2020 Systemair (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) höll sin årsstämma den 26 augusti 2020 i Systemair Expo i Skinnskatteberg. På stämman var 68 röstberättigande aktieägare närvarande som representerade 81,66% av det totala antalet röster och aktier. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i samtliga föreslagna ärenden.


Om oss

Pressen.se är en svensk nyhetsportal samt nyhetssökmotor som automatiskt hittar de mest omdiskuterade och aktuella nyheterna. Välkommen!

Kontakt

Vill du säga hej?

Reklam

Annonsera?Pressen.se besöks hundratusentals gånger per månad. Kontakta oss för mer information om hur du kan nå ut med ditt budskap.