Nyemission

Wednesday, 28 October, 02:07

Nyheter om Nyemission

Sortering: Relevans | Senaste
GlobeNewswire - 10 sep 20 kl. 16:34

Aino Health AB (publ): Kommuniké från extra bolagsstämma i Aino Health AB (publ)

Aino Health AB (publ), org. nr 559063-5073 (”Bolaget”), höll igår den 9 september 2020, extra bolagsstämma. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

GlobeNewswire - 11 sep 20 kl. 13:14

Acarix offentliggör slutgiltigt utfall i övertecknad företrädesemission


Pressmeddelande
Malmö, Sverige, 11 september 2020 Acarix offentliggör slutgiltigt utfall i övertecknad företrädesemission
Acarix AB ("Acarix" eller "Bolaget") har avslutat den Nyemission av högst 86 156 738 aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som beslutades av extra bolagsstämman den 11 augusti 2020 ("Företrädesemissionen"). Acarix offentliggör idag det slutgiltiga utfallet av Företrädesemissionen som visar, i linje med vad som kommunicerades den 9 september 2020, att Företrädesemissionen har övertecknats. Företrädesemissionen uppgick totalt till cirka 56 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Företrädesemissionen.

PrivataAffärer - 11 sep 20 kl. 08:59

Viktig kapitalanskaffning ger Saniona global skjuts

I början av augusti meddelade Saniona att bolaget tagit in 65 miljoner dollar i en riktad Nyemission till ett antal internationella investerare. En helt avgörande satsning för att Saniona ska kunna fortsätta de kliniska studierna av läkemedelskandidaten Tesomet som behandling för de sällsynta ätstörningarna hypotalamisk fetma (HO) och Prader-Willis syndrom (PWS). Vd:n Rami Levin klev in i Saniona i början av 2020 och hade direkt som mål att hitta långsiktiga och institutionella investerare som även är hälso- och sjukvårdsexperter.

Realtid - 09 sep 20 kl. 12:21

Creades går in i Malmöbolag

Malmöbaserade Bimobject tar in 304 miljoner kronor i en riktad Nyemission. Sven Hagströmers Creades finns med bland investerarna..

DI - 08 sep 20 kl. 10:41

Soltechs dotterbolag undersöker nyemission på 150 miljoner kronor

Soltechs dotterbolag Advanced Soltech undersöker möjligheten att genomföra en preferensaktieemission om upp till 150 miljoner kronor..

DI - 08 sep 20 kl. 08:16

Fem saker du ska ha koll på innan börsen öppnar

I nattens och morgonens nyhetsskörd finns alltifrån en Nyemission till mäklarstatistik. .

DI - 08 sep 20 kl. 07:17

Amasten gjorde riktad emission till måndagens stängningskurs

Fastighetsbolaget Amastens Nyemission på 500 miljoner kronor, som aviserades efter börsstängning på måndagen, gjordes till priset 7,30….

DI - 07 sep 20 kl. 22:20

Fastator genomför kraftigt övertecknad riktad nyemission om 1 000 000 aktier och tillförs härigenom cirka 120 miljoner kronor

Styrelsen för AB Fastator (publ) (”Fastator” eller ”Bolaget”) har i enlighet med vad Bolaget offentliggjorde genom ett pressmeddelande….

GlobeNewswire - 02 sep 20 kl. 08:15

Acarix två största aktieägare överlåter teckningsrätter i företrädesemissionen vederlagsfritt - förlänger teckningsperioden


Pressmeddelande
Malmö, 2 september 2020 Acarix två största aktieägare överlåter teckningsrätter i företrädesemissionen vederlagsfritt  - förlänger teckningsperioden En extra bolagsstämma i Acarix AB ("Acarix" eller "Bolaget") beslutade den 11 augusti 2020, efter styrelsens beslut den 15 juli 2020, att godkänna styrelsen beslut om Nyemission av högst 86 156 738 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare till en teckningskurs om 0,65 SEK, som högst kan tillföra Bolaget cirka 56 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till företrädesemissionen ("Företrädesemissionen"). Inom ramen för Företrädesemissionen har Bolagets två största aktieägare Sunstone LSV Fund II K/S och SEED Capital DK II K/S överlåtit samtliga teckningsrätter de t

GlobeNewswire - 31 aug 20 kl. 08:00

DelÅrsrapport januari ? juni 2020

Andra kvartalet 2020 Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 15 MSEK (28)Bruttomarginalen minskade till 35 procent (45 procent)Rörelseresultatet uppgick till -21 MSEK (-14)Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,12 SEK (-0,03)Den 18 maj godkände bolagsstämman enhälligt styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under tiden fram till nästa bolagsstämma besluta om Nyemission av stamaktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Antalet aktier som ska kunna emitteras och antal aktier som konvertering ska kunna ske till, ska sammanlagt högst uppgå till 34 000 000 aktier, motsvarande en utspädning med cirka 20 procent av aktiekapital och röster efte

Sydsvenskan - 01 sep 20 kl. 08:12

Readly redo för börsen

Magasinsplattformen Readly International siktar på notering på Stockholmsbörsen, enligt ett pressmeddelande från bolaget. Målet är att dra in 450 miljoner kronor med en Nyemission i samband med noteringen. "Huvudägarna och styrelsen i Readly anser att d.

News55 - 01 sep 20 kl. 08:12

Readly redo för börsen

Magasinsplattformen Readly International siktar på notering på Stockholmsbörsen, enligt ett pressmeddelande från bolaget. Målet är att dra in 450 miljoner kronor med en Nyemission i samband med noteringen. "Huvudägarna och styrelsen i Readly anser att d….

GöteborgsPosten - 01 sep 20 kl. 08:13

Readly redo för börsen

Magasinsplattformen Readly International siktar på notering på Stockholmsbörsen, enligt ett pressmeddelande från bolaget. Målet är att dra in 450 miljoner kronor med en Nyemission i samband med noteringen..

PrivataAffärer - 01 sep 20 kl. 07:47

Readly ska noteras på Stockholmsbörsen

Inför noteringen kommer en Nyemission att genomföras som beräknas tillföra bolaget cirka 450 miljoner kronor före transaktionskostnader samt försäljning av befintliga aktier av från nuvarande aktieägare. Befintliga aktieägare som utgörs av bland annat Swedbank Robur och Tredje AP-fonden har åtagit sig att teckna aktier i emissionen motsvarande 390 miljoner kronor. Nasdaq Stockholm har bedömt att Readly uppfyller gällande noteringskrav, och kommer enligt bolaget att godkänna en ansökan, heter det i pressmeddelandet.

DI - 31 aug 20 kl. 18:36

Zignsec köper 70 procent av Singaporebolag – gör nyemission

ID-verifieringsföretaget Zignsec har ingått ett avtal om att förvärva 70 procent av det singaporianska bolaget Data Depot Engineering Pte,.

PrivataAffärer - 31 aug 20 kl. 12:30

Här är augustis kursraketer

Månadens vinnare är Odd Molly med en uppgång på över 180 procent. Det krisande modebolaget har gett sig in i fastighetsbranschen och köpt flera logistikfastigheter den senaste tiden vilket fått aktiespekulanterna att trycka på köpknappen. Men uppgången ifrågasätts av flera experter, bland andra DI:s Richard Bråse som kallar det hela för en ”spekulationscirkus som borde ha handelsstoppats”.

GlobeNewswire - 31 aug 20 kl. 08:00

Ändring av antalet aktier och röster i Saniona AB (publ)

PRESSMEDDELANDE 31 augusti 2020                                                         Under augusti månad har det registrerade antalet aktier och röster i Saniona AB (publ) (”Saniona”) ökat till följd av den riktade Nyemission som offentliggjordes den 10 augusti 2020. Per den 31 augusti 2020 uppgår antalet registrerade aktier och röster i Saniona till 61,043,690. För mer information, vänligen kontakta
Rami Levin, Koncernechef och VD, Saniona, telefon: +1 (781) 987 3144, epost: rami.

GlobeNewswire - 31 aug 20 kl. 08:00

Stockwik ändrar antalet aktier och röster

Stockwik Förvaltning AB (publ) har under augusti 2020 registrerat 135.135 nya aktier hos Bolagsverket samt i bolagets aktiebok med anledning av tilldelning i riktad Nyemission till säljaren av Admit Ekonomi AB innebärande en ökning av Stockwiks aktiekapital med 67.567,51 kronor.

GlobeNewswire - 27 aug 20 kl. 16:00

Kommuniké från Systemair AB (publ) årsstämma 2020

Pressmeddelande 27 augusti 2020 Systemair (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) höll sin årsstämma den 26 augusti 2020 i Systemair Expo i Skinnskatteberg. På stämman var 68 röstberättigande aktieägare närvarande som representerade 81,66% av det totala antalet röster och aktier. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i samtliga föreslagna ärenden.

GlobeNewswire - 27 aug 20 kl. 08:00

Saniona publicerar sin delårsrapport för det andra kvartalet 2020

Finansiella nyckeltal Jan - juni 2020 (jan - juni 2019) Nettoomsättningen uppgick till 2,5 MSEK (2,4)EBIT uppgick till -56,1 MSEK (-49,7)Periodens resultat uppgick till -64,6 MSEK (-44,6)Resultatet per aktie uppgick till -2,18 SEK (-1,89)Resultat per aktie efter utspädning -2,18 SEK (-1,89) April - juni 2020 (april - juni 2019) Nettoomsättningen uppgick till 2,0 MSEK (0,7)EBIT uppgick till -25,5 MSEK (-20,6)Periodens resultat uppgick till -36,4 MSEK (-19,8)Resultatet per aktie uppgick till -1,23 SEK (-0,83)Resultat per aktie efter utspädning -1,23 SEK (-0,83) Väsentliga händelser under andra kvartalet 2020             I april tillkännagav Saniona positiva topline-resultat från sin Fas 2-studie med Tesomet mot hypotalamisk fetma. Den dubbelblinda, placebokontrolle

PrivataAffärer - 28 aug 20 kl. 07:30

Brakförlust för Norwegian

Trots genomförda konverteringar där skulder blivit till aktier, genomförd Nyemission och flera kostnadsreducerande åtgärder beskrivs situationen som ”fortfarande mycket utmanande” av flygbolaget. 71 procent färre resenärer (5,3 miljoner kunder) ombordsteg på Norwegians flygplan i andra kvartalet, jämfört med motsvararande period i fjol. ”Innan pandemin förväntade Norwegian ett lönsamt 2020 och den bästa sommaren någonsin.

GlobeNewswire - 28 aug 20 kl. 08:00

Halvårsrapport januari - juni 2020

PERIODEN 1 JANUARI  - 30 JUNI Nettoomsättningen för perioden uppgick till 11 382 (10 665) KSEK. Summa intäkter uppgick till 11 506 (10 744) KSEKRörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till -2 997 (-2 009) KSEKBruttomarginalen för perioden uppgick till 44 (49) procentResultat per aktie för perioden uppgick till -0,01 (-0,01) SEKPeriodens kassaflöde uppgick till - 2 432 (-3 590) KSEK VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 12 februari informerar Ellen marknaden om ett stärkt samarbete med Sveriges största privatägda apotekskedja, Apotek Hjärtat. Samarbetet innebär listning och distribution av Ellens sortiment i de fysiska butikerna samt att Ellen blir en av Apotek Hjärtats utvalda leverantörer inom ramen av ett kategori-samarbete.

GlobeNewswire - 26 aug 20 kl. 22:37

Styrelsen i Copperstone Resources AB (publ) har beslutat att kalla till Extra Bolagsstämma, i syfte att förstärka bolagsstyrningen

PRESSMEDDELANDE Danderyd 26 augusti 2020 Styrelsen föreslår att Extra Bolagsstämman beslutar om:
byte av styrelsens säte från Stockholm till Kiruna;att begränsa styrelsens bemyndigande att besluta om Nyemission av aktier och relaterade instrument;avskaffande av aktieslag A, varav det inte finns några utestående aktier; ochytterligare uppdateringar avseende aktieägares deltagande vid bolagsstämma. Aktieägare kommer även vid Extra Bolagsstämman att ha möjlighet att förstärka styrelsen i bolaget ytterligare. Även om det är möjligt att delta genom fullmakt eller via poströstningsformulär, kommer Extra Bolagsstämman att hållas som ett fysiskt möte.

GlobeNewswire - 26 aug 20 kl. 22:50

Kallelse Till Extra Bolagsstämma i Copperstone Resources AB (publ)

Danderyd 26 augusti 2020 PRESSMEDDELANDE Aktieägarna i Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” eller ”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 29 september 2020 kl. 15.00, i Hannes Snellman Advokatbyrås lokaler, Kungsträdgårdsgatan 20, 111 47 Stockholm.

Realtid - 26 aug 20 kl. 18:22

K-Fast vill ta in en halv miljard

Erik Selins K-Fast Holding har gett Danske Bank i uppdrag att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad kontant Nyemission om cirka 2 miljoner kronor genom ett accelererat bookbuilding-förfarande..

DI - 26 aug 20 kl. 17:46

Biovica gör riktad emission på 110 miljoner

Biomarkörsbolaget Biovica, verksamt inom cancerdiagnostik, avser att genomföra en riktad Nyemission på upp till cirka 110 miljoner kronor….

DI - 24 aug 20 kl. 12:30

Tesla-konkurrent till New York-börsen

Den kinesiska elbilstillverkaren Xpeng planerar att notera sin aktie på New York-börsen och gör i samband med det en Nyemission på upp till….

Nyteknik - 24 aug 20 kl. 09:01

Soltech växlar upp efter sju lyckade förvärv

Vintern 2019 inledde Soltech Energy sin förvärvsstrategi för att öka närvaron i första hand på den svenska marknaden. Resultatet är sju nya företag. De har även fördubblat aktiens värde och antalet aktieägare.

Realtid - 24 aug 20 kl. 08:21

Paynova tar in 15 Mkr via nyemission

Styrelsen för fintechbolaget Paynova habeslutat om en kontant riktad emission om totalt 1 033 339 aktier..

DI - 21 aug 20 kl. 14:12

Ritktad emission i Bayn Europe

Bayn Europe, som tillverkar sockerersättningsprodukter och som är listat på First North, genomför en riktad Nyemission om 15 miljoner….

GlobeNewswire - 20 aug 20 kl. 11:46

Acarix offentliggör prospekt i samband med företrädesemission om cirka 56 MSEK


Acarix offentliggör prospekt  i samband med företrädesemission om cirka 56 MSEK Extra bolagsstämma i Acarix AB ("Acarix" eller "Bolaget") beslutade den 11 augusti 2020, efter styrelsens förslag den 15 juli 2020, om en Nyemission av högst 86 156 738 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare till en teckningskurs om 0,65 SEK, som högst kan tillföra Bolaget cirka 56 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till transaktionen ("Företrädesemissionen"). Styrelsen i Acarix har med anledning av Företrädesemissionen, och inför teckningsperioden som inleds imorgon 21 augusti 2020, upprättat ett prospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen. Offentliggörande av prospektet För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det

GlobeNewswire - 19 aug 20 kl. 15:30

Stockwik förvärvar RUN Communications, publicerar preliminär finansiell information och undersöker möjligheten att emittera ett säkerställt obligationslån

Stockwik Förvaltning AB (publ) (”Stockwik” eller ”Bolaget”) har idag den 19 augusti 2020 ingått ett villkorat avtal om att förvärva samtliga aktier i RUN Communications AB (”RUN” respektive ”Förvärvet”) (”Transaktionen”). Köpeskillingen uppgår till totalt 80 MSEK.
I samband med Transaktionen har Bolaget mandaterat Pareto Securities AB för att utvärdera möjligheten att emittera ett seniort säkerställt obligationslån med en förväntad volym om 250 MSEK och en löptid om tre år.

PrivataAffärer - 14 aug 20 kl. 15:49

Affärsvärlden: En aktie med potential

En konkret risk i sammanhanget är också att det kan krävas en Nyemission för att klara krisen. Gunnebo vars skuldsättning på 1,1 miljarder kr är nämligen hög jämfört med nuvarande vinstnivå, enligt tidningen. Bolagets egen uttalade bedömning är dock att man har säkerställd finansiering och marginal för att hantera volymnedgångar till följd av pandemin.

PrivataAffärer - 13 aug 20 kl. 20:09

En introduktion till marknadens grundläggande drivkrafter

Vi anser att aktiekurser styrs av samma drivkrafter som de flesta andra priser i en marknadsekonomi, nämligen utbud och efterfrågan. Utbudet är ett företags totala antal utfärdade aktier. Detta utbud förändras vanligtvis inte särskilt mycket på kort sikt.


Om oss

Pressen.se är en svensk nyhetsportal samt nyhetssökmotor som automatiskt hittar de mest omdiskuterade och aktuella nyheterna. Välkommen!

Kontakt

Vill du säga hej?

Reklam

Annonsera?Pressen.se besöks hundratusentals gånger per månad. Kontakta oss för mer information om hur du kan nå ut med ditt budskap.