Nasdaq Stockholms

Thursday, 19 September, 11:07

Nyheter om Nasdaq Stockholms

Sortering: Relevans | Senaste
Dagens PS - 01 jul 19 kl. 07:23

Börspremiär: Fastighetsbolag gör debut i Stockholm

Modulfastighetsbolaget Adapteo börjar idag den 1 juli att handlas på Stockholmsbörsen, Nasdaq Stockholms huvudlista. Aktien kommer att handlas på segmentet Midcap med kortnamnet ADAPT. Adapteo är en avknoppning från finska Cramo som handlas på Helsingforsbörsen.

DI - 04 jun 19 kl. 16:27

Victoria Park har beslutat om sista handelsdag på börsen

Fastighetsbolaget Victoria Park har som tidigare meddelats ansökt om avnotering av stamaktierna från Stockholmsbörsen, Nasdaq Stockholms huvudlista. Ansökan har nu beviljats och sista handelsdag för stamaktierna blir den 18 juni. .

DI - 22 maj 19 kl. 08:25

Uttalande från styrelsen för Nuevolution med anledning av Amgens offentliga uppköpserbjudande

Styrelsen för Nuevolution rekommenderar enhälligt aktieägarna i Nuevolution att acceptera Amgens offentliga uppköpserbjudande om 32,50 kronor kontant per aktie. Detta uttalande görs av styrelsen[1] för Nuevolution AB (publ) (”Bolaget” eller ”Nuevolution”) i enlighet med punkt II.19 i Nasdaq Stockholms Takeover-regler (”Takeover-reglerna”).

DI - 25 apr 19 kl. 06:44

Här är aktierna som handlas exklusive utdelning

Nio bolag på Stockholmsbörsen, Nasdaq Stockholms huvudlista, handlas i dag den exklusive rätt till utdelning. Ett OMXS30-bolag finns bland de som avskiljer utdelning..

PrivataAffärer - 16 apr 19 kl. 09:23

Starkt resultat av kylkoncernen

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 244 miljoner kr (172). Rörelsemarginalen uppgick till 7,1 procent (6,6), varav 0,2 procent är en positiv IFRS 16-effekt. Periodens resultat uppgick till 170 miljoner kr (121), motsvarande ett resultat per aktie om 1,33 kr (0,92).

Affärsvärlden - 27 mar 19 kl. 08:19

Fastighetsföretaget John Mattson blickar mot börsen

Det Lidingöbaserade fastighetsföretaget John Mattson har inlett en process för att utreda förutsättningarna för en notering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholms huvudlista..

Affärsvärlden - 13 mar 19 kl. 08:13

Irras sneglar på huvudlistan

Medicinteknikbolaget Irras, listat på First North, utvärderar en möjlig notering av bolagets aktie på Nasdaq Stockholms huvudmarknad 2019..

DI - 27 feb 19 kl. 08:00

Isofol Medical AB (publ) utser Carnegie Investment Bank AB (publ) till finansiell rådgivare

GÖTEBORG, Sverige, 27 februari 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL), tillkännagav idag att bolaget och styrelsen har utsett Carnegie Investment Bank AB (publ) till finansiell rådgivare för att utforska en möjlig listflytt av bolagets aktier till Nasdaq Stockholms huvudlista inom 12-18 månader och för att tillsammans med Pareto Securities AB utvärdera andra strategiska och finansiella initiativ..

Affärsvärlden - 27 feb 19 kl. 08:27

Isofol Medical sneglar på huvudlistan

Bioteknikbolaget Isofol Medical har anlitat investmentbanken Carnegie "för att utforska en möjlig listflytt av bolagets aktier till Nasdaq Stockholms huvudlista inom 12-18 månader..

Affärsvärlden - 29 maj 19 kl. 09:04

Nasdaq Stockholm dömer Precise Biometrics till vite

Precise Biometrics har brutit mot Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och har därför blivit meddelat ett vite uppgående till två årsavgifter, motsvarande ett belopp om 410.000 kronor..

Dagens PS - 30 jan 19 kl. 13:42

Stockholm tar grepp om Oslobörsen

Nasdaq-ägda Stockholmsbörsen bjuder över Euronext i kampen om 200-årsfirande Oslo Børs – och får med sig både styrelsen och de största ägarna. USA-baserade Nasdaq äger såväl Stockholms- som Helsingforsbörsen, och nu tyder mycket på att Oslobörsen hamnar under samma tak. Euronext – som driver börserna i Paris, Bryssel, Amsterdam, Lissabon och Dublin – lade på julafton ett bud om 145 norska kronor per aktie på Oslo Børs VPS.

PrivataAffärer - 07 dec 18 kl. 07:17

Xspray tog in 92 miljoner

Emissionen genomfördes till en teckningskurs om 67 kronor per aktie, att jämföras med torsdagens stängningskurs på 70:40 kronor. Rabatten blev därmed 4,8 procent. Teckningskursen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande med Carnegie Investment Bank och Zonda Partners som rådgivare.

DI - 05 dec 18 kl. 08:08

Pledpharma vill noteras på Stockholmsbörsens huvudlista

Bioteknikbolaget Pledpharma har inlett en process för att notera sig på Nasdaq Stockholms huvudlista under 2019. Det framgår av ett pressmeddelande. .

DI - 30 nov 18 kl. 11:40

K2A utreder en möjlig notering av stamaktien på Stockholmsbörsen

Fastighetsbolaget K2A har inlett en process för att utreda förutsättningarna för en notering av bolagets stamaktier av serie B på Nasdaq Stockholms huvudlista under 2019. .

DI - 29 nov 18 kl. 07:30

Uttalande från Stendörren Fastigheter AB (publ):s oberoende budkommitté med anledning av EQT Real Estates offentliga uppköpserbjudande

Pressmeddelande 29 november 2018 Stendörren Fastigheter AB (publ):s (”Stendörren” eller ”Bolaget”) oberoende budkommitté rekommenderar enhälligt aktieägarna att inte acceptera EQT Real Estates offentliga uppköpserbjudande. Bakgrund Detta uttalande görs av Stendörrens oberoende budkommitté i enlighet med punkt II.19 i Nasdaq Stockholms regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (”Takeover-reglerna”)..

PrivataAffärer - 19 nov 18 kl. 06:41

Hernhag: Preffar lockar mer än räntefonder

Jag har länge lyckats förhållandevis bättre med preferensaktier än vanliga stamaktier. De stora fastighetsbolagens preferensaktier har nämligen under de senaste fem åren stått sig bra. Här är tre exempel på preferensaktier och deras årliga avkastning inklusive utdelningar.

DI - 13 nov 18 kl. 06:53

Sista dagen för Axis på börsen innan avnotering

Nätverksvideobolaget Axis handlas idag den 13 november för sista dagen på Stockholmsbörsen, Nasdaq Stockholms huvudlista, före avnotering. .

Affärsvärlden - 08 okt 18 kl. 08:59

Stockholmsbörsen dömer Viking Supply Ships till vite

Viking Supply Ships har ålagts vite om cirka 0,6 miljoner kronor, motsvarande tre årsavgifter från Nasdaq Stockholms Disciplinnämnd..

DI - 24 sep 18 kl. 08:58

Small cap-bolaget åker på börsböter i miljonklassen

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har funnit att Invuo Technoligies har brutit mot Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, och har därmed meddelat Invuo ett vite uppgående till sju årsavgifter, motsvarande totalt cirka 1,4 miljoner kronor..

Affärsvärlden - 14 sep 18 kl. 10:25

Disciplinnämnd bötfäller Oscar Properties

Oscar Properties har brutit mot Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och dess disciplinnämnd ålägger nu bolaget ett vite motsvarande två årsavgifter, motsvarande cirka 410.000 kronor..

Realtid - 14 sep 18 kl. 10:10

Oscar Properties döms på böter

Oscar Properties döms på ett böter om 410 000 kronor av Nasdaq Stockholms disciplinnämnd..

DI - 14 sep 18 kl. 08:48

Oscar Properties bötfälls – igen

Oscar Properties har brutit mot Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och dess disciplinnämnd ålägger nu bolaget ett vite motsvarande två årsavgifter, motsvarande cirka 410.000 kronor. Det framgår av ett pressmeddelande..

DI - 12 sep 18 kl. 14:18

Cassandra Oil avnoteras från First North

Handeln i cleantechbolaget Cassandra Oils aktie på First North kommer att upphöra senast den 20:e november i år. Det framgår av ett pressmeddelande efter att beslut fattats av Nasdaq Stockholms disciplinnämnd..

DI - 30 jul 18 kl. 22:58

Allgon AB (publ) offentliggör prospekt och har ansökt om notering av obligationslån på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista

Styrelsen i Allgon AB (publ) (”Allgon” eller ”Bolaget”) har, med anledning av ansökan om upptagande till handel av det obligationslån 2018/2022 om 276 MSEK som offentliggjordes den 31 maj 2018 (”Obligationslånet”), upprättat ett prospekt (”Prospektet”). Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets hemsida..

PrivataAffärer - 16 jul 18 kl. 08:42

Svagt kvartal för SBB

Värdeförändringar för fastigheterna uppgick till 429 miljoner kronor (1.191). Hyresintäkterna steg till 410 miljoner kronor (348).

DI - 09 jul 18 kl. 08:00

Delårsrapport januari - juni 2018

Årets andra kvartal har varit  händelserikt. Magnolia Bostads aktie har noterats på Nasdaq Stockholms huvudlista, vi har inlett samarbeten med flera nya partners och genomfört en rad förvärv och försäljningar..

DI - 04 jul 18 kl. 12:10

MediRätt planerar listbyte till Stockholmsbörsen

Medicinteknikbolaget MediRätt planerar att byta till Stockholmsbörsen, Nasdaq Stockholms huvudlista på segmentet SmallCap i slutet av 2018 eller i början av 2019. Det framgår av ett pressmeddelande. .

DI - 20 jun 18 kl. 06:58

I dag gör Magnolia premiär på midcap

Bostadsutvecklaren Magnolia Bostad börjar i dag onsdagen den 20 juni att handlas på Stockholmsbörsen, Nasdaq Stockholms huvudlista, efter flytt från First North där aktien börjar handlas i juni 2015. .

DI - 18 jun 18 kl. 16:52

Disciplinärende mot Cassandra Oil

Nasdaq har beslutat att överlämna ett disciplinärende rörande kritik mot Cassandra Oils informationsgivning till Nasdaq Stockholms Disciplinnämnd..

Realtid - 14 jun 18 kl. 15:21

Magnolia Bostad byter lista på Nastaq

Stockholms bolagskommitté har godkänt Magnolia Bostad listbyte, från Nasdaq First North Premier till Nasdaq Stockholms huvudlista..

Affärsvärlden - 17 maj 18 kl. 07:51

Irlab överväger notering på Stockholmsbörsen

Det First North-noterade forskningsbolaget Irlab, som utvecklar läkemedel för bland annat Parkinsons sjukdom och demens, har beslutat att utvärdera förutsättningarna för att notera bolagets aktie på Nasdaq Stockholms huvudlista..

Dagens PS - 14 maj 18 kl. 12:57

Förnedrande sorti väntar Fingerprint

Bolaget petas från Stockholmsbörsens storbolagslista. Så ser i alla fall planen ut, enligt amerikanska nyhetsbyrån Bloomberg, rapporterar TT. Bakgrunden till att det skandalomsusade biometribolaget inte får kvar på OMXS30 är att handelsvolymen i aktien sjunkit under senaste halvåret, enligt Nasdaq Stockholms revidering är Fingerprint Cards Stockholmsbörsens 47:e mest handlade bolag – bolaget faller därmed utanför Nasdaqs gränsdragning, som uppges vara satt till 45 bolag.

DI - 28 mar 18 kl. 10:24

Fastighetsbolag flyttar till huvudlistan

Fastighetsbolaget Stendörrens B-aktier har godkänts för notering på Nasdaq Stockholms huvudlista. .

Affärsvärlden - 28 mar 18 kl. 10:31

Stendörren flyttar till Nasdaqs huvudlista

Fastighetsbolaget Stendörrens B-aktier har godkänts för notering på Nasdaq Stockholms huvudlista..

Affärsvärlden - 22 mar 18 kl. 10:13

Railcare flyttar till huvudlistan

Stockholmsbörsens bolagskommitté har godkänt Railcare och handeln med bolagets aktie kommer därmed flyttas från Aktietorget till Nasdaq Stockholms huvudlista..

Dagens PS - 10 jan 18 kl. 10:02

Varningsflagg på börsen efter nya jätteaffären

Aktiespekulanter bör vara extra uppmärksamma, uppmanar Stockholmsbörsen. Kabeloperatören Com Hem meddelade i morse att styrelserna i Tele2 och Com Hem har träffat en överenskommelse om en sammanslagning av Tele2 och Com Hem genom en aktiebolagsrättlig fusion. Fusionen kommer att genomföras genom att Com Hem absorberas av Tele2.

DI - 15 dec 17 kl. 14:30

Clavister och EIB håller presskonferens den 18 december 2017

2017-15-12. Örnsköldsvik, Sverige. Clavister (CLAV: NASDAQ), en ledande leverantör av informationssäkerhetslösningar, och Europeiska investeringsbanken (EIB) håller presskonferens den 18 december 2017 i Nasdaq Stockholms lokaler för utvald media.

Dagens PS - 14 dec 17 kl. 15:03

Fortsatt tillväxt på den svenska spelmarknaden

ARTIKEL I SAMARBETE MED CASINO FEBER. De utländska bolagen tar marknadsandelar. Under perioden januari – september 2017 omsatte den svenska spelmarknaden 16,5 miljarder kronor.

Affärsvärlden - 06 dec 17 kl. 15:06

Magnolia Bostad skjuter på listbyte

Magnolia Bostads tidigare kommunicerade avsikt att ansöka om notering av bolagets aktie på Nasdaq Stockholms huvudlista under 2017 flyttas till 2018..

Realtid - 06 dec 17 kl. 14:57

Magnolia Bostad skjuter upp listbyte

Magnolia Bostad planerade ansökan om notering på Nasdaq Stockholms huvudlista under 2017 flyttas till 2018..


Om oss

Pressen.se är en svensk nyhetsportal samt nyhetssökmotor som automatiskt hittar de mest omdiskuterade och aktuella nyheterna. Välkommen!

Kontakt

Vill du säga hej?

Reklam

Annonsera?Pressen.se besöks hundratusentals gånger per månad. Kontakta oss för mer information om hur du kan nå ut med ditt budskap.