Minhai

Wednesday, 21 August, 12:07

Nyheter om Minhai

Sortering: Relevans | Senaste
GöteborgsPosten - 28 jul 19 kl. 05:00

Ingen vill bli nästa Gui Minhai i Hongkong

Oron för att drabbas av samma öde som den tidigare göteborgaren är stor. Nu har bokförläggarens kollega flytt landet..

GT - 06 jul 19 kl. 09:31

Vänner kidnappar inte varandras medborgare, Kina

Kina kan inte förbättra relationen med Sverige genom propagandainsatser. Det enda sättet är att släppa Gui Minhai fri..

Sydsvenskan - 03 jul 19 kl. 16:58

Kina på pr-turné i Almedalen

Turistkonflikter, svensk humor och frihetsberövade Gui Minhai – relationen mellan Kina och Sverige har varit ansträngd på senare tid. Nu väljer enpartistaten till mångas förvåning att dyka upp i demokratins högborg Almedalen. – Almedalen är en öppen pla.

UNT - 03 jul 19 kl. 16:58

Kina på pr-turné i Almedalen

Turistkonflikter, svensk humor och frihetsberövade Gui Minhai – relationen mellan Kina och Sverige har varit ansträngd på senare tid..

Helsingborgs Dagblad - 03 jul 19 kl. 16:58

Kina på pr-turné i Almedalen

Turistkonflikter, svensk humor och frihetsberövade Gui Minhai – relationen mellan Kina och Sverige har varit ansträngd på senare tid. Nu väljer enpartistaten till mångas förvåning att dyka upp i demokratins högborg Almedalen. – Almedalen är en öppen pla.

GöteborgsPosten - 03 jul 19 kl. 17:22

Kina på pr-turné i Almedalen

Turistkonflikter, svensk humor och frihetsberövade Gui Minhai – relationen mellan Kina och Sverige har varit ansträngd på senare tid..

DN - 27 jun 19 kl. 05:30

Sverige, ett utvalt mål för diktaturens propaganda

DN 26/6 2019. Att den kinesiska diktaturen blivit allt brutalare på senare år märks också i agerandet utomlands. Efter att den svenske förläggaren Gui Minhai gripits och fängslats i Kina har även regimens propagandaattacker i Sverige eskalerat..

GT - 22 jul 19 kl. 10:28

Alla i Hongkong är Gui Minhai

Hongkong kämpar för sin överlevnad. Kinas kidnappning av svenska medborgaren Gui Minhai tydliggör vad kampen handlar om..

Skånskan - 20 jun 19 kl. 01:30

Ki­nas rätts­sy­stem är helt po­li­tiskt styrt

En ki­ne­sisk med­bor­ga­re sitter häktad i Sverige se­dan näs­tan ett år. Han har be­gärts ut­lämnad av Kina an­klagad för kor­rup­tion. Nu på­går Högsta dom­stolens be­hand­ling av frå­gan.

Expressen - 21 jun 19 kl. 07:00

Inte en enda natt har jag sluppit mardrömmarna

I dag har poeten och förläggaren Gui Minhai varit frihetsberövad i 1342 dagar. I samarbete med Guis dotter Angela publicerar Expressen kultur i dag den sista av sex nyskrivna dikter av den fängslade svensken..

Skånskan - 17 jun 19 kl. 01:30

Hong­kong hotat av Ki­nas kom­mu­nism

I Hong­kong fort­sätter de om­fat­tan­de de­mon­stra­tionerna mot ett lag­för­slag skulle ge möj­lig­het till ut­läm­ning till det kom­mu­nis­tiska Kina, som re­dan tagit ett allt starkare grepp om ut­veck­lingen i Hong­kong.
Den Kina­stödda pre­mi­är­mi­nis­tern Car­rie Lam tvingades av pro­testerna att skjuta upp be­hand­lingen av lag­för­slaget, men de­mon­stranterna kräver att det ska dras till­ba­ka helt.
Om det in­förs be­farar op­po­si­tionen, på goda grunder, att Kina skulle kräva inte bara brotts­lingar utan även po­li­tiska mot­stån­da­re ut­lämnade till den rätts­lös­het som råder i Kina.

Expressen - 04 jun 19 kl. 14:00

En ambassadör måste vända på alla stenar

Martin Schibbye bemöter Jojje Olssons replik i debatten om förra ambassadören Anna Lindstedts helg med kinesiska affärsmän och fallet Gui Minhai..

Expressen - 28 maj 19 kl. 18:00

Det är pinsamt att överge sitt lands fängslade poeter

Gui Minhai har varit frihetsberövad i över 41 månader.I samarbete med Guis dotter Angela publicerar Expressen Kultur i dag den femte av sex nyskrivna dikter av den fängslade svensken – denna gång med en uppmaning att inte överge kampen för det fria ordet..

The Local - 09 maj 19 kl. 16:40

Ex-Swedish ambassador to China suspected of crime over 'secret' meetings about jailed bookseller

The prosecutor investigating Sweden's former ambassador to China says the envoy may have committed a crime when she organized a meeting to secure the release of Chinese-Swedish publisher Gui Minhai..

UNT - 09 maj 19 kl. 13:27

Tidigare ambassadör delgiven brottsmisstanke

Sveriges tidigare ambassadör i Kina, Anna Lindstedt har delgivits misstanke om brott med anledning av sitt agerande i fallet med den fängslade svensk-kinesiske förläggaren Gui Minhai, rapporterar SR Ekot..

GöteborgsPosten - 09 maj 19 kl. 13:27

Tidigare ambassadör delgiven brottsmisstanke

Sveriges tidigare ambassadör i Kina, Anna Lindstedt har delgivits misstanke om brott med anledning av sitt agerande i fallet med den fängslade svensk-kinesiske förläggaren Gui Minhai, rapporterar SR Ekot..

Sydsvenskan - 09 maj 19 kl. 08:04

Tidigare ambassadör delgiven brottsmisstanke

Sveriges tidigare ambassadör i Kina, Anna Lindstedt har delgivits misstanke om brott med anledning av sitt agerande i fallet med den fängslade svensk-kinesiske förläggaren Gui Minhai, rapporterar SR Ekot. Redan i mars bekräftade åklagaren Hans Ihrman at.

Helsingborgs Dagblad - 09 maj 19 kl. 08:04

Tidigare ambassadör delgiven brottsmisstanke

Sveriges tidigare ambassadör i Kina, Anna Lindstedt har delgivits misstanke om brott med anledning av sitt agerande i fallet med den fängslade svensk-kinesiske förläggaren Gui Minhai, rapporterar SR Ekot. Redan i mars bekräftade åklagaren Hans Ihrman at.

DN - 09 maj 19 kl. 07:14

Tidigare Kinaambassadören delgiven misstanke om brott

Sveriges tidigare Kinaambassadör Anna Lindstedt har delgivits misstanke om brott, rapporterar Sveriges Radio. Misstankarna gäller ett hemligt möte om den fängslade förläggaren Gui Minhai. .

SVT - 09 maj 19 kl. 06:16

Anna Lindstedt delgiven misstanke efter mötet

Sveriges tidigare ambassadör i Kina, Anna Lindstedt, har nu delgivits misstanke om brott i samband med hanteringen av fallet med den svensk-kinesiske fängslade förläggaren Gui Minhai. Det bekräftar åklagaren Hans Ihrman för Ekot..

Expressen - 09 maj 19 kl. 05:06

Anna Lindstedt delgiven misstanke om brott

Sveriges tidigare ambassadör i Kina, Anna Lindstedt, har delgivits misstanke om brott för sitt agerande i fallet med den fängslade svenske förläggaren Gui Minhai, rapporterar Ekot.– Hittills så har utredningen stärkt mig i min uppfattning att de misstankar som finns är välgrundade, säger åklagaren Hans Ihrman till Ekot..

SR - 09 maj 19 kl. 04:02

Tidigare Kina-ambassadören delgiven misstanke om brott

Sveriges tidigare ambassadör i Kina, Anna Lindstedt har nu delgivits misstanke om brott med anledning av sitt agerande i fallet med den fängslade svensk-kinesiske förläggaren Gui Minhai..

Expressen - 06 maj 19 kl. 21:50

Arbetet för fängslade Gui Minhai pågår med full kraft

Vill UD köpslå med Kina om pressfriheten, Wallström? frågade sig Utgivarna på Expressen Debatt den 21 februari. Nu svarar departementet: Vårt fokus är på Gui Minhais situation och arbetet pågår med full kraft.

Sydsvenskan - 03 maj 19 kl. 07:00

Gui Minhais dikt till kungen svider i det svenska samvetet

Alla bör läsa den fängslade svenska förläggaren Gui Minhai..

Helsingborgs Dagblad - 03 maj 19 kl. 07:00

Gui Minhais dikt till kungen svider i det svenska samvetet

Alla bör läsa den fängslade svenska förläggaren Gui Minhai..

Expressen - 02 maj 19 kl. 19:33

Nu måste Dawit Isaak och Gui Minhai friges

Vi lever i ett lyckligt land.Vi får säga och skriva i princip vad vi vill.Det är värden som vi måste slå vakt om..

Skånskan - 02 maj 19 kl. 01:30

Press­fri­het är en för­ut­sätt­ning för de­mo­kra­ti

Yttrande- och tryck­fri­het är cen­trala för­ut­sätt­ningar för de­mo­kra­ti. Där­för upp­märk­sammas var­je år press­fri­hetens dag den 3 maj.
Sverige hör till de länder i världen där press­fri­heten starkast, även om hot från kri­mi­nella gjort livet far­ligt för många svenska jour­na­lister och statens allt fler sek­re­tess­lagar ock­så för­svårar me­dias ar­be­te.

Expressen - 30 apr 19 kl. 07:55

Ingen kan beröva mig äran av att ha en kung

Gui Minhai varit frihetsberövad i över 40 månader.I samarbete med Guis dotter Angela publicerar Expressen Kultur i dag den fjärde av sex nyskrivna dikter av den fängslade svensken – denna gång tillägnad kung Carl Gustaf, som i dag fyller 73..

GöteborgsPosten - 23 apr 19 kl. 07:00

Glöm inte göteborgaren Gui Minhai

Författaren Kurdo Baksi tycker att Sveriges tysta diplomati mot Kina har misslyckats..

GöteborgsPosten - 19 jun 19 kl. 17:00

Gui Minhai diktar om Delsjön från fängelset

Exklusivt för GP: Fängslade Göteborgsförläggaren Gui Minhai minns den svenska solen – från kinesiska fängelset..

DN - 18 apr 19 kl. 22:09

Regeringen har utsett ny ambassadör i Kina

Helena Sångeland blir Sveriges nya ambassadör i Peking, meddelar utrikesdepartementet. Hon efterträder därmed Anna Lindstedt, som utreds för brott mot rikets säkerhet efter ett uppmärksammat möte om fängslade svensken Gui Minhai. .

The Local - 18 apr 19 kl. 11:48

Sweden sends new ambassador to China in wake of diplomatic scandal

Sweden has appointed a new ambassador to China, after her predecessor was accused of breaching national security by organizing a 'secret' meeting over imprisoned bookseller Gui Minhai..

Expressen - 03 apr 19 kl. 07:00

MORGONENS NYHETER: Detonation vid villa, intrång på Trumps klubb och krav på Gui Minhais frisläppande

Flera personer har förts till sjukhus efter en detonation vid en villa i Stängnäs. Polisen utreder händelsen som mordförsök.En kvinna med två kinesiska pass och skadlig programvara tog sig olagligen in på Donald Trumps klubb Mar-a-Lago genom att ljuga för Secret Service-agenter.

Expressen - 28 mar 19 kl. 09:00

Jag längtar efter att springa i de svenska skogarna

Gui Minhai varit frihetsberövad i över 40 månader.I samarbete med Guis dotter Angela publicerar Expressen kultur i dag den fjärde av sex nyskrivna dikter av den fängslade svensken..

Skånskan - 26 mar 19 kl. 05:00

Kina ett växande hot

Ki­nas roll i världen har blivit en fråga som dis­ku­teras allt­mer, inte bara (el­ler ens mest) i Sverige. I Syd­ost­a­si­en har Kina länge upp­fattats som hot­fullt och med växande mi­li­tära rust­ningar har hotet ökat. I världs­han­deln är ett eko­no­miskt allt starkare Kina en makt­fak­tor som ingen, inte ens USA, kan neg­li­gera.

Expressen - 24 mar 19 kl. 12:24

Västeråspolitiker reser till Kina för ”invånardialog”

Västerås kommun har ett samarbete om ”invånardialog” med enpartistaten Kina och ska resa till staden Jinan. Det är samma stad där fängslade författaren och svenska medborgaren, Gui Minhai, kidnappades från tågstationen. Skattebetalarna står för reskassan.

The Local - 21 mar 19 kl. 12:47

Sweden's former China ambassador 'welcomes' criminal investigation

Sweden's former ambassador to China has been appointed a criminal lawyer in the ongoing investigation of her 'secret' meeting with the daughter of imprisoned bookseller Gui Minhai..

DN - 20 mar 19 kl. 19:21

Lindstedt fick gå i förtid på grund av Gui Minhai

Nya uppgifter: UD fick lämna Kina tidigare på grund av hanteringen av fallet med den fängslade bokförläggaren..

SR - 20 mar 19 kl. 18:03

Kina-ambassadör förnekar brott

Sveriges tidigare Kinaambassadör Anna Lindstedt nekar till brott, säger hennes försvarsadvokat Conny Cedermark till Ekot. Brottsmisstanken gäller "egenmäktighet vid förhandling med främmande makt".Frågan är om ambassadören har brutit mot lagen i samband med att hon anordnade ett möte i Sverige med kinesiska affärsmän och dottern till den fängslade svenske förläggaren Gui Minhai..

Skånskan - 20 mar 19 kl. 15:00

Ex-ambassadör utreds för brott

Det har inletts en förundersökning mot Sveriges före detta ambassadör i Kina, Anna Lindstedt, för brott mot rikets säkerhet. Lindstedts namn står inte utskrivet i dokumenten, men diarienumret motsvarar Lindstedtfallet och både Dagens Nyheter och Sveriges Television säger sig ha tillförlitliga källor som bekräftar att det är Lindstedt som utreds. På grund av förundersökningssekretessen är det svårare än normalt att få fram information om ärendet.


Om oss

Pressen.se är en svensk nyhetsportal samt nyhetssökmotor som automatiskt hittar de mest omdiskuterade och aktuella nyheterna. Välkommen!

Kontakt

Vill du säga hej?

Reklam

Annonsera?Pressen.se besöks hundratusentals gånger per månad. Kontakta oss för mer information om hur du kan nå ut med ditt budskap.