Lans

Saturday, 19 January, 13:48

Nyheter om Lans

Sortering: Relevans | Senaste
Skånskan - 23 dec 18 kl. 06:00

Jul­dra­ma om re­volt och kvin­no­kamp

Kultur/Nöje Efter serier som Vår tid är nu och Fröken Frimans krig kommer nu SVT med ett nytt historiskt drama.
Sys­trar 1968 sänds i tre delar un­der mellandagarna och Ystad spelar en stor roll i serien.I rollerna: Mi­ka­e­la Knapp, Maja Rung, Anna Åström, Li­via Mill­ha­gen, Hannes Foh­lin, Jens Hul­tén, Kim Sullocki, Hen­rik Norlén, Sunjatha Conti, Ca­mil­la Larsson, Lo Kaup­pi, Jonathan Si­lén, Sven Boräng med flera.

Skånskan - 28 nov 18 kl. 05:00

Alla för höjd skatt

Re­gi­on Skåne har un­der flera år haft Sve­ri­ges lägsta lands­tings­skatt. Det blir den tro­li­gen inte nästa år, ef­ter går­dagens be­slut att höja skatten till re­gi­onen med 49 öre. Men även de 11,18 som den nu blir hör till de lägsta i landet.

Skånskan - 21 nov 18 kl. 05:00

Upp­följ­ningen blir av­gö­ran­de

Med en so­li­di­tet på mi­nus 70 pro­cent (för ett fö­re­tag är lika myc­ket i plus önsk­värt) är det svårt att kri­ti­sera det nya al­li­ans­sty­ret i Re­gi­on Skåne för att vilja av­sätta en del av skat­te­höj­ningen till att minska det un­der mån­ga år upp­ar­betade un­der­skottet. Möj­li­gen blir det svårare att mo­ti­vera per­so­nalen att göra nöd­vän­diga ef­fek­ti­vi­se­ringar och ned­skär­ningar ge­nom att ha en mil­jard i bud­ge­terat över­skott.
Ändå görs sats­ningar ock­så i bud­geten.

Skånskan - 20 nov 18 kl. 05:00

Blir S väns­ter­po­pu­lister?

Även om Ste­fan Löfven skulle kun­na komma till­ba­ka som stats­mi­nis­ter, trots att hans röd­gröna rege­ring fälldes i den ob­li­ga­to­riska för­tro­en­de­om­röst­ningen ef­ter valet, går det inte att komma ifrån att Socialdemokraterna gjorde sitt sämsta val se­dan den all­männa röst­rättens in­fö­ran­de. Inte ens om man går till­ba­ka till 2011, då S senast hamnade un­der 30 pro­cent, hittar man ett säm­re re­sul­tat. Då fick S 28,5 pro­cent, i år blev re­sul­tatet 28,3.

GöteborgsPosten - 02 nov 18 kl. 16:34

Så jobbar staden med trafikkaoset på Åkareplatsen

Trafikkontoret kommer inom kort presentera åtgärder som ska lösa trafikkaoset runt Åkareplatsen och Centralstationen.
Men redan nu har kontoret tagit till flera åtgärder mot den ansträngda trafiksituationen.
– Det största problemet är trafikanterna, de respekterar inte trafikreglerna, säger Helena Lans på trafikkontoret..

Skånskan - 14 nov 18 kl. 05:00

Höjd skatt – men sen?

Alliansen i Skåne villl höja skatten med 49 öre. Å andra si­dan lovar re­gi­on­råden att det blir den enda skat­te­höj­ningen un­der man­dat­pe­ri­oden.
Där­med gör de tvärt­om mot sina ställ­nings­ta­gan­den de senaste åren när S/MP-sty­ret ville höja skatten.

Skånskan - 15 nov 18 kl. 05:00

Ordnad brexit trots allt?

Det lyc­kades för för­hand­la­rna att få fram ett för­slag till av­tal om ordnat ut­trä­de ur EU för Stor­bri­tan­ni­en, trots att rege­ringen är splittrad och trots att pre­mi­är­mi­nis­ter The­re­sa May inte verkar ha haft nå­gon stra­te­gi för hur ut­trä­det ska gå till.
Det var ju re­dan för över två år se­dan, den 23 juni 2016, som britterna med li­ten mar­gin­al röstade för att lämna EU. Pre­mi­är­mi­nis­ter David Cameron, som ut­lyst folk­om­röst­ningen i för­hopp­ning om att det skulle kun­na av­sluta den mång­å­riga splitt­ringen av hans kon­ser­va­tiva to­ry­par­ti men som inte trott det var nå­gon risk att folket skulle rösta ut landet ur EU, av­gick och lämnade över till The­re­sa May.

Sydöstran - 02 nov 18 kl. 06:00

Thore drar en lans för stadsvapnet

Äventyraren och Jamaicabon Thore Dahl tycker att hans födelsestad förtjänar en bättre symbol än den nya kommunloggan. Återinför det gamla stadsvapnet är hans rekommendation..

Expressen - 19 okt 18 kl. 20:08

Busschauffören har på mobilen – mitt på vägen

På filmen syns hur busschauffören har på en video på mobiltelefon – mitt på en vältrafikerad vägsträcka i Västsverige.Chauffören ska ha ”vänt på huvudet då och då”– Det gick lite svajigt under vissa stunder, säger vittnet som filmat. – Jag vill betona att det inte är ett acceptabelt beteende, säger Kristian Lans, presskommunikatör på Västtrafik.

Länstidningen i Jämtland - 23 okt 18 kl. 11:09

Nya ägare till kedjehus i Östersund – 2 600 000 kronor blev priset

Försäljningen av fastigheten på Hjortronvägen 22 i Östersund är nu klar. Nya ägare är Lisa Lans,....

Nyteknik - 08 okt 18 kl. 08:12

Håkan Lans kritiserar Sverige – halkar efter i artificiell intelligens

Många länder skjuter till enorma belopp till forskning om hur artificiell intelligens (AI) kan utveckla samhället, men svenska politiker får kritik för att hamna i bakvattnet..

DN - 28 sep 18 kl. 08:22

Pluggveteranernas bästa tips inför högskoleprovet

För många studenter är vägen till drömutbildningen att skriva högskoleprovet mer än en gång. Veteranerna Martin Lans och Olivia Neib ger dig de bästa tipsen inför höstens prov. .

BT - 04 okt 18 kl. 21:51

Brand i brandstationen

En brand har brutit ut i brandstationen i Kolbäck i Hallstahammars kommun. - Det är en så kallad glödbrand i väggen. Förmodligen efter ett takarbete som har pågått under dagen, säger Joakim Lans, inre befäl vid Mälardalens brand- och räddningsförbund, till SVT Nyheter Västmanland.

YA - 04 okt 18 kl. 21:51

Brand i brandstationen

En brand har brutit ut i brandstationen i Kolbäck i Hallstahammars kommun. - Det är en så kallad glödbrand i väggen. Förmodligen efter ett takarbete som har pågått under dagen, säger Joakim Lans, inre befäl vid Mälardalens brand- och räddningsförbund, till SVT Nyheter Västmanland.

SmålandsPosten - 04 okt 18 kl. 21:51

Brand i brandstationen

En brand har brutit ut i brandstationen i Kolbäck i Hallstahammars kommun. - Det är en så kallad glödbrand i väggen. Förmodligen efter ett takarbete som har pågått under dagen, säger Joakim Lans, inre befäl vid Mälardalens brand- och räddningsförbund, till SVT Nyheter Västmanland.

Sydöstran - 04 okt 18 kl. 21:51

Brand i brandstationen

En brand har brutit ut i brandstationen i Kolbäck i Hallstahammars kommun. - Det är en så kallad glödbrand i väggen. Förmodligen efter ett takarbete som har pågått under dagen, säger Joakim Lans, inre befäl vid Mälardalens brand- och räddningsförbund, till SVT Nyheter Västmanland.

Blekinge Läns tidning - 04 okt 18 kl. 21:51

Brand i brandstationen

En brand har brutit ut i brandstationen i Kolbäck i Hallstahammars kommun. - Det är en så kallad glödbrand i väggen. Förmodligen efter ett takarbete som har pågått under dagen, säger Joakim Lans, inre befäl vid Mälardalens brand- och räddningsförbund, till SVT Nyheter Västmanland.

Kristianstadsbladet - 04 okt 18 kl. 21:51

Brand i brandstationen

En brand har brutit ut i brandstationen i Kolbäck i Hallstahammars kommun. - Det är en så kallad glödbrand i väggen. Förmodligen efter ett takarbete som har pågått under dagen, säger Joakim Lans, inre befäl vid Mälardalens brand- och räddningsförbund, till SVT Nyheter Västmanland.

Helsingborgs Dagblad - 04 okt 18 kl. 21:51

Brand i brandstationen

En brand har brutit ut i brandstationen i Kolbäck i Hallstahammars kommun. – Det är en så kallad glödbrand i väggen. Förmodligen efter ett takarbete som har pågått under dagen, säger Joakim Lans, inre befäl vid Mälardalens brand- och räddningsförbund, t.

Sydsvenskan - 04 okt 18 kl. 21:51

Brand i brandstationen

En brand har brutit ut i brandstationen i Kolbäck i Hallstahammars kommun. – Det är en så kallad glödbrand i väggen. Förmodligen efter ett takarbete som har pågått under dagen, säger Joakim Lans, inre befäl vid Mälardalens brand- och räddningsförbund, t.

Barometern - 04 okt 18 kl. 21:51

Brand i brandstationen

En brand har brutit ut i brandstationen i Kolbäck i Hallstahammars kommun. - Det är en så kallad glödbrand i väggen. Förmodligen efter ett takarbete som har pågått under dagen, säger Joakim Lans, inre befäl vid Mälardalens brand- och räddningsförbund, till SVT Nyheter Västmanland.

Expressen - 26 sep 18 kl. 13:19

Släpp rumporna fria, de är våra!

DN:s ledarsida och Lisa Magnusson vill klä på feminister och slippa nakenhet.Nina Lekander drar en Lans för rätten att visa både slappröv och fjuttebröst..

Skånskan - 18 sep 18 kl. 01:00

Näs­tan jämnt mel­lan män och kvin­nor

Riks­dagens le­da­möter är nu ut­sedda se­dan både röster och kryss räknats. Ett få­tal le­da­möter har valts en­bart tack vare kryssen ge­nom att kryssa sig förbi topp­namn.
Det ska inte tolkas som att kryssen inte be­tyder nå­got.

Skånskan - 30 aug 18 kl. 10:00

Kärlek över gränserna på operan

Slags­mål, kär­lek över gränserna och en hel del ak­ro­ba­tik på hög höjd. Det är vad som bjuds när West side sto­ry in­tar Malmö ope­ra med pre­mi­är på fre­dag.
– Vi har väl­digt in­ten­siva roller, det går i ett ända tills man är död, säger Anton Zet­ter­holm med ett skratt.

GöteborgsPosten - 04 sep 18 kl. 07:00

Örgryte: Superettans formsvagaste lag

Sällan har två lag i sämre form möts i årets superetta än när Örgryte åker till Gävle på tisdagen. Tillsammans har lagen skrapat ihop en seger på sina tio senaste matcher – men Anton Lans i Öis är övertygad om att den skrala poängskörden tar slut nu.
– Det är på tiden att vår formsvacka försvinner, säger han..

NSD - 24 aug 18 kl. 05:00

Valet: Ett tryggare Sverige räcker inte

I valrörelsen är det bara Liberalerna som drar en Lans för EU..

Skånskan - 19 aug 18 kl. 07:00

Stu­die­cir­kel ska få fler att lägga sin röst

Käv­lin­ge På tis­dag kväll 21/8 möter lo­kal­po­li­ti­kerna Käv­ling­e­bor­na för en val­dis­kus­sion.
Det är av­slut­ningen på en stu­die­cir­kel i Stu­die­för­bundet Vux­en­sko­Lans regi, där in­samlade frå­gor ska få sina svar.– De ska svara på frå­gor, snarare än att de­bat­tera mot varandra, säger verk­sam­hets­ut­veck­la­re på Stu­die­för­bundet Vuxenskolan Lun­da­byg­den, Emma Nor­den­gren, om dis­kus­sionen på tis­dag kväll på Bil­lings­häll.

Skånskan - 13 aug 18 kl. 14:00

Hän­del­se­rikt på barnens fes­ti­val

Malmö
En li­ten kö har bildats fram­för en låda med an­sikts­masker. Med en så­dan mask över hu­vudet kan man gå en match mot rik­tiga wrestlers och har man tur får man mot­ta pu­blikens ju­bel.– Och vin­na­ren är: Faris!

Blekinge Läns tidning - 14 aug 18 kl. 06:00

Hästsällskapet vill sprida ny ridgren i Blekinge

Fånga ringar med Lans och galoppera över broar. Ridsportens senaste tillskott ses som agility för hästar..

Sydöstran - 14 aug 18 kl. 06:00

Hästsällskapet vill sprida ny ridgren i Blekinge

Fånga ringar med Lans och galoppera över broar. Ridsportens senaste tillskott ses som agility för hästar..

Skånskan - 10 aug 18 kl. 12:05

Fyraårig poj­ke nära att drunkna

Malmö Två kvin­nors in­sats räddade en fy­ra­å­rig poj­ke från drunk­nings­döden på tors­dags­ef­ter­mid­dagen.
Poj­kens för­äl­drar är i nu­lä­get miss­tänkta för två brott.Det var vid tju­go i fem på tors­dags­ef­ter­mid­dagen som en kvin­na som be­fann sig med sina barn på Ro­sen­gårds­ba­det, såg hur en poj­ke i fy­ra­års­ål­dern flöt på ryggen i en av bas­sängerna.

GöteborgsPosten - 02 aug 18 kl. 14:25

Västtrafiks förare bryter mot policy

Trots en företagspolicy som säger att det är förbjudet att använda mobiltelefonen – även med handsfree – för privata bruk under färd, bryter flera chaufförer hos Västtrafik mot förbudet.
– Det är inte ett acceptabelt beteende, säger Kristian Lans, presskommunikatör på Västtrafik..

GöteborgsPosten - 02 aug 18 kl. 17:37

Västtrafiks förare bryter mot policy

Trots en företagspolicy som säger att det är förbjudet att använda mobiltelefonen – även med handsfree – för privata bruk under färd, bryter flera chaufförer hos Västtrafik mot förbudet.
– Det är inte ett acceptabelt beteende, säger Kristian Lans, presskommunikatör på Västtrafik..

GöteborgsPosten - 02 aug 18 kl. 15:51

Västtrafiks förare bryter mot policy

Trots en företagspolicy som säger att det är förbjudet att använda mobiltelefonen – även med handsfree – för privata bruk under färd, bryter flera chaufförer hos Västtrafik mot förbudet.
– Det är inte ett acceptabelt beteende, säger Kristian Lans, presskommunikatör på Västtrafik..

NSD - 27 jul 18 kl. 09:48

Bilolycka på E10

Ett flertal fordon är inblandade i trafikolycka vid Lansån..

Skånskan - 08 jul 18 kl. 09:46

Po­lis­in­gri­pan­de på vild fest

Malmö Am­bu­Lans larmades till Ci­ta­dells­vä­gen vid Uni­ver­si­tets­hol­men i Malmö strax ef­ter mid­natt. En per­son troddes ha tagit en över­dos på nå­gon form av till­ställ­ning.
– Am­bu­Lans­per­so­nalen ser att där har samlats myc­ket folk så en pa­trull åker dit för att un­der­söka det, säger Kim Hild på po­lisens led­nings­cen­tral.

Skånskan - 07 jul 18 kl. 14:00

Ba­ra­bor­na vill se ban­ko­mat i byn

Bara I höst stänger Han­dels­ban­ken sitt kon­tor på Cent­rum­ga­tan.
Från och med då kommer orten sakna både bank och ban­ko­mat.
– Det är då­ligt, säger Ulla-Britt Åkesson, boende i byn.

Skånskan - 18 jun 18 kl. 01:00

Tid­ningen är omist­lig för vår de­mo­kra­ti

När en lo­kal­tid­ning för­svinner är vi alla för­lo­ra­re. Sam­häl­lets kost­nader ökar. Det känns fat­tigare kul­tu­rellt och po­li­tiskt.

GöteborgsPosten - 13 jun 18 kl. 12:03

Dubbla skadesmällar för Öis efter derbyt

Anton Lans tvingades utgå med en skadad axel i derbyt. Det finns ännu ingen prognos för hur länge försvararen blir borta – men läkare Lars Peterson är inte alltför optimistisk.
– Han har väldigt ont, men vi drar inga slutsatser än, jag ska undersöka honom i eftermiddag, säger Peterson..

Skånskan - 05 jun 18 kl. 11:19

Fejkad exlärare för­sökte lura elever

Skurup En på­hit­tad per­son för­sökte lura elever på Möl­le­sko­lan att lämna skol­gården och möta upp honom på lunch­rasten utan­för sko­Lans om­rå­de.
Inga elever gjorde som mannen upp­manat och hän­del­sen po­lis­an­mäldes.Det var i mån­dags mor­se som rek­tor Maria Appelgren på Möl­le­sko­lan fick upp­giften halv sju på mor­gonen att en ”Hol­ger, lä­ra­re i matematik som jobbat på sko­lan ti­digare”, hade upp­manat elever att möta honom på par­ke­ringen vid fot­bolls­planen.


Om oss

Pressen.se är en svensk nyhetsportal samt nyhetssökmotor som automatiskt hittar de mest omdiskuterade och aktuella nyheterna. Välkommen!

Kontakt

Vill du säga hej?

Reklam

Annonsera?Pressen.se besöks hundratusentals gånger per månad. Kontakta oss för mer information om hur du kan nå ut med ditt budskap.