Finansinspektionen

Friday, 04 December, 19:18

Nyheter om Finansinspektionen

Sortering: Relevans | Senaste
PrivataAffärer - 15 sep 20 kl. 17:41

Fingerprint ifrågasätter stor blankningsposition

Läs också: Sep 14: Börsens mest blankade aktier Whale Rocks rapporterade blankningsposition i Fingerprint Cards uppgår till 3,87 procent av kapitalet, enligt Finansinspektionen. Blankningspositionen, som de började bygga upp för ungefär 4 år sedan, har successivt utökats under åren. Enligt Finansinspektionens register har positionen varit oförändrad sedan april 2019.

Realtid - 15 sep 20 kl. 13:23

FI-besked pressar Handelsbanken

Finansinspektionen har beslutat att banken från och med 1 januari 2021 ska använda schablonmetoden även på gruppnivå när kapitalkravet för kreditrisk beräknas. .

Realtid - 14 sep 20 kl. 14:31

FI underkänner förslag på ändrade föreskrifter om insättningsgaranti

Finansinspektionen anser att Riksgäldens underlag i promemorian om ändringar i föreskrifter om insättningsgarantin är otillräckligt för att bedöma förslaget. .

Realtid - 11 sep 20 kl. 11:36

FI kräver ökad transparens på företagsobligationsmarknaden 

Den svenska marknaden för företagsobligationer har slutat att fungera på ett tillfredställande sätt, anser Finansinspektionen, FI, och kräver bättring. .

UNT - 11 sep 20 kl. 09:25

FI kräver mer öppenhet om obligationshandel

Finansinspektionen (FI) vill att marknadsaktörer redovisar volymer och priser på marknaden för företagsobligationer..

Corren - 11 sep 20 kl. 09:25

FI kräver mer öppenhet om obligationshandel

Finansinspektionen (FI) vill att marknadsaktörer redovisar volymer och priser på marknaden för företagsobligationer..

NT - 11 sep 20 kl. 09:25

FI kräver mer öppenhet om obligationshandel

Finansinspektionen (FI) vill att marknadsaktörer redovisar volymer och priser på marknaden för företagsobligationer..

UNT - 11 sep 20 kl. 09:25

FI kräver mer öppenhet om obligationshandel

Finansinspektionen (FI) vill att marknadsaktörer redovisar volymer och priser på marknaden för företagsobligationer..

Vimmerby Tidning - 11 sep 20 kl. 09:25

FI kräver mer öppenhet om obligationshandel

Finansinspektionen (FI) vill att marknadsaktörer redovisar volymer och priser på marknaden för företagsobligationer..

GöteborgsPosten - 11 sep 20 kl. 09:23

FI kräver mer öppenhet om obligationshandel

Finansinspektionen (FI) vill att marknadsaktörer redovisar volymer och priser på marknaden för företagsobligationer. Enligt FI skulle ökad transparens öka marknadens motståndskraft och förbättra funktionssättet..

Realtid - 09 sep 20 kl. 13:01

Lendify skjuter upp planerad nyemission

Efter avslaget från Finansinspektionen i augusti väljer låneuppstickaren att avvakta med en planerad nyemission om 700 miljoner kronor på is. .

Sydsvenskan - 08 sep 20 kl. 10:40

Tummen upp för höjd insättningsgaranti

Finansinspektionen (FI) ger som remissinstans grönt ljus till att höja det högsta ersättningsbeloppet..

UNT - 08 sep 20 kl. 10:45

Tummen upp för höjd insättningsgaranti

Finansinspektionen (FI) ger som remissinstans grönt ljus till att höja det högsta ersättningsbeloppet i insättningsgarantin till 1 050 000 kronor, enligt ett pressmeddelande..

UNT - 08 sep 20 kl. 10:45

Tummen upp för höjd insättningsgaranti

Finansinspektionen (FI) ger som remissinstans grönt ljus till att höja det högsta ersättningsbeloppet i insättningsgarantin till 1 050 000 kronor, enligt ett pressmeddelande..

Vimmerby Tidning - 08 sep 20 kl. 10:45

Tummen upp för höjd insättningsgaranti

Finansinspektionen (FI) ger som remissinstans grönt ljus till att höja det högsta ersättningsbeloppet i insättningsgarantin till 1 050 000 kronor, enligt ett pressmeddelande..

Corren - 08 sep 20 kl. 10:45

Tummen upp för höjd insättningsgaranti

Finansinspektionen (FI) ger som remissinstans grönt ljus till att höja det högsta ersättningsbeloppet i insättningsgarantin till 1 050 000 kronor, enligt ett pressmeddelande..

NT - 08 sep 20 kl. 10:45

Tummen upp för höjd insättningsgaranti

Finansinspektionen (FI) ger som remissinstans grönt ljus till att höja det högsta ersättningsbeloppet i insättningsgarantin till 1 050 000 kronor, enligt ett pressmeddelande..

News55 - 08 sep 20 kl. 10:40

Tummen upp för höjd insättningsgaranti

Finansinspektionen (FI) ger som remissinstans grönt ljus till att höja det högsta ersättningsbeloppet i insättningsgarantin till 1 050 000 kronor, enligt ett pressmeddelande. Insättningsgarantin handlar om att staten ersätter en sparare med kapital och….

GöteborgsPosten - 08 sep 20 kl. 10:40

Tummen upp för höjd insättningsgaranti

Finansinspektionen (FI) ger som remissinstans grönt ljus till att höja det högsta ersättningsbeloppet i insättningsgarantin till 1 050 000 kronor, enligt ett pressmeddelande..

DI - 07 sep 20 kl. 09:14

Bengt Dennis slipper böter efter Finansinspektionens groda

Finansinspektionen ålade förre riksbankschefen Bengt Dennis att betala böter på 290.000 för att han brutit mot rapporteringsreglerna..

GlobeNewswire - 03 sep 20 kl. 19:20

Acarix offentliggör tilläggsprospekt


Press release
Malmö, Sweden September 3, 2020 Acarix offentliggör tilläggsprospekt Styrelsen för Acarix AB ("Acarix" eller "Bolaget") har upprättat ett tilläggsprospekt till det prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i beslutad företrädesemission i Acarix som godkändes av Finansinspektionen den 20 augusti 2020 och offentliggjordes av Bolaget samma dag. Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av informationen i Bolagets pressmeddelande den 2 september 2020 avseende överlåtelse teckningsrätter från de två största aktieägarna samt Bolagets pressmeddelande tidigare idag avseende det tyska hälsovårdsministeriets tillkännagivande om att fonokardiografi för att utesluta kranskärlssjukdom har potential för allmän användning i Tyskland.

Realtid - 03 sep 20 kl. 13:16

Så granskades Collector av Finansinspektionen

Realtid har läst den kraftigt maskade rapporten från FI..

PrivataAffärer - 03 sep 20 kl. 13:21

Regeringen vill få bort oseriösa inlåningsföretag

– Inlåningsföretag kan för en konsument framstå som trygga men om företaget försätts i konkurs står konsumenterna helt utan skydd från insättningsgarantin. Nu stärker vi konsumentskyddet på inlåningsmarknaden och minskar risken för sparare att förlora sina insättningar säger finansmarknadsminister Per Bolund (MP) i ett pressmeddelande. Både Finansinspektionen och regeringen har under lång tid uttryckt oro för så kallade inlåningsföretag som inte sällan erbjuder skyhög ränta på sparkonton.

GlobeNewswire - 02 sep 20 kl. 08:15

Acarix två största aktieägare överlåter teckningsrätter i företrädesemissionen vederlagsfritt - förlänger teckningsperioden


Pressmeddelande
Malmö, 2 september 2020 Acarix två största aktieägare överlåter teckningsrätter i företrädesemissionen vederlagsfritt  - förlänger teckningsperioden En extra bolagsstämma i Acarix AB ("Acarix" eller "Bolaget") beslutade den 11 augusti 2020, efter styrelsens beslut den 15 juli 2020, att godkänna styrelsen beslut om nyemission av högst 86 156 738 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare till en teckningskurs om 0,65 SEK, som högst kan tillföra Bolaget cirka 56 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till företrädesemissionen ("Företrädesemissionen"). Inom ramen för Företrädesemissionen har Bolagets två största aktieägare Sunstone LSV Fund II K/S och SEED Capital DK II K/S överlåtit samtliga teckningsrätter de t

DI - 01 sep 20 kl. 19:44

Finanstilsynet kräver Danske Bank på svar om fel i skuldsystem

Den danska Finansinspektionen, Finanstilsynet, har begärt en redogörelse från Danske Bank angående de fel som har uppdagats i bankens….

DI - 01 sep 20 kl. 18:57

FI kräver utdelningsstopp – trots sin stora prognosmiss

Aktieägare i svenska banker bör inte få någon utdelning i år, upprepade Finansinspektionen, FI, på tisdagen..

UNT - 01 sep 20 kl. 13:40

FI står fast – ingen bankutdelning i år

Trots den ljusare ekonomin vidhåller Finansinspektionen – bankerna bör ändå inte betala utdelning till aktieägarna förrän tidigast nästa år..

NT - 01 sep 20 kl. 13:40

FI står fast – ingen bankutdelning i år

Trots den ljusare ekonomin vidhåller Finansinspektionen – bankerna bör ändå inte betala utdelning till aktieägarna förrän tidigast nästa år..

Vimmerby Tidning - 01 sep 20 kl. 13:40

FI står fast – ingen bankutdelning i år

Trots den ljusare ekonomin vidhåller Finansinspektionen – bankerna bör ändå inte betala utdelning till aktieägarna förrän tidigast nästa år..

DI - 01 sep 20 kl. 11:32

FI:s böter sågas av domstol

Stockholmsbörsen får återigen rätt mot Finansinspektionen, FI, avseende böter på totalt 55 miljoner kronor som myndigheten delade ut 2016..

Expressen Dina Pengar - 01 sep 20 kl. 10:07

Bankernas vinster på bolånen ökar igen

Bankernas marginaler på svenska folket s bolån ökade något andra kvartalet i år.Det visar ny statistik från Finansinspektionen (FI).Den nya marginalen ligger på 1,26 procent.

Expressen - 01 sep 20 kl. 10:07

Bankernas vinster på bolånen ökar igen

Bankernas marginaler på svenska folket s bolån ökade något andra kvartalet i år.Det visar ny statistik från Finansinspektionen (FI).Den nya marginalen ligger på 1,26 procent.

Sydsvenskan - 01 sep 20 kl. 10:15

Lägre marginaler på bolånen

Bankernas marginaler på bolån pressades ned med 0,03 procentenheter till 1,26 procent under andra kvartalet 2020, enligt Finansinspektionen (FI). "Utlåningsräntan för bolån var i princip oförändrad, vilket tillsammans med högre finansieringskostnader in.

Vimmerby Tidning - 01 sep 20 kl. 10:20

Lägre marginaler på bolånen

Bankernas marginaler på bolån pressades ned med 0,03 procentenheter till 1,26 procent under andra kvartalet 2020, enligt Finansinspektionen (FI)..

UNT - 01 sep 20 kl. 10:20

Lägre marginaler på bolånen

Bankernas marginaler på bolån pressades ned med 0,03 procentenheter till 1,26 procent under andra kvartalet 2020, enligt Finansinspektionen (FI)..

NT - 01 sep 20 kl. 10:20

Lägre marginaler på bolånen

Bankernas marginaler på bolån pressades ned med 0,03 procentenheter till 1,26 procent under andra kvartalet 2020, enligt Finansinspektionen (FI)..

Corren - 01 sep 20 kl. 10:20

Lägre marginaler på bolånen

Bankernas marginaler på bolån pressades ned med 0,03 procentenheter till 1,26 procent under andra kvartalet 2020, enligt Finansinspektionen (FI)..

UNT - 01 sep 20 kl. 10:20

Lägre marginaler på bolånen

Bankernas marginaler på bolån pressades ned med 0,03 procentenheter till 1,26 procent under andra kvartalet 2020, enligt Finansinspektionen (FI)..

DN - 01 sep 20 kl. 10:28

Lägre marginaler på bolånen

Bankernas marginaler på bolån pressades ned med 0,03 procentenheter till 1,26 procent under andra kvartalet 2020, enligt Finansinspektionen….

GöteborgsPosten - 01 sep 20 kl. 10:16

Lägre marginaler på bolånen

Bankernas marginaler på bolån pressades ned med 0,03 procentenheter till 1,26 procent under andra kvartalet 2020, enligt Finansinspektionen (FI)..


Om oss

Pressen.se är en svensk nyhetsportal samt nyhetssökmotor som automatiskt hittar de mest omdiskuterade och aktuella nyheterna. Välkommen!

Kontakt

Vill du säga hej?

Reklam

Annonsera?Pressen.se besöks hundratusentals gånger per månad. Kontakta oss för mer information om hur du kan nå ut med ditt budskap.