Dag-gåvan

Saturday, 20 October, 21:12

Nyheter om Dag-gåvan

Sortering: Relevans | Senaste
Skånskan - 23 sep 18 kl. 21:00

Traustason tog vara på forwardschansen

MFF-tränaren Uwe Rösler vilade fem spelare från Europa League-matchen mot Genk.
Det spelade ingen roll. De som kom in tog chansen med besked och körde över Kalmar.

Skånskan - 19 sep 18 kl. 01:00

Riv inte sko­lor och för­sko­lor i onö­dan

Flera sko­lor och åt­skil­liga för­sko­lor stängs just nu på grund av brist­fäl­lig ven­ti­la­ti­on. Många av des­sa rivs och byggs om från grunden. Un­der tiden får barn och elever finna sig i att flytta till pro­vi­so­riska lo­kaler.

Skånskan - 06 sep 18 kl. 01:00

SD tonar ned sina verk­liga po­li­tiska mål

Alla po­lis­chefer i landet ska av­sättas ”när vi tar makten” för­kla­rade Ted Ek­roth, då tung SD-politiker i Skåne, De ska er­sättas med po­lis­chefer med ”rätt” po­li­tisk in­ställ­ning.
Hans mer kände bror Kent, nu­me­ra ut­vandrad till ide­al­landet Ung­ern, har lovat att ”stoppa me­dia” ”i si­nom tid”.
En an­nan riks­dags­le­da­mot för­kla­rade att ”vår lång­sik­tiga am­bi­ti­on är att få bort de andra par­tierna”.

Nya Wermlands Tidningen - 27 aug 18 kl. 06:00

Ta vapnen från Polisen

Ett naturligt led i strävan att få en bättre fungerande polis är att renodla verksamheten. Myndigheten lägger i dag resurser på att utföra åtskilliga uppgifter som inte kan rättfärdigas. Att Moderaterna vill åtgärda detta efter valet är gott, men insikten om problemets bredd saknas..

Skånskan - 06 sep 18 kl. 04:30

Upp till bevis för Bannerhed

I sin nya roman Lugnet utforskar Tomas Bannerhed självföraktet och den ensamhet det kan leda till.
– Vi pratar mycket om stress och prestationsångest, men jag har en känsla av att ensamhet är den nya folksjukdomen, säger Tomas Bannerhed.Tema: Bokbegär
Några höjdpunkter ur programmet, i dag, torsdag: Invigning kl 18.

Skånskan - 01 sep 18 kl. 08:00

Skrönor från Österlen når en miljonpublik

Hon har dansat flamenco på torget i Tomelilla i Hasse & Tages Picassos äventyr, suttit i fullmäktige och övervakat dömda brottslingar.
Sedan ett par veckor ligger Karin Brunk Holmqvists sextonde bok, Tango i Tabernaklet, på bokhandelsdiskarna.Född: 1944 i Simrishamn
Bor: i Tomelilla
Yrkesbakgrund: Modell, trollkarl, filmstatist, kommunpolitiker, socionom, författare, radiokrönikör.

Skånskan - 27 aug 18 kl. 14:00

En försonlig Sjöstedt

Det går bra för Vänsterpartiet och Jonas Sjöstedt. Partiet skulle om det vore val i dag landa mellan nio och tio procent. Många väljare ser dem numera (förmodligen med rätta) som det enda vänsteralternativet.

Skånskan - 21 aug 18 kl. 14:00

Bondessons byst blir kvar

SVALÖV Efter många om och men tar nu Svalövs kommun emot bysten föreställande den legendariske storbonden Per Bondesson.
Kommunstyrelsen sa okej till gåvan på sitt senaste möte och nu ska man bara hitta en lämplig plats där bysten syns bra, men även får stå i fred.Men det tar har tagit tid för politiker och tjänstemän att inse värdet av att bevara en stor historisk epok i Svalövs historia.

Dagens PS - 22 aug 18 kl. 12:15

Rally i Klarnas rival – jubla alla aktieägare

Investerarna i det nederländska betalbolaget Adyen har miljoner skäl att le. Sedan bolaget gjorde börsentré den 13 juni i år har aktien rusat med 137,5 procent. Pappret stack i väg uppåt med över 100 procent bara under börsdebuten, berättar Di Digital, som även återger bolagets första halvårssiffror.

Skånskan - 04 aug 18 kl. 11:55

Upp till kamp pensionärer

I det auktoritära Ryssland protesterar folk mot förslag om höjd pensionsålder och dåliga livsvillkor för äldre. Men i det demokratiska Sverige är det ganska tyst från de äldre. Beror det på att Karin Josefsson, docent i klinisk äldreforskning, hade rätt när hon för en tid sidan förmodade att ”dagens äldre generation hör till en generation som är van vid att inte klaga” (SvD:s serie om äldrefrågor)?

Skånskan - 09 aug 18 kl. 13:24

Snorkling och chilla med krabbor

Trelleborg Krabbor är bråkstakar som blir av med klor i parti och minut. Ändå går de att hålla i handen. Vattenverkstaden lär också ut enkla grunder i snorkling.

Skånskan - 25 jul 18 kl. 19:27

Lägre alkoholhalt gav krogen kreativ frihet

Malmö Krögaren Jessica Larsson är van vid att vända motgångar till kreativa möjligheter. När hon blev kraftigt misshandlad förra året och som följd miste alkoholtillståndet på Nya Trölsgav hon inte upp.
I stället satsade hon på hantverksgjorda folköl, session ale.

Skånskan - 08 aug 18 kl. 18:02

Bad lockade i vär­men

Bar­se­bäck/sax­torp Ons­dagen väntades bli årets hetaste dag med tem­pe­ra­turer på när­ma­re 35 grader.
Tid­ningen gav sig där­för ut i vär­men för att se vil­ka som hittat till de lo­kala bad­platserna.Re­dan på för­mid­dagen vid halv elva har en hel del bilar par­kerats på vägen ovan­för den större av de två Saxtorpssjöarna.

Skånskan - 08 aug 18 kl. 14:00

Stads­borna startade fisk­od­ling på landet

Kräft­tider. De skulle bara bo på gården vid Lin­de­röds­å­sen. Men Barbro och Tor­björn Nilsson har ald­rig varit rädda för att dra igång saker.

Skånskan - 05 aug 18 kl. 18:14

Ute på fjärilsjakt vid Vombverket

Veberöd/sjöbo På söndagen arrangerade Naturskyddsföreningen i Färs en utflykt till Vombverket. Där liksom i Sjöbo finns vackra och ovanliga fjärilar, såsom svartfläckig blåvinge.Fridlyst och nära hotad lever svartfläckig blåvinge ett krångligt liv.

Skånskan - 21 jul 18 kl. 09:00

En grön weekend i Berlin

Resor Veganska donuts, vegetariska Michelinrestauranger och sallad odlad mitt i staden – det stora köttfria utbudet har gjort Berlin till Europas vegohuvudstad.
Att äta vegetariskt är i dag ett naturligt alternativ även för den som gillar kött. Från att bara var ett tillbehör har vegomaten blivit ett självklart huvudmål på flera av världens krogar.

Skånskan - 31 jul 18 kl. 14:00

Ar­keo­logen som blev en vi­kinga­kri­ga­re

Då­tid. För Linda Spanier räcker det inte att gräva i jorden el­ler be­rätta om hi­sto­rien. I stället väcker hon den till liv ge­nom att fäktas som nord­borna gjorde.

Skånskan - 29 jul 18 kl. 16:51

Lokalproducerat i fokus i Hörte

hörte Lokala producenter visade och sålde mat, drycker och hantverk på den första marknaden i det nyrenoverade Fiskarhuset i Hörte hamn i helgen.
– Vi tror att vi hade 300 besökare i lördags, sa Hörtebon Charlotta Van Ufford, initiativtagare till marknaden.Hon och hennes make Tommy Elofsson driver en liten chokladfabrik i Ystad som heter Van Ufford choklad sedan två och ett halvt år tillbaka.

Dagens PS - 23 jul 18 kl. 09:15

Ledarkollen: Vackert när vi hyllar polska brandmän

  Idag handlar ledarkollen om folkförakt vid omröstningar, om fördomar, om antalet kvinnor i politiken och om bränderna. PS Ledarkollen – Varje dag läser, sammanfattar och serverar Dagens PS de viktigaste och mest intressanta ledarsidorna – både i Sverige och internationellt.  Om folket röstar fel, rösta igen Röstar folk “fel” kan ju makten alltid kräva en andra omröstning.

Skånskan - 18 jul 18 kl. 05:00

Tankbil löser torkan

SVEDALA Den långvariga torkan har fått Svedala kommun att tänka nytt. Sedan i maj tjänstgör en av räddningstjänstens tankbilar i kommunens regi för att se till att hålla liv i kommunens alla träd och planteringar.Fem, sex gånger om dagen kör Viktoria Jönsson på gatu- och parkenheten upp räddningstjänstens tankbil på slänten mellan E65 och Företagsgatan.

Skånskan - 19 jul 18 kl. 04:00

Låt alla läsa viktiga nyheter

Att tid­nings­branschen är mitt inne i en struk­tur­om­vand­ling är inte okänt. I USA har många tid­ningar tvingats lägga ned på grund av ras i an­nons­in­täkterna och minskande upp­la­gor. I Sverige är tid­nings­branschen ock­så pressad, även om få tid­ningar tvingats lägga ner.

Skånskan - 14 jul 18 kl. 01:00

Vi måste fö­re­bygga själv­mord

I dag är själv­mord den van­ligaste ytt­re döds­or­saken i Sverige. Det är en kon­se­kvens av psy­kiskt lidande som är out­härd­lig för den som är drabbad.
Själv­mord är en mänsk­lig tra­ge­di som inte bara på­verkar of­fren utan ock­så de­ras fa­miljer, vänner och kol­le­gor.

Skånskan - 11 jul 18 kl. 17:11

L: Sätt upp ka­me­ror på Lundaskolorna

Lund Ef­ter det senaste årets an­lagda bränder fö­re­slår op­po­si­tions­råd Philip Sandberg (L) kameraövervakning för att få stopp på pro­blemet.
– Det här är oer­hört all­var­ligt. Dels för att vi får lägga enorma re­surser på bränderna, pengar som hade kun­nat gå till att ut­veckla Lund.

Dagens PS - 05 jul 18 kl. 11:46

Ledarkollen: Skjutningarna!

Varje dag läser Dagens PS ett antal ledarsidor och redovisar det allra viktigaste. Idag är det fokus på skjutningarna, Almedalen och politisk arrogans. Starkt och engagerat i Almedalen Politikerveckan i Almedalen rullar på.

Skånskan - 07 jul 18 kl. 19:42

Lun­da­bor­na slöt upp bak­om Sverige

Lund När kommunen sent om­si­der gav sig in i matchen om pu­bliken – att visa VM-fot­bollen på stor­bilds­skärm i Stads­parken, strömmade Lun­da­bor­na till.
Men den blå­gula gläd­je­bubb­lan sprack ef­ter två eng­els­ka mål.Re­dan en tim­me in­nan match­start började det bli ont om sitt­platser vid Vita scenen i Stads­parken.

Skånskan - 03 jul 18 kl. 14:00

Trumpetspelande mu­sik­lä­ra­re blev ”Årets Sve­da­la­bo”

Sve­da­la Mats Olofs­son, chef för kul­tur­sko­lan, ut­sågs till ”Årets Sve­da­la­bo” un­der sön­dagens Sve­da­la­fes­ti­val.Sve­da­la Han­del mo­ti­verade ut­näm­ningen på följande vis: ”En per­son som gör av­tryck i sam­häl­let. Får ung­domar att ut­veckla sina ta­langer.

Skånskan - 04 jul 18 kl. 01:00

Svår ba­lans­gång om mi­ne­raler

De­batten i Al­me­da­len om att åter­upp­ta le­tan­det ef­ter uran i öst­ra Skåne visade att frå­gan är högst oklar.
I dagarna väntas be­sked från myn­dig­heten Bergs­staten som lyder un­der SGU (Sve­ri­ges geo­lo­giska un­der­sök­ning) om ett li­tet ny­bildat tvåmansföretag styrt från Stor­bri­tan­ni­en får till­stånd att leta på en yta av ca 5 000 hek­tar.
Näs­tan alla se­riösa bransch­fö­re­tag får till­stånd, av­sla­gen är myc­ket få.

Skånskan - 18 jun 18 kl. 01:00

Tid­ningen är omist­lig för vår de­mo­kra­ti

När en lo­kal­tid­ning för­svinner är vi alla för­lo­ra­re. Sam­häl­lets kost­nader ökar. Det känns fat­tigare kul­tu­rellt och po­li­tiskt.

Skånskan - 19 jun 18 kl. 04:00

Ny led­ning be­hövs

Re­gi­on Skånes håller i dag det sis­ta re­gi­on­full­mäk­ti­ge­mö­tet före valet. Som van­ligt är det dystra eko­no­miska rap­porter som be­handlas. Även re­do­vis­ningen av vän­te­tiderna i vården visar för­sämrade siff­ror.

Skånskan - 16 jun 18 kl. 01:00

Väg­trans­porterna glömdes

Väg­tra­fik ut­gör näs­tan hela det svenska trans­port­sy­stemet. Cir­ka 85 pro­cent av allt per­son­resande sker på väg. Även för gods­trans­porter ut­gör väg­trans­porter cir­ka 85 pro­cent av alla ton.

Skånskan - 08 jun 18 kl. 14:00

Havet förde honom från Irland till Skåne

HAVSLIV. Havet har alltid spelat en huvudroll i Ronán Longs liv. Han växte upp i en liten by på Irlands västkust, han har alltid älskat att segla och han har vigt sin juristkarriär åt frågor med koppling till havsmiljön.

Skånskan - 30 maj 18 kl. 08:58

Tuff resa till svensk studentexamen

Steget till Skåne från Irak respektive Syrien var inte helt enkelt. Basoz Fateh och Rwken Esmail har fått tampas med både hemlängtan och språksvårigheter. Men de gav aldrig upp, och i dag kvitterar de ut var sin svensk studentexamen.

Skånskan - 25 maj 18 kl. 15:55

Tonsatt hat blev ”Bögtåget”

Det finns många sätt att hantera homofobi. Ett av de roligare är att skriva och uppföra hatbrevskantater, vilket är vad konserthuschefen Fredrik Östling, tenoren Rickard Söderberg och Helsingborgs symfoniorkester ska göra. Kantaten ”Bögtåget”, som får premiär i dag, lördag 26 maj, är baserad på ett brev till konserthuset, där avsändaren menade att man ”hoppat på bögtåget” och därför inte vill besöka konsertlokalen igen.

Ekonomistas - 17 maj 18 kl. 08:30

Gästinlägg: Höga kostnader men osäkra vinster av sänkta ingångslöner

I detta gästinlägg diskuterar Niklas Blomqvist, doktorand vid Nationalekonomiska institutionen vid Stockholms universitet den forskningen kring sysselsättningseffekterna av sänkta löner. Bland annat så ifrågasätts Arbetsmarknadspolitiska rådets (AER) slutsats att sänkta ingångslöner skulle ha betydande sysselsättningseffekter. Sänkta ingångslöner som medel för att öka sysselsättningen för lågutbildade och nyanlända har åter börjat debatteras efter en rapport av AER och ett förslag om inträdesjobb från Alliansen.

Skånskan - 23 maj 18 kl. 01:00

Om kriget kommer får vi äta bara mo­rots­kaka

Här­om­da­gen pre­sen­terades den nya upp­la­gan av skriften Om krisen el­ler kriget kommer. Den ska nu skickas ut till alla hus­håll, pre­cis som var van­ligt fram tills för näs­tan 60 år se­dan.
I bro­schyren listas bland an­nat mat­va­ror som alla bör ha lagrade för någ­ra dagars kon­sum­tion, om av­spärr­ning el­ler andra pro­blem skulle göra det omöj­ligt att handla mat.

Skånskan - 22 maj 18 kl. 10:21

Ny novellsamling rena läsfyrverkeriet

litteratur/recension BOK
Svenska noveller från Almqvist och Stoor
Redaktörer: Ingrid Elam och Jerker Virdborg
Förlag: Albert BonniersDet börjar med Carl-Jonas Love Almqvists ”Palatset” och slutar med Stina Stoors ”Gåvan”. I en 704 sidor tjock bok har Albert Bonniers Förlag samlat svenska noveller från 1700-talet och fram till i dag.
Redaktörer för boken har författaren, professorn och kritikern Ingrid Elam och kulturskribenten och författaren Jerker Virdborg varit och det är bara att gratulera till ett suveränt och gediget arbete.

Skånskan - 13 maj 18 kl. 12:00

Sportbilen som blev en suv

I ett par decennier var Eclipse namnet på Mitsubishis tuffaste bilmodell. En tvåsitsig sportvagn som skördade stora framgångar i USA. Efter sju års bortavaro är den tillbaka.

Dagens PS - 11 maj 18 kl. 07:16

AFV: Upp som en sol – ned som en pannkaka

Affärsvärlden rekommenderar köp av Ferronordic, Electrolux och Nordic Waterproofing i den senaste utgåvan. Köprådet för Ferronordic publicerades dock redan i onsdags. Tidningen ger rådet avvakta för Scandidos.

Dagens PS - 11 maj 18 kl. 07:16

AFV: Upp som en sol – ned som en pannkaka

Affärsvärlden rekommenderar köp av Ferronordic, Electrolux och Nordic Waterproofing i den senaste utgåvan. Köprådet för Ferronordic publicerades dock redan i onsdags. Tidningen ger rådet avvakta för Scandidos.

Skånskan - 09 maj 18 kl. 09:15

Donne låter musiken tala

Sångförbud för sångaren, ny trummis och saxofon i bandet igen.
Det har hänt mycket i Donnez det senaste året, men soundet är det samma.Fem snabba till Donald ”Donne” Laitila i Donnez: 1.


Om oss

Pressen.se är en svensk nyhetsportal samt nyhetssökmotor som automatiskt hittar de mest omdiskuterade och aktuella nyheterna. Välkommen!

Kontakt

Vill du säga hej?

Reklam

Annonsera?Pressen.se besöks hundratusentals gånger per månad. Kontakta oss för mer information om hur du kan nå ut med ditt budskap.