SVT > Inrikes

Friday, 19 April, 18:37

SVT - 15 apr 19 kl. 14:28

Så väljer du rätt skoFråga doktorns läkare Karin Granberg ger sina tips på hur man väljer rätt sko till promenader och löpning, och hur man undviker de vanliga fällorna..
Läs mer på SVT
Läs mer om:
Karin Granberg

Dela artikeln

0 delningar på Facebook.

Liknande nyheter

Taggar: , väljerdu rätt , sko
Skånskan - 13 dec 16 kl. 01:00

Tål­mo­diga ska sty­ra sko­lan

ERWP.fif(0)Är du född ti­digt el­ler sent på året? Fanns det många böcker i ditt barn­doms­hem?

Länstidningen i Jämtland - 23 jun 17 kl. 05:30

Sko-Mårtenhuset kan flyttas – men ägaren siktar på en flytt

Fastighetsägaren om Sko Mårtenhuset och framtiden för centrala Östersund.
– Nu medges det att vi får en byggrätt på Sko Mårten. Sedan om vi väljer att flytta huset i samarbete med någon annan till sin rätta kulturmiljö är upp till oss.

Skånskan - 19 sep 18 kl. 01:00

Riv inte sko­lor och för­sko­lor i onö­dan

Flera sko­lor och åt­skil­liga för­sko­lor stängs just nu på grund av brist­fäl­lig ven­ti­la­ti­on. Många av des­sa rivs och byggs om från grunden. Un­der tiden får barn och elever finna sig i att flytta till pro­vi­so­riska lo­kaler.

Skånskan - 17 maj 16 kl. 04:00

För­stat­liga inte sko­lan

Opinion Skol­kom­mis­sionen, som till­sattes av Alliansregeringen, fö­re­slår i ett del­be­tän­kan­de starkare stat­lig sty­rning av sko­lan men inte nå­got för­stat­ligande.
Det kom­mis­sionen fö­re­slår är allt­så in­get som Gus­tav Fridolin skulle gjort un­der sina första 100 dagar som ut­bild­nings­mi­nis­ter utan en för­längning av Al­li­ansens skol­po­li­tik. Kom­mis­sionen ut­går till stor del från OECD:s grans­kning av den svenska sko­lan.

Skånskan - 24 jan 17 kl. 01:00

Små hög­sko­lorna kan visst ut­bilda lä­ra­re

ERWP.fif(0)Li­be­ralerna, med Kristianstadsbon Chris­ter Ny­lan­der som ta­les­man, har kommit med ett för­slag om att läg­ga ned lä­rar­ut­bild­ningarna vid de små hög­sko­lorna (dit även Mal­mö räknas av L) och kon­cen­trera äm­nes­lä­rar­ut­bild­ningen till de stora uni­ver­si­teten.
Det var egent­li­gen in­get nytt i för­sla­get.

Skånskan - 27 mar 18 kl. 00:00

Stäng inte ute par­tierna från sko­lorna in­för valet

Det finns ett stort vär­de i att de po­li­tiska par­tierna som är re­pre­sen­terade i riks­dagen kan få ge in­for­ma­ti­on till skol­ung­domarna på sko­lanNya re­gler ger rek­torerna be­fo­gen­heter att av­göra vil­ka po­li­tiska or­ga­ni­sa­tioner som ska få till­trä­de till sko­lorna. Ti­digare var det svårt för rek­torn att säga nej till ex­tre­mis­tiska or­ga­ni­sa­tioner om riks­dags­par­tierna bjöds in till sko­lan.
Det är ett fram­steg för så­väl sko­lorna som de se­riösa po­li­tiska par­tierna (och de­ras ung­doms­för­bund) att möj­lig­heterna för sko­lorna att pla­nera verk­sam­heten uti­från sko­lans vär­de­grund för­bättrats.

Skånskan - 28 nov 15 kl. 14:00

Sko­lan – un­der­må­lig grund för in­teg­ra­tion

Opinion LO, Lä­rar­för­bun­det och Lä­ra­rnas Riksförbund, är i en ge­men­sam rap­port myc­ket kri­tiska till att vissa sko­lor inte alls tar emot ny­an­lända elever. De ef­ter­frågar större lik­vär­dig­het. Sko­lor i ut­satta om­rå­den tar emot i större ut­sträckning än sko­lor i om­rå­den där elever har bätt­re skol­re­sul­tat.

Skånskan - 14 mar 18 kl. 04:00

Re­li­gi­ösa sko­lor är fel

ERWP.fif(0)Socialdemokraterna vill en­ligt ett press­med­de­lan­de från gymn­asi­e­min­i­ster Anna Ekström och ci­vil­mi­nis­ter Ardalan Shekarabi för­bjuda re­li­gi­ösa fri­sko­lor.
När man lä­ser nog­grannare är det dock inte ett to­tal­för­bud mot sko­lorna de fö­re­slår.

Skånskan - 11 apr 18 kl. 04:00

Är yr­kes­sko­la lös­ningen?

Över 17 pro­cent av eleverna lämnar grund­sko­lan utan att vara be­hö­riga att fort­sätta på gym­na­si­et. Det är ett av sko­lans grund­läg­gan­de pro­blem.
35 pro­cent av ung­domarna går inte klart gym­na­si­et.

Skånskan - 31 aug 16 kl. 01:00

Mo­bil­för­bud på sko­lorna ger bätt­re studiero

Allt fler sko­lor in­för för­bud mot att an­vända mo­bil­te­le­foner un­der skol­dagen.
Un­der en läng­re tid har frå­gan de­bat­terats, och det har kommit för­slag om att ändra lagen för att på riks­ni­vå be­sluta om mo­bil­för­bud.
Men frå­gor som rör or­dningen på sko­lorna bör be­slutas på lo­kal nivå – på sko­lan.

Fler nyheter från SVT

SVT - 6 timmar sedan

MSB vill få överblick kring elcykelbränder

Flera gånger har det hänt att bränder har startat på grund av laddning av elcyklar. Nu försöker Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) få överblick över situationen. – Vi samarbetar med ett antal aktörer kring att få bättre klarhet om bränderna, säger olycksutredaren Mattias Strömgren..

SVT - 7 timmar sedan

Här är EU-kandidaterna som oftast går emot egna partiet

Socialdemokraternas toppkandidater till EU-valet är de som oftast tycker annorlunda än partiet – åtminstone om man jämför svaren i SVT:s valkompass. Den enskilde kandidat vars svar i flest fall skiljer sig från partiets är dock liberalernas Allan Widman. – Jag försöker vara uppriktig och ganska rak.

SVT - 11 timmar sedan

Unga drabbas inte av amorteringskrav

Ungas möjligheter att köpa sin egen bostad påverkas inte av de allt tuffare amorteringskraven. I stället verkar hårdare amorteringskrav kompenseras av att bostadspriserna faller. Unga köper nu billigare bostäder samtidigt som de amorterar mer, visar en analys av Finansinspektionen..

SVT - 11 timmar sedan

Screening av prostatan möjligt inom fem år

Inom fem år skulle det kunna bli aktuellt med masstestning, så kallad screening, för att upptäcka prostatacancer hos män. Det skriver Socialstyrelsen i en ny rapport som gjorts på uppdrag av regeringen, enligt Svenska Dagbladet..

SVT - 13 timmar sedan

Polis sköt ihjäl hund – gick till attack mot sina ägare

Polisen sköt ihjäl en hund utomhus i Skrubba i södra Stockholm på torsdagskvällen, efter att den attackerat sina två ägare..

SVT - 13 timmar sedan

19 april: Nattens nyheter

SVT - 18 timmar sedan

Bil har voltat på E4 – flera körfält avstängda

En person har skadats efter en olycka på E4 strax innan Västertorp, i riktning mot Stockholm. Bilen ska ha voltat. Skadeläget är i nuläget oklart..

SVT - 22 timmar sedan

Kristdemokraterna syns mer i media – och Moderaterna mindre

Ebba Busch Thor (KD) får allt mer uppmärksamhet både i sociala medier och i nyheter. Hon är också den partiledare som oftast omnämns i positiva sammanhang. Samtidigt faller intresset för Moderaternas partiledare Ulf Kristersson.

SVT - Igår: 18:10

Häktade svenskens första ord inifrån fängelset i Ecuador

Den svenske mannen som sitter häktad för dataintrång i Ecuador är övertygad om att anklagelserna mot honom kommer att kollapsa. Det skriver han i ett uttalande inifrån fängelset, som SVT Nyheter tagit del av. ”Anklagelserna mot mig bygger på böckerna jag läst och teknologin jag har.

SVT - Igår: 17:58

Varm och solig påskhelg väntar

Det blir varmt och soligt hela påsken i Götaland och Svealand – och på varannan dag i norr. – I södra Sverige och längs södra Norrlandskusten blir det upp emot eller över 20 grader, säger SVT:s meteorolog Åsa Rasmussen..Om oss

Pressen.se är en svensk nyhetsportal samt nyhetssökmotor som automatiskt hittar de mest omdiskuterade och aktuella nyheterna. Välkommen!

Kontakt

Vill du säga hej?

Reklam

Annonsera?Pressen.se besöks hundratusentals gånger per månad. Kontakta oss för mer information om hur du kan nå ut med ditt budskap.