Skånskan > Nyheter

Friday, 19 April, 22:18

Skånskan - 23 mar 19 kl. 01:00

Goda tider för EU-de­battSön­dag 26:e maj kommer röst­be­rät­ti­gade i Sverige att kun­na välja 21 in­di­vider som ska fö­re­träda dem i Brys­sel. Trots att flera par­tier näs­tan har av­slu­tat pro­cessen med att vaska fram lämp­liga kan­di­dater till sina val­lis­tor märks knappast EU-val­rö­rel­sen på ga­tor och torg runt om i Sverige. In­ner­li­gen gläder jag mig till att den­na val­rö­rel­se ska ta fart på rik­tigt. Som Tove Lifvendahl skrev på val­dagen 2018 (SvD, 9/9): ”om fot­bolls-VM och OS in­ne­bär till­fäl­len då käns­lan av na­tio­nell sam­man­håll­ning är stor och pro­blem­fri, torde val­rö­rel­ser ut­göra dess raka mot­sats. Det är inte det som förenar som står i cent­rum, utan det som delar och splittrar”.
Läs mer på Skånskan
Läs mer om:
EU, Sverige, Brys, Tove Lifvendahl, VM, OS, Susanne Nyström, Es, Brexit, Stor, Europa, Liberalerna, Be, Cen, Sverigedemokraterna

Dela artikeln

47 delningar på Facebook.

Liknande nyheter

Taggar: Goda, tiderför , EU-de, batt
Skånskan - 29 feb 16 kl. 14:00

Inte för skat­te­me­del

Opinion Det är gläd­jan­de att det höjs allt fler röster mot att fi­nan­siera fö­re­ningar och an­dra sam­man­slut­ningar som verkar för an­ti­de­mo­kra­tiska vär­der­ingar med skat­te­be­ta­la­rnas pengar. Ty­värr finns det en del sam­fund i Sve­ri­ge som fö­re­språkar för­tryck av kvin­nor, ho­mo­sex­u­ella el­ler re­li­gi­öst olik­tän­kan­de. Det finns ock­så de som upp­muntrar till våld i olika former.

Skånskan - 27 feb 16 kl. 01:00

Twit­ter ändrade de­batten

Opinion San­no­likt kommer frå­gan att ställas vad det egent­li­gen var som hände i den svenska sam­hälls­de­batten och in­ri­kes­po­li­tiken. Hur kun­de för­lamningen bli så om­fat­tan­de och de po­li­tiska om­sväng­ningarna så ab­rupta när de väl in­träffade? Stånd­punkter och åt­gärder som var obe­rör­bara och out­tal­bara blev all­män­gods bara nå­gra må­nader senare.

Skånskan - 16 jun 16 kl. 01:00

Wal­len­ber­gar­na i unikt ut­spel i en po­li­tisk fråga

Opinion Att vara utan att synas brukar an­g­es som ett in­of­fi­ci­ellt val­språk för klanen Wallenberg. Nu har de tre ku­sinerna i Wallenberg-sfärens högsta le­dning gjort ett av­steg från det­ta ge­nom en de­batt­ar­ti­kel i Dagens Nyheter. Det visar att de an­ser frå­gan är yt­terst an­ge­lä­gen.

Alliansfritt Sverige - 26 mar 14 kl. 10:59

Attendo och Carema är tunga politiska aktörer – och du betalar

 Idag skriver Aftonbladet om missförhållandena inom det politiska företaget Attendo . Där dementa får leva i nedkissade blöjor, personalen får trolla med knäna för att få verksamheten att gå ihop och där människor får rycka in för att se till att deras föräldrar åtminstone inte skall behöva ligga i sin egen avföring. Låt oss påminna oss om vad vi fick läsa om förra veckan.

Skånskan - 17 okt 18 kl. 05:00

Hot förstör demokratin

Hot mot po­li­ti­ker har blivit ett växande pro­blem. FOI (To­tal­för­svarets forsk­nings­in­sti­tut) har på upp­drag av SKL (Sve­ri­ges Kom­muner och Lands­ting) kart­lagt hat och hot mot lo­kal­po­li­ti­ker un­der den gångna man­dat­pe­ri­oden. En all­var­lig ut­veck­ling kommer fram i rap­porten.

Skånskan - 26 sep 15 kl. 01:00

Full fart i Fa­lun

Opinion Just nu på­går Centerpartiets stäm­ma i Fa­lun. Det känns verk­li­gen som att hela Dalarna har häl­sat oss väl­kom­na och upp­emot tu­sen när­va­ran­de cen­ter­par­tis­ter de­bat­te­rar, um­gås och har det väl­digt trev­ligt.
För så är det på Cen­ter­stäm­mor.

Skånskan - 10 feb 16 kl. 04:00

Var­ning för barn

Opinion Byg­ga bo­stä­der är ett av hu­vud­må­len i po­li­ti­ken just nu. Det hand­lar näs­tan om ett nytt mil­jon­pro­gram, som det som sat­tes igång på 1960-ta­let.
Att det är stor bo­stads­brist ur­säk­tar dock inte att det nu är risk för att sam­ma miss­tag görs som med mil­jon­pro­gram­met.

Skånskan - 26 maj 16 kl. 04:00

Skulle Brexit vara en ka­ta­strof?

Opinion Att Stor­bri­tan­ni­en kan­ske lämnar EU oroar den svenska rege­ringen, det fram­gick även när Ste­fan Löfven pre­sen­terade sin re­ger­ings­om­bild­ning.
Där­emot var inte de er­fa­rna EU-de­bat­törer som dis­ku­terade frå­gan på SNS Skånes fru­kost­mö­te i Mal­mö i går så oro­liga. Brexit skulle inte på­verka så myc­ket som det sägs, trodde ex­em­pel­vis fö­re­tags­le­da­ren Rune Andersson, Sös­da­la.

Skånskan - 15 jun 16 kl. 22:19

Debatten inleddes med Orlando

Stock­holm Alla par­ti­le­da­re utom Gus­tav Fridolin (MP) in­ledde sina an­fö­rande i onsdagens par­ti­le­dar­de­batt - den sista innan sommaren - med att tala om hän­del­serna i Or­lan­do.– I som­mar kommer jag att del­ta i Stock­holm Pri­de, för att hylla det öp­pna sam­häl­let. Jag hoppas att alla sam­häl­lets goda krafter kommer med oss, sa stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven en­ligt SVT.

Skånskan - 17 dec 16 kl. 03:00

Var­ken Gud el­ler god­het det vik­tigaste

ERWP.fif(0)Är­ke­bis­kop An­tje Jac­ke­lén, svenska kyr­kan och öv­riga kris­tna kyr­kor och sam­fund i Sve­ri­ge har vållat de­batt och ilska för sitt jul­upp­rop för barns rätt till familjeåterförening, som stöddes i den­na tid­nings le­da­re i tors­dags. En av dem som rea­gerat hårt, och gans­ka ty­piskt för kri­tikerna, är Kristianstadsbladets po­li­tiska re­dak­tör Ca­ro­lin Dahl­man i den tid­ning som kallar sig li­be­ral och som ”verkar för hu­ma­nis­tiska vär­der­ingar”.

Fler nyheter från Skånskan

Skånskan - 2 timmar sedan

En årlig tradition där folk från när och fjärran möts

Skåne Solen lyste vackert över Österlen när den femtioandra versionen av konstrundan drog igång i ett ovanligt lugnt tempo. Traditionerna och de kreativa mötena mellan folk från när och fjärran var dock lika närvarande som alltid.Redan vid vårt första nedslag i utkanten av Köpingebro möter vi ett gäng som har följt varandra på konstrundan i 30 år.

Skånskan - 5 timmar sedan

Slut på mörkt kapitel

Det är ett av de mörkaste kapitlen i USA:s moderna historia som nu är på väg att avslutas. I och med att den specielle utredaren Robert Mueller presenterat resultatet av två års utredande och fastslagit att det inte förekommit något samarbete mellan Donald Trumps presidentvalskampanj och Ryssland, så har frågan förlorat det mesta av sin politiska laddning.
Det märkligaste med hela Rysslandsaffären är att den över huvud taget blev en politisk affär.

Skånskan - 5 timmar sedan

Hur kan farliga mördare få rymma så lätt

Det här är en personlig opinionsbildande text. I bland känns det som att en åsikt måste upprepas många gånger för att få någon effekt. Därför återkommer jag till uppfattningen som jag länge drivit, att polis och kriminalvård måste betydligt mera storskaligt använda sig av tekniken med elektronisk fotboja.

Skånskan - 10 timmar sedan

Kan höja avgiften för felparkerade

Malmö Det kan bli mellan dyrare att parkera fel i Malmö, efter att fastighets- och gatukontoret föreslagit en höjning av avgiften.
Men först måste förslaget passera fullmäktige.Senast felparkeringsavgifterna justerades i Malmö stad var år 2010.

Skånskan - 12 timmar sedan

Polis sköt knivman i benet

Malmö Polisen har skjutit en man i benet vid Mellanhedsparken efter att mannen synts med en kniv.Vid 08.39 på fredagsmorgonen fick polisen ta emot ett larm om att en knivbeväpnad man satt på en bänk vid Skabersjögatan.

Skånskan - 13 timmar sedan

Polisen utreder grovt brott i Gunnesbo

Gunnesbo Polisen har spärrat av en bostad i Gunnesbo efter något som hänt på långfredagsmorgonen.Polisen fick ta emot larmet 06.17 på fredagsmorgonen.

Skånskan - 13 timmar sedan

Familjen avslutar Torsjö Live

Kultur och nöje Med en tung lokal bokning med dansant elektropop, så avslutar Torsjö Live årets artistfält.Det väntas en dansant elektropopavslutning på årets Torsjö Live, och det i bästa göingska stil. När festivalen under långfredagsmorgonen presenterade sin avslutande bokning, som också är akten som kommer att avsluta hela festivalen, var det ett välkänt namn i bygden: Familjen.

Skånskan - 15 timmar sedan

Iskallt drama som engagerar

Film/recensionFilm/recension FILM
Arctic
Regi: Joe Penna
I rollerna: Mads Mikkelsen, Maria Thelma SmáradóttirMads Mikkelsen är mycket inne på kylslagna titlar för tillfället. Först kom Polar, det lika skamlösa som våldsamma actionrafflet på Netflix för några månader sedan, och nu är det alltså dags för Arctic.
Men de likartade titlarna till trots talar vi förstås om två helt väsensskilda filmer.

Skånskan - 15 timmar sedan

Ett värdigt filmfarväl

Film/recension FILM
Den siste gentlemannen
Regi: David Lowery
Medverkande: Robert Redford, Casey Affleck, Danny Glover, Tom Waits, Sissy Spacek med fleraDet har blivit dags att ta farväl av skådespelaren Robert Redford och han har valt lämna filmlivet på sina egna villkor. Således lär den verklighetsbaserade filmen Den siste gentlemannen bli 82-åringens svanesång på filmduken.
Vilket är helt okej.

Skånskan - 15 timmar sedan

Förutsägbara skräckeffekter

Film/recension FILM
The curse of la Llorona
Regi: Michael Chaves
Medverkande: Linda Cardellini, Raymond Cruz med fleraMed en papegojas envishet sjunger jag skräckfilmens lov trots att genren gång på gång levererar kvitton sina tillkortakommanden. Jag är pinsamt medveten om att Bride of Frankenstein är det enda exemplet på att efterföljaren är bättre än originalet Frankenstein.
Kräftgången är iögonfallande i moderna skräckfilmer som Omen, Exorcisten och för all del producenten James Wans signerade The Conjuring (2013) som alla fick dras med spin offs och efterföljare.Om oss

Pressen.se är en svensk nyhetsportal samt nyhetssökmotor som automatiskt hittar de mest omdiskuterade och aktuella nyheterna. Välkommen!

Kontakt

Vill du säga hej?

Reklam

Annonsera?Pressen.se besöks hundratusentals gånger per månad. Kontakta oss för mer information om hur du kan nå ut med ditt budskap.